Vaata peasisu Eesti Arengu Sihtasutuse, Euroopa Liit Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid ning Eesti Tuleviku Jaoks (EST)

Ettevõtte arenguprogramm

Toetame ambitsioonikaid kasvuplaane

Ettevõtte arenguprogramm toetab ettevõtete pikaajalist läbimõeldud arengut, tegevuste paremat planeerimist, innovatsiooni rakendamist ja eelkõige tootearendust

Toetuse taotlemine on lõppenud.
Avame toetuse taotlemise uuesti 2023.a sügisel.

Nimi
Ettevõtte arenguprogramm
Suurim toetus
arenguplaanile kuni 500 000
Kogu toetussumma
63 000 000
Staatus
Suletud

Kelle jaoks on toetus mõeldud?

 • Tööstusettevõttele või nutika spetsialiseerumise eesmärke täitvale ettevõttele, mis on tegutsenud vähemalt kolm aastat ja kus töötab vähemalt kaheksa inimest
 • Ettevõttel on ekspordikogemus või on müügikäive viimase kolme majandusaasta jooksul kasvanud keskmiselt 5% aastas
 • Ettevõttel on selge ambitsioon ja potentsiaal kasvada ning tuua turule uusi või oluliselt täiendatud tooteid ja teenuseid

Kogemuslood

tutvu programmis osalenud ettevõtjate lugudega

Oleg Knut
Oleg Knut
Axinom Eesti tegevjuht

Tänu arenguprogrammis osalemisele toimus meie ettevõtte ärifilosoofias murranguline muutus.

Loe lisa
Tõnu Vaher
Tõnu Vaher
OÜ ELI juhataja

Pärast arenguprogrammi esimest etappi läheneme kogu protsessile palju süsteemsemalt, mis aitab meil ressursse kokku hoida ning parandada kuluefektiivsust.

Loe lisa
Tanel Joost
Tanel Joost
EQUA OÜ juhataja

Arenguprogrammi kõige suurem mõju on olnud just meie tootearenduse taseme tõstmisele.

Loe lisa

Mis minu ettevõttes muutub?

Arenguplaani kolmandast aastast kuni kaks majandusaastat pärast arenguplaani lõppemist:

Müügitulu kasvab

10% aastas

Lisandväärtus suureneb

10% aastas (palgad, investeeringud, kasum)

Valmib uus toode või teenus

mis loob kõrgemat lisandväärtust

Eelnõustamine

Enne põhjalikuma ettevalmistusega alustamist tule eelnõustamisele.

NB! Taotlemine ja eelnõustamine on hetkel suletud, avame programmi taas 2023.a jooksul.

Eelõustamisele

Olukorra kaardistamine

Ambitsioonikuse ja kasvueelduste väljaselgitamiseks viib ettevõte koos personaalse kliendihalduriga läbi ettevõtte hetkeseisu kaardistamise.

Kaardistuse käigus küsime, kuhu ettevõte soovib jõuda, milline on omanike tahe ning kui selgelt on eesmärgid arusaadavad juhtidele ja töötajatele. Vaatame üle ettevõtte erinevad protsessid:

 • tootmise
 • arendustegevuse,
 • müügi
 • finantsid
 • personalikorralduse jne.

Etapi lõpus koostab ettevõtja koos kliendihalduriga kirjaliku raporti, mis annab ülevaate ettevõtte hetkeolukorrast. Ühiselt otsustatakse, kas ettevõte on valmis liikuma edasi arenguplaani koostamise etappi või on ettevõttel kõigepealt asjakohasem osaleda meie muudes programmides.

Arenguplaani koostamine

Ettevõte, kes on edukalt läbinud esimese etapi, liigub edasi arenguplaani koostamise etappi. Selles etapis võimaldatakse talle arenguplaani koostamiseks vajalikke koolitusi ning nõustamist. Samuti on ettevõttel võimalik kasutada erinevaid valdkonnaspetsiifilisi diagnostikaid.

