Vaata peasisu

Uuring Eesti inimeste suveplaanidest: soov välisreisile minna siseturismi ei ohusta

EASi ja KredExi ühendasutus
12. mai 2021
3 min

Turismiarenduskeskus uuris Eesti elanike sisereiside kavatsusi suvekuudel ja välisreiside kavatsusi selle aasta teisel poolel. Uuringu järgi võib eeldada, et nii Eestis reisivate inimeste arv kui ka nende reisikulutused on tänavu suvel mullusega sarnased või veidi suuremad.

Kui mullu suvel suvel käis Eestis vaba aja reisil 73% küsitlusele vastanutest, siis sel suvel teeb tõenäoliselt mõne sisereisi 80% (sh 52% vastas „kindlasti“ ja 29% „pigem jah“). „Viimaste kuude turismistatistikas on siseturismi osakaal tavapäraselt 40 protsendilt tõusnud rohkem kui 70 protsendini. Kuna Lätist ja Soomest tuleva turismi teel on veel üksjagu takistusi ja ebaselgust, võib prognoosida, et ka see suvi tuleb nagu mullunegi üpris siseturisti nägu,“ ütles EASi turismiarenduskeskuse direktor Liina Maria Lepik.

Lepiku sõnul on aasta jooksul tugevasti esile kerkinud vastutustundliku teenusepakkumise teema: „Kliente võidavad kindlasti need ettevõtted, kes on kogu kliendikogemuse ulatuses läbi mõelnud viirust vältivad lahenduse.“

Uuringu järgi on altimad sisereise tegema needsamad inimesed, kes reisisid Eestis rohkem ka mullu suvel: nooremad vanusegrupid, kõrgema sissetulekuga inimesed ja eestlased. Kaks kolmandikku arvab, et kulutab Eestis reisimisele tõenäoliselt sama palju kui mullu, 14% kulutab tõenäoliselt rohkem ja kümnendik vähem kui eelmisel suvel. Kümnendikul arvamus puudus.

Ööbimiskohana eelistab kolmandik reisikavatsusega inimestest tasuta ööbimist (tuttavate juures, suvilas jms), kolmandik on valmis kasutama erinevaid ööbimiskohti. Viiendik plaanib hotelli või spaahotelli, 6% puhkemaja, 3% külalistemaja või hostelit. 6% plaanib teha vaid ühepäevareise.

Kolmandik inimestest, kes tõenäoliselt ei tee sel suvel sisereise, tõi selle põhjuseks rahapuudust. Viiendik tõi välja viirusohtu, viiendik kehva tervist ja samuti viiendik välisreisi eelistamist. Vähem nimetati põhjustena ka ajapuudust, vajadust kellegi eest kodus hoolitseda ning samuti seda, et Eestis reisimine ei huvita. Sealjuures nimetas sisereise mitte plaanivate inimeste seas eestlastest välisreiside eelistamist kümnendik, muudest rahvustest aga tervelt kolmandik.

Uurides välisreiside mõju sisereisidele, siis selgus, et pool vastanutest kavatseb küll tänavu võimaluse korral välismaale reisida, kuid Eestis reisimist mõjutab see väga vähe. Vaid 8% ütles, et kui võimalik, kavatsevad nad reisida välismaale ja seetõttu reisivad Eestis vähem kui eelmisel aastal samal ajal, st juunist detsembrini. 44% ütles, et kui võimalik, kavatsevad nad küll reisida välismaale, kuid see ei mõjuta Eestis reisimist. Kolmandik ei reisi tavaliselt nagunii välismaale ja viiendik ei osanud veel oma välisreiside plaanide kohta öelda.

Neljandik vastanutest peab tõenäoliseks sel aastal Läti või Leedu külastamist, 16% Soome ning kümnendik Venemaa, Valgevene või Ukraina külastamist, 7% Rootsi, Norra või Taani külastamist ja 17% muude Euroopa riikide külastamist.

Küsitlustöö tegi Norstat Eesti AS veebiküstlusena 28.04-4.05.2021 ja seda rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond. Loe uuringu kokkuvõtet siit: https://www.puhkaeestis.ee/et/turismiprofessionaalile/uuringud-ja-statistika/turismiuuringud-eestis.

Jaga postitust

Tagasi üles