Vaata peasisu

Väline ekspordikompetents aitab välisturgudel kasvada

EASi ja KredExi ühendasutus
16. juuni 2020
3 min

Eksportivad ettevõtted puutuvad tihti kokku olukorraga, kus uutele turgudele sisenemisel või laienemisel jääb vajaka teadmistest ja oskustest, kuidas sihtturul õige partner leida või milline peaks olema turu eripärasid arvestav toode või teenus. Üks lahendus ekspordi kasvatamiseks on vastava turu kompetentsi kaasamine.

EAS tuleb siinkohal ettevõtjatele appi, luues teenuse, mille abil saab ettevõtetesse kaasata  rahvusvahelise kogemusega ekspordi ja tootearenduse eksperte. Eksperdid toovad muuhulgas ettevõttesse teadmisi turgude ja trendide kohta ning abistavad toodete arendamisel ja disainimisel, et need oleksid konkreetsele turule sobilikud.

Rahvusvaheliste ekspertide teenust disainides küsisime ettevõtjatelt, milliste valdkondade arendamiseks on varasemalt eksperte kaasatud, millistes valdkondades soovitakse seda teha ning millised probleemid on ekspertide kaasamisel esinenud.

Küsitluses osales ligi sada ettevõtet ning selgus, et suur enamus (93%) vastanutest tunnetab vajadust kaasata rahvusvahelise kogemusega eksperte. Peamine probleem, millega ettevõtted eksperdi kaasamisel kokku on puutunud, on õige eksperdi leidmise keerukus ning eksperdi palkamisega kaasnevad suured kulud.

Rohkem kui pooled vastanud ettevõtted vajaksid eksperdi nõustamist turundusalastes küsimustes, kuid vähem tähtsad pole ka abi saamine kliendikontaktide vahendamisel, kliendikohtumiste konsulteerimisel ning sektori ülevaate koostamisel sihtturul. Abi on vaja ka kliendigruppide selekteerimisel, ärimudeli turule kohandamisel ning toote lokaliseerimisel ja sertifikaatide ning standardite alaste küsimuste puhul.

Juulist alustav EASi programm maandab riske, teeb spetsiifiliste teadmistega eksperdi kaasamise ettevõtte jaoks lihtsamaks ning võimaldab säästa eksperdi otsimisele kuluvat aega. Rootsi, Norra, Saksamaa, Hiina ja Araabia Ühendemiraatide turu jaoks aitab ettevõttel eksperdi leida EAS koos oma partneritega. Juhul, kui ettevõttel on juba olemas sobiv ekspert, kelle abi soovitakse kasutada, on võimalik teenusesse siseneda ka oma eksperdiga, nii loetletud kui ka teiste sihtturgude puhul.

Ettevõte peab silmas pidama, et peamised märksõnad edukaks eksperdi kaasamiseks on konkreetne ja põhjalik probleemipüstitus, läbimõeldud plaan ning valmisolek süveneda ja panustada oma aega.

EASi teenus on paindlik – ettevõte valib ise, kas või milline väljapakutud ekspert vastab tema vajadustele ja kas hakatakse koostööd tegema.

Ettevõtete küsitlusest selgus, et heade rahvusvaheliste ekspertide kaasamine on paljudel juhtudel on jäänud finantside taha. Siinkohal on EAS pakkumas ettevõtetele väga head võimalust oma  eksporti kasvatada, sest eksperdi kulud hüvitatakse 80% ulatuses.

Teenus on ülesehitatud ettevõtjale võimalikult lihtsalt ning liigset paberimäärimist ei ole. Ettevõte annab sisendi eksperdi leidmiseks, on valmis koostööks, kasvatab eksporti ning koostöö lõppedes annab ka teenuse kohta oma tagasiside.

Koroonakriis on nii-öelda ettevõtlusvee sogaseks löönud ja sealt on kalade kätte saamine keerulisem. Sellisel juhul on võib abi olla kohalike olusid tundvast inimesest. EASi ekspordinõunikud kinnitavad, et välisettevõtted on hetkel uute koostööpartnerite leidmisele avatumad kui varem. Näiteks kaalutakse Aasia partneritele alternatiive Euroopas, kuid see ei tähenda veel, et iga Eestist tuleva tundmatu kõne või e-kirja peale reageeritakse. Paljudel turgudel on kasu vahemehest, kes potentsiaalse kliendi üles leiab ning soojaks räägib.

Ühekordsete päringute osas tasub ühendust võtta meie ekspordinõunikutega, kuid nemad pikaajaliselt spetsiifilistes küsimuses ettevõtte kätt hoida ei saa. Ise kõikide ämbrite läbikolistamine on õpetlik, kuid väga aja- ja ressursimahukas. Sellistel puhkudel olekski mõistlik ekspertide kaasamise teenuse raames kaasata inimene, kes konkreetselt teemaga tegeleb.

Anneli Arm
Rahvusvaheliste ekspertide projektijuht
tel +372 5332 0541
[email protected]

 

 

 

 

 

Oled teenusest huvitatud ja soovid saada infot, kui teenus avaneb? Jäta meile oma andmed: www.eas.ee/teenus/rahvusvaheliste-ekspertide-kaasamine/

Jaga postitust

Tagasi üles