Vaata peasisu

W. Chan Kim, Renée Mauborgne. „Blue Ocean Shift: Beyond Competing – Proven Steps to Inspire Confidence and Seize New Growth“, Hachette Books, 2017.

EASi ja KredExi ühendasutus
19. detsember 2017
3 min

Keda Sa pead enda ettevõtte konkurentideks? Kust Sa uusi kliente otsid ning kellega võrdled klientidele pakutavat? Kuidas Sa hindad, milline on teie tööstusharus konkurentsi tase? Kuidas vältida konkureerimist  ja muuta konkurents hoopiski ebaoluliseks? Kuidas Sa saad enda toodetele ja teenustele tekitada täiesti uue turu ning seeläbi ettevõtte kasumlikkust tõsta?

Sinise ookeani strateegiat tutvustav raamat avaldati esmakordselt aastal 2005 ning pärast seda on väljapakutud lähenemine võetud strateegia loomisel kasutusele paljudes ettevõtetes. Esimese raamatu puhul puudus aga autoritel kogemus enda poolt pakutud raamistiku laiemast rakendamisest. Uus raamat on väga kasulik abivahend just ettevõtete juhtidele, kuna keskendub peamiselt sellele, kuidas ettevõtte strateegiat analüüsida ning mida on vaja teha muutuste elluviimiseks. Väga sümpaatsed on autorite toodud praktilised näited ja soovitused selle kohta, keda kaasata, kellele missugust infot ning ülesandeid jagada ja kuidas muutuste elluviimisega kaasnevaid võimalikke riske maandada.

Meie iduettevõtete ajastul on populaarseks saanud rääkida murrangulistest tehnoloogiatest ja innovatsioonist (disruptive innovation) – raamat aitab aga just traditsiooniliste toodete ja majandusharude puhul leida võimalusi innovatsiooniks olemasolevatelt teenustelt tarbijaid ära võtmata. Selliste täiesti uute turgudena on näiteks tekkinud telefonihelinate loojad ja müüjad, mentorteenuse osutajad, terviseklubid, internetis tegutsevad kohtingusaidid jne. Sel puhul luuakse täiesti uus nõudlus ja turg ning seeläbi sinine ookean, kus ei ole vajalik verine konkurents juba turul olevate tegijatega.

Raamatu autorid rõhutavad väärtuse innovatsiooni olulisust tavapärase tehnoloogiainnovatsiooniga võrreldes. Üldlevinud on arvamus, et uue turu loomiseks või konkurentsieelise saavutamiseks on vajalik tehnoloogiline innovatsioon. See ei ole vale, töötab paljudel juhtudel ning selle võimaluse kasutamisele on keskendunud paljud iduettevõtted. Tavapäraselt kipuvad aga tagaplaanile jääma väärtuse innovatsiooni kasutamise võimalused – sel puhul pannakse konkurentsieelise saamiseks tegevuse keskmesse klient ning otsitakse võimalusi, kuidas tema jaoks toote või teenuse kasutamine kõige vähem tülikas ja kõige rohkem väärtust loov oleks. Raamatu autorid pakuvad selle teema läbi mõtlemiseks ettevõttes välja mitmed head tööriistad ja arutelupunktid.

Raamatus toodu väärib kõikide Eesti juhtide tähelepanu:

  • Siit saab head, praktiliselt kasutatavad tööriistad oma ettevõtte toodete ning teenuste portfelli analüüsimiseks ning uuendamiseks, uute kliendigruppide leidmiseks ja ettevõttes ühise kokkuleppe sõnastamiseks selles osas, mis on ettevõtte väärtuspakkumine klientidele.
  • Ettevõtte konkurentsivõime suurendamiseks tuuakse välja kuus peamist arenguteed, mis viivad ettevõtte strateegia uuendamisele ja konkurentsiolukorra muutmisele klientide valupunktide mõistmise ja neid elimineerivate lahenduste leidmise abil.
  • Kuna strateegia uuendamine ja uute konkurentsieeliste leidmine tähendab muutuste läbiviimist ettevõttes, saab siit head näpunäited, kuidas inimesi kaasata.

Eestis on mitmeid ettevõtteid, kes on oma strateegia uuendamisel kasutanud just sinise ookeani strateegia raamistikku ja leidnud seeläbi oma tegevusele täpsema fookuse ning olulise konkurentsieelise. Valdav enamus Eesti ettevõtteid ei käsitle ennast aga uute turgude kujundajatena, vaid pigem olemasolevatel turgudel tegutsejatena. Turgude kujundamist peetakse eelkõige iduettevõtete mängumaaks ning traditsioonilistel ettevõtetel ei nähta seal võimalusi. Kõigil on aga võimalused! Sa ei pea kohe neid teadma ning saad koos raamatu autoritega jõuda sinna ka sammhaaval edasi liikudes. Juba ainuüksi oma ettevõtte toodete-teenuste portfelli aus analüüsimine väljapakutud raamistiku alusel on väga silmiavav kogemus. Järgmised sammud tulevad selle järel juba iseenesest. Soovitan Sul seda raamatut lugeda ja neid tööriistu kasutada, et oma ettevõtte strateegia „läbi raputada“ ja leida uusi võimalusi ning turge.

 

Ele Reiljan

EASi strateegia ja tootearenduse valdkonnajuht

Jaga postitust

Tagasi üles