Vaata peasisu
Tagasi

Tuleviku äri tehnoloogiad

Avasta äriarenduse võimalusi

Tuleviku äri loomiseks ja uute turgudeni jõudmiseks on tähtis jälgida muutusi turgudel ja avastada tehnoloogia võimalusi ärikeskkonnas. Meie analüüsid ja praktilised veebiseminarid kiirendavad sinu ettevõtte arengut ja aitavad keeruliste otsuste tegemisel.

 

Analüüsid loovad kompaktse pildi uutest arengutest digitaliseerimise, robotiseerimise ja kestliku äri valdkonnas, ning seda mõjutavatest olulistest majanduslikest teguritest. Lisaks seminarid toovad fookusesse praktilise rakendamise kogemuse ja tehnoloogia võimaluse äriarendusel.

Esimene veebiseminar toimus pilvtöötluse ja pilveturve teemal 27.09. Salvestust saab vaadata  siin. 

Järgmine arutelu masinõppe ja küberfüüsiliste süsteemide kohta toimub 29.11. Üritusele saab registeerida siin.

Mis sinu ettevõttes muutub?

Teadlikkus tehnoloogia võimalustest

Ülevaade uutest arengutest aitab lahendada keerulisi väljakutseid uute tööriistadega.

Ligipääs rakendatavale infole.

Tehnoloogia kasutamiseks tehakse praktilised esimesed sammud ja jagatakse tugivõrgustiku kontakte.

Kiireneb äriarendus

Tehnoloogia rakendamise head metoodikad ja soovitused aitavad äri kasvatamisel ja efektiivsemaks muutmisel.

Veebiseminarid:

Analüüside sisu

Analüüsid ja veebiseminarid loovad kompaktse pildi uutest arengutest digitaliseerimise, robotiseerimise ja kestliku äri valdkonnas, ning seda mõjutavatest olulistest majanduslikest teguritest. Analüüsid on koostatud partnerite poolt koos oma ala ekspertidega.

Analüüsid toovad ettevõtjateni informatsiooni tehnoloogiliste valdkondade uutest arengutest fokuseerides kuuele punktile:

 

  • tehniline selgitus
  • valdkonna areng
  • keerukused ja head tavad
  • asjakohased seadused ja standardid
  • teenusepakkujad ja tugivõrgustik
  • praktilised näited rakendamisest

 

Ülevaade ja analüüside avalikustamise kuupäevad

Lae alla pilvandmetöötlus ja pilveturve analüüs

Mis on pilvtöötlus?

Andmete kaugtöötlusest on kujunenud eraldi infotehnoloogia valdkond, mida tähistatakse nimega “pilv”. Pilvtöötlus annab võimaluse serveriressursside, salvestusruumi ning tarkvaraliste teenuste kasutuselevõtuks kiiresti, paindlikult ning ilma suuri investeeringuid tegemata.

Millised on pilvtöötlusega seotud ohud ja riskid?

Etevõtted saavad võimaluse märkimisväärseks kokkuhoiuks ja alustavate ettevõtetted tuge kiireks kasvuks. Samal ajal on ka oluline mõista nii tehnoloogiast tulenevaid riske kui ka seadusandlusest tulenevaid mõjusid. Pilvtöötluse käigus tuleb tagada töödeldavate andmete konfidentsiaalsus, terviklikus ja käideldavus. Kuna andmeid töödeldakse väljaspool andmeid omava ettevõtte perimeetrit, siis tuleb andmete turve tagada nii nende edastamisel, säilitamisel kui ka töötlemisel.

Millised on kasutusvõimalused ja- kogemused Eestis?

Tulenevalt pilvtöötluse kiirest arengust on enamik ettevõtteid,  kas juba on pilvteenuseid mingis ulatuses kasutusele võtnud või on võtmas, kuna täna edestavad need traditsiooniliselt pakutavatest teenustest.

 

Lae alla masinõppe analüüs

Masinõpe on tehisintellekti alamvaldkond, mis sisse antud info põhjal õpib ise vastuseid andma näiteks müügi ja turunduse teemadel, tööprotsesside automatiseerimisel, administratiivsetes protsessides, juhtimisotsuste juures või infotehnoloogiliste süsteemide turvalisuse tagamiseks. Ettevõtete jaoks on masinõpe võimekas tööriist, mis on oma kanna kinnitanud rahvusvaheliselt nii suurtes, kogemustega ettevõtetes kui ka idu ja väikeettevõtetes, aidates vähendada ressursside raiskamist ja inimeste poolt tehtavad korduvat, üksluiset tööd

Lae alla küberfüüsikaliste süsteemide analüüs

Küberfüüsiline süsteem (KFS) on arvutite ja füüsiliste süsteemide kooslus.  Küberfüüsilises süsteemis olevad sensorid jälgivad reaalelus toimuva protsessi parameetreid, millest lähtuvalt tarkvara teeb otsuseid füüsikaliste protsesside juhtimiseks.  Selline keerukas süsteem võimaldab ettevõtjate jaoks lihtsamat ligipääsu informatsioonile ja paremat protsesside jälgitavust ning sellest tulenevalt ka näiteks korrapäraste hoolduste asemel ennetavate hoolduste tegemist.  Kõige tuntumad näited küberfüüsilistest süsteemidest on targad, robotitel põhinevad tootmisliinid, patsiendi jälgimise süsteemid, juturobotid ja targa linna lahendused.   

Küberfüüsilise süsteemi mõistega on lähedalt seotud asjade interneti mõiste, mis keskendub andmete
tajumisele ja vahetamisele interneti kaudu ning tegeleb vähem inimese ja arvuti vahelise liidesega.

Lae alla kestlike ärimudelite analüüs

Ettevõtetel nähakse üha olulisemat rolli majandus-, keskkonna- ja sotsiaalsele arengule kaasa aitamisel, eriti kui nad minimeerivad oma tegevuse, tarneahelate ja muude ärisuhete kahjulikku mõju. Kestliku ärimudeli kasutusele võtmine aitab luua väärtust ja tulu teenimist ilma, et ammendaks kapitali, millel ettevõtte äritegevus baseerub.

Plokiahel (inglise keeles blockchain) on levinud meetod jooksvalt täienevate andmekogude võltsimatuse tagamiseks ja eri osapoolte kasutuses olevate andmekogude koopiate jooksvalt sünkroonis hoidmiseks. Enamike andmekogude jaoks ei ole võltsimise oht väga suur, kuid suuremahulisi äriprotsesse toetavate rakenduste jaoks on ohud piisavad selleks, et võltsimatust tegelikult tagada.

Kuigi plokiahelate kõige tuntum rakendusvaldkond on krüptoraha, siis tegelikult kasutatakse plokiahelaid väga paljudes tarkvarasüsteemides, mil ei ole krüptorahaga seost.