Vaata peasisu

Tuleviku äri trendid

Tehnoloogia avab uusi võimalusi sinu ettevõttele

Rohe- ja digipööre on täies hoos, tehnoloogiad arenevad üha kiirenevas tempos. Tulevikus konkurentsis püsimiseks peame teadma, millistele neist panustada ja millised kasutusele võtta juba täna.

Selleks, et Eesti ettevõtetel oleks parim ülevaade nende arengutega kaasnevatest võimalustest ja ohtudest, oleme asunud koostama tehnoloogiate tulevikuanalüüse, mis on käesoleval lehel kõikidele soovijatele vabalt kättesaadavad.

Analüüsid on koostanud Eesti parimad valdkonna spetsialistid – teadlased ja praktikud. Analüüside koostamisel oleme pannud rõhku nende selgusele ja arusaadavusele ka neile, kes ei ole valdkonnas spetsialistid, kuid kelle äritegevuse tulevikku antud tehnoloogiad kindlasti mõjutada võivad.

Miks peaks neid analüüse lugema?

Ohud ja võimalused

Saa teada, millised tulevikutehnoloogiad mõjutavad sinu ettevõtet juba täna, milline valida oma ettevõtte jaoks ning millise tulevikulaine peale tasuks hüpata

Kasulikud viited

Leia infot ja partnereid nende tehnoloogiate kasutusele võtmiseks ning arendamiseks, järgmised sammud ettevõtte arenguks

Parimad praktikad

Tehnoloogiate rakendamise head metoodikad ja soovitused aitavad äri kasvatamisel, efektiivsemaks muutmisel või, vajadusel, suuna muutmisel

Tutvu analüüsidega

Mis on pilvtöötlus?

Andmete kaugtöötlusest on kujunenud eraldi infotehnoloogia valdkond, mida tähistatakse nimega “pilv”. Pilvtöötlus annab võimaluse serveriressursside, salvestusruumi ning tarkvaraliste teenuste kasutuselevõtuks kiiresti, paindlikult ning ilma suuri investeeringuid tegemata.

Millised on pilvtöötlusega seotud võimalused ja riskid?

Ettevõtted saavad võimaluse märkimisväärseks kokkuhoiuks ja alustavate ettevõtetted tuge kiireks kasvuks. Samal ajal on ka oluline mõista nii tehnoloogiast tulenevaid riske kui ka seadusandlusest tulenevaid mõjusid. Pilvtöötluse käigus tuleb tagada töödeldavate andmete konfidentsiaalsus, terviklikus ja käideldavus. Kuna andmeid töödeldakse väljaspool andmeid omava ettevõtte perimeetrit, siis tuleb andmete turve tagada nii nende edastamisel, säilitamisel kui ka töötlemisel.

Saada analüüs endale postkasti

Vaata analüüsi tutvustuse paneelarutelu  siin (1h)

Mis on masinõpe?

Masinõpe on tehisintellekti alamvaldkond, mis sisse antud info põhjal õpib ise vastuseid andma näiteks müügi ja turunduse teemadel, tööprotsesside automatiseerimisel, administratiivsetes protsessides, juhtimisotsuste juures või infotehnoloogiliste süsteemide turvalisuse tagamiseks. Ettevõtete jaoks on masinõpe võimekas tööriist, mis on oma kanna kinnitanud rahvusvaheliselt nii suurtes, kogemustega ettevõtetes kui ka idu ja väikeettevõtetes, aidates vähendada ressursside raiskamist ja inimeste poolt tehtavad korduvat, üksluiset tööd.

Saada masinõppe analüüs omale postkasti

Vaata masinõppe ja küberfüüsiliste süsteemide analüüsi tutvustuse arutelu siin

Mis on küberfüüsilised süsteemid?

Küberfüüsiline süsteem (KFS) on arvutite ja füüsiliste süsteemide kooslus.  Küberfüüsilises süsteemis olevad sensorid jälgivad reaalelus toimuva protsessi parameetreid, millest lähtuvalt tarkvara teeb otsuseid füüsikaliste protsesside juhtimiseks.  Selline keerukas süsteem võimaldab ettevõtjate jaoks lihtsamat ligipääsu informatsioonile ja paremat protsesside jälgitavust ning sellest tulenevalt ka näiteks korrapäraste hoolduste asemel ennetavate hoolduste tegemist.  Kõige tuntumad näited küberfüüsilistest süsteemidest on targad, robotitel põhinevad tootmisliinid, patsiendi jälgimise süsteemid, juturobotid ja targa linna lahendused.   

