Vaata peasisu Eesti Arengu Sihtasutuse, Euroopa Liit Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid ning Eesti Tuleviku Jaoks (EST)

Innovatsiooni edendavate hangete toetamine

Toetame avaliku sektori uuendusi

Innovatsiooni toetavate hangete programmist saab avaliku sektori hankija nii rahalist tuge kui ka teadmisi avaliku sektori uuenduste katsetamiseks, rakendamiseks ning hankimiseks.

Toetuse taotlemine on lõppenud.

Nimi
Innovatsiooni edendavate hangete toetamine
Suurim toetus
Ideekonkursi toetus 45 000
Omafinantseering
Ideekonkursil 25%
Kogu toetussumma
1 900 000
Staatus
Suletud

Mille jaoks toetust saab?

Toetust said taotleda avaliku sektori hankijad.

Lisaks toetusele pakume:

  • võimalust kaasata juriidiliste probleemide lahendamiseks innovatsioonihangetega kogenud jurist
  • eelnõustamist ning võimalust valideerida oma mõtteid innovatsioonieksperdiga, kellega täpsemalt defineerida probleem ja võimalikud lahendused

Mis muutub innovatsioonihangete tulemusel?

Eesmärk on arendada avalikke teenuseid ja seeläbi innovaatiliste lahenduste turgu

Suureneb teadus- ja arendustegevuste kulutuste osakaal SKP-st

Uutest toodetest või teenustest saadav müügitulu kasvab

Rohkem innovatsiooni toetavaid hankeid ja ettevõtteid

Tutvu tingimustega

Tutvu innovatsiooni edendavate hangete toetamise tingimustega.

Tutvu ideekonkursi läbiviimise ja Euroopa Komisjoni innovatsioonihangete suunistega.

Taotluse esitamine

Toetuse taotlemine on lõppenud.

*Juhul, kui projektis osaleb koostööpartner või on ühishankija, tuleb taotlusega esitada partneri nõusolek ja info.

**Juhul kui taotleja või partnerid kuuluvad kontserni, tuleb esitada kontserni liikmete skeem

***Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, tuleb taotlusele lisada esindusõigust tõendav volikiri.

Taotluse hindamine

Taotlusi hindame valikumetoodika alusel, vajadusel kaasame eksperdi.

Millistest hindamiskriteeriumitest ja nende osakaaludest juhinduda?

60%
projekti põhjendatus ning mõju hankijale
40%
projekti kvaliteet

Tutvu projektide valikumetoodikaga (ideekonkursi projektide hindamine on toodud lk 7-9)

Projekti elluviimine

Vii projekti tegevused ellu.

Olles saanud toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist, lasub sul siiski kohustus avalikkust toetuse kasutamisest teavitada. Ole mureta, kõik vajalikud nõuded oleme sinu jaoks põhjalikult ära kirjeldanud.

Aruandlus

Aruanded esitatakse struktuuritoetuse e-​toetuse keskkonna kaudu:

esita aruanne

Projekti etapid

Tutvu innovatsiooni edendavate hangete toetamise tingimustega.

Tutvu ideekonkursi läbiviimise ja Euroopa Komisjoni innovatsioonihangete suunistega.

Toetuse taotlemine on lõppenud.

*Juhul, kui projektis osaleb koostööpartner või on ühishankija, tuleb taotlusega esitada partneri nõusolek ja info.

**Juhul kui taotleja või partnerid kuuluvad kontserni, tuleb esitada kontserni liikmete skeem

***Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, tuleb taotlusele lisada esindusõigust tõendav volikiri.

Taotlusi hindame valikumetoodika alusel, vajadusel kaasame eksperdi.

Millistest hindamiskriteeriumitest ja nende osakaaludest juhinduda?

60%
projekti põhjendatus ning mõju hankijale
40%
projekti kvaliteet

Tutvu projektide valikumetoodikaga (ideekonkursi projektide hindamine on toodud lk 7-9)

Vii projekti tegevused ellu.

Olles saanud toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist, lasub sul siiski kohustus avalikkust toetuse kasutamisest teavitada. Ole mureta, kõik vajalikud nõuded oleme sinu jaoks põhjalikult ära kirjeldanud.

Aruanded esitatakse struktuuritoetuse e-​toetuse keskkonna kaudu:

esita aruanne

Kontakt

Kontakt

Terje Kaelep
innovatsiooniekspert

Abiks taotlejale

Lisainfo taotlemise kohta:

Kerstin Renser
+372 53 060 162
[email protected]

Tutvu innovatsiooni edendavate hangete infomaterjali ja toetuse määruse tingimustega.
Muid läbivaid SF perioodi 2014-2020 õigusakte ja juhendeid vaata siit

Uuri lähemalt infomaterjalist

Toetuse määrus

Avasta, milliseid projekte ja mis mahus oleme aastate jooksul toetanud.

Uuri lähemalt

Sündmused ja insaider

Tagasi üles