Vaata peasisu

Toetame välistalentide värbamist

Töötame Work in Estonia programmiga selle nimel, et Eesti oleks välisspetsialistidele atraktiivne ning et Eesti ettevõtetel oleks välistalentide tööle võtmine ja tööl hoidmine võimalikult sujuv. Oleme loonud talentidele Eesti tutvustamiseks ning ettevõtetele töökuulutuste vahendamiseks workinestonia.com portaali. Lisaks tõstame meie riigi tuntust maailmas läbi pideva turunduse ja kommunikatsiooni tegevuse.

Pakume tuge välistalendile ja nende kaaslastele Eestis kohanemisel. International House of Estonia (IHE) on ühtne teenuskeskus Tallinnas, kust leiab olulisi konsultatsioone ja avaliku sektori teenuseid nii välisspetsialistidele, nende kaaslastele kui kohalikele tööandjatele.

WORKINESTONIA.COM

Miks värvata välisspetsialiste?

Eesti tööjõuturu tulevikuvajadused

 • Analüüsidest ilmneb üheselt, et nii lühi- kui pikaajalises perspektiivis napib riigis kõrgemat lisandväärtust loovaid töötajaid.
 • Lähima 10 aasta jooksul on IKT valdkonnas puudu ca 7000 spetsialisti, seda arvestades nii haridusüsteemist tulevat pealekasvu kui migratsiooni.

 • Loodus- ja täppisteaduste valdkonnas jääb lähikümnendil puudu mustema stsenaariumi korral 2/3 kõrgharidusega spetsialistidest, enim inseneridest. Eesti ülikoolilõpetajad katavad vaid 1/3 tuleviku tööjõu vajadustest.
 • Välisvärbamine on võimalus toetada ettevõtete võimekust luua ja kasutada tipptehnoloogiaid, teha edukat eksporti ja kaasata suuremas mahus investeeringuid.

Miks värvata välisspetsialiste?

põhiharidus ja madalam 4%
üldkeskharidus 24%
kutseharidus 13%
bakalaureus ja rakenduskõrgharidus 29%
magister 29%
doktor 1%

IKT-spetsialistid haridustasemete järgi (2020)
allikas: OSKA IKT-uuring

Kogemuslood

Vladimir Šaroi
Vladimir Šaroi
Saku Metall AS personalijuht

Kindlasti soovitan Work in Estonia meeskonda ka teistele ettevõtetele. Eriti neile ettevõtetele, kes soovivad leida töötajaid väljastpoolt Euroopa Liitu.

Maris Pihle
Maris Pihle
Genius Sports värbamisspetsialist

Oleme Work in Estoniaga koostööd teinud erinevatel üritustel ja tulemustega väga rahule jäänud. See koostöö on toonud meile uusi võimalusi jõuda potentsiaalsete tulevaste töötajateni. Work in Estonia meeskonnaliikmed on positiivse suhtumisega ja eesmärgikindlad, mis teeb neist väga hea koostööpartneri.

Mis on Work in Estonia eesmärk?

Programmi eesmärk on aidata täita puuduolevaid IKT-sektori töökohti

3000

Välisspetsialisti aastaks 2025

300+

Töökuulutuse iga päev

Work in Estonia teenused

Anname ettevõtte personalitöötajatele ja juhtidele ülevaate välismaalt värbamise protsessist ning vastame jooksvalt tekkivatele küsimustele tänu millele on välismaalase tööle võtmine nii ettevõttele kui spetsialistile sujuv ja selge.

Uuri lähemalt

Portaal workinestonia.com annab välisspetsialistidele põhjaliku ülevaate Eestisse tööle asumise ja siinse elu kohta. Samuti saavad sealt tööandjad infot ning abimaterjale välisvärbamisest inglise keeles (sh videod, ingliskeelsed dokumendipõhjad jne). Muuhulgas on leht ka Eesti suurim tööportaal koondades endas enamiku siinsetest tööpakkumistest.

Work in Estonia veebilehte külastatakse aastas ligikaudu 1 000 000 korda ning tööpakkumistest liigub originaalkuulutuste juurde aastas keskmiselt 250 000 inimest, mille tulemusel saavad ettevõtted ligi 60 000 lisakandidaati aastas.

Uuri lähemalt

 1. CV Online’i, CV Keskuse, ja Euraxessese inglise keeles postitatud tööpakkumised kuvatakse automaatselt Work in Estonia lehel.
 2. Võimalik on luua otsene ühendus oma ettevõtte tööpakkumiste lehe ja workinestonia.com vahel. Uued kuulutused tõmmatakse igal hommikul otse tööandja karjäärilehelt Work in Estonia tööpakkumiste portaali. Selle seadistamiseks võtke palun ühendust e-posti teel.
 3. Harvemate tööpakkumiste korral võib meile eraldi saata ettevõtte logo ja lingi tööpakkumisega ​​– postitame selle oma portaali käsitsi.