Selle etapi lõpus valmib ettevõtte mitmeaastane arenguplaan, mis on eelduseks järgmisse etappi jõudmiseks.

Arenguplaanis on kirjas ettevõtte strateegiline eesmärk, tegevuste kirjeldus koos oodatavate tulemustega, tegevuste eelarved ja rahastamisallikad, tähtajad ning loogilised seosed erinevate tegevuste vahel.

Arenguplaani elluviimine

Ettevõtted, kelle arenguplaan on programmi teise etapi lõpuks heaks kiidetud, saavad esitada taotlusi toetuse saamiseks arenguplaani elluviimiseks.

NB! Taotlemine on hetkel suletud, avame programmi taas 2023.a jooksul.

esita taotlus

Ettevõte viib oma arenguplaani ellu etapiviisiliselt.

Igal etapil on eraldiseisvad eesmärgid ja tulemused. Enne uue etapi algust hinnatakse eelmise etapi edukust ja vajadusel arenguplaani korrigeeritakse. Ettevõtte kliendihaldur jälgib arenguplaani elluviimist, vajadusel vahendab ettevõttele lisaekspertiisi või kontakte ning nõustab jooksvates küsimustes.

Kui toode on valminud, saab abi ka toote intellektuaalomandi kaitseks ning toote müügi ja turundustegevusteks (näiteks messidel ja näitustel osalemine, tootenäidiste valmistamine, turundusmaterjalide valmistamine).

Olles saanud toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist, lasub sul siiski kohustus avalikkust toetuse kasutamisest teavitada. Ole mureta, kõik vajalikud nõuded oleme sinu jaoks põhjalikult ära kirjeldanud.

Pööra tähelepanu ka sellele, et mittehankekohustuslaste puhul on teenuse / kauba hankimise korraldamisel oluline: Loe lähemalt

Aruandlus

Esita projektiga seonduv aruandlus ja väljamaksetaotlused struktuurifondide e-​toetuse keskkonna kaudu.
Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

Esita aruanne

Arenguprogrammi etapid

Enne põhjalikuma ettevalmistusega alustamist tule eelnõustamisele.

NB! Taotlemine ja eelnõustamine on hetkel suletud, avame programmi taas 2023.a jooksul.

Eelõustamisele

Ambitsioonikuse ja kasvueelduste väljaselgitamiseks viib ettevõte koos personaalse kliendihalduriga läbi ettevõtte hetkeseisu kaardistamise.

Kaardistuse käigus küsime, kuhu ettevõte soovib jõuda, milline on omanike tahe ning kui selgelt on eesmärgid arusaadavad juhtidele ja töötajatele. Vaatame üle ettevõtte erinevad protsessid:

 • tootmise
 • arendustegevuse,
 • müügi
 • finantsid
 • personalikorralduse jne.

Etapi lõpus koostab ettevõtja koos kliendihalduriga kirjaliku raporti, mis annab ülevaate ettevõtte hetkeolukorrast. Ühiselt otsustatakse, kas ettevõte on valmis liikuma edasi arenguplaani koostamise etappi või on ettevõttel kõigepealt asjakohasem osaleda meie muudes programmides.

Ettevõte, kes on edukalt läbinud esimese etapi, liigub edasi arenguplaani koostamise etappi. Selles etapis võimaldatakse talle arenguplaani koostamiseks vajalikke koolitusi ning nõustamist. Samuti on ettevõttel võimalik kasutada erinevaid valdkonnaspetsiifilisi diagnostikaid.

Selle etapi lõpus valmib ettevõtte mitmeaastane arenguplaan, mis on eelduseks järgmisse etappi jõudmiseks.

Arenguplaanis on kirjas ettevõtte strateegiline eesmärk, tegevuste kirjeldus koos oodatavate tulemustega, tegevuste eelarved ja rahastamisallikad, tähtajad ning loogilised seosed erinevate tegevuste vahel.

