Vaata peasisu Eesti Arengu Sihtasutuse, Euroopa Liit Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid ning Eesti Tuleviku Jaoks (EST)

Loomemajanduse arenduskeskused

Toetame loomeettevõtjate konkurentsivõimet

Suurendame loomemajanduse piirkondlike ja valdkondlike arenduskeskuste kaudu loomeettevõtjate konkurentsivõimet, jätkusuutlikku arengut ning ekspordivõimekust.

Hoogustame loomeettevõtete koostööd ning ühisprojekte teiste majandussektoritega.

Nimi
Loomemajanduse arenduskeskused
Suurim toetus
200 000
Omafinantseering
vähemalt 20%
Staatus
Suletud

Kelle jaoks on toetus mõeldud?

  • Toetust said taotleda loomemajanduses tegutsevad juriidilised isikud
  • Loomemajanduse ettevõte tegutseb majandusvaldkonnas, mis põhineb individuaalsel ja kollektiivsel loovusel, oskustel ja andel
  • Loomemajanduse valdkondadeks on arhitektuur, audiovisuaalvaldkond, disain, etenduskunstid, kirjastamine, kunst, kultuuripärand, meelelahutustarkvara, muusika ja reklaam

Mis on toetuse eesmärk?

Tõsta loomemajanduse valdkonnas tegutsevate ettevõtete ekspordivõimekust.

Rohkem eksportivaid ettevõtteid

Suurem lisandväärtus töötaja kohta

Loomemajandussektori tulu kasvab

Toetuse tingimused

Toetuse detailsed tingimused on toodud toetuse määruses.

Toetuse andmisel hinnati projekte loomemajanduse tugistruktuuride arendamise toetuse taotluste hindamismetoodika alusel.

Juhime tähelepanu, et organisatsiooni poolt taotlemisel esitatud ja finantseerimisotsuses toodud kasusaajate prognooside mittetäitmine tähendab toetuse tagasinõude kaalumist.

Toetuse saajal on kohustuslik teavitada avalikkust toetuse saamisest.

Muid läbivaid perioodi 2014-2020 õigusakte ja juhendeid vaata siit

Aruandlus

Esita projektiga seonduv aruandlus ja väljamaksetaotlused struktuurifondide e-​toetuse keskkonna kaudu.

Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

esita aruanne

Projekti elluviimine

Toetuse detailsed tingimused on toodud toetuse määruses.

Toetuse andmisel hinnati projekte loomemajanduse tugistruktuuride arendamise toetuse taotluste hindamismetoodika alusel.

Juhime tähelepanu, et organisatsiooni poolt taotlemisel esitatud ja finantseerimisotsuses toodud kasusaajate prognooside mittetäitmine tähendab toetuse tagasinõude kaalumist.

Toetuse saajal on kohustuslik teavitada avalikkust toetuse saamisest.

Muid läbivaid perioodi 2014-2020 õigusakte ja juhendeid vaata siit

Esita projektiga seonduv aruandlus ja väljamaksetaotlused struktuurifondide e-​toetuse keskkonna kaudu.

Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

esita aruanne

Abiks toetuse saajale

Katrin Pööra

ettevõtluskonsultant

[email protected]

+372 627 9710

Avasta, milliseid projekte ja mis mahus oleme aastate jooksul toetanud.

Uuri lähemalt
Tagasi üles