Vaata peasisu

Välisinvesteeringud

Välisinvesteeringute riiki toomine kasvatab Eesti majandust, luues kõrge lisandväärtusega töökohti ning võimaldades kapitalimahukaid tehnoloogiainvesteeringuid.
Meie välisinvesteeringute osakonna eesmärk on kujundada Eestist atraktiivne investeerimiskeskkond, tuua siia uusi välisinvesteeringuid ning pakkuda siin juba tegutsevatele investoritele laienemisvõimalusi.

Välisinvesteeringute mõjul arenevad mitmekülgselt siinsed tööstusharud, riiki tuleb uusi teadmisi, tehnoloogiaid ja parimate praktikate kogemust.
EAS tutvustab Eesti ärikeskkonna võimalusi võimalikele välisinvestoritele.

Milline on välisinvesteeringute mõju Eestile?

Uued teadmised ja tehnoloogiad kasvatavad Eesti majanduse konkurentsivõimet.

173 000 000

eurot investeeriti Eestisse 2021. aastal

1000

uut töökohta loodi 2021. aastal välisinvesteeringute toel

1,25

korda kõrgem lisandväärtus ühe töötaja kohta välisosalusega ettevõttes

Kogemuslood

Greg Grace
Greg Grace
Incap Estonia juht

Meil on suurepäraste teadmiste ja oskustega meeskond ning kaasaegne tehnoloogia, mis võimaldab lüüa kaasa eriprojektides nagu näiteks elektroonika tootmine NASA-le Kuu uurimiseks või Baltikumi esimesele päikeseautole.

Loe lisa
Kaarel Suuk
Kaarel Suuk
Ensto Enseki tegevjuht

Töökohtade juurde loomine ei ole eesmärk omaette, vaid need on tekkinud seoses ettevõtte kasvuga ja tootmise Eestisse konsolideerimisega.

Loe lisa
Katre Vahtra
Katre Vahtra
Arvato Financial Solutions Eesti haru juhatuse liige

Eesti keskkond tervikuna on ettevõtluse arengut soosiv, muuhulgas õiguslik ja sotsiaalmajanduslik aspekt, samuti tugistruktuuride olemasolu nagu Work In Estonia, EAS jne.

Loe lisa

Välisinvesteeringute toetamine

Eesti erinevates regioonides töötavad investorkonsultandid, kes aitavad luua koostöökontakte kohalike ettevõtjate, kohalike omavalitsuste ja välismaiste ettevõtjate vahel. Konsultandid koostavad huvilistele võimalikult täpselt sihitud väärtuspakkumisi, et tuua välisinvesteeringuid regioonidesse. Korraldame koolitusi ja erinevaid arengukoostöö programme, et kasvatada nii Eesti regioonide kui Eesti kui terviku konkurentsivõimet rahvusvahelises kontekstis.

Eesti regioone tutvustavat portaali koos tööstusalade jm huviobjektide kaardirakendusega saate lähemalt uurida siit – investinestonia.com/regions

Kaardistame ja tuvastame suuremad ettevõtluskeskkonnas leiduvad takistused ning teeme andmete pealt poliitikakujundajatele vajalikud muudatusettepanekud.

Arendame äridiplomaatiat. Korraldame äriseminare ja kõrgetasemelisi visiite sihtriiki. Ärivisiidid aitavad Eestis tegutsevatel rahvusvahelise ambitsiooniga ettevõtetel suurendada enda nähtavust välisturgudel, leida koostööpartnereid ja avada uksi uutele turgudele. Välisvisiidil viime Eestist huvitatud ettevõtjad kokku meie presidendi, ministri või valdkonna asekantsleriga, et võimalikes investorites Eesti riigi vastu usaldust tekitada. Kogu info visiitide kohta: visiidid.ee 

Korraldame potentsiaalsetele ettevõtetele tutvumisvisiite Eestisse. Viime visiidile tulijad kokku erinevate kohalike ettevõtetega, potentsiaalsete partnerite, teenusepakkujate, teadus-​ ja õppeasutuste, katusorganisatsioonide ja avaliku sektori esindajatega.

Võimendame Eesti ärikeskkonna sõnumeid koos e-residentsuse programmi, Startup Estonia ja e-Eesti Esitluskeskusega.

Work in Estonia programmi kaudu aitame leida üle Eesti asuvatele ettevõtetele välisspetsialiste. Spetsiifiliste teadmistega töötajad aitavad luua kõrgemat lisandväärtust. Work in Estonia programmi üks osa on koostöös tööandjatega välisspetsialistide meelitamine Eestisse. Välisturgudel on vaja tutvustada Eestit kui töösihtkohta.

Oluline osa Eestisse tulevate välisspetsialistidele atraktiivse töö- ja elukeskkonna loomisel on riigi poolt pakutavatel teenustel, millega välismaalt siia tööle saabuv inimene kokku puutub. EAS juhib Eesti Rahvusvahelist Maja, millega toetatakse riiklike teenuste arendamist, et tagada välisspetsialistile ja tema tööandjale võimalikult sujuv klienditeekond.

Süvendame ja laiendame e-residentsuse programmi, et muuta Eesti majandusruum kordades suuremaks. E-residentsus 2.0 kujutab endast kvaliteedipõhist, turvalist, läbipaistvat ja usaldusväärste platvormi rahvusvaheliste ettevõtjate kaasamiseks.

Sündmused ja insaider

Tagasi üles