Vaata peasisu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja Eesti Arengu Sihtasutuse

Reaalajamajanduse arendamise toetused

2024 a. on tulemas mitmed reaalajamajanduse toetusmeetmed.

 • eksperimentaalarendusena e-kviitungi prototüübi väljatöötamiseks
 • eksperimentaalarendusena kliendi tundmise andmevahetusteenuse või muude masinloetavate andmete vastuvõtmise ja töötlemise prototüübi väljatöötamiseks
 • innovatsiooni arendusena uudse reaalajamajanduse lahenduse tervikprotsessi väljatöötamiseks

 

Nimi
Reaalajamajanduse arendamise toetused
Staatus
Tulemas

Reaalajamajanduse toetusmeetmed

e-kviitung on struktureeritud, standardiseeritud ja masinloetavas vormingus loodud kviitung, mida saab kuvada ka inimloetavas vormingus

Nõuded:

 • e-kviitungite ökosüsteemi erinevate tehnoloogiliste komponentide tervikarendus, sisaldades e-kviitungi operaatorteenuse pakkumust, e-kviitungite turvalist säilitamist, neile ligipääsu võimaldamist eri kanalite kaudu ja e-kviitungi haldamiseks lõppkasutaja rakendusi;
 • valminud arendus sisaldab lahendusi eri osalistele, alates e-kviitungi väljastajast kuni selle vastuvõtjani;
 • on kasutajamugav eri kasutajarühmadele ja tagatud on lahenduse kasutusvõimalus erinevates infotehnoloogilistes vahendites;
 • arendustesse on kaasatud partnerina vähemalt üks e-kviitungi teenuseahela osaline.
 • aitama suurendada ettevõtte tõhusust, automatiseerides nii ettevõttesiseseid kui ka -väliseid äriprotsesse ja võimaldades paremat andmetöötlust
 • aitama vähendada ettevõtja halduskoormust ning optimeerida ettevõtjas nii äri-, tugi- kui ka tootmisprotsesse, hõlmates reaalajamajanduse lahendusi
 • pakkuma lisaväärtust, andes võimaluse luua uusi teenuseid
 • tegevus peab toetama e-arvete laialdasemat kasutuselevõttu;
 • peavad sisaldama lahendust, mis tagab andmete tervikluse, konfidentsiaalsuse ja käideldavuse, et maandada turvalisusega seotud riskid;
 • projekti periood kuni 12 kuud;
 • toetuse maksimaalne suurus 100 000€.

Nõuded:

 • võimekus võtta X-tee vahendusel vastu ajatempliga varustatud masinloetavaid standardiseeritud andmeid ja neid töödelda;
 • sisaldab Riigi Infosüsteemi Ameti nõusolekuteenust, mis võimaldab riigi käes olevaid andmeid füüsilisel isikul ja juriidilisel isikul jagada kindla teenusepakkujaga.
 • aitama suurendada ettevõtte tõhusust, automatiseerides nii ettevõttesiseseid kui ka -väliseid äriprotsesse ja võimaldades paremat andmetöötlust
 • aitama vähendada ettevõtja halduskoormust ning optimeerida ettevõtjas nii äri-, tugi- kui ka tootmisprotsesse, hõlmates reaalajamajanduse lahendusi
 • pakkuma lisaväärtust, andes võimaluse luua uusi teenuseid
 • tegevus peab toetama e-arvete laialdasemat kasutuselevõttu;
 • peavad sisaldama lahendust, mis tagab andmete tervikluse, konfidentsiaalsuse ja käideldavuse, et maandada turvalisusega seotud riskid;
 • projekti periood kuni 12 kuud;
 • toetuse maksimaalne suurus 100 000€.

Nõuded:

 • sisaldab reaalajamajanduse lahenduste tervikprotsessi andmete tekkimisest, standardiseerimisest kuni nende taaskasutamiseni;
 • hõlmab vähemalt kolme erinevat reaalajamajanduse lahendust;
 • partnerina on arendusse kaasatud vähemalt üks reaalajamajanduse lahenduse tervikprotsessi arenduse osaline.
 • aitama suurendada ettevõtte tõhusust, automatiseerides nii ettevõttesiseseid kui ka -väliseid äriprotsesse ja võimaldades paremat andmetöötlust
 • aitama vähendada ettevõtja halduskoormust ning optimeerida ettevõtjas nii äri-, tugi- kui ka tootmisprotsesse, hõlmates reaalajamajanduse lahendusi
 • pakkuma lisaväärtust, andes võimaluse luua uusi teenuseid
 • tegevus peab toetama e-arvete laialdasemat kasutuselevõttu;
 • peavad sisaldama lahendust, mis tagab andmete tervikluse, konfidentsiaalsuse ja käideldavuse, et maandada turvalisusega seotud riskid;
 • projekti periood kuni 12 kuud;
 • toetuse maksimaalne suurus 100 000€.

Abiks taotlejale

Tutvu toetuse andmist ja kasutamist reguleerivate nõuetega.

Valige siseriiklike programmide logod.

Toetusest teavitamine

Määruse seletuskiri

Tagasi üles