Vaata peasisu

Tööstussümbioos Eestis: uuenduslik ja majanduslikult tulus lahendus igale ettevõttele? 

EASi ja KredExi ühendasutus
19. juuni 2024
3 min

Tööstussümbioos on mõiste, mis viitab erinevate tööstusharude koostööle, mille käigus ühe ettevõtte laos seisev ressurss, tootmisjäägid või kõrvalsaadused muutuvad teise ettevõtte toormaterjaliks. See innovatiivne lähenemine võimaldab vähendada jäätmeid ja ressursikulu, aidates kaasa nii keskkonnasäästlikkusele kui ka majanduslikule tõhususele. Eestis, kus loodusvarade säästlik kasutamine ja keskkonnakaitse on üha enam tähelepanu all, võib tööstussümbioos pakkuda olulist panust jätkusuutlikku ettevõtte majandamisse. 

Tööstussümbioosi eelised Eestis 

Tööstussümbioos pakub mitmeid eeliseid nii keskkonnale kui ka ettevõtetele. Esmalt, see vähendab oluliselt jäätmete tekkimist. Kui ühe ettevõtte kõrvalsaadused suunatakse teise ettevõtte tootmisprotsessi, väheneb vajadus jäätmekäitluse ja ladustamise järele, mis omakorda vähendab keskkonnamõju. Eestis, kus jäätmekäitlus ja ringmajandus on tulised teemad, millest keegi mööda enam ei vaata, on see eriti kasulik.  

Teiseks, tööstussümbioos aitab säästa ressursse. Ettevõtted saavad kasutada kõrvalsaadusi toormaterjalidena, mis vähendab uute loodusvarade kaevandamise ja töötlemise vajadust. See toob kaasa väiksema energiamahukuse ja vähendab süsiniku jalajälge. Eesti kontekstis, kus loodusvarade säästlik kasutamine on võtmetähtsusega, on see märkimisväärne eelis. 

Kolmandaks, uuenduslik lahendus toob kaasa majanduslikke eeliseid. Tööstussümbioos võib vähendada tootmiskulusid, kuna kõrvalsaaduste kasutamine on sageli odavam kui uute toormaterjalide ostmine. Lisaks võivad ettevõtted luua uusi sissetuleku allikaid, müües oma kõrvalsaadusi teistele firmadele. See soodustab innovatsiooni ja konkurentsivõimet. Teised riigid juba toimetavad selliselt. Nüüd on Eesti kord. 

Tööstussümbioosi väljakutsed ja tulevik Eestis 

Kuigi tööstussümbioos pakub arvukaid eeliseid, on selle rakendamisel mitmeid väljakutseid. Üheks peamiseks takistuseks on ettevõtete vahelise koostöö ja usalduse loomine. Ettevõtted peavad olema valmis jagama oma protsesse ja andmeid, mis võib mõnikord tunduda riskantne. Seetõttu näeb EIS tööstussümbioosi ellukutsujana, et olulise võtmetähtsusega võib selle barjääri murdmisel olla riigi algatusel ellu kutsutud projekt. Samuti võib Eestis tekkida regulatiivseid ja logistilisi probleeme, mis vajavad lahendamist, kuid esmalt on vaja võimalikud probleemid tuvastada, koguda piisavalt andmeid ning seejärel leida kõige efektiivsemad lahendused. 

Tulevikus on oluline arendada uusi tehnoloogiaid ja ärimudeleid, mis toetavad tööstussümbioosi. Valitsuste ja organisatsioonide roll on siin kriitiline, pakkudes toetusi ja stiimuleid sümbioosi edendamiseks. Haridus ja teadlikkuse tõstmine on samuti võtmetähtsusega, et ettevõtted ja kogukonnad mõistaksid tööstussümbioosi eeliseid ja võimalusi. 

Tööstussümbioos on tõhus viis ressursikasutuse optimeerimiseks ja keskkonnamõjude vähendamiseks. See pakub märkimisväärseid majanduslikke ja ökoloogilisi eeliseid, aidates ettevõtetel muutuda säästlikumaks ja konkurentsivõimelisemaks. Kuigi selle rakendamisel võib esineda väljakutseid, on tööstussümbioosil suur potentsiaal muuta Eesti majandus- ja tootmissüsteemid jätkusuutlikumaks. Tulevikus saab tööstussümbioos olla üks keskseid strateegiaid, mis aitab saavutada ringmajanduse eesmärke ja parandada kohalike ettevõtete konkurentsieelist. 

2024. aasta kevadel toimus ärikonverents Roheline Laine, mille raames võtsid tööstussümbioosi teemal sõna Margit Kull, TalTechi ärikorralduse instituudi jätkusuutliku väärtusahela juhtimise valdkonna doktorant-nooremteadur ja Ulrika Hurt, TalTechi ärikorralduse instituudi jätkusuutliku väärtusahela juhtimise valdkonna doktorant-nooremteadur. Ettekannet saab järgi vaadata siin.

Samuti tutvu ja osale meie tööstussümbioosi projektiga, mille eesmärk on algatada tööstussümbioosi Eesti maakondades. Lisainfo ja registreerimine.

Jaga postitust

Tagasi üles