Vaata peasisu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja Eesti Arengu Sihtasutuse

Süvatehnoloogia iduettevõtja äriarendusprojektide toetus

Toetame süvatehnoloogia iduettevõtete varase etapi äriarendust

Süvatehnoloogia iduettevõtjad saavad uute äriarendusteadmiste ja -oskuste läbi kasvatada suurema lisandväärtusega toodete, teenuste, tehnoloogiate loomist ja nende eksporti.

Toetuse taotlemine on lõppenud. Taotlusvoor oli avatud 09.10.2023 kell 12.00 kuni 08.11.2023 kell 16.00.

13.10.2023 toimunud infopäeva slaidid ja salvestus.

Nimi
Süvatehnoloogia iduettevõtja äriarendusprojektide toetus
Suurim toetus
50 000
Omafinantseering
vähemalt 25%
Kogu toetussumma
250 000
Staatus
Suletud

Kelle jaoks on toetus mõeldud?

 • Toetust saavad taotleda Eesti äriregistrisse kantud kuni 5 aastat tegutsenud äriühingutest mikro- ja väikeettevõtted
 • Taotleja on süvatehnoloogia iduettevõte – ettevõtja, kes arendab tehnoloogiat, mida iseloomustab aeganõudev ja kapitalimahukas arendustegevuse protsess ning suurem teadmatus või äririsk selle tehnoloogia paikapidavuse või rakendatavuse tõttu.
  Peamised tehnoloogiavaldkonnad, mida süvatehnoloogiate all silmas peetakse, on kõrgtehnoloogilised materjalid ja tootmissüsteemid, tehisintellekt, biotehnoloogiad, autonoomsed sõidukid, robootika, fotoonika, mikroelektroonika ja nanotehnoloogiad, kvantarvutus, meditsiini- ja neurotehnoloogiad, kosmosetehnoloogiad
 • Taotleja meeskonnas on täidetud 2 täiskoormusega töökohta

Mille jaoks toetust saab?

Toetust saab taotleda järgmisteks tegevusteks:

 • toote, teenuse või tehnoloogia rahvusvahelise turusobivuse järeleproovimine ning sellega seoses esmase tagasiside küsimine potentsiaalsetelt klientidelt;
 • toote- ja teenusekontseptsiooni nõudluse katsetamine või esmase uuringu tegemine võimalike klientide seas
 • testturundus sihtturul
 • rahvusvahelistumise strateegia koostamine
 • rahvusvahelise kasvu rahastamise analüüs
 • juhtimise, hea praktika ja organisatsiooni arendamine rahvusvahelise kasvu toetamiseks ning selleks vajalike jätkusuutlikkuse põhimõtete juurutamine
 • rahvusvahelise investori otsimine
 • intellektuaalomandi õiguste ja patendi analüüsi tegemine
 • toote, teenuse või tehnoloogia rahvusvahelistumisele suunatud regulatsioonidega vastavuse tagamise teenused

Toetatakse järgmiseid ülaltoodud äriarendusega seotud kulusid

Mis minu ettevõttes muutub?

Suureneb äriarenduse kompetents

Luuakse suurema lisandväärtusega tooteid, teenuseid ja tehnoloogiaid

Kasvab võimekus siseneda rahvusvahelisele turule

Taotluse ettevalmistamine

NB! Toetuse toatlemine on lõppenud.

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-toetuse keskkonnas

Valmista taotluse dokumendid eelnevalt ette:

Taotlusele tuleb lisada veel:

 • Jooksva aasta bilanss ja kasumiaruanne viimase lõppenud kvartali seisuga
 • Taotlemisele eelneva majandusaasta aruanne või finantsaruanded (kui majandusaasta aruande esitamise tähtaeg on saabunud, peab aruanne olema esitatud äriregistrile)
 • Kontserni konsolideeritud majandusnäitajad (töötajate arv, bilanss ja kasumiaruanne) tuleb esitada, kui ettevõte kuulub kontserni ja kontserni kuulumine ei ole tuvastatav äriregistri andmete põhjal

Taotluse esitamine

NB! Toetuse taotlemine on lõppenud.

