Vaata peasisu
Tagasi

Tuleviku äri tehnoloogiad

Avasta äriarenduse võimalusi

Tuleviku äri loomiseks ja uute turgudeni jõudmiseks on tähtis jälgida muutusi turgudel ja avastada tehnoloogia võimalusi ärikeskkonnas. Meie analüüsid ja praktilised veebiseminarid kiirendavad sinu ettevõtte arengut ja aitavad keeruliste otsuste tegemisel.

 

Analüüsid loovad kompaktse pildi uutest arengutest digitaliseerimise, robotiseerimise ja kestliku äri valdkonnas, ning seda mõjutavatest olulistest majanduslikest teguritest. Lisaks seminarid toovad fookusesse praktilise rakendamise kogemuse ja tehnoloogia võimaluse äriarendusel.

Esimene veebiseminar toimus pilvtöötluse ja pilveturve teemal 27.09. Salvestust saab vaadata siin

Mis sinu ettevõttes muutub?

Teadlikkus tehnoloogia võimalustest

Ülevaade uutest arengutest aitab lahendada keerulisi väljakutseid.

Ligipääs rakendatavale infole

Tehnoloogia kasutamiseks tehakse praktilised esimesed sammud ja jagatakse tugivõrgustiku kontakte.

Kiireneb äriarendus

Tehnoloogia rakendamise head metoodikad ja soovitused aitavad äri kasvatamisel ja efektiivsemaks muutmisel.

Analüüside sisu

Analüüsid ja veebiseminarid loovad kompaktse pildi uutest arengutest digitaliseerimise, robotiseerimise ja kestliku äri valdkonnas, ning seda mõjutavatest olulistest majanduslikest teguritest. Analüüsid on koostatud partnerite poolt koos oma ala ekspertidega.

Analüüsid toovad ettevõtjateni informatsiooni tehnoloogiliste valdkondade uutest arengutest fokuseerides kuuele punktile:

 

  • tehniline selgitus
  • valdkonna areng
  • keerukused ja head tavad
  • asjakohased seadused ja standardid
  • teenusepakkujad ja tugivõrgustik
  • praktilised näited rakendamisest

 

Ülevaade ja analüüside avalikustamise kuupäevad

Lae alla pilvandmetöötlus ja pilveturve analüüs

Mis on pilvtöötlus?

Andmete kaugtöötlusest on kujunenud eraldi infotehnoloogia valdkond, mida tähistatakse nimega “pilv”. Pilvtöötlus annab võimaluse serveriressursside, salvestusruumi ning tarkvaraliste teenuste kasutuselevõtuks kiiresti, paindlikult ning ilma suuri investeeringuid tegemata.

Millised on pilvtöötlusega seotud ohud ja riskid?

Etevõtted saavad võimaluse märkimisväärseks kokkuhoiuks ja alustavate ettevõtetted tuge kiireks kasvuks. Samal ajal on ka oluline mõista nii tehnoloogiast tulenevaid riske kui ka seadusandlusest tulenevaid mõjusid. Pilvtöötluse käigus tuleb tagada töödeldavate andmete konfidentsiaalsus, terviklikus ja käideldavus. Kuna andmeid töödeldakse väljaspool andmeid omava ettevõtte perimeetrit, siis tuleb andmete turve tagada nii nende edastamisel, säilitamisel kui ka töötlemisel.

Millised on kasutusvõimalused ja- kogemused Eestis?

Tulenevalt pilvtöötluse kiirest arengust on enamik ettevõtteid,  kas juba on pilvteenuseid mingis ulatuses kasutusele võtnud või on võtmas, kuna täna edestavad need traditsiooniliselt pakutavatest teenustest.

 

Masinõpe on üks kiiremini kasvavaid infotehnoloogia valdkondi maailmas. Selle valdkonna aastaseks kasvukiiruseks (CAGR) võib hinnata üle 35% ning turumahu kasvu ennustatakse 2028. aastaks 132 miljardi euroni. 2021. aastal on turumaht 13,4 miljardit eurot, mis tähendab, et kasv on kaheksa aastaga pea kümnekordne.  Vastavalt McKinsey analüüsile kasutas 50% nende küsitletud ettevõtetest tehisintellekti või masinõpet ühes või mitmes rakenduses aastal 2020

Mis on küberfüüsiline süsteem?

Küberfüüsiline süsteem (KFS) on arvutite ja füüsiliste süsteemide kooslus.

Tegemist on väga laia valdkonna kokkuvõtva nimetusega ehk tehnoloogiaplatvormi kontseptsiooniga, mille abil teostatakse tehnoloogiate sünergilist integreerimist tehisintellekti, võrgustikukorralduseja arenevate süsteemide iseorganiseerumise aluspõhimõtete toel

Küberfüüsilise süsteemi mõistega on lähedalt seotud asjade interneti mõiste, mis keskendub andmete
tajumisele ja vahetamisele interneti kaudu ning tegeleb vähem inimese ja arvuti vahelise liidesega.

Ettevõtetel nähakse üha olulisemat rolli majandus-, keskkonna- ja sotsiaalsele arengule kaasa aitamisel, eriti kui nad minimeerivad oma tegevuse, tarneahelate ja muude ärisuhete kahjulikku mõju. Kestliku ärimudeli kasutusele võtmine aitab luua väärtust ja tulu teenimist ilma, et ammendaks kapitali, millel ettevõtte äritegevus baseerub.

Veebiseminarid: