Vaata peasisu

Tööstuse digitaliseerimine: osalejate kogemuslood

EASi ja KredExi ühendasutus
24. mai 2018
5 min

Digitaliseerimine võimaldab tööstusettevõttel suurendada tootlikkust, kasvatada kasumimarginaali ja suurendada konkurentsivõimet. Digitaliseerimisel on veel mitmeid positiivsed mõjusid ettevõtetele ning et neid kõiki tutvustada ja kasvatada 2030. aastaks töötleva tööstuse sektori ettevõtete lisandväärtuse 80%-ni Euroopa Liidu keskmisest, kutsub EAS üles ettevõtteid osalema tööstuse digitaliseerimise teemasid käsitlevatel sündmustel ja programmides.

Digilahendused tööstusele seminaril saavad osalejad ülevaate turul olevatest tööstuse digitaliseerimise lahendustest, mis aitavad ettevõttel efektiivsust tõsta. Esitletavad lahendused on valmis ettevõtetes juurutamiseks. Seminaril on hea võimalus küsida esitatud lahenduste ja oma ettevõtete probleemide lahendamiseks küsimusi. Kahepoolseteks kohtumisteks on üritusele jäetud aega networking’uks.

Sel aastal on EASi toel juba toimunud mitmed seminarid ja praktilised tööstuse digitaliseerimisele suunatud sündmused. Palusime koolitustel ja üritustel osalenud inimestel jagada oma muljeid.

Aasta alguses toimunud digilahendused tööstusele seminari esineja LeanEsti tegevjuht Marko Saviauk:

„Tööstustele suunatud digilahenduste seminaril oli minu ettekande teema kvaliteedikontrolli automatiseerimine. Oli hea, et ettekandele järgnesid mitmed küsimused, mis olid praktilised ja puudutasid senist kogemust ja nende põhimõtete reaalselt juurutamist tehastes. Kuulajaid, keda oli 40-50, üllatas ilmselt kõige enam fakt, et Eestis ka päriselt sellisel tasemel automatiseerimist teostatakse.

Lisaks on seminaridel väga oluline roll networking’ul, mis võib olla isegi eraldi juhitud. See on tähtis ka esinejatele. Saime mitmeid uusi kontakte, kellega läksime koos edasi reaalsete projektideni.“

EAS koostöös Tallinna Teaduspark Tehnopoliga korraldab ka tööstuse digitaliseerimise arendusmaratone ehk hackathone. Arendusmaratoni käigus lahendatakse erinevatest kompetentsidest koosnevas meeskonnas tööstusettevõtte poolt esitatud ideed või probleemi. Arendusmaratoni lõpus esitletakse prototüübina probleemi lahendust. Järgmine arendusmaraton on plaanis sügisel.

Jaanuaris toimunud EASi tööstuse digitaliseerimise hackathon’i ehk arendusmaratoni võitnud meeskonna juht Liisi Siska:

„Keskendusime erimõõduliste kaupade transpordivahenditesse ladustamise ja paigutamise probleemi lahendamisele, mida laiemalt võib võtta kui rucksack problem’it tootmisettevõtetes. Mõistes, et probleemi pole võimalik lahendada algorütmiliselt, otsustasime selle lahendada crowdsourcing’ut kasutades. Kindlasti oleks meie ideele palju lisaväärtust andunud disaineri olemasolu, kuid mentorite abil saime ka sellest takistusest üle.

Arendusmaratonidel on tiimitööl väga tähtis roll. Kui meie meeskonnas oleks olnud mõni inimene vähem, siis tõenäoliselt poleks me saavutanud ka sellist tulemust. Igaüks oskas enda valdkonnasiseselt juhtida tähelepanu nüanssidele, mis oleksid võinud jääda muidu tähelepanuta ja see ongi see, mis aitab suurtel asjadel sündida. Leian, et meie meeskonna edu saladus oli see, et kokku said erinevad, kuid väga avatud inimesed. See tekitas sünergia, mille tulemusena leidsime huvitava lahenduse tõstatatud probleemile.