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-toetuse keskkonnas:

esita taotlus

Videojuhis e-toetuste keskkonnaga tutvumiseks

Taotluse hindamine

Kõiki taotlusi hinnatakse vastavalt hindamiskriteeriumitele:

40%
projekti oodatav mõju ettevõtja äriliste eesmärkide saavutamisele
30%
projekti elluviiva meeskonna kogemused
20%
projekti tegevuskava ja eelarve
10%
projekti mõju jätkusuutlikkuse põhimõtete juurutamisele

Tutvu taotluste hindamise juhendiga

Projekti elluviimine

Vii tegevused lähtuvalt projektis kirjeldatust edukalt ellu ja saavuta seatud eesmärgid!

Toetuse saajana on sul kohustus osaleda EIS’i korraldataval intellektuaalomandi teabepäeval.

Samuti on sul toetuse saajana kohustus eristada projektiga seotud kulud teistest kuludest. Projekti kulude eristamist on sõltuvalt ettevõttes kasutusel olevast raamatupidamistarkvarast võimalik korraldada läbi projektile eraldi kulukonto avamise või projekti kulude eristamise, konto koodidele vastavate tunnuste lisamisega (objekt, projekt vms).

Aruandlus

Esita projektiga seonduv aruandlus ja väljamaksetaotlused struktuurifondide e-toetuse keskkonna kaudu:

esita aruanne

Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

Projekti etapid

NB! Toetuse toatlemine on lõppenud.

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-toetuse keskkonnas

Valmista taotluse dokumendid eelnevalt ette:

Taotlusele tuleb lisada veel:

 • Jooksva aasta bilanss ja kasumiaruanne viimase lõppenud kvartali seisuga
 • Taotlemisele eelneva majandusaasta aruanne või finantsaruanded (kui majandusaasta aruande esitamise tähtaeg on saabunud, peab aruanne olema esitatud äriregistrile)
 • Kontserni konsolideeritud majandusnäitajad (töötajate arv, bilanss ja kasumiaruanne) tuleb esitada, kui ettevõte kuulub kontserni ja kontserni kuulumine ei ole tuvastatav äriregistri andmete põhjal

NB! Toetuse taotlemine on lõppenud.

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-toetuse keskkonnas:

esita taotlus

Videojuhis e-toetuste keskkonnaga tutvumiseks

Kõiki taotlusi hinnatakse vastavalt hindamiskriteeriumitele:

40%
projekti oodatav mõju ettevõtja äriliste eesmärkide saavutamisele
30%
projekti elluviiva meeskonna kogemused
20%
projekti tegevuskava ja eelarve
10%
projekti mõju jätkusuutlikkuse põhimõtete juurutamisele

Tutvu taotluste hindamise juhendiga

Vii tegevused lähtuvalt projektis kirjeldatust edukalt ellu ja saavuta seatud eesmärgid!

Toetuse saajana on sul kohustus osaleda EIS’i korraldataval intellektuaalomandi teabepäeval.

Samuti on sul toetuse saajana kohustus eristada projektiga seotud kulud teistest kuludest. Projekti kulude eristamist on sõltuvalt ettevõttes kasutusel olevast raamatupidamistarkvarast võimalik korraldada läbi projektile eraldi kulukonto avamise või projekti kulude eristamise, konto koodidele vastavate tunnuste lisamisega (objekt, projekt vms).

Esita projektiga seonduv aruandlus ja väljamaksetaotlused struktuurifondide e-toetuse keskkonna kaudu:

esita aruanne

Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

Abiks taotlejale

Vaido Mikheim

teadmusmahuka ettevõtluse projektijuht

+372 574 24891

[email protected]

Maris Lehtpuu

teenusejuht

+372 527 3672

[email protected]

Loe toetuse tingimuste kohta lähemalt toetuse määrusest:

 

Toetuse määrus

13.10.2023 toimunud infopäeva slaidid ja salvestus.

Avasta, milliseid projekte ja mis mahus oleme aastate jooksul toetanud.

