Vaata peasisu
Tagasi

toetame välistalentide värbamist

Töötame Work in Estonia programmiga selle nimel, et Eesti oleks välisspetsialistidele atraktiivne ning et Eesti ettevõtetel oleks välistalentide tööle võtmine ja tööl hoidmine võimalikult sujuv. Oleme loonud talentidele Eesti tutvustamiseks ning ettevõtetele töökuulutuste vahendamiseks workinestonia.com portaali. Lisaks tõstame meie riigi tuntust maailmas läbi pideva turunduse ja kommunikatsiooni tegevuse.

Pakume tuge välistalendile ja nende kaaslastele Eestis kohanemisel. International House of Estonia (IHE) on ühtne teenuskeskus Tallinnas, kust leiab olulisi konsultatsioone ja avaliku sektori teenuseid nii välisspetsialistidele, nende kaaslastele kui kohalikele tööandjatele.

workinestonia.com

miks värvata välisspetsialiste?

Eesti tööjõuturu tulevikuvajadused

 • Analüüsidest ilmneb üheselt, et nii lühi- kui pikaajalises perspektiivis napib riigis kõrgemat lisandväärtust loovaid töötajaid.
 • Lähima 10 aasta jooksul on IKT valdkonnas puudu ca 7000 spetsialisti, seda arvestades nii haridusüsteemist tulevat pealekasvu kui migratsiooni.

 • Loodus- ja täppisteaduste valdkonnas jääb lähikümnendil puudu mustema stsenaariumi korral 2/3 kõrgharidusega spetsialistidest, enim inseneridest. Eesti ülikoolilõpetajad katavad vaid 1/3 tuleviku tööjõu vajadustest.
 • Välisvärbamine on võimalus toetada ettevõtete võimekust luua ja kasutada tipptehnoloogiaid, teha edukat eksporti ja kaasata suuremas mahus investeeringuid.

miks värvata välisspetsialiste?

põhiharidus ja madalam 4%
üldkeskharidus 24%
kutseharidus 13%
bakalaureus ja rakenduskõrgharidus 29%
magister 29%
doktor 1%

IKT-spetsialistid haridustasemete järgi (2020)
allikas: OSKA IKT-uuring

kogemuslood

Vladimir Šaroi
Vladimir Šaroi
Saku Metall AS personalijuht

Kindlasti soovitan Work in Estonia meeskonda ka teistele ettevõtetele. Eriti neile ettevõtetele, kes soovivad leida töötajaid väljastpoolt Euroopa Liitu.

Maris Pihle
Maris Pihle
Genius Sports värbamisspetsialist

Oleme Work in Estoniaga koostööd teinud erinevatel üritustel ja tulemustega väga rahule jäänud. See koostöö on toonud meile uusi võimalusi jõuda potentsiaalsete tulevaste töötajateni. Work in Estonia meeskonnaliikmed on positiivse suhtumisega ja eesmärgikindlad, mis teeb neist väga hea koostööpartneri.

mis on work in estonia eesmärk?

Programmi eesmärk on aidata täita puuduolevaid IKT-sektori töökohti

3000

Välisspetsialisti aastaks 2025

500+

Töökuulutuse iga päev

Work in Estonia teenused

Anname ettevõtte personalitöötajatele ja juhtidele ülevaate välismaalt värbamise protsessist ning vastame jooksvalt tekkivatele küsimustele tänu millele on välismaalase tööle võtmine nii ettevõttele kui spetsialistile sujuv ja selge.

Uuri lähemalt

Portaal workinestonia.com annab välisspetsialistidele põhjaliku ülevaate Eestisse tööle asumise ja siinse elu kohta. Samuti saavad sealt tööandjad infot ning abimaterjale välisvärbamisest inglise keeles (sh videod, ingliskeelsed dokumendipõhjad jne). Muuhulgas on leht ka Eesti suurim tööportaal koondades endas enamiku siinsetest tööpakkumistest.

Work in Estonia veebilehte külastatakse aastas ligikaudu 1 000 000 korda ning tööpakkumistest liigub originaalkuulutuste juurde aastas keskmiselt 250 000 inimest, mille tulemusel saavad ettevõtted ligi 60 000 lisakandidaati aastas.

