Vaata peasisu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja Eesti Arengu Sihtasutuse

Ettevõtja teadus- ja arendustöötaja toetus

Toetame ettevõtete arendustegevust

Julgustame ettevõtjaid investeerima rohkem arendustegevusse, suurendamaks teadus-ja arendustöötajate töökohtade säilimise ja uute loomise abil ettevõtete teadus- ja arendustegevuse mahu kasvu.

Toetuse taotlemine toimub voorupõhiselt.
Taotlusvoor on ettevalmistamisel.
Esimene taotlusvoor 15.08.2024 – 16.09.2024 (perioodi 01.01.-30.06.2024 kohta).
Taotlusvooru eelarve on 3 miljonit eurot.

Nimi
Ettevõtja teadus- ja arendustöötaja toetus
Staatus
Tulemas

Kelle jaoks on toetus mõeldud?

Toetust saavad taotleda Eesti äriregistrisse kantud äriühingud, kus töötab vähemalt üks teadus- ja arendus (TA) töötaja

Teadus-​ ja arendustöötajad on teadus-​ ja arendustegevust läbiviivad isikud, oma valdkonnas kõrgelt haritud, teadmiste ja kogemustega teadlased, insenerid ja tehnikud, kes panustavad otseselt teadus-​ ja arendusprojekti seda läbi viivas asutuses või selle allüksuses. Teadus-​ ja arendustöötajate klassifitseerimisel „teadlasteks“, „insenerideks“ ja „tehnikuteks“ ei lähtuta ametinimetusest, vaid tegevustest, millega isik asutuses tegeleb. Teadlane võib osaliselt täita ülesandeid, mis on seotud tehniku ülesannetega ning tehniku ametikohal töötav isik teadlase ülesandeid.
Teadus-​ ja arendustöötajate peamisteks ülesanneteks on:

 • teadus-​ ja arendusprojektide planeerimine ja juhtimine
 • teadus-​ ja arendusprojektis teadusliku ja tehnilise töö läbiviimine (uuringute ettevalmistamine ja läbiviimine, prototüüpide ehitamine jms)
 • teadus-​ ja arendusprojektide vahe- ja lõpparuannete koostamine
 • teadus-​ ja arendustegevuse teenuste osutamine teadus-​ ja arendusprojektide heaks (laboratoorsed tööd, testimine jms)

Kõik isikud, kes viivad läbi ühte või mitut eespool nimetatud tegevust, panustavad asutuse või selle allüksuse teadus-​ ja arendustegevusse ning nad tuleb arvestada teadus-​ ja arendustöötajate hulka, olenemata nende formaalsetest tööülesannetest või ametinimetusest.

Lähemalt loe TA tegevuste juhendist

Tööleping toetuse taotleja ja TA töötaja vahel on sõlmitud tähtajatult või kehtib vähemalt 12 kuud lepingu sõlmimisest

Mille jaoks toetust saab?

 • Toetust saab ettevõtte TA töötaja töötasuga seotud kuludeks
 • Toetuse suurus toetuse saaja ühe TA töötaja kohta on maksimaalselt 25 protsenti toetataval perioodil teadus-ja arendus töötaja eest Maksu ja Tolliametile deklareeritud töötasult arvutatud tulumaksust
 • Oluline on, et ettevõte on taotluse esitamisele vähemalt kolmel vahetult eelnenud kuul deklareerinud Maksu- ja Tolliametile TA-töötajale tehtud väljamaksetelt sotsiaalmaksu ja tulumaksu
 • Kui TA töötaja täidab lisaks muid ülesandeid, lähtutakse toetuse arvutamisel vaid teadus-ja arendusega seotud ülesannete osakaalust

Mis minu ettevõttes muutub?

Kasvab teadus-ja arendustegevuse maht

Rohkem TA töökohti

Kasvab ettevõtte konkurentsivõime

Taotluse esitamine

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-toetuse keskkonnas

NB! Taotlemine ei ole veel avatud

Toetuse taotlemine

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-toetuse keskkonnas

NB! Taotlemine ei ole veel avatud

Abiks taotlejale

Klienditeenindus

+372 627 9700

klienditeenindus@​eas.​ee

Loe toetuse tingimuste kohta lähemalt toetuse määrusest:

Toetuse määrus

Tutvu ka TA tegevuste ja töötajate juhendiga, mis sisaldab:

 • Teadus- ja arendustegevuse määratlust
 • Teadus- ja arendustegevust tarkvaraarenduses
 • Teadus- ja arendustöötajate definitsiooni

Avasta, milliseid projekte ja mis mahus oleme aastate jooksul toetanud.