Uuri lähemalt
Eesti rahvusvaheline maja räägib olulistel teemadel. Jaanuaris fookuses: tööõiguse veebiseminar

23. jaanuaril kell 16.30 räägime Eesti rahuvsvahelise maja korraldataval veebiseminaril koos Legidi spetsialistidega tööõigusest. “Tööõigus kui teadmine välistalentide seas Eestis võiks olla kordades tugevam. Seda taiplikust on vähe, sest inimestel on peas mesinädalate periood, kus ei süveneta või ei taibata küsida kõiki nüansse või vajalikke nurki läbi käia,” kirjeldab Eesti rahvusvahelise maja nõustamisspetsialist Sandra Rebane ja lisab, et välistalentidele on tekkinud probleeme puhkeaegade arvestamisega või puuduliku ja lausa kahjuliku töökeskkonnaga. “Viimase puhul selgituseks, et tööandja viis tehases läbi muudatused valgustite muutmisega, mis oli niivõrd eredad, et pärast viit kuud töötamist, rikkus valgustus noore naise silmad. Tööandja viga ei tunnistanud ning

Laura Sildmäe
Laura Sildmäe: “Välistalendipoliitika foorumilt suundusin koju teadmisega, et tipptalentide ligitõmbamise pärast muretsemine ei ole enam väikese entusiastide grupi huvi”

Tänavune Work in Estonia korraldatud Eesti välistalendipoliitika foorum oli tõeliselt huvitav ning tore oli näha, kui palju on erinevaid huvigruppe, kes seda teemat oluliseks peavad ja mõjutada soovivad. Alates tervishoiust kuni energeetikani on vajadus talentide järele peaaegu kõikjal! On ammu teada, et Eesti on tipptalentide pärast üle maailma rinda pistmas kõikide teiste riikidega ning selleks, et meie ettevõtted kasvaksid ja looksid maailma parimaid lahendusi, vajavad nad selleks õigeid inimesi. Kuigi mitmed organisatsioonid, inimesed ja ettevõtted (sealhulgas ka meie MoveMyTalentiga), on juba pikka aega töötanud erinevate lahenduste ja teenuste kallal, et tööandjatel oleks lihtsam parimaid inimesi siia tuua ning talentidel Eestis

Fotod: Eesti rahvusvaheline maja tähistas viiendat aastapäeva

Novembrikuus tähistas EASi ja KredExi ühendasutuse Work in Estonia programmi one-stop shop ehk ühtne teenuskeskus Eesti rahvusvaheline maja (International House of Estonia) viienda tegutsemisaasta täitumist. Selle aja jooksul on tehtud ligi 20 000 nõustamist. “Viiele aastale tagasi vaadates ütlen julgelt, et seesugust teenuskeskust oli Eestis vaja ning meil töötavad välistalendid hindavad kõrgelt meie pakutavaid võimalusi,” sõnas Work in Estonia juht Leonardo Ortega. Kui enne rahvusvahelise maja loomist pidid Eestisse tööle või ka näiteks tasemeõppesse saabujad kõigi juriidiliste toimingute tegemiseks külastama erinevaid asutusi ning otsima infot paljudest kanalitest, siis keskuses saab kogu tarviliku info ühest kohast. Nõustamist pakuvad PPA, Tallinna linna perekonnaseisuameti ja ettevõtlusameti,

Work in Estonia kampaania “Time travel” pälvis TULImusta konkursil kategooria esikoha ja Grand Prix

Kokku saadeti TULImustale 54 projekti ning tunnustust jagati neljas erinevas kategoorias: brändikontakt, positiivne muutus, andmekasutus ja tulemusturundus. Kõigis kategooriates anti välja I, II ja III koht ning kõige säravam töö pärjati kategooriateülese Grand Prix’ga. Work in Estonia kampaania “Time travel” pälvis nii brändikontakti esikoha auhinna kui ka Grand Prix. “Grand Prix arutelu oli keeruline ning konsensuseni jõudmiseks läks teiste kategooriatega võrreldes kõige rohkem aega,” sõnas žüriiliige Märten Liinat. “Võitis töö, mis üllatas positiivselt pea igas valdkonnas. See oli kõige terviklikum ja parem töö.” Work in Estonia väärtuspakkumine oli seotud nostalgilise tundega, millest sai mitmekihilise integreeritud kampaania alus. Meelelahutuslik ja kaasahaarav sisu, mis