Küberfüüsilise süsteemi mõistega on lähedalt seotud asjade interneti mõiste, mis keskendub andmete
tajumisele ja vahetamisele interneti kaudu ning tegeleb vähem inimese ja arvuti vahelise liidesega.

Saada küberfüüsikaliste süsteemide analüüs endale postkasti

Vaata masinõppe ja küberfüüsiliste süsteemide analüüsi tutvustuse arutelu siin

Mis on kestlikud ärimudelid?

Ainuüksi kasuminumbrite fookusesse seadmine on ajale jalgu jäänud ja konkurentsis püsimiseks on hädavajalik proaktiivne mitte reaktiivne tegevus. Oluline on integreerida ettevõttesse keskkonna, inimeste ja äri juhtimisega seotud aspekte, mille rakendamine aitab minimeerida ettevõtte tegevuskulusid ja tarneahelate, ärisuhete kahjulikku mõju ja riske. Kestlikud ärimudeli kasutusele võtmine aitab luu väärtust ja tulu teenimist ilma, et ammendaks kapitali, millel ettevõtte äritegevus baseerub.

Saada kestlike ärimudelite analüüs endale postkasti

Vaata arutelu analüüsi teemal “Kuidas loovad kestlikud ärimudelid väärtust” siin. 

Mis on plokiahel?

Plokiahel (inglise keeles blockchain) on levinud meetod jooksvalt täienevate andmekogude võltsimatuse tagamiseks ja eri osapoolte kasutuses olevate andmekogude koopiate jooksvalt sünkroonis hoidmiseks. Enamike andmekogude jaoks ei ole võltsimise oht väga suur, kuid suuremahulisi äriprotsesse toetavate rakenduste jaoks on ohud piisavad selleks, et võltsimatust tegelikult tagada.

Kuigi plokiahelate kõige tuntum rakendusvaldkond on krüptoraha, siis tegelikult kasutatakse plokiahelaid väga paljudes tarkvarasüsteemides, mil ei ole krüptorahaga seost.

Saada plokiahela analüüs endale postkasti

Biopolümeerid ja suurandmed

Biopõhised ja biolagunevad polümeerid on muutunud oluliseks teemaks mitte ainult polümeeride keemias, vaid ka sellega külgnevatel aladel, mis puudutavad nende tootmiseks vajaliku tooraine probleeme ja polümeeride valmistamist. Samuti on murekohaks nende jääkide taaskasutamine, ümbertöötlemine, kliimaproblemaatika ning ka poliitika.

Tarbijauuringud näitavad, et inimesed on valmis uudseid biopõhiseid materjale kasutusele võtma. Ent selleks, et vastavad plastid jõuaksid laiema tarbijaskonnani, oleks lisaks selgitustööle vaja suurendada biopõhiste plastide üldist osakaalu turul, mis tagaks soodsama hinna. Sellisteks muutusteks on vaja ettevõtete suuremahulisi investeeringuid, mis aitavad turul liikuda biopõhise ringmajanduse suunas.

Saada biopolümeeride analüüs endale postkasti

Suurandmed pakuvad ettevõtetele arvukalt võimalusi väärtusliku ülevaate saamiseks ja innovatsiooni edendamiseks, kuid samas on tähtis arvestada andmekaitse ja andmeturbega. Ettevõtted peaksid oma andmestrateegiates panema olulisele kohale andmete privaatsuse ja turvalisuse ning andmete kogumisel ja kasutamise praktikas jääma läbipaistvaks ja eetiliseks.

Analüüs sisaldab ülevaadet suurandmete kasutamisest globaalselt ja kasutamise võimalustest Eesti kontekstis, näiteks millele mõelda enne suurandmete rakendamist. Lisaks leiate analüüsis edulugusid ettevõtetest, kes on (suur)andmeid edukalt rakendanud ja selle abil oma protsesse optimeerinud. Analüüs tutvustab ka võimalikke teenusepakkujaid ja tugivõrgustikku, kes osutavad nõu ja teenust suurandmete kogumise ja analüüsiga.

Saada suurandmete analüüs endale postkasti

Eksperdid

Küsi analüüside kohta infot juurde või küsi just sind huvitava tehnoloogia kohta lähemalt meie ekspertidelt:

Tulevased analüüside tulemuste tutvustusüritused: