Vaata peasisu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja Eesti Arengu Sihtasutuse

Süvatehnoloogia iduettevõtja äriarendusprojektide toetus

Toetame süvatehnoloogia iduettevõtete varase etapi äriarendust

Süvatehnoloogia iduettevõtjad saavad uute äriarendusteadmiste ja -oskuste läbi kasvatada suurema lisandväärtusega toodete, teenuste, tehnoloogiate loomist ja nende eksporti.

I Taotlusvoor oli avatud 09.10.2023  kuni 08.11.2023.

II taotlusvoor oli avatud 01.04.2024 kuni 29.04.2024.

Järgmine taotlusvoor on kavandatud 2025. aastal.

Nimi
Süvatehnoloogia iduettevõtja äriarendusprojektide toetus
Suurim toetus
50 000
Omafinantseering
vähemalt 25%
Kogu toetussumma
250 000
Staatus
Suletud

Kelle jaoks on toetus mõeldud?

 • Toetust saavad taotleda Eesti äriregistrisse kantud kuni 5 aastat tegutsenud äriühingutest mikro- ja väikeettevõtted
 • Taotleja on süvatehnoloogia iduettevõte – ettevõtja, kes arendab tehnoloogiat, mida iseloomustab aeganõudev ja kapitalimahukas arendustegevuse protsess ning suurem teadmatus või äririsk selle tehnoloogia paikapidavuse või rakendatavuse tõttu.
  Peamised tehnoloogiavaldkonnad, mida süvatehnoloogiate all silmas peetakse, on kõrgtehnoloogilised materjalid ja tootmissüsteemid, tehisintellekt, biotehnoloogiad, autonoomsed sõidukid, robootika, fotoonika, mikroelektroonika ja nanotehnoloogiad, kvantarvutus, meditsiini- ja neurotehnoloogiad, kosmosetehnoloogiad
 • Taotleja meeskonnas on täidetud 2 täiskoormusega töökohta

Mille jaoks toetust saab?

Toetust saab taotleda järgmisteks tegevusteks:

 • toote, teenuse või tehnoloogia rahvusvahelise turusobivuse järeleproovimine ning sellega seoses esmase tagasiside küsimine potentsiaalsetelt klientidelt;
 • toote- ja teenusekontseptsiooni nõudluse katsetamine või esmase uuringu tegemine võimalike klientide seas
 • testturundus sihtturul
 • rahvusvahelistumise strateegia koostamine
 • rahvusvahelise kasvu rahastamise analüüs
 • juhtimise, hea praktika ja organisatsiooni arendamine rahvusvahelise kasvu toetamiseks ning selleks vajalike jätkusuutlikkuse põhimõtete juurutamine
 • rahvusvahelise investori otsimine
 • intellektuaalomandi õiguste ja patendi analüüsi tegemine
 • toote, teenuse või tehnoloogia rahvusvahelistumisele suunatud regulatsioonidega vastavuse tagamise teenused

Toetatakse järgmiseid ülaltoodud äriarendusega seotud kulusid

Mis minu ettevõttes muutub?

Suureneb äriarenduse kompetents

Luuakse suurema lisandväärtusega tooteid, teenuseid ja tehnoloogiaid

Kasvab võimekus siseneda rahvusvahelisele turule

Taotluse ettevalmistamine

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-toetuse keskkonnas

Valmista taotluse dokumendid eelnevalt ette:

Taotlusele tuleb lisada veel:

 • Töötamise registri (TÖR) väljavõte töötajate kohta
 • Jooksva aasta bilanss ja kasumiaruanne viimase lõppenud kvartali seisuga
 • Taotlemisele eelneva majandusaasta aruanne või finantsaruanded (kui majandusaasta aruande esitamise tähtaeg on saabunud, peab aruanne olema esitatud äriregistrile)
 • Kontserni konsolideeritud majandusnäitajad (töötajate arv, bilanss ja kasumiaruanne) tuleb esitada, kui ettevõte kuulub kontserni ja kontserni kuulumine ei ole tuvastatav äriregistri andmete põhjal

Taotluse esitamine

NB! Toetuse taotlemise 2024. a taotlusvoor on lõppenud. Järgmise taotlusvooru avame 2025. aastal.

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-toetuse keskkonnas:

esita taotlus

Videojuhis e-toetuste keskkonnaga tutvumiseks

Taotluse hindamine

Kõiki taotlusi hinnatakse vastavalt hindamiskriteeriumitele:

40%
projekti oodatav mõju ettevõtja äriliste eesmärkide saavutamisele
30%
projekti elluviiva meeskonna kogemused
20%
projekti tegevuskava ja eelarve
10%
projekti mõju jätkusuutlikkuse põhimõtete juurutamisele

Tutvu taotluste hindamise juhisega

Projekti elluviimine

Vii tegevused lähtuvalt projektis kirjeldatust edukalt ellu ja saavuta seatud eesmärgid!

Toetuse saajana on sul kohustus osaleda EIS’i korraldataval intellektuaalomandi teabepäeval.

Samuti on sul toetuse saajana kohustus eristada projektiga seotud kulud teistest kuludest. Projekti kulude eristamist on sõltuvalt ettevõttes kasutusel olevast raamatupidamistarkvarast võimalik korraldada läbi projektile eraldi kulukonto avamise või projekti kulude eristamise, konto koodidele vastavate tunnuste lisamisega (objekt, projekt vms).

Aruandlus

Esita projektiga seonduv aruandlus ja väljamaksetaotlused struktuurifondide e-toetuse keskkonna kaudu:

esita aruanne

Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

Projekti etapid

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-toetuse keskkonnas

Valmista taotluse dokumendid eelnevalt ette:

Taotlusele tuleb lisada veel:

 • Töötamise registri (TÖR) väljavõte töötajate kohta
 • Jooksva aasta bilanss ja kasumiaruanne viimase lõppenud kvartali seisuga
 • Taotlemisele eelneva majandusaasta aruanne või finantsaruanded (kui majandusaasta aruande esitamise tähtaeg on saabunud, peab aruanne olema esitatud äriregistrile)
 • Kontserni konsolideeritud majandusnäitajad (töötajate arv, bilanss ja kasumiaruanne) tuleb esitada, kui ettevõte kuulub kontserni ja kontserni kuulumine ei ole tuvastatav äriregistri andmete põhjal

NB! Toetuse taotlemise 2024. a taotlusvoor on lõppenud. Järgmise taotlusvooru avame 2025. aastal.

Taotlus täidetakse ja esitatakse struktuurifondide e-toetuse keskkonnas:

esita taotlus

Videojuhis e-toetuste keskkonnaga tutvumiseks

Kõiki taotlusi hinnatakse vastavalt hindamiskriteeriumitele:

40%
projekti oodatav mõju ettevõtja äriliste eesmärkide saavutamisele
30%
projekti elluviiva meeskonna kogemused
20%
projekti tegevuskava ja eelarve
10%
projekti mõju jätkusuutlikkuse põhimõtete juurutamisele

Tutvu taotluste hindamise juhisega

Vii tegevused lähtuvalt projektis kirjeldatust edukalt ellu ja saavuta seatud eesmärgid!

Toetuse saajana on sul kohustus osaleda EIS’i korraldataval intellektuaalomandi teabepäeval.

Samuti on sul toetuse saajana kohustus eristada projektiga seotud kulud teistest kuludest. Projekti kulude eristamist on sõltuvalt ettevõttes kasutusel olevast raamatupidamistarkvarast võimalik korraldada läbi projektile eraldi kulukonto avamise või projekti kulude eristamise, konto koodidele vastavate tunnuste lisamisega (objekt, projekt vms).

Esita projektiga seonduv aruandlus ja väljamaksetaotlused struktuurifondide e-toetuse keskkonna kaudu:

esita aruanne

Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

Abiks taotlejale

Vaido Mikheim

teadmusmahuka ettevõtluse projektijuht

+372 574 24891

[email protected]

Inga Kõue

teadmusmahuka ettevõtluse projektijuht

+372 511 0903

[email protected]

Maris Lehtpuu

teenusejuht

+372 527 3672

[email protected]

Loe toetuse tingimuste kohta lähemalt toetuse määrusest:

 

Toetuse määrus

27.03.2024 toimunud infopäeva slaidid ja salvestus

Avasta, milliseid projekte ja mis mahus oleme aastate jooksul toetanud.

