Vaata peasisu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja Eesti Arengu Sihtasutuse

Turismisektori tarkvarade liitumis- ja liidestamistoetus

Toetame turismiteenuste pakkujate tööprotsesside digitaliseerimist ja automatiseerimist.

Toetus võimaldab liitumist tarkvaraga (näiteks võtta kasutusele uus ressursihalduse tarkvara) ja samuti on võimalik liidestada erinevaid tarkvarasid (näiteks ressursihalduse tarkvara juurutamine ning selle liidestamine kassasüsteemi ja raamatupidamise tarkvaraga).

Taotlusi saab esitada jooksvalt.

Toetust tutvustava infotunni slaidid ja salvestus 

Turismiettevõtetele sobivate tarkvaralahenduste tutvustus (sh kesksete digilahenduste projektid). Vaata infoseminari salvestusi

Nimi
Turismisektori tarkvarade liitumis- ja liidestamistoetus
Suurim toetus
20 000
Omafinantseering
vähemalt 30%
Kogu toetussumma
1 930 000
Staatus
Avatud

Kelle jaoks on toetus mõeldud?

 • Toetust saab taotleda turismiteenuse pakkuja, kes on kas:
  • Eestis registreeritud juriidiline isik (ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused)
  • Eesti riigiasutus
  • kohaliku omavalitsuse üksus ja selle asutus
 • Toetuse taotlejal peab olema avalik online-kanal, kus kuvatakse toetuse taotleja turismiteenuste pakkumist
 • Taotleja müügitulu peab majandusaasta aruande järgi olema taotluse esitamisele eelnenud majandusaastal vähemalt 30 000 eurot
 • Viimase kolme aasta jooksul ei tohi taotleja olla saanud vähese tähtsusega abi üle 300 000 euro
 • Käesolevat toetust võib saada ühe korra kalendriaastas

Mille jaoks toetust saab?

Toetust saab taotleda turismiteenuse pakkuja tööprotsesside digitaliseerimiseks või automatiseerimiseks.

 

Vaata lähemalt, mis on turismiteenuse pakkuja tööprotsessid

 

Milliseid digitaliseerimise ja automatiseerimisega seotud kulusid toetatakse ja milliseid ei toetata?

 

Mis minu ettevõttes muutub?

Kasvab tööprotsesside tõhusus

Tõuseb tööprotsesside andmete kvaliteet ja andmeanalüüsi võimekus

Kasvab digitaalsete tehnoloogiate juurutamise võimekus

Taotluse ettevalmistamine

Uuri lähemalt toetuse tingimusi:
Toetuse määrus
Toetuse määruse seletuskiri

24.10.2023 toimunud infotunni slaidid ja salvestus

Turismiteenuse pakkumise tööprotsesside digitaliseerimiseks sobivate tarkvarade loetelu (loetelu ei ole lõplik)

Taotlusvormi näidis

Taotlusele tuleb lisada:

 • eelarve aluseks olev hinnapakkumine (võrreldavaid pakkumisi ei pea esitama, pakkumine peab olema kehtiv)
 • volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel
  Volikirja näidis
 • taotleja kontserni liikmete skeem, kui taotleja kuulub kontserni
  Kontserni liikmete skeem EASi vormil

Toetuse taotlemisel tuleb arvestada, et antav toetus on vähese tähtsusega abi ehk VTA.
Kontrolli oma ettevõtte vähese tähtsusega abi jääki siin

Soovitame projektid lõpetada 1. detsembriks 2024, et toetuse väljamaksmiseks jääks piisav ajavaru (väljamakse peab jääma 2024. aastasse).

Taotluse esitamine

Taotleja ei tohi võtta kohustusi toetatavate tegevuste elluviimiseks enne taotluse esitamist.

Taotluste vastuvõtt on jooksev. Taotlusi saab esitada kuni eelarve täitumiseni.

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-toetuse keskkonnas

esita taotlus

Videojuhis e-toetuste keskkonnaga tutvumiseks

Projekti elluviimine

Vii tegevused lähtuvalt projektis kirjeldatust edukalt ellu ja saavuta seatud eesmärgid!