Tööandja brändingu ekspert Kersti Vannas: andekad spetsialistid tahavad töötada positiivse kuvandi, hea töökultuuri ja kasvuvõimalustega organisatsioonides 

Kaasaegse tööturu pidevalt areneval maastikul on “tööandja brändingu” mõiste kujunenud talendijuhtimise ja organisatsiooni edu oluliseks aspektiks. Eesti ettevõtete jaoks on see areen, kus Instari asutaja ja tegevjuht Kersti Vannas on olnud teerajajaks. Kutsusime Kersti Work in Estonia ja Pare kolmikürituse teisele hübriidseminarile rääkima tööandja brändingu olulisusest ning sellest, kuidas rahvusvahelisel tööturul väikeriigis tegutseva tööandjana silma paista.  Tööandja brändingu tähtsus   Eesti on omaks võtmas tööandja brändingu tähtsust. Kersti Vannas tõstis seminaril esile tööandja brändingu tähtsust nii kodumaiste kui ka välistalentide meelitamiseks, kaasamiseks ja hoidmiseks. “Konkurentsivõimelisel tööturul eristab ettevõtet tugev tööandja bränd, aidates ettevõttel saada valitud tööandjaks. See mitte ainult ei aita ligi meelitada parimaid talente, vaid tagab ka töötajate

Sind võib veel huvitada

Avatud
välisvärbamine

Välisspetsialistide värbamise konsultatsioon

Hind Tasuta
Kestus 30 min
Avatud
äri arendamine

Loomeettevõtjate arenguplaani elluviimise toetus

Suurim toetus 100 000
Avatud
äri arendamine

Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus

Suurim toetus sõltub investeeringu suurusest, minimaalne toetuse summa 500 000 eurot
Avatud
Tootearendus ja innovatsioon

Teadus- ja arendustegevuse teenuseid pakkuva ettevõtja taristu toetus

Suurim toetus 2 000 000
Avatud
äri arendamine

Ettevõtete digipöörde toetus

Suurim toetus 300 000
Avatud
eksport

Loomeettevõtjate ekspordivõimekuse arendamise toetus

Suurim toetus 50 000
Avatud
äri arendamine

Arenduskeskuste investeeringutoetus

Suurim toetus 500 000
Avatud
Tootearendus ja innovatsioon

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtja arenguprogramm

Suurim toetus 200 000
Avatud
Nõustamine

Arenduskoostöö eksperdid

Hind Esimesed 6h tasuta. Alates 6. tunnist 100 €/h
Avatud
välisinvesteeringud

Suurinvestori toetus

Suurim toetus 3 000 000
Kestus kuni 36 kuud
Avatud
äri arendamine

Ettevõtja varustuskindluse toetus

Suurim toetus Kuni 300 000 mikro- ja väikeettevõttele, kuni 500 000 keskmise suurusega ja suurettevõttele
Tulemas
Toetus

Reaalajamajanduse arendamise toetused

Tulemas
ettevõtte arenguprogramm

Ettevõtte arenguprogramm

Suurim toetus arenguplaanile kuni 500 000
Kestus kuni 3 aastat
Tulemas
Meistriklass

Strateegia praktikum

Hind 500 eurot + km
Tulemas
äri arendamine

Starditoetus

Suurim toetus 20000
Suletud
Kiirendi

Ajujaht kiirendi ja telesaade

Hind Tasuta
Kestus 3-6 kuud
Suletud
Toetus

Digitaliseerimise teekaardi toetus

Suurim toetus 15 000
Kestus kuni 6 kuud
Suletud
Meistriklass

Mentoriks juhtide mentorprogrammis

Hind Tasuta
Kestus 6 kuud
Suletud
Meistriklass

Juhtide mentorprogramm

Hind 900 eurot + KM
Kestus 6 kuud
Suletud
innovatsioon

Eesti – Norra koostööprogramm “Green ICT”

Suurim toetus 700 000