Vaata peasisu

Triin Jürgens: kuidas disainmõtlemine ettevõtte kasuks pöörata?

EASi ja KredExi ühendasutus
22. september 2022
5 min

Senikaua kui ettevõtted seostavad disaini pigem toote väljanägemise kui strateegilise tööriistaga, pole suurt edu ja lisatulu loota. Eesti ettevõtetel on siin veel tublisti arenguruumi, nendib EASi ja KredExi ühendasutuse innovatsiooniteenuste tiimi teenusedisainer Triin Jürgens.

Kolmandik Eesti ettevõtetest kaldub disaini seostama pigem toodete ja teenuste väljanägemisega ning selle kujundamisega. Arenguruumi on ka professionaalsete toote- ja teenusedisainerite kasutamises ettevõtetes, selgub EASi tellitud ja Tartu Ülikooli rakendusuuringute keskuse RAKE poolt valminud uuringust, mis kaardistas disainikasutust Eesti ettevõtetes. Samas maailma praktika näitab, et disaini strateegilise tööriistana kasutavad ettevõtted on edukamad kui need, kes seda ei tee. 

Disaini laiem tähendus on oluline veel teiselgi põhjusel. Numbrid näitavad, et Eesti ettevõtted ekspordivad tublisti (mullu eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 18 miljardi euro eest), kuid eksporditavate toodete lisandväärtus kipub olema madal. See tähendab, et disainima peaks suuremat lisandväärtust loovaid innovaatilisi tooteid. Siinkohal on disain kahtlemata üks abivahenditest, kuidas nende väärtust loovate ja nutikate toodeteni jõuda.

Teine suur väljakutse on kohanemine ja ellujäämine pidevates muutustes, mis praeguse ajaga kaasas käivad. Disaini abil on ettevõttel lootust luua mõtestatud tulevikustrateegiad ja visioone, lahendada keerulisi probleeme ning läbi uute tehnoloogiate ja ideede katsetamise jõuda innovatsioonini.

Klientide kuulamine 

Kuidas aga disain kui strateegiline tööriist enda kasuks pöörata? Võtmekoht on disainmõtlemises ehk kõige lihtsamalt öeldes oma klientide kuulamises. Klientide kuulamine aitab juba varases tootedisaini etapis saada kinnitust, kas uus toode või teenus vastab ka päriselt kliendi ootustele ning kas selle järele on turul nõudlus.

Kliendikogemuse tähtsust rõhutame ka sellel sügisel üheksandat korda toimuval EASi disaini meistriklassis. Heaks näiteks on eelmises meistriklassis osalenud Nõo Lihatööstus, kes arendas disainijuhi mentordamisel noortele suunatud tootesarja ning analüüsis põhjalikult läbi nii noorte ootused kui ka nende tagasiside toodetele ja nende pakenditele. Nende analüüs oli ülipõhjalk ja täpne ning tõi ka edu uute toodete turule toomisel. 

Sama programmi raames tegi tõelise arenguhüppe tootearenduses läbi ka vahetatavate teradega kännupuure tootev Dipperfox: toode sai konkurentidest eristuva välimuse, kuid veelgi olulisem oli töö toote omaduste kallal. Klientidelt saadud tagasiside põhjal loodi puurile senisest märgatavalt kergem ja lihtsamini vahetatav tera.

Comodule´i Äikese tõukeratta arendusmeeskond sukeldus aga pea ees kasutajaintervjuudesse ja -uuringutesse, katsetas tõukeratast nii Pariisis kui ka Eestis ning kogus seeläbi hindamatu väärtusega tagasisidet toodet arendavate inseneride jaoks. 

Vaata Comodule´i teekonda disaini meistriklassis.

Põhjalik eeltöö 

Need näited ilmestavad selgelt, kui oluline on põhjalik eeltöö, mis võimaldab juba tootedisaini algetapis arvestada kliendi soovide ja ootustega olukorras, kus alternatiivsete ja konkureerivate toodete hulk turul on suur. Tihedas konkurentsis võidab see, kelle toode või teenus vastab enim kasutaja ootustele või lausa ületab neid. 

Lisaks on tarbijate ootuseid arvestades järjest olulisem välja töötada kestvaid lahendusi. Swedbanki poolt möödunud suvel läbi viidud uuring kohaselt arvab 56% Eesti inimestest, et keskkonnateemad ja tuleviku heaks muutuste ellu viimine peaksid olema tänapäeva ettevõttes kesksel kohal. See eeldab, et juba toote disainimisel arvestatakse kogu toote eluiga: alates materjali valikust ja sellest, kuidas toote eluiga pikendada kuni selleni, mis saab tootest peale kasutamise lõppu. Ka see töö kulgeb sihipärasemalt kui toote arendusprotsessi ja sünni juures on abiks disainer. 

Jätkusuutlikkuse olulisus on ilmnenud ka viimaste aastate kriisides, kus raputada on saanud nii tarneahelad, toorained kui ka tarbijate ostuvõime. Seda, et uute toodete loomisel tuleb lõpmatu külluse asemel arvestada hoopistükkis piiratud ressursside ja võimalustega, on välja toonud ka maailmakuulus disainiagentuur Fjord on oma hiljutises uuringus. Ettevõtete jaoks on oluline mõista, et innovatsioon ei tähenda sugugi mitte ainult uut toodet, vaid ka tooteid, mis on taasloodud või loodud kestma kauem. Ka sellisel juhul ei saa ettevõtted üle ega ümber disainist. 

Disaini meistriklass

Võimaluseks, kuidas ettevõttes toote või teenuse (ümber)disainimiseni jõuda, on osaleda EASi Disaini meistriklassi programmis. Meistriklassi käigus pakuvad oma ala eksperdid ja mentorid (disainijuhid) tööriistu mitmete eriilmeliste probleemide lahendamiseks. Näiteks saavad ettevõtted kogemuse, kuidas rakendada kliendikeskset disainmõtlemist äriprobleemide lahendamisel ning äriedu kasvatamisel. Samuti panustab meistriklass meeskonnatööle. 

Sellel sügisel pööratakse disaini meistriklassis veelgi enam tähelepanu praktikale. Ettevõtted saavad töötubades peamiselt keskenduda oma lahenduse arendamisele personaalse disainijuhi käe all, kelle nõuannete toel valmib kasutajatega testitud uue toote või teenuse prototüüp. Programmi lõpus saavad ettevõtted koos disainijuhiga panna paika ka edasise tegevusplaani. Lisaks koolituspäevadele on ettevõtetel võimalus kasutada 30 tundi disainijuhi personaalset juhendamist, et käia läbi kõik tootearenduse etapid ning saada kogu protsessi vältel asjatundlikku nõu. Meistriklassi kandideerimise tähtaeg on 4. oktoober. Loe lisa ning kandideeri.

Jaga postitust

Tagasi üles