Work in Estonia on turunduse tööriistakasti kokku kogunud turundusmaterjalid, mis on kättesaadavad ja mõeldud kõigile, kelle ülesanne on rahvusvaheliselt tutvustada ja edendada karjäärivõimalusi Eestis. 

Turunduse tööriistakast sisaldab: 

 • turundussõnumeid; 
 • asjakohaseid uuringuid ja riikide aruandeid; 
 • fotosid ja videoid.

Uuri lähemalt

Work in Estonia korraldab tööandjatele regulaarselt üritusi, et jagada olulist välisvärbamisega seotud teavet ning pakkuda Eesti personalispetsialistidele võimalusi kogemuste vahetamiseks ja parimate praktikate jagamiseks. Veebiseminaride salvestused laaditakse üles ka Work in Estonia Youtube’i kanalile.

Vaata salvestusi

Teeme tihedat koostööd avaliku ja erasektori partneritega, et jagada tööandjatele asjakohast teavet välisvärbamise kohta:

 • Läbi “Work in Estonia HR Community” Facebooki grupi saad olla kursis välisvärbamise olulise infoga, osaleda aruteludes rahvusvahelise värbamisega seotud teemadel, esitada küsimusi ning soovi korral jagada enda kogemust.
 • Värskeimad uudised saadame tööandjatele otse postkasti.

Work in Estonia välistalentide kaasamise tegevuskava 2021-2025 eesmärgiks on kõrgemat lisandväärtust loovate välisspetsialistide kaasamisega leevendada kvalifitseeritud tööjõu puudujääki info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) ning loodus- ja täppisteaduste valdkonnas.

Tegevuskava lähtub visioonist, et Eesti on maailma talentide seas atraktiivne töötamise ja elamise sihtriik ning et siinsetel ettevõtetel on võimalik vajalikul määral kaasata välistalente, et toetada kasvu.

Vaata lähemalt

Eesti Rahvusvaheline Maja

International House of Estonia (IHE) on ühtne teenuskeskus Tallinnas, mis pakub olulisi konsultatsioone ja avaliku sektori teenuseid välisspetsialistidele ja kohalikele tööandjatele. Siin saavad nad vajaduse korral abi vajalike dokumentide vormistamisel ning osaleda integratsiooniprotsessi toetavatel rühmaüritustel. Rahvusvahelise Maja olemasolu on välisspetsialisti jaoks sageli tõestuseks, et nad on tõepoolest riigis oodatud.

Uuri lähemalt

Politsei- ja Piirivalveameti migratsiooninõustajate pakutav konsultatsioon aitab tööandjatel mõista, milliseid dokumente on tulevase välistöötaja jaoks vaja ja milliseid samme peavad tööandjad selleks tegema.

Konsultatsioon hõlmab järgmiseid teemasid: 

 • viisa liigid; 
 • elamisload; 
 • lühiajaline töötamine.

Uuri lähemalt

Integratsiooni Sihtasutuse pakutava konsultatsiooni käigus saavad tööandjad olulist teavet eesti keele õppimise võimaluste ja rahvusvaheliste töötajate Eesti ühiskonda kohanemisega seotud teemade kohta.

Uuri lähemalt

Töötajatega jagamiseks laadi alla või telli füüsilised koopiaid meie “Relocation Guide’ist”. Raamatus käsitletakse kõiki ümberasumisega seotud olulisi teemasid mh Eestis elamiskoha leidmine, tervishoid, maksud ja igapäevaelu. Tegu on kasuliku tööriistaga ka kõigile tööandjatele, kes soovivad välisspetsialiste värvata ning nende sisseelamist toetada. Raamat on saadaval inglise keeles.

Uuri lähemalt

Välistalentide hinnangul on Eestis parim töökultuur
Välistalentide hinnangul on Eestis parim töökultuur

Eesti kukkus välistalentide uuringus „Expat Insider“ eelmise aastaga võrreldes 11. kohalt 29. kohale, kuid töökultuuri ja tööga rahulolu kategoorias saavutas Eesti esimese, bürokraatia kategoorias teise ning digitaalse elu kategoorias kolmanda koha. Uuringus osalenud välistalendid hindasid kõrgelt Eesti töökultuuri, madalat hierarhiat, iseseisva töö võimalusi ja paindlikkust. „Mulle väga meeldib siinne start-upilik keskkond ning kohalike innovaatilisus ja loomingulisus,“ ütles üks uuringus osalenud Eestis elav filipiinlane. Keskmisest kõrgemalt hinnati ka töö ja vaba aja tasakaalu ning karjäärivõimaluste olemasolu. „Uuring kinnitas meie tugevusi – madal bürokraatia, väga head kaugtöö võimalused ning turvaline elukeskkond – millega me meelitame ka välistalente Eestisse tööle,“ ütles Work in