Uuri lähemalt
Juhtide mentorprogramm: kuue kuu jooksul saadud teadmised, kogemused ja kontaktid, mille kogumine oleks võtnud aastaid

Selle aasta märtsis lõpetas järjekordne EASi ja KredExi ühendasutuse juhtide mentorprogrammi lend. Kuuekuulise programmi käigus arendasid ettevõtete võtmeisikud juhtimisalaseid oskusi ja võrgustikku ettevõtte efektiivsuse tõstmiseks ning lisaks valmis ettevõtte vajadustest lähtuv arenguplaan. Programmis osalenud ratta- ja suusariideid tootva ettevõtte Moomoo tegevjuht Martti Sala sõnul on ta mõelnud, kui kaua oleks tal võtnud aega juhtide mentorprogrammis saadud kogemuste, teadmiste ja kontaktide omandamine ilma programmis osalemata. “Võimatu täpselt öelda, aga minu puhul ilmselt väga palju aastaid. Juba esimesed kontaktkohtumised ja võrgustumisüritused olid väga võimsad. Mälestused kogu eluks – suurepärane korraldus, uued teadmised ja veel rohkem uusi kontakte,” rääkis Sala. Juhtide mentorprogramm sisaldab

Tööstussümbioos Eestis: uuenduslik ja majanduslikult tulus lahendus igale ettevõttele? 

Tööstussümbioos on mõiste, mis viitab erinevate tööstusharude koostööle, mille käigus ühe ettevõtte laos seisev ressurss, tootmisjäägid või kõrvalsaadused muutuvad teise ettevõtte toormaterjaliks. See innovatiivne lähenemine võimaldab vähendada jäätmeid ja ressursikulu, aidates kaasa nii keskkonnasäästlikkusele kui ka majanduslikule tõhususele. Eestis, kus loodusvarade säästlik kasutamine ja keskkonnakaitse on üha enam tähelepanu all, võib tööstussümbioos pakkuda olulist panust jätkusuutlikku ettevõtte majandamisse.  Tööstussümbioosi eelised Eestis  Tööstussümbioos pakub mitmeid eeliseid nii keskkonnale kui ka ettevõtetele. Esmalt, see vähendab oluliselt jäätmete tekkimist. Kui ühe ettevõtte kõrvalsaadused suunatakse teise ettevõtte tootmisprotsessi, väheneb vajadus jäätmekäitluse ja ladustamise järele, mis omakorda vähendab keskkonnamõju. Eestis, kus jäätmekäitlus ja ringmajandus on

Tule konsultatsioonile! Work in Estonia aitab välistalente ettevõtetesse kaasata

Work in Estonia on seni ühe põhiteenusena pakkunud välisvärbamise konsultatsiooni. Nüüdsest oleme teenuse nimetust ja sisu täpsustanud ning see kannab edaspidi välistalendi ettevõttesse kaasamise nime. Kohendasime nime ja sisu, et tuua paremini välja Work in Estonia toe ettevõtetele – see on strateegiline ja pikaajaline koostöö, mis ei hõlma ainult ühekordset välisvärbamist. See hõlmab kogu tsüklit – mainet, välistalendi meelitamist, saabumist ja edasist kohanemist Eestis. Kui oled varem meie välisvärbamise konsultatsioonil osalema, siis julgustame kindlasti uuesti registreeruma, kui organisatsioonina: • Soovite teada, kuidas jõuda rahvusvaheliste töötajateni ja veenda neid Eestisse kolima • Otsite tuge välistalendi ja tema pere relokeerumise ja Eestisse

Work in Estonia ja Eesti rahvusvaheline maja tervitavad uut koostööpartnerit EURAXESS

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse erinevate programmide nagu Work in Estonia ning Rahvusvahelise maja ja EURAXESSi vaheline koostöö on kestnud erinevates tahkudes juba mitu aastat. Nüüd on aga koostöö ka vormistatud ametlikuks omavaheliseks partnerluseks. See on märkimisväärne edasiminek meie omavahelises koostöös, mis võimaldab meil täiustada oma teenuseid ja jagada parimaid praktikaid kolleegidega, kellel on sarnased missioonid Eestis, kogu Euroopas ja mujal. EURAXESS jagab Work in Estonia (WiE) ja Eesti rahvusvahelise maja (IHE) missiooni meelitada ja hoida andekaid inimesi Eestis. Me saavutame selle, pakkudes tasuta tervitus- ja ümberasumisteenuseid meie rahvusvahelistele (sh tagasipöörduvatele) talentidele ning andes nende tööandjatele ajakohast teavet rahvusvaheliste töötajate seadusandluse