Uuri lähemalt
Eesti tervisetehnoloogia ettevõtted said Euroopa Innovatsiooninõukogu kiirendist kokku üle 18 miljoni euro

Eesti tervisetehnoloogia iduettevõtted GeneCode ja BetterMedicine said Euroopa Innovatsiooninõukogu ettevõtluskiirendist EIC Accelerator kokku €18,4 miljoni suuruse toetuse.1,7 miljoni suuruse granditoetuse ja sellele pärast eel-kliinilist uuringut lisanduva 14,3 miljoni suuruse omakapitaliinvesteeringu kaasanud iduettevõtte GeneCode on välja töötanud ravimi selliste krooniliste ja progresseeruvate neurodegeratiivsete haiguste raviks nagu näiteks Parkinsoni tõbi ja lihaste kärbumine ehk ALS. Kokku nii suurt finantseeringut ei ole varem ükski Eesti ettevõte EIC Acceleratorist saanud. Genecode’i juhi Paavo Pilve sõnul on toetus neile äärmiselt oluline ning aitab koheselt teadus- ja arendustegevustega jätkata. Samuti on tulevikus võimalus kõrgema väärtuse pealt kapitali kaasata. „Meie eesmärk on järgmistel aastatel viia läbi eel-kliinilised uuringud ehk

Riik toetab Ida-Virumaa ettevõtjate rakendusuuringuid ja piloottaristu rajamist 25 miljoni euroga

17. juulil avaneb taotlusvoor Ida-Viru ettevõtjate rakendusuuringute ning uue toote, teenuse või tehnoloogia esmakordseks tööstuslikuks kasutuselevõtuks vajamineva piloottaristu rajamise toetamiseks. Ainult teadus- ja arendustegevusi sisaldavate projektide puhul on toetus ühe projekti kohta 100 000 – 2 miljonit eurot ning kuni 14. septembrini avatud vooru kogumaht on 10 miljonit eurot. Piloottaristut hõlmavate projektide jaoks on taotlemine avatud jooksvalt kuni eelarveliste vahendite (15 miljonit) ammendumiseni ning maksimaalne toetus ühe projekti kohta 5 miljonit eurot. Toetust rahastatakse Õiglase Ülemineku Fondist, mille eesmärk on luua põlevkivitööstusele alternatiivseid kõrgema lisandväärtusega töökohti. Toetuse tingimus on, et projekti viiakse ellu või selle tulemusi rakendatakse Ida-Viru maakonnas. Rohkem infot ja eelnõustamine:

Madis Raukas: rakendusuuringute keskus täidab tühimiku teadus-arendus maastikul

Riik on otsustanud luua rakendusuuringute keskuse, mille eesmärk on pakkuda ettevõtetele tugiteenuseid teadmusmahuka tootearenduse läbiviimiseks. Keskuse loomise raames lisandub AS Metroserdi tegevustele viis valdkonda: biorafineerimine, droonitehnoloogiad, autonoomsed sõidukid, vesinikutehnoloogiad ja terviseandmed. Miks meil seda vaja on, kirjutab EASi ja KredExi rakendusuuringute programmi juht Madis Raukas. Me oleme paari aastaga EASi ja KredExi rakendusuuringute programmi raames nõustanud rohkem kui 350 teadmusmahukat arendusideed alates erinevatest liha alternatiividest kuni põlevkivituha väärindamise, isejuhtivate sõidukite ja digiravimiteni. Igapäevaselt ettevõtete ja teadusasutustega töötades on ilmnenud tühimik Eesti innovatsioonimaastikul – nimelt on meil mitmetes valdkondades rahvusvaheliselt tunnustatud teadusrühmad ja ambitsioonikad ettevõtted, kuid puudub platvorm teadusuuringute viimiseks tööstuslikule

Ettevõtjatele avaneb uus toetusvoor arendustöö finantseerimiseks

22. detsembril avaneb EASi rakendusuuringute programmi (RUP) uus toetusvoor arendusprojektide elluviimiseks. Toetuse eelarve on 15 miljonit eurot ning ettevõtteid nõustavad programmi raames oma ala eksperdid.  „Rakendusuuringute programmil on seni olnud kolm edukat taotlusvooru, kus ettevõtted arendavad tõeliselt innovaatilisi uusi tehnoloogiaid ning tooteid alates laborilihast kuni väikelaevade hübriidsüsteemide ja digiravimiteni,“ selgitas EASi ja KredExi ühendasutuse juhatuse liige Sigrid Harjo. Kolmandasse toetusvooru esitas taotluse 56 ettevõtet ning huvi programmi vastu on pidevalt kasvanud. „Konkurents on igas voorus tugevamaks läinud ning see näitab, et meie ettevõtete panustamine teadmusmahukale arendustööle aina kasvab. Hea on nentida, et toetuse saajate hulgas on nii alustavaid kui ka

Ettevõtete käeulatuses on väga palju ajujõudu. Kuidas teadlastega koostööni jõuda?

Sel aastal täie hooga käima läinud ettevõtete ja teadlaste koostööpäevade sarja neljas sündmus keskendus puidule ja selle väärindamisele. Koostööformaadis, kus lõviosa päevast on mõeldud teadlaste ja ettevõtjate omavahelise koostöö suurendamiseks, näevad kasu mõlemad.   „Kohtumine näitas, et tegelikult on ettevõtete käeulatuses väga palju ajujõudu ehk teadlasi, keda oli siin koos üle 40,“ kirjeldas koostööpäeval osalenud  Euroopa juhtiva saunade tootja Auroom OÜ kvaliteedi- ja arendusjuht Martin Salumaa. Koostööpäeva käigus selgus, et ka Auroomi väljakutsetele on teaduslik lahendus olemas. “Ja lähemal, kui arvasime,” lisas Salumaa.  Oktoobris Eesti Teadusagentuuri, EASi ja Startup Estonia korraldatud koostööpäeva käigus oli võimalik ettevõttel teadlastega silmast silma vestelda ning

Tagasi üles