Work in Estonia: Eesti ettevõtted värbasid eelmisel aastal üle 1600 rahvusvahelise tippspetsialisti

EASi ja KredExi ühendasutuse programm Work in Estonia näeb, et Eestis töö leidnud IT ning loodus- ja täppisteaduste tippspetsialistide arv on kasvuteel: kui 2021. aastal sai elamisloa 1246 kolmandatest riikidest pärit tippspetsialisti, eksperti või iduettevõtte töötajat, siis 2022. aastal oli neid juba 1660.  „Ettevõtte ehitamist võib võrrelda pusle kokkupanekuga. Tihti on õigest tiimist just see üks kõige paremini sobiv tükk puudu ja kui teda Eestist ei leia, on loogiline, et pilgud pööratakse välismaale,“ ütles Work in Estonia programmi juht Anneli Aab. „Kuigi töötute arv on tõusmas, on tegemist klassikalise näitega struktuursest tööpuudusest –  IT-sektorisse ja insenerideks otsitakse endiselt aktiivselt spetsialiste,

Ettevõtlusorganisatsioonide ja ettevõtete ühispöördumine: vajame kiiresti abi inseneride ja tehniliste töötajate koolitamisel ja välisvärbamisel

Work in Estonia programmi korraldatud tuleviku tööjõu foorumil „Eestile on kombeks üks insener korraga?“ tõdesid töösturid ja ettevõtlusorganisatsioonide esindajad ühispöördumises, et inseneride puudus on kriitiline ning ettevõtete konkurentsivõime säilitamiseks on vajalik riigi kiire sekkumine.  Tööjõu ja -oskuste prognoosisüsteemi OSKA uuringu järgi jääb töötlevas tööstuses aastaks 2030 puudu 2/3 inseneridest. Eesti ülikoolilõpetajad katavad vaid 1/3 töötleva tööstuse tuleviku juhtide ja spetsialistide vajadusest. „Eesti ettevõtjatel on oluliselt lihtsam võtta tööle Eesti inimesi. Välismaalt värbamine on vajalik siis, kui Eestist enam inimesi ei leia ning koolitamine võtab aega. Kahjuks ei lõpeta paljud tudengid valitud erialal õpinguid või siirduvad pärast lõpetamist mujale valdkonda tööle.

Work in Estonia korraldab inseneride puudusele keskenduva tööjõufoorumi

EASi ja KredExi ühendasutuse programm Work in Estonia korraldab 24. novembril tuleviku tööjõu foorumi „Eestile on kombeks üks insener korraga?“, kus oma ala eksperdid ja teadlased tutvustavad Eesti majanduse konkurentsi seisukohalt hädavajalikke lahendussuundi inseneride puuduse leevendamiseks.   Foorumil räägivad ettevõtete esindajad lugusid tippspetsialistide tööjõuvajadusest ja teadlased tutvustavad, mida näitavad selle kohta uuringud. Paneelarutelus võtavad ettevõtjad kokku eesseisvad murekohad ning sõnastavad Eesti majanduse konkurentsi seisukohalt hädavajalikud lahendussuunad ja valikud. „Lisaks kõrgetele elektrihindadele ja tarneraskustele kannatavad meie tööstusettevõtted sobivate talentide puuduse tõttu – see mõjub omakorda pärssivalt Eesti majandusele. Anname foorumil Eesti tööstusettevõtetele hääle, et nad saaks ise oma probleemidest rääkida ja pakkuda välja

Eesti tõusis ülemaailmses talendikonkurentsi indeksis

Eesti tõusis juhtimisülikooli INSEAD ja Singapuri inimkapitali juhtimise instituudi koostatavas globaalses talendikonkurentsi indeksis (GTCI) 22. kohalt 20. kohale. Globaalsete talentide poolest on 2022. aastal maailma konkurentsivõimelisim riik Šveits, kellele järgnevad Singapur ja Taani.   „Nõudlus haritud tööjõu järele on globaalne, kasvades igal aastal. Kõik arenenud riigid pingutavad, et olla atraktiivne IKT ja inseneeria ja teiste valdkondade andekatele inimestele, reformides rändesüsteeme, et soodustada talentide sisserännet,“ ütles Work in Estonia programmi juht Anneli Aab.  „Talendikonkurentsi indeks suuri üllatusi ei pakkunud, vaid kinnitas juba meie varasemast teada olevaid tugevusi, nagu haridussüsteem ja vähene bürokraatia uue ettevõtte loomisel,“ sõnas Aab.  Naistele pakutavate juhtimisvõimaluste poolest oli Eesti 5.