Vaata peasisu

Turuülevaade: Araabia Ühendemiraadid

EASi ja KredExi ühendasutus
28. veebruar 2019
3 min

Araabia Ühendemiraadid on seitsmest emiraadist koosnev riik Pärsia lahe ääres, mille pealinn asub Abu Dhabis, kuid mille tähtsaks majandusmootoriks on kujunenud Dubai emiraat. Emiraadid ühinesid tänaseks riigiks 1971. aastal ning alates 90ndatest on riigi majandus arenenud ülimalt kiirelt. Kuigi AÜE lähtub ühtsest välis- ja julgeolekupoliitikast, on igal emiraadil märkimisväärne iseseisvus riigivalitsemise ning seaduste kehtestamise osas.

AÜE majandus põhineb küll suures osas naftal, kuid iga emiraadi majanduslik sõltuvus naftatööstusest erineb üksteisest väga palju – näiteks Abu Dhabis ulatub see 85 protsendini SKPst, samas kui Dubais on see vaid 6 protsenti. Teisteks tähtsateks majandusharudeks on tsemenditootmine, portselanitööstus, kalandus ja töötlev tööstus. Samuti on majanduses olulisel kohal ka teenusmajandus ning rahandus, rääkimata ehitus- ja jaemüügisektoritest. AÜE sisemajanduse kogutoodang ulatus mullu 350 miljardi euroni, tänavuseks majanduskasvuks oodatakse 2,5 protsenti ning konkreetselt Dubai puhul tänu EXPO maailmanäitusele veelgi enam.

Allikas: Statistikaamet

Üldine ettevõtluskeskkond paraneb lähiaastatel veelgi, tänu eraettevõtlusega tegelemist leevendavatele seadusemuudatustele ning paranevatele konkurentsi- ja rahastustingimustele. Muuhulgas lubatakse edaspidi ka välismaalastel omada 100-protsendilist osalust kohalikes ettevõtetes, mis teeb äritegemise palju lihtsamaks, sest senise regulatsiooni kohaselt pidi kohalik osanik omama 51 protsenti ühisettevõttest.

Araabia Ühendemiraatide juhtidel on kindel nägemus, kuidas muuta naftast sõltuv majandus mitmekesisemaks – selleks soovitakse arendada laiaulatuslikumat tööstusbaasi, mis põhineks teadmistepõhisel majandusel, tootmisel ning koostetehastel.

Eesmärgiks on saavutada üleminek uuenduslikumale ühiskonnale, milles ettevõtlus ning uued tööstusharud arenevad innovatsiooni platvormil. Seda toetavad omakorda hästitoimiv ning läbipaistev tsiviilühiskond, kodanike heaolu ning õnnetunne, suurepärane tervishoid, hästitoimiv valitsus ning maailmatasemel haridussüsteem.

Dubais 2020. aastal toimuv EXPO kujutab endast lähiaastate suurimat sündmust, sest on esimene omataoline kogu Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonnas ning meelitab osalema üle 200 riigi. Erilist tähtsust omab see Kagu-Aasia ning Ida-Aafrika riikidele, kellega Lähis-Ida riikidel ning eriti AÜE-l on lähedased sidemed.

Ühendemiraatide juhtide visioon moodustabki aluse kogu piirkonna tulevikuarenguteks ning nendest tulenevateks ärivõimalusteks, kus ka Eesti ettevõtetel on võimalik kaasa lüüa. Suurima potentsiaaliga ärivaldkondadeks on biomajandus, cleantech, tervishoid ning IKT-lahenduste pakkumine, samuti leiaksid tänuväärse turu ka tervislikud toiduained.

Allikas: Statistikaamet

Biomajanduse all saab eraldi esile tuua jäätmetest kütuse tootmise ning veemajandusega seotud ettevõtmised. Cleantech-valdkonnas võiksid kohalikele ettevõtjatele huvi pakkuda taastuvenergialahendused ning energiasäästlikkus kõrghoonetes ning äriprotsessides.

Tervishoid on Araabia Ühendemiraatides kõrgelt hinnatud valdkond, kus tähelepanu pööratakse eakate ravivõimalustele, elustiilihaigustega võitlemisele ning preventatiivsele meditsiinile. Tõusvaks trendiks on täiskasvanute ja laste tervislikud eluviisid ning toitumine, mis pakuvad mitmeid võimalusi Eesti toiduainetööstustele.

Hästitoimiv ning efektiivne tsiviilühiskond ja riigivalitsemine eeldab praktilisi e-lahendusi, mille vastu tuntakse Araabia Ühendemiraatides suurt huvi. Küberjulgeolek on nii AÜE kui ka teiste Laheriikide jaoks üks tähtsamaid prioriteete.

Edu aluseks AÜEs on isiklikud suhted ning pidev kohalolek esindaja, agendi või tütarettevõtte kaudu. Tulemuseni jõudmine eeldab teatud hulga aja investeerimist ning Araabia Ühendemiraatide turg ei ole küll maailma lihtsaimate seas, kuid edukas turule sisenemine pakub ettevõtjatele väärilist preemiat.

Huvi korral palun võtke ühendust:

Jukka Hahlanterä

Ekspordinõunik

Mob: +971 (0) 56 782 9745

E-post: [email protected]

EAS Dubai: The H Dubai Office Tower, Level 19, One Sheikh Zayed Road

Töökeeled: inglise, soome, saksa, rootsi

Jaga postitust

Tagasi üles