Vaata peasisu

Tootmisprotsesside juhtimise digitaliseerimine tööstuses, 2019

EASi ja KredExi ühendasutus
1. juuni 2022
2 min

“Tootmisprotsesside juhtimise digitaliseerimine tööstuses” uuring viidi läbi jaanuaris 2019. Uuringu sihtrühmaks olid tootmisettevõtted ning valimi suuruseks 300 ettevõttet.

Mida mõistetakse tööstuse digitaliseerimise märksõna all?

Pakutud variantidest mõistetakse tööstuse digitaliseerimise all eelkõige kolme: uute arvutiprogrammide kasutuselevõtt (90%); juhtimisprotsesside tõhustamine digirakenduste abil (85%) ja arvuti abil juhitavate robotite kasutamine (77%). Tootmisvaldkondade lõikes põhimõttelist erinevust vastuste struktuuris ei ole. Suurimate ettevõtete (100+ töötajat) jaoks tähendab tööstuse digitaliseerimine siiski eeskätt juhtimisprotsesside tõhustamist digirakenduste abil, kuid ka siin ei ole vastuste erinevus väga reljeefne.

Arvutiprogrammi abil juhitavate tööpinkide või robotite osa tootmisprotsessi etappide juhtimisel

35%-l küsitletud ettevõtetest on vastus 0%, ehk pole ühtegi arvutiga juhitavat masinat, mis on ühtlasi ka levinuim variant. Mida väiksem ettevõte, seda enam on selliseid, kus pole ühtegi arvutiga juhitavat masinat. Keskmiselt on küsitletud valimi ettevõtetes digitaliseeritud 23.9% tootmisprotsessi etappidest. Madalaim on tase tekstiili- rõiva- ja nahatoodete tootmises (14.2%), kõrgeim tase „muu tootmine“ ühmas, kuhu on koondatud hulk väiksema esindatusega valdkondi. Ettevõtte töötajate arvu tunnuse järgi on tase madalaim mikroettevõtete seas (18.9 %) ja kõrgeim suurte ettevõtete rühmas (36.4%).

Edasised plaanid tõhustada tootmist protsesside digitaliseerimise abil

Vastavate töödega jätkab kolmandik ettevõtetest jooksval aastal. Kolmandik ei plaani lähema 5 aasta jooksul midagi. 2/3 ettevõtetest, kel pole ühtegi digitaliseeritud protsessi, ei plaani lähema 5 aasta jooksul ka midagi teha (suurem osa neist on mikroettevõtted). 2/3 neist, kel on digitaliseeritud 80-99% protsessidest, jätkavad sellega jooksval aastal.

Tutvu uuringuga lähemalt

Jaga postitust

Tagasi üles