Vaata peasisu Eesti Arengu Sihtasutuse, Euroopa Liit Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid ning Eesti Tuleviku Jaoks (EST)

Loomemajanduse taristu ja tehnoloogilise võimekuse arendamine

Toetame loomeettevõtlust

Toetame loomeettevõtluse arengut toetava taristu arendamist ning toodete lisandväärtust suurendava tehnoloogia soetamist.

Taotlusvoorud on lõppenud.

Nimi
Loomemajanduse taristu ja tehnoloogilise võimekuse arendamine
Suurim toetus
1 000 000
Omafinantseering
vähemalt 20%
Kogu toetussumma
1 000 000
Staatus
Suletud

Mis on toetuse andmise eesmärk?

  • Siduda kultuuri- ja loomevaldkondades olevat potentsiaali ettevõtlusega, et soodustada uute ambitsioonikate ärimudelitega ettevõtete juurdekasvu
  • Tõsta ekspordivõimekust ning luua teistele majandussektoritele loomemajanduse kaudu lisaväärtust ärimudelite, toodete ja teenuste ning müügi ja turunduse arendamisel

Toetust said taotleda kõik eraõiguslikud juriidilised isikud.

Millistele muutustele toetus kaasa aitab?

Rohkem eksportivaid ettevõtteid

Suurem lisandväärtus töötaja kohta

Loomemajandussektori tulu kasvab

Toetuse tingimused

Toetuse detailsed tingimused on toodud toetuse määruses.

Projekte hinnati loomemajanduse taristu ja tehnoloogilise võimekuse arendamise toetuse taotluste hindamismetoodika alusel.

Toetuse saajal on kohustuslik teavitada avalikkust toetuse saamisest.

Muid läbivaid perioodi 2014-2020 õigusakte ja juhendeid vaata siit

Aruandlus

Esita projektiga seonduv aruandlus ja väljamaksetaotlused struktuurifondide e-​​toetuse keskkonna kaudu.

Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

esita aruanne

Projektide elluviimine

Toetuse detailsed tingimused on toodud toetuse määruses.

Projekte hinnati loomemajanduse taristu ja tehnoloogilise võimekuse arendamise toetuse taotluste hindamismetoodika alusel.

Toetuse saajal on kohustuslik teavitada avalikkust toetuse saamisest.

Muid läbivaid perioodi 2014-2020 õigusakte ja juhendeid vaata siit

Esita projektiga seonduv aruandlus ja väljamaksetaotlused struktuurifondide e-​​toetuse keskkonna kaudu.

Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

esita aruanne

Abiks toetuse saajale

Katrin Pööra

ettevõtluskonsultant

[email protected]

+372 627 9710

Avasta, milliseid projekte ja mis mahus oleme aastate jooksul toetanud.

Uuri lähemalt