Uuri lähemalt

 1. CV Online’i, CV Keskuse, ja Euraxessese inglise keeles postitatud tööpakkumised kuvatakse automaatselt Work in Estonia lehel.
 2. Võimalik on luua otsene ühendus oma ettevõtte tööpakkumiste lehe ja workinestonia.com vahel. Uued kuulutused tõmmatakse igal hommikul otse tööandja karjäärilehelt Work in Estonia tööpakkumiste portaali. Selle seadistamiseks võtke palun ühendust e-posti teel.
 3. Harvemate tööpakkumiste korral võib meile eraldi saata ettevõtte logo ja lingi tööpakkumisega ​​– postitame selle oma portaali käsitsi.

Work in Estonia on turunduse tööriistakasti kokku kogunud turundusmaterjalid, mis on kättesaadavad ja mõeldud kõigile, kelle ülesanne on rahvusvaheliselt tutvustada ja edendada karjäärivõimalusi Eestis. 

Turunduse tööriistakast sisaldab: 

 • turundussõnumeid; 
 • asjakohaseid uuringuid ja riikide aruandeid; 
 • fotosid ja videoid.

Uuri lähemalt

Work in Estonia korraldab tööandjatele regulaarselt üritusi, et jagada olulist välisvärbamisega seotud teavet ning pakkuda Eesti personalispetsialistidele võimalusi kogemuste vahetamiseks ja parimate praktikate jagamiseks. Veebiseminaride salvestused laaditakse üles ka Work in Estonia Youtube’i kanalile.

Vaata salvestusi

Teeme tihedat koostööd avaliku ja erasektori partneritega, et jagada tööandjatele asjakohast teavet välisvärbamise kohta:

 • Läbi “Work in Estonia HR Community” Facebooki grupi saad olla kursis välisvärbamise olulise infoga, osaleda aruteludes rahvusvahelise värbamisega seotud teemadel, esitada küsimusi ning soovi korral jagada enda kogemust.
 • Värskeimad uudised saadame tööandjatele otse postkasti.

Eesti Rahvusvaheline Maja

International House of Estonia (IHE) on ühtne teenuskeskus Tallinnas, mis pakub olulisi konsultatsioone ja avaliku sektori teenuseid välisspetsialistidele ja kohalikele tööandjatele. Siin saavad nad vajaduse korral abi vajalike dokumentide vormistamisel ning osaleda integratsiooniprotsessi toetavatel rühmaüritustel. Rahvusvahelise Maja olemasolu on välisspetsialisti jaoks sageli tõestuseks, et nad on tõepoolest riigis oodatud.

Uuri lähemalt

Politsei- ja Piirivalveameti migratsiooninõustajate pakutav konsultatsioon aitab tööandjatel mõista, milliseid dokumente on tulevase välistöötaja jaoks vaja ja milliseid samme peavad tööandjad selleks tegema.

Konsultatsioon hõlmab järgmiseid teemasid: 

 • viisa liigid; 
 • elamisload; 
 • lühiajaline töötamine.

Uuri lähemalt

Integratsiooni Sihtasutuse pakutava konsultatsiooni käigus saavad tööandjad olulist teavet eesti keele õppimise võimaluste ja rahvusvaheliste töötajate Eesti ühiskonda kohanemisega seotud teemade kohta.

Uuri lähemalt

Töötajatega jagamiseks laadi alla või telli füüsilised koopiaid meie “Relocation Guide’ist”. Raamatus käsitletakse kõiki ümberasumisega seotud olulisi teemasid mh Eestis elamiskoha leidmine, tervishoid, maksud ja igapäevaelu. Tegu on kasuliku tööriistaga ka kõigile tööandjatele, kes soovivad välisspetsialiste värvata ning nende sisseelamist toetada. Raamat on saadaval inglise keeles.

Uuri lähemalt

Work in Estonia kaaslaste programmi tulud ületavad kulusid üheksakordselt

EASi ja KredExi ühendasutuse Work in Estonia välistalentide kaaslaste programmi eelmise aasta vilistlaste maksutulu on üle 320 000 euro aastas, ületades sellega programmi kulusid üheksakordselt. Teise riiki ümberasumine on kallis nii välistalendile kui ka teda värbavale ettevõtjale. „Väga tähtis osa välistalentide Eestisse jäämisel on tema kaaslase võimalused erialast tööd leida. Kui kaaslane ei leia riigis sobivat rakendust, liigub pere väga suure tõenäosusega edasi mõnda teise sobivasse riiki, kus see rakendus on olemas. Teadsime juba varasemast, et kaaslaste programm on ennast õigustanud, kuna suur osa programmis osalenutest on leidnud endale pärast selle lõpetamist Eestis töö. Nüüd kinnitab ka maksuanalüüs, et see

