Vaata peasisu

Uuring: talentide Eestisse meelitamine on välisvärbamise lihtsaim osa

EASi ja KredExi ühendasutus
28. juuni 2021
3 min

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus (RAKE) viis Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EASi) programmi Work in Estonia tellimusel läbi uuringu, kust selgus, et Work in Estonia teenuseid kasutanud ettevõtted on programmi poolt pakutud toega väga rahul, kuid näevad arenguvõimalusi välisvärbamisega seotud asjaajamises ja kohanemisega seotud teenuste kättesaadavuses.

Uuringust selgus, et välismaalaste huvi Eestis töötamise vastu on suur ja talentide Eestisse meelitamine on värbamise lihtsaim osa. „Eesti kui turvalise, madala bürokraatiatasemega ja digitaalselt arenenud riigi maine on jõudud kaugele, selle taga on järjepidev ja edukas rahvusvaheline turundustöö. Samas konkureerivad talentidele kõik riigid globaalselt ja Eesti turundamisega tuleb kindlasti jõuliselt jätkata,“ ütles Work in Estonia juht Anneli Aab. Kuigi intervjuudest selgus, et ettevõtete hinnangul on välismaalaste huvi Eestis töötamise vastu suur ning talentide Eestisse meelitamine on pigem lihtne, on murekohad seotud ühiskondlike hoiakutega laiemalt ja eluliselt oluliste teenuste kättesaadavusega nagu näiteks perearsti teenus ja haridus.

„Uuring kinnitab, et Work in Estonia on paljude oma tegevustega õigel teel, kuid samas tõi uuring välja ka arengukohad ja ettevõtete ootused Work in Estonia suhtes,“ kommenteeris Aab. „Tööandjatel on ootus, et Work in Estonia koondaks erinevaid välisvärbamisega tegelevaid ettevõtteid ning aitaks vahendada tööandjate huve ja vajadusi riiklikule tasandile. Nende mõlemaga me ka tegeleme, tööandjate välisvärbamise toetamine ja teenuste arendus on üheks lähiaastate prioriteediks. Praegu saavad tööandjad  kõige mugavamalt infot välisvärbamise kohta meie kodulehelt või Facebooki grupist, samuti on võimalik tellida postkasti meie temaatiline uudiskiri.“

Uuringust selgus, et vähem kogenud tööandjate probleemid seondusid värbamise esmaste etappidega, näiteks sobivate töötajate leidmise ning elamis-, töölubade ja viisade taotlemisega seotud küsimustega. Kogenud välisvärbajad on vastava teenuse kas sisse ostnud või loonud endale vastava meeskonna ning tunnevad muret eelkõige töötajate kohanemise ja hoidmisega seotud küsimustes.

Tööandjad ootavad välisvärbamisega seotud protsesside suuremamahulist digitaliseerimist näiteks Politsei- ja Piirivalveametis, aga ka saatkondadest viisade taotlemisel, mis oli murekohaks just pandeemia tingimustes. Samuti ootavad tööandjad riigilt paindlikumat välisvärbamispoliitikat, näiteks lihtsamat värbamisprotsessi lühiajalise elamisloa või lühiajalise tähtajalise lepinguga värvatud välistöötajatele.

Uuritavaks sihtrühmaks olid Work in Estonia tegevuste ja teenustega kokku puutunud ja/või teenuseid viimase kahe aasta jooksul kasutanud tööandjad. Valimi moodustasid 16 ettevõtet, pooled neist olid välisvärbamises suurema kogemusega ning pooled ettevõtted väiksema välisvärbamise kogemusega. Andmeid koguti fookusrühma- ja individuaalintervjuudega ning andmeid analüüsiti temaatilise analüüsi meetodil.

Täismahus uuringuga on võimalik tutvuda siin.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EASi) programmi Work in Estonia eesmärk on, et Eesti oleks välistalentidele atraktiivne töötamise koht ja et Eesti ettevõtetel oleks vajalikul määral kvalifitseeritud tööjõudu. Selleks toetatakse Eestis tegutsevaid ettevõtteid välisspetsialistide tööle võtmisel ja tööl hoidmisel, pakkudes teenuseid alates välistalentide leidmisest kuni nende ja nende kaaslaste ning perekonna ümberasumise ning kohanemise toetamiseni.

Jaga postitust

Tagasi üles