Vaata peasisu

Viis Eesti maakonda saavad EASist 20 miljonit eurot investeeringuteks

EASi ja KredExi ühendasutus
14. juuni 2018
3 min

Viis Eesti maakonda saavad EASist 20 miljonit eurot investeeringuteks

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetas 20 piirkondade konkurentsivõime tugevdamise (PKT) projekti Järva, Lääne, Tartu, Viljandi ja Valga maakonnas ligikaudu 20 miljoni euroga. Investeeringute mõjul saavad otsest kasu üle 150 erineva ettevõtte turismi-, tööstus- ja tootmisvaldkonnas.

„Pean kohaliku ettevõtluskeskkonna toetamist väga oluliseks eelkõige seetõttu, et see aitab hoogustada töökohtade säilimist ja loomist. Kui vaadata Tallinnast väljapoole, siis maakondades on tuge vaja igas valdkonnas, olgu selleks tootmine või turism. Kõik need valdkonnad vajavad sobivat keskkonda ja taristut ning seda aitamegi toetusega luua,“ ütles riigihalduse minister Janek Mäggi. „Sellised projektid, mis loovad võimaluse ettevõtluse tekkeks ja arendamiseks, on suure mõjujõuga, sest hoogustavad majanduskasvu kogu riigis.“

EASi juhatuse liikme Sigrid Harjo sõnul on varasemaid konkurentsivõime tugevdamise taotlusvoore iseloomustanud turismivaldkonna ülekaal, kuid seekord on palju ka tööstus- ja ettevõtlusalade arendamise projekte. „Kokku toetatakse kümmet erinevat tööstusala viies maakonnas, millest saavad otsest kasu 27 seal juba tegutsevat ettevõtet. Samas luuakse võimalusi piirkondadesse uute investeeringute toomiseks,“ sõnas Harjo. „Näiteks on väga oluline Paide linna ettevõtlusaladele juurdepääsuks vajalike sõidu- ja kõnniteede rekonstrueerimine ning sinna planeeritavale ühistulisele piimatööstusele elektriliitumise võimaluse loomine,“ lisas ta.

Turismivaldkonna projektidest kaasajastatakse näiteks Järva maakonnas Vallitornis asuva ajakeskuse “Wittenstein” eksponaate ning rajatakse Paidesse 19. sajandi tegevusmuuseum. Tartu maakonnas on fookus Sibulatee objektide väljaarendamisel. Selle raames on kavas laiendada Kolkja vanausuliste muuseumi, luua Alatskivi lossi sõiduhobuste talli mõisakultuuri tutvustav ekspositsioon ning arendada Kodavere kultuuri tutvustavad maastikuobjektid. Valgamaal toetatakse Mulgi Elamuskeskuse loomist.

„Turismiinvesteeringute abil keskendutakse piirkondade eripära rõhutavate objektide arendamisele, et tuua külastajad Tallinnast kaugemale. Projektide tulemusel lisandub maakondadesse uusi külastajaid ning pikeneb turistide piirkonnas viibimise aeg. Nii ulatub külastuste mõju ka teiste piirkonna ettevõteteni ning kasu saavad ühtlasi majutus-  ja toitlustusettevõtted,“ lausus Harjo.

Sigrid Harjo sõnul on positiivne, et kõik seekord toetuse saanud projektid on omanäolised ja toovad hästi esile nii meie mitmekülgseid ajaloo- ja kultuuripärimusi kui ka ilusat loodust. „Põnevatest loodusturismiobjektidest saab toetuse Kõpu jõe äärde rajatav Soomaa väravate külastuskeskus, mille üheks osaks on Eestis ja lähiriikides ainulaadne kõrglaudtee vaatetornidega. See annab külastajale võimaluse vaadelda Soomaa loodust täiesti uuest vaatenurgast – puulatvade kohalt,“ lisas Harjo.

PKT toetuse abil on võimalik teha investeeringuid sihtkoha eripära rõhutavate turismiatraktsioonide arendamiseks, ettevõtlusele vajaliku tugitaristu rajamiseks tööstus- ja ettevõtlusalade juurde, inkubatsiooni- ja tootearendusvõimaluste väljaarendamiseks, linnakeskuse avaliku ruumi ettevõtlusele atraktiivsemaks muutmiseks ning keskuste ja tagamaa vaheliste ühenduste arendamiseks.

PKT toetuste jagamise ja projektide elluviimise eest vastutab kuni septembrini Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ning alates septembrist annab EAS PKT toetuse rakendamise üle Riigi Tugiteenuste Keskusele, kes hakkab jälgima projektide elluviimist ja korraldama väljamakseid.

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetust (PKT) kaasrahastab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond.

Toetuse saanud projektide lühiinfo: https://bit.ly/2l70PIn

Rohkem infot piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetuse kohta: https://bit.ly/2ya60k4

Lisainfo:

Egert Puhm
Kommunikatsioonispetsialist
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
627 9534
[email protected]
http://www.eas.ee

Jaga postitust

Tagasi üles