Vaata peasisu

Välisspetsialistidele loodavas Eesti Rahvusvahelises majas hakkavad teenuseid pakkuma kuus erinevat asutust

EASi ja KredExi ühendasutus
15. oktoober 2018
3 min

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), Mainor AS, Siseministeerium, Maksu- ja Tolliamet, Integratsiooni Sihtasutus, Töötukassa, Politsei- ja Piirivalveamet ning Tallinna linn sõlmisid koostööleppe, mille alusel avatakse aasta lõpus Ülemiste linnakus Eesti Rahvusvaheline maja, kus välisspetsialistid saavad kogu info riigi ja linna pakutavate teenuste kohta ühest kohast.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammisti sõnul on tegemist väga hea koostööprojektiga. „Rõõm on näha, kuidas väga erinevate osapoolte koostöös sünnib midagi reaalselt vajalikku. Üks osa puuduva kvalifitseeritud tööjõu Eestisse meelitamisel on ka see, mida siin kogemuse saanud inimesed laia maailma viivad. Rahvusvaheline maja hõlbustab tippspetsialistidel võõras kohas hakkamasaamist, mistõttu ei tasu alahinnata selle mõju Eesti riigi mainele – sõna levib ja heast kogemusest räägitakse. Kuid maja teenustest on abi ka väliseestlastele, kes Eestisse tagasi pöörduvad ja vajavad uuesti sisse elamisel abi,“ selgitas Tammist.

„Tippspetsialistidest on kõikjal puudus ning Eesti võistleb talentide riiki meelitamise nimel kõikide teiste Euroopa riikidega. Rahvusvahelise maja loomine aitab veelgi kinnistada arusaama Eestist kui lihtsa asjaajamisega riigist ning võib olla kaalukeeleks välistalendi otsuse tegemisel,“ ütles EASi juhatuse esimees Alo Ivask.  

Mainor AS, mille arendatavas Ülemiste linnakus käib igapäevaselt tööl üle tuhande välismaalase, on rahvusvahelise maja vajadust juba pikemat aega tundnud ning oli ka selle idee üks algatajaid. „Välismaised spetsialistid ei pea siia tööle asudes enam jooksma mööda erinevaid asutusi üle linna, vaid saavad vajalikud teenused ja nõu kätte ühest kohast. See on kindlasti suur asi väga paljudele kõrge lisandväärtusega Eesti ettevõtetele, mille edu sõltub ladusast välisvärbamisest. Usume, et lihtne asjaajamine aitab muuta Eesti töö- ja elukeskkonna nii ihaldusväärseks, et aina enam tippspetsialiste soovivad Eestisse kolida,” märkis Mainori juhatuse esimees Kadi Pärnits. „Rahvusvahelise maja loomine on suurepärane näide riigi ja eraettevõtluse koostööst.,“ lisas Pärnits. 

Rahvusvahelise maja teenuseid on vaja ka tööandjatele, kes palkavad endale spetsialiste välismaalt. Tehnoloogiaettevõtte Topia tootearendusjuhi Sten Tamkivi sõnul võtab värskelt palgatud välismaalasega asjade korda ajamine väga palju ettevõtte aega: „Eesti idufirmad loovad juba mitu aastat järjest 30% rohkem töökohti kui eelmisel aastal. Kuna sellise tempoga kasvades kolib Eestisse ka rahvusvahelisi talente, siis peavad ettevõtjad kulutama eraldi aega, et neile perearsti leida, aidata lapsi kooli panna või õpetada makse deklareerima. Mida kiiremini välisspetsialist töökeskkonnas kohaneb, seda kiiremini saab ta tööle asuda. Ja sedakaudu kiiremini ka Eesti ühiskonna liikmeks, kes siia tänulikult panustab,“ ütles Tamkivi.

Rahvusvaheline maja pakub Eestisse tööle tulevale välisspetsialistile erinevaid teenuseid, näiteks Tallinna Perekonnaseisuameti teenindaja juures saab välismaalane registreerida enda elukoha ning luua Eesti isikukoodi. Lisaks annavad nii Integratsiooni SA kui ka Tallinna linna nõustajad infot perearstide, lasteaia- ja koolikohtade ning keeleõppe kohta, Politsei- ja Piirivalveameti migratsiooninõustaja aitab ette valmistada elamisloa dokumente ning Maksu- ja Tolliamet hakkab pakkuma grupinõustamisi maksude teemadel. Töötukassa pakub karjäärinõustamist riiki saabuvate spetsialistide elukaaslastele ning osaleda saab ka Siseministeeriumi kohanemisprogrammi koolitustel.

Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Irene Käosaare sõnul suudavad inimesed vajalikku infot ja tegevusplaani omades oma elu paremaks muuta. “Nõustaja abiga teeme välisspetsialistidele Eestisse kohanemise ja lõimumise kiiremaks ning kindlasti ka hõlpsamaks. Nad võivad julgelt oma küsimustega meie nõustaja poole pöörduda,“ sõnas Käosaar.

Eesti Rahvusvaheline maja avatakse EASi programmi Work in Estonia eestvedamisel ning koostöös Mainor ASiga. Maja on rahastatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juhitavast IKT Arenguprogrammist.

Jaga postitust

Tagasi üles