Work in Estonia jagab seminaril edukate välisvärbajate kogemusi

EASi ja KredExi ühendasutuse Work in Estonia tiim korraldab 31. mail veebiseminari „Kuidas saavutada edu rahvusvahelise tiimiga?“. Seekordsel seminaril lahkavad tuntud ettevõtted ja välistalendid küsimust, kuidas muuta oma ettevõte edukaks läbi kultuuriliselt mitmekesise ja kaasava töökeskkonna. Work in Estonia programmi juht Anneli Aab annab seminaril ülevaate, mida teeb EASi ja KredExi ühendasutus ja mida saab kogukond koos teha selleks, et välistalendid tunneksid end Eestis teretulnuna. „Eesti tööjõuturuanalüüsid kinnitavad üheselt, et Eesti ettevõtted vajavad lähiaastatel senisest enam haritud välisspetsialiste, et hoida tänast taset ning areneda, kasutada tipptehnoloogiaid, teha eksporti ja kaasata välisinvesteeringuid,“ ütles Aab. „Kui seni on välistalentide kaasamisega tegelenud valdavalt meie IKT-

EASi välisinvesteeringute keskus lõi Ukraina ettevõtjatele veebilehe

EASi välisinvesteeringute keskus lõi ukraina- ja inglisekeelse veebilehe, mis annab vastuseid korduvatele küsimustele, kuidas saavad Ukraina ettevõtted töötajaid Eestisse tuua ja kuidas Eestist edasi töötada. „Pakume kõikehõlmavat teenust, et pehmendada keerulisse olukorda sattunud inimeste ja ettevõtjate jaoks nende ajutist Eestisse maandumist. Koondame veebilehele kokku infot erinevatelt teenusepakkujatelt, kes on valmis toetama oma tasuta teenustega ukrainlaste Eestis viibimist. Oleme tänulikud infolehe jagamise ja suunamise eest, et see jõuaks kõigi abivajajateni,“ ütles EASi välisinvesteeringute keskuse juht Joonas Vänto. Lehelt saab infot nii Eestisse tuleku, kohapealsete teenuste ja erinvate töövõimaluste kohta. EASi välisinvesteeringute keskus pakub koostöös Work in Estonia Eesti Rahvusvahelise Majaga veebilehe

Work in Estonia: välisvärbamise kogemusega tööandjate hulk on kolmandiku võrra kasvanud

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus (RAKE) viis EASi Work in Estonia programmi tellimusel läbi välisvärbamise hetkeolukorra ja vajaduste uuringu, kust selgus, et välisvärbamise kogemusega tööandjate hulk on kahe aastaga kolmandiku võrra kasvanud ning tänaseks on ligi kolmandik ettevõtteid välismaalt töötajaid värvanud. „Tööjõu kättesaadavus on Eestis tegutsevate ettevõtete jaoks üheks olulisemaks arengupiduriks.  Tööjõuprobleemi aitab leevendada välisvärbamine, aga selleks, et Work in Estonia programm saaks ettevõtteid selles paremini toetada, viisimegi tööandjate seas läbi uuringu, et mõista ettevõtjate välisvärbamise võimalusi, vajadusi ja murekohti,“ ütles Work in Estonia programmi juht Anneli Aab. Work in Estonia on sarnase uuringu tellinud ka 2017. ja 2019. aastal

Work in Estonia toob tippspetsialistid Eestisse
Work in Estonia toob tippspetsialistid Eestisse

Valitsus sai neljapäeval ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutilt ülevaate EAS-i ja Kredexi ühendorganisatsiooni programmi Work in Estonia välistalentide kaasamise tegevuskavast aastateks 2022-2025, mille järgi keskendub programm tänavusest alates lisaks IT-spetsialistidele ka inseneride ning laiemalt loodus- ja täppisteaduste erialade spetsialistide värbamise toetamisele. Välistalentide senisest suurem kaasamine on üks strateegilistest eesmärkidest leevendamaks kvalifitseeritud tööjõu puudujääki info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning loodus- ja täppisteaduste valdkonnas. “Globaalne konkurents tippspetsialistide ligimeelitamiseks lähiaastatel vaid kasvab ja Eesti peab olema talentidele atraktiivne. Eesti ülikoolilõpetajad katavad järgneva kümne aasta jooksul vaid kolmandiku töötleva tööstuse inseneride vajadusest, mistõttu on välismaalt värbamine ettevõtetele hädavajalik. Samuti tuleb jätkata IKT-valdkonna spetsialistide Eestisse meelitamisega,