Vaata peasisu

Leia projektile rahastus

Suletud
innovatsioon

Eesti – Norra koostööprogramm “Green ICT”

Suurim toetus 700 000
Avatud
rakendusuuringute programm

Rakendusuuringute programm

Suurim toetus 2 000 000
Avatud
eurostars

Eurostars

Suurim toetus 300 000
Kestus kuni 36 kuud
Avatud
tootearendus

Tootearenduse toetus

Suurim toetus 500 000
Suletud
avalik sektor

Innovatsiooni edendavate hangete toetamine

Suurim toetus Ideekonkursi toetus 45 000
Avatud
innovatsioon

Innovatsiooniosak

Suurim toetus 7500
Avatud
ettevõtte arenguprogramm

Ettevõtte arenguprogramm

Suurim toetus arenguplaanile kuni 500 000
Kestus kuni 3 aastat
Suletud
Toetus

Digitaliseerimise teekaardi toetus

Suurim toetus 15 000
Kestus kuni 6 kuud
Avatud
Toetus

Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine

Kestus 3 – 24 kuud
Suletud
Toetus

Klastrite toetamine

Avatud
eksport

Loomeettevõtjate ekspordivõimekuse arendamise toetus

Suurim toetus 50 000
Avatud
äri arendamine

Loomeettevõtjate arenguplaani elluviimise toetus

Suurim toetus 100 000
Avatud
innovatsioon

Euroopa Horisont EIC Accelerator

Suurim toetus 2 500 000 (millele lisandub kuni 15 000 000 omakapitaliinvesteeringuna)
Kestus kuni 2 aastat
Suletud
innovatsioon

Tehnoloogia arenduskeskused

Suurim toetus 7 000 000
Suletud
EAS

Euroopa horisondi partnerlus „Võtmetähtsusega digitehnoloogiad“

Suurim toetus 300 000
Kestus kuni 36 kuud
Avatud
innovatsioon

Rohetoetus: tootmisettevõtja ärimudeli muutmise toetus

Suurim toetus roheaudit kuni 10 000, teekaardi arendustegevuse elluviimine kuni 200 000
Avatud
äri arendamine

Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus

Suurim toetus sõltub investeeringu suurusest, minimaalne toetuse summa 500 000 eurot
Avatud
rakendusuuringute programm

Rakendusuuringute programmi väikeprojektide taotlusvoor

Suurim toetus 150 000
Avatud
Tootearendus ja innovatsioon

Teadus- ja arendustegevuse teenuseid pakkuva ettevõtja taristu toetus

Suurim toetus 2 000 000
Suletud
innovatsioon

Innowwide programm

Suurim toetus 60 000

Praktilised nõuanded

42 mln

RUPis rahastati 2021. aastal 53 projekti kogusummas 42 mln €

  1. Mõtle läbi, millised on Sinu ettevõtte arenguvajadused ja kitsaskohad ja kas toetus aitab Sul mõne kitsaskoha lahendada.
  2. Tutvu toetuse infoga ja hindamiskriteeriumitega ning tule eelnõustamisele, kui see on toetuse saamise eeltingimus või tahad saada toetuse kohta täpsemat infot.
  3. Kontrolli üle, milliseid tegevusi saab konkreetse toetuse abil rahastada ja veendu, et Sul on projekti elluviimiseks vajalik omafinantseering. Palun arvesta, et toetus makstakse välja alles tagantjärele.
  4. Tutvu taotlemiseks vajalike dokumentidega (taotlusvorm ja selle lisad) ning vaata, kas taotluse koostamiseks on vaja teha mingid eeltegevused, näiteks võtta hinnapakkumisi.
  5. Pane taotlus kokku, küsi vajadusel lisainfot ja jälgi, et kõik  taotlusvormis ja selle lisades olevad küsimused ja lahtrid oleksid täidetud.
  1. Vaata üle, milliste eesmärkide saavutamiseks ja millistel tingimustel Sa toetust said –loe rahastusotsus läbi! Alusta tegevuste elluviimisega.
  2. Ära unusta, et kasutad avalikku raha, mis tähendab, et raha kasutamine peab olema eesmärgipärane ja läbipaistev (võta võrreldavad hinnapakkumised) ning ole valmis tõendama, milleks raha kulus.
  3. Kui tahad projektis midagi muuta, võta eelnevalt ühendust oma konsultandiga ja räägi muudatused läbi.
  4. Toetuse väljamakse saamiseks on vaja esitada sisutegevuste aruanded ja maksetaotlused ehk kulude aruanded, mille tähtajad leiad otsusest. Arvesta finantsplaneerimisel, et aruannete menetlus kestab keskmiselt kuu aega. 
  5. Uuri välja, kus ja milliseid struktuurifondide logosid kasutama pead ning pea raamatupidamises projektiga seotud kulude üle eraldi arvestust.

42 mln

RUPis rahastati 2021. aastal 53 projekti kogusummas 42 mln €

Kust veel toetust saab?

 KredEx aitab ettevõtetel kiiremini areneda ja turvaliselt välisturgudele laieneda, pakkudes laene, riskikapitali, krediidikindlustust ja riigi garantiiga tagatisi.

Uuri lähemalt

KIK on olnud Eesti keskkonnaprojektide keskne rahastaja, aidates täita mitme ministeeriumi haldusala tegevusi. Lisaks annab laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks ning korraldada roheideede konkurssi Negavatt.

Uuri lähemalt

Eesti Tööandjate Keskliidus tegutseb kuus valdkondlikku töörühma (innovatsiooni käivituskoda, majanduskeskkond ja maksud, tervishoid, tööturg, haridus, keskkond ja vastutustundlik ettevõtlus). Töörühmades saavad osaleda kõik liikmed, kui määravad sinna oma esindaja.

Uuri lähemalt

KredEX pakub fondifondide kaudu riskikapitali, et aidata nii Eesti alustavatel kui ka pikemalt tegutsenud kiirelt kasvavatel ettevõtetel areneda. Eesmärk on tagada piisav kohalik kapitalipakkumine ning riski- ja erakapitalituru terviklik areng.

Uuri lähemalt