Vaata peasisu Kaasrahastanud Euroopa LiitEuroopa Liidu kaasrahastuse logo (EST)

Innowwide programmi rahastus aitab kaasa innovatsioonile

Innowwide programmi rahastab Euroopa Liit Euroopa horisondi partnerluse „Innovaatilised VKE-d“ (ingl European partnership on Innovative SMEs) raames. Rohkem infot partnerluste kohta leiad siit.

 

Innowwide programmi raames korraldab Eureka kaug-turgudele suunatud ekspordiprojektide toetusvooru.
Tähtaeg taotluste esitamiseks oli 17. 10.2023.

Uue vooru info avaldame veebilehel peagi.

Nimi
Innowwide programm
Suurim toetus
60 000
Omafinantseering
30%
Kogu toetussumma
3 000 000
Staatus
Suletud

Kelle jaoks toetus on mõeldud?

 • Väikese ja keskmise suurusega ettevõttele, kes soovib testida ja arendada oma toote turule sobivuse tehnoloogilisi ja juriidilisi aspekte.
 • Projekti peab olemas kaasatud partner sihtriigist, kellega koostöös plaanitakse toote ja ärimudeli valideerimist ja arendamist.
 • Projektitaotlus esitatakse Eureka IT platvormil, taotlusi menetleb ja rahastab Eureka.
 • Võimalikud sihtturud: Põhja- ja Lõuna Ameerika, Aasia ja Vaikse ookeani piirkond, Lähis-Ida ning Aafrika riigid (vt. täpsemalt Eureka kodulehelt juhenditest).

Mis minu ettevõttes muutub?

Toode kohandatakse sihtturule

rohkem rahvusvahelist koostööd

ekspordivõime kasvab

Mille jaoks toetust saab?

 • Projekti tulemusel peab valmima uuring, mis hindab toote ja ärimudeli turule sobivuse tehnilisi, juriidilisi ja ka sotsiaal -majanduslikke aspekte.
 • Toetatakse toote, tehnoloogilise lahenduse ja ärimudeli valideerimist:
 • intellektuaalomandi analüüs,
 • tehnoloogia technology scouting ja tehnoloogia uuenduslikkuse hindamine,
 • tehnoloogilise lahenduse õiguslikud aspektid,
 • toote ja tehnoloogia sertifitseerimine ja vastavushindamine.

Projekti tingimused

 • Toetatakse toote, tehnoloogilise lahenduse ja ärimudeli valideerimist
  • intellektuaalomandi analüüs,
  • tehnoloogia Technology scouting ja tehnoloogia uuenduslikkuse hindamine,
  • tehnoloogilise lahenduse õiguslikud aspektid,
  • toote ja tehnoloogia sertifitseerimine ja vastavushindamine.

 

 • Toetus on 60 000 eurot (toetusmäär 70%, st kokku projekti maht 86 000 eurot).
 • Projektide pikkus on pool aastat.
 • Toetuse fookus on suunatud ekspordile Euroopas kaugemale
 • Tutvu toetuse täpsete tingimustega Eureka veebilehel Eureka Innowwide.
 • Projektitaotlus esitatakse Eureka IT platvormile.

Taotlus koosneb

 • Inglisekeelne taotlusvorm
 • Finantsaruanded ja finantsvõimekuse hinnang Eureka vormil
 • Tööplaan
 • VKE deklaratsioon
 • Projekti partneri kinnituskiri (ingl. k. letter of commitment and a declaration of Honour).

 

Vaata täpsemalt Eureka kodulehelt: Eureka koduleht, Innowwide programmi juhised

Taotluse hindamine Eurekas

 • Hindamiskriteeriumid:
  • projekti uudsus, konkurentsieelised (ingl. k. excellence),
  • turupotentsiaal, lisandväärtus, võimalik skaleerimine ja turubarjääride ületamine (ingl. k. impact)
  • projekti kvaliteet ja rakendamise efektiivsus.

  Projektide hindamise tulemused selguvad orienteeruvalt märtsis, 2024.