Iduettevõte 7Sense välisturgudele sisenemisest: oluline on leida kindel partner ja teha ära korralik eeltöö

Eesti iduettevõte 7Sense (Seventh Sense OÜ), kes teeb koostööd Saksa telekomihiiu Deutche Telekomiga ja kes hiljutisel Saksamaa messil Embedded World osales kiibitootja Nvidia ühisstendil, räägib oma kogemusest uutele turgudele sisenemisel.  7Sense on Eesti iduettevõte, mis arendab kõrge eraldusvõimega telehaptilist nägemist, mis võimaldab pimedatel tunnetada ümbritsevat keskkonda puudutuste kaudu. Uurisime 7Sense müügi- ja turundusdirektor Madis Päevalt, kui keeruline on olnud välisturgudele sisenemine ja millised on ettevõtte tulevikuplaanid.  Millega tegeleb iduettevõte 7sense? Mis on teie toode/tooted?  7Sense loob pimedatele mõeldud peas kantavat telehaptilist seadet, mille abil tunnetab kasutaja enda ümber olevat keskkonda läbi puudutuste. Oleme arendanud haptilise materjali, mis suudab tõlkida ümbritsevaid

Sind võib veel huvitada

Avatud
eksport

Tervisetehnoloogia eksport Saksamaale

Hind VKE: 2000 eurot; Suurettevõte: 3000 eurot
Kestus Algab oktoobris 2024, kestab 6 kuud
Avatud
Tootearendus ja innovatsioon

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtja arenguprogramm

Suurim toetus 200 000
Avatud
äri arendamine

Ettevõtja varustuskindluse toetus

Suurim toetus Kuni 300 000 mikro- ja väikeettevõttele, kuni 500 000 keskmise suurusega ja suurettevõttele
Avatud
Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus

Ida-Viru väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate investeeringute toetus

Suurim toetus 500 000
Avatud
äri arendamine

Starditoetus

Suurim toetus 20 000
Avatud
Tootearendus ja innovatsioon

Teadus- ja arendustegevuse teenuseid pakkuva ettevõtja taristu toetus

Suurim toetus 5 000 000
Avatud
äri arendamine

Ettevõtete digipöörde toetus

Suurim toetus 300 000
Avatud
äri arendamine

Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus

Suurim toetus sõltub investeeringu suurusest, minimaalne toetuse summa 500 000 eurot
Avatud
välisvärbamine

Välisspetsialistide värbamise konsultatsioon

Hind Tasuta
Kestus 30 min
Avatud
äri arendamine

Loomeettevõtjate arenguplaani elluviimise toetus

Suurim toetus 100 000
Avatud
eksport

Loomeettevõtjate ekspordivõimekuse arendamise toetus

Suurim toetus 50 000
Avatud
Nõustamine

Arenduskoostöö eksperdide nõustamine

Hind Esimesed 6 h tasuta, seejärel 100 €/h
Avatud
Toetus

Digitaliseerimise teekaardi toetus

Suurim toetus 10 000
Kestus kuni 6 kuud
Avatud
ettevõtte arenguprogramm

Ettevõtte arenguprogramm

Suurim toetus arenguplaanile kuni 500 000
Kestus kuni 3 aastat
Avatud
äri arendamine

Arenduskeskuste investeeringutoetus

Suurim toetus 500 000
Avatud
välisinvesteeringud

Suurinvestori toetus

Suurim toetus 3 000 000
Kestus kuni 36 kuud
Tulemas
Tootearendus ja innovatsioon

Ettevõtja teadus- ja arendustöötaja toetus

Tulemas
Toetus

Reaalajamajanduse arendamise toetused

Tulemas
Tootearendus ja innovatsioon

Reaalajamajanduse andmepõhise aruandluse prototüübi arendamise toetus

Suurim toetus 150 000
Tulemas
Meistriklass

Strateegia praktikum

Hind 500 eurot + km
Tagasi üles