Vaata peasisu

Ootame Teie vihjeid pettuste, korruptsiooni ning eetikaalaste rikkumiste kohta:

  • telefoni teel: 6279459 (tasuta, automaatvastaja 24h)
  • või alloleva kontaktvormi kaudu:

Vihjeinfo

Tärniga märgitud väljade täitmine ei ole kohustuslik, aga edastatud info võimaliku täpsustamise huvides paluksime need sobivusel täita. Vihje andmisel palume võimalikult täpselt määratleda juba toimepandud või võimaliku planeeritava õigusrikkumise asjaolud, toimepanemise ajaperiood ja koht ning asjaga seotud isikute võimalikult täpsed andmed. Vihje edastamine toimub anonüümselt. Palume võimalusel anda siiski ka oma kontaktandmed, et saaksime vajadusel vihje üksikasju täpsustada. Anonüümsuse taotlemisel võime garanteerida, et vihje andja andmeid informatsiooni kontrollimisel kolmandale osapoolele ei avalikustata. Vihjete menetlemise ning selle tulemuste kohta tagasisidet ei anna. Meie pädevusse mittekuuluva info edastame vastavale ametkonnale.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.