   

Projekti etapid

 • Toetatakse toote, tehnoloogilise lahenduse ja ärimudeli valideerimist
  • intellektuaalomandi analüüs,
  • tehnoloogia Technology scouting ja tehnoloogia uuenduslikkuse hindamine,
  • tehnoloogilise lahenduse õiguslikud aspektid,
  • toote ja tehnoloogia sertifitseerimine ja vastavushindamine.

 

 • Toetus on 60 000 eurot (toetusmäär 70%, st kokku projekti maht 86 000 eurot).
 • Projektide pikkus on pool aastat.
 • Toetuse fookus on suunatud ekspordile Euroopas kaugemale
 • Tutvu toetuse täpsete tingimustega Eureka veebilehel Eureka Innowwide.
 • Projektitaotlus esitatakse Eureka IT platvormile.

 • Inglisekeelne taotlusvorm
 • Finantsaruanded ja finantsvõimekuse hinnang Eureka vormil
 • Tööplaan
 • VKE deklaratsioon
 • Projekti partneri kinnituskiri (ingl. k. letter of commitment and a declaration of Honour).

 

Vaata täpsemalt Eureka kodulehelt: Eureka koduleht, Innowwide programmi juhised

 • Hindamiskriteeriumid:
  • projekti uudsus, konkurentsieelised (ingl. k. excellence),
  • turupotentsiaal, lisandväärtus, võimalik skaleerimine ja turubarjääride ületamine (ingl. k. impact)
  • projekti kvaliteet ja rakendamise efektiivsus.

  Projektide hindamise tulemused selguvad orienteeruvalt märtsis, 2024.

   

Sind võib veel huvitada

Avatud
innovatsioon

Euroopa Horisont EIC Accelerator

Suurim toetus 2 500 000
Kestus kuni 2 aastat
Avatud
eurostars

Eurostars

Suurim toetus 300 000
Kestus kuni 36 kuud
Avatud
rakendusuuringute programm

Rakendusuuringute programm

Suurim toetus 2 000 000
Avatud
innovatsioon

Innovatsiooniosak

Suurim toetus 7500
Avatud
äri arendamine

Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus

Suurim toetus sõltub investeeringu suurusest, minimaalne toetuse summa 500 000 eurot
Avatud
Nõustamine

Intellektuaalomandi-alane strateegiline nõustamine

Kestus 5 esimest tundi tasuta
Avatud
äri arendamine

Loomeettevõtjate arenguplaani elluviimise toetus

Suurim toetus 100 000
Avatud
teadmussiire

Ida-Viru ettevõtjate teadmusmahukate tegevuste toetus

Suurim toetus 5 000 000
Avatud
tootearendus

Tootearenduse toetus

Suurim toetus 500 000
Avatud
Tootearendus ja innovatsioon

Teadus- ja arendustegevuse teenuseid pakkuva ettevõtja taristu toetus

Suurim toetus 2 000 000
Avatud
eksport

Loomeettevõtjate ekspordivõimekuse arendamise toetus

Suurim toetus 50 000
Avatud
äri arendamine

Üliõpilaste inseneri valdkonna arendusprojektide toetus

Suurim toetus 100 000
Avatud
rakendusuuringute programm

Rakendusuuringute programmi väikeprojektide taotlusvoor

Suurim toetus 150 000
Avatud
innovatsioon

Tootmisettevõtja ärimudeli muutmise toetus

Suurim toetus roheaudit kuni 10 000, teekaardi arendustegevuse elluviimine kuni 200 000
Avatud
Toetus

Arendusosak

Suurim toetus 35000
Avatud
Nõustamine

Innovatsioonivõimekuse diagnostika

Hind Tasuta
Avatud
Toetus

Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine

Kestus 3 – 24 kuud
Avatud
Nõustamine

Arenduskoostöö eksperdid

Hind Esimesed 6h tasuta. Alates 6. tunnist 100 €/h
Avatud
välisinvesteeringud

Suurinvestori toetus

Suurim toetus 3 000 000
Kestus kuni 36 kuud
Avatud
Tootearendus ja innovatsioon

Reaalajamajanduse andmepõhise aruandluse prototüübi arendamise toetus

Suurim toetus 150 000