Soovitan soojalt arendusmaratonist osa võtta. Lisaks sellele, et mitmekesine seltskond on hea baas huvitavate lahenduste tekkimiseks, on meeskonnatöö kogemus ja tutvused kasulikud ka tulevikus. Kui sul on probleem, mis vajab lahendamist, siis selle kõigile arusaadavaks tegemine nõuab kindlasti natuke ettevalmistamist, sest kokku tulevad inimesed on erinevatest valdkondadest. Kui lähed osalema ja soovid enda teadmistega kellegi probleemi lahendamisesse panustada, siis soovitaksin lihtsalt kohale minna, kuulata, suhelda inimestega ja leida meeskond, kellega on hea koos töötada.“

Eesootavad tööstuse digitaliseerimise teenused:

Digitaliseerimise teemaleht

Oleme EASi veebi loonud tööstuse digitaliseerimise teemalehe, kust on võimalik saada kasulikke materjale, leida eelinfot tööstuse digitaliseerimise teemaliste ürituste kohta Eestis ja ettevõtte digitaliseerimiseks vajalike partnerite kontakte.

Teemalehe aadress on eas.ee/digitoostus

Juunikuus toimub Industry 4.0 in Practice konverents ja tööstuse digitaliseerimise ideepäev

7.juunil toimub rahvusvaheline konverents Industry 4.0 in Practice, mis toob Tallinnasse kokku tööstuse digitaliseerimise eksperdid Saksamaalt, Norrast, Soomest ja Baltikumist, aga ka Eestist. Konverents keskendub praktilistele näidetele ja teadmistele ning on hea võimalus saada inspiratsiooni ka oma tööstusettevõtte arendamiseks. Täpsem info ja registreerumine konverentsi kodulehel industry40.ee.  

Konverentsi jätkuks korraldab EAS koostöös Tallinna Teaduspark Tehnopoliga tööstuse digitaliseerimise ideepäeva. Ideepäeval kutsume osalisi looma tööstusettevõtetele uusi ärivõimalusi, kombineerides digitaalseid teenuseid füüsiliste toodetega ja tekitades innovaatilisi ärimudeleid.

Kaheksatunnise ürituse käigus moodustatakse erinevate kompetentsidega osalejatest meeskonnad, kes lahendavad ühe ettevõtte või tööstusharu esitatud ideed. Meeskondi toetavad ekspertidest mentorid.

Ootame ideid ja osalemist kõigilt huvilistelt tööstusettevõtetest, IT-firmadest ja mujalt. Ideepäev on suurepärane võimalus otsida ettevõtte toodetele uusi võimalusi.

Ideepäeval osalemine on tasuta. Registreerumine ja täpsem info eas.ee/ideahack

Eesti-Norra koostööprogramm (Green ICT)

Eesti-Norra koostööprogrammis toetatakse Eesti ettevõtjate ühisprojekte, millega soovitakse arendada kõrge lisandväärtusega tooteid ja teenuseid ressursisäästu edendavate IKT-projektide abil. Eelistatud on ühisprojektid Norra ettevõtetega. Koostööprogrammi käigus aitame ettevõtet uute partnerite otsingul läbi kontaktiotsingu ja matchmaking-ürituste, nõustame toetuse taotlemisel ja toetame projekti elluviimisel.

Programmis toetatakse kolme valdkonna arendusprojekte, kus läbiv horisontaalne teema on IKT:

  • Tööstusinnovatsioon (tööstuse digitaliseerimine, nutikad transpordilahendused, energiamajanduse projektid jm)
  • Personaalmeditsiini tehnoloogiad
  • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad (IKT)

Projekti toetuse määr on 25-75% sõltuvalt kavandatavast tegevusest ja toetuse tüübist.

Väikeprojekti keskmiseks pikkuseks on 3-4 kuud ja põhiprojekti pikkuseks kuni 36 kuud. Väikeprojektide raames antakse taotlejatele toetust uuringute läbiviimiseks põhiprojekti ettevalmistamisel ja partnerite otsingu tegemiseks. Väikeprojekti rakendamine ei ole põhiprojektile toetuse saamise eeltingimuseks.

Väiketoetuse summa on 10 000 – 20 000 EUR projekti kohta ja põhitoetuse summa 200 000 – 700 000 eurot (kuni 1 250 000 eurot heaolutehnoloogiate arendamise projektides).

Programmis osalemiseks ja partnerite leidmiseks tuleb täita partnerotsingu vorm EASi kodulehel.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaga postitust

Tagasi üles