Vaata peasisu

Tegutseme aususe ja läbipaistvuse põhimõttel ning peame eetiliste tõekspidamiste järgimist meie töötajate poolt oluliseks.
Vihjeliini kaudu on Teil võimalik edastada teavet juhtumi osas, mis Teie hinnangul ei ole kooskõlas heade äritavade ning üldtunnustatud moraalinormidega.

  • helista meile 6279459 (tasuta, automaatvastaja 24h)
  • täida vihjeankeet siin

Tärniga märgitud väljade täitmine ei ole kohustuslik, aga edastatud info võimaliku täpsustamise huvides paluksime need sobivusel täita. Vihje andmisel palume võimalikult täpselt määratleda juba toimepandud või võimaliku planeeritava õigusrikkumise asjaolud, toimepanemise ajaperiood ja koht ning asjaga seotud isikute võimalikult täpsed andmed. Vihje edastamine toimub anonüümselt. Palume võimalusel anda siiski ka oma kontaktandmed, et saaksime vajadusel vihje üksikasju täpsustada. Anonüümsuse taotlemisel võime garanteerida, et vihje andja andmeid informatsiooni kontrollimisel kolmandale osapoolele ei avalikustata. Vihjete menetlemise ning selle tulemuste kohta tagasisidet ei anna. Meie pädevusse mittekuuluva info edastame vastavale ametkonnale.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Tagasi üles