Juhul kui on vajadus muuta projekti lõppkuupäeva ja/või lõpparuande esitamise tähtaega, esita muutmistaotlus.
Taotluse rahuldamise otsust võib muuta kuni projekti abikõlblikkuse perioodi lõpuni, kuid mitte pärast projekti tegevuste lõppemist, ning tagasiulatuvalt alates muudatustaotluse esitamise kuupäevast, kui see aitab kaasa projekti tulemuste saavutamisele ja muudatus on põhjendatud.

Muutmistaotlus tuleb saata esindusõigusliku isiku poolt allkirjastatuna projekti koordineerivale ettevõtluskonsultandile.

Muutmistaotluse vorm

Aruandlus

Toetust makstakse toetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel pärast projekti tegevuste elluviimist ja tulemuste saavutamist, projekti kulude abikõlblikkuse ja tasumise tõendamist ning lõpparuande kinnitamist.

Lõpparuande näidisvorm

Esita projektiga seonduv aruandlus ja väljamaksetaotlused struktuurifondide e-toetuse keskkonna kaudu:

esita aruanne
Jooksvate küsimuste tekkimisel oleme sulle alati toeks!

Projekti etapid

Uuri lähemalt toetuse tingimusi:
Toetuse määrus
Toetuse määruse seletuskiri

24.10.2023 toimunud infotunni slaidid ja salvestus

Turismiteenuse pakkumise tööprotsesside digitaliseerimiseks sobivate tarkvarade loetelu (loetelu ei ole lõplik)

Taotlusvormi näidis

Taotlusele tuleb lisada:

 • eelarve aluseks olev hinnapakkumine (võrreldavaid pakkumisi ei pea esitama, pakkumine peab olema kehtiv)
 • volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel
  Volikirja näidis
 • taotleja kontserni liikmete skeem, kui taotleja kuulub kontserni
  Kontserni liikmete skeem EASi vormil

Toetuse taotlemisel tuleb arvestada, et antav toetus on vähese tähtsusega abi ehk VTA.
Kontrolli oma ettevõtte vähese tähtsusega abi jääki siin

Soovitame projektid lõpetada 1. detsembriks 2024, et toetuse väljamaksmiseks jääks piisav ajavaru (väljamakse peab jääma 2024. aastasse).

Taotleja ei tohi võtta kohustusi toetatavate tegevuste elluviimiseks enne taotluse esitamist.

Taotluste vastuvõtt on jooksev. Taotlusi saab esitada kuni eelarve täitumiseni.

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-toetuse keskkonnas

esita taotlus

Videojuhis e-toetuste keskkonnaga tutvumiseks

Vii tegevused lähtuvalt projektis kirjeldatust edukalt ellu ja saavuta seatud eesmärgid!

Juhul kui on vajadus muuta projekti lõppkuupäeva ja/või lõpparuande esitamise tähtaega, esita muutmistaotlus.
Taotluse rahuldamise otsust võib muuta kuni projekti abikõlblikkuse perioodi lõpuni, kuid mitte pärast projekti tegevuste lõppemist, ning tagasiulatuvalt alates muudatustaotluse esitamise kuupäevast, kui see aitab kaasa projekti tulemuste saavutamisele ja muudatus on põhjendatud.

Muutmistaotlus tuleb saata esindusõigusliku isiku poolt allkirjastatuna projekti koordineerivale ettevõtluskonsultandile.

Muutmistaotluse vorm

Toetust makstakse toetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel pärast projekti tegevuste elluviimist ja tulemuste saavutamist, projekti kulude abikõlblikkuse ja tasumise tõendamist ning lõpparuande kinnitamist.

Lõpparuande näidisvorm

Esita projektiga seonduv aruandlus ja väljamaksetaotlused struktuurifondide e-toetuse keskkonna kaudu:

esita aruanne
Jooksvate küsimuste tekkimisel oleme sulle alati toeks!

Abiks taotlejale

Marge Veeranna

ettevõtluskonsultant

+372 5346 7802

Marge.​Veeranna@​eas.​ee

Loe toetuse tingimuste kohta lähemalt toetuse määrusest.

Toetuse määrus

Toetuse määruse seletuskiri

Avasta, milliseid projekte ja mis mahus oleme aastate jooksul toetanud.

Uuri lähemalt
Tagasi üles