Ettevõtted, kelle arenguplaan on programmi teise etapi lõpuks heaks kiidetud, saavad esitada taotlusi toetuse saamiseks arenguplaani elluviimiseks.

NB! Taotlemine on hetkel suletud, avame programmi taas 2023.a jooksul.

esita taotlus

Ettevõte viib oma arenguplaani ellu etapiviisiliselt.

Igal etapil on eraldiseisvad eesmärgid ja tulemused. Enne uue etapi algust hinnatakse eelmise etapi edukust ja vajadusel arenguplaani korrigeeritakse. Ettevõtte kliendihaldur jälgib arenguplaani elluviimist, vajadusel vahendab ettevõttele lisaekspertiisi või kontakte ning nõustab jooksvates küsimustes.

Kui toode on valminud, saab abi ka toote intellektuaalomandi kaitseks ning toote müügi ja turundustegevusteks (näiteks messidel ja näitustel osalemine, tootenäidiste valmistamine, turundusmaterjalide valmistamine).

Olles saanud toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist, lasub sul siiski kohustus avalikkust toetuse kasutamisest teavitada. Ole mureta, kõik vajalikud nõuded oleme sinu jaoks põhjalikult ära kirjeldanud.

Pööra tähelepanu ka sellele, et mittehankekohustuslaste puhul on teenuse / kauba hankimise korraldamisel oluline: Loe lähemalt

Esita projektiga seonduv aruandlus ja väljamaksetaotlused struktuurifondide e-​toetuse keskkonna kaudu.
Jooksvate küsimuste tekkimisel, oleme sulle alati toeks!

Esita aruanne

Abiks arenguprogrammi elluviijale

Infokeskus
+372 627 9700
[email protected]

Toetuse tingimuste kohta loe lähemalt toetuse määrusest.
Muid läbivaid SF perioodi 2014-2020 õigusakte ja juhendeid vaata siit

Toetuse määrus

Avasta, milliseid projekte ja mis mahus oleme aastate jooksul toetanud.

Uuri lähemalt

Sind võib veel huvitada

Avatud
välisvärbamine

Välisspetsialistide värbamise konsultatsioon

Hind Tasuta
Kestus 30 min
Avatud
äri arendamine

Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus

Suurim toetus sõltub investeeringu suurusest, minimaalne toetuse summa 500 000 eurot
Avatud
äri arendamine

Loomeettevõtjate arenguplaani elluviimise toetus

Suurim toetus 100 000
Avatud
äri arendamine

Ettevõtete digipöörde toetus

Suurim toetus 300 000
Avatud
eksport

Loomeettevõtjate ekspordivõimekuse arendamise toetus

Suurim toetus 50 000
Avatud
äri arendamine

Üliõpilaste inseneri valdkonna arendusprojektide toetus

Suurim toetus 100 000
Avatud
Nõustamine

Arenduskoostöö eksperdid

Hind Esimesed 6h tasuta. Alates 6. tunnist 100 €/h
Avatud
välisinvesteeringud

Suurinvestori toetus

Suurim toetus 3 000 000
Kestus kuni 36 kuud
Avatud
äri arendamine

Ettevõtja varustuskindluse toetus

Suurim toetus Kuni 200 000 mikro- ja väikeettevõttele, kuni 500 000 keskmise suurusega ja suurettevõttele
Tulemas
Meistriklass

Strateegia praktikum

Hind 500 eurot + km
Tulemas
äri arendamine

Starditoetus

Suurim toetus 20000
Suletud
Kiirendi

Ajujaht kiirendi ja telesaade

Hind Tasuta
Kestus 3-6 kuud
Suletud
Toetus

Digitaliseerimise teekaardi toetus

Suurim toetus 15 000
Kestus kuni 6 kuud
Suletud
Meistriklass

Mentoriks juhtide mentorprogrammis

Hind Tasuta
Kestus 6 kuud
Suletud
Meistriklass

Juhtide mentorprogramm

Hind 900 eurot + KM
Kestus 6 kuud
Suletud
äri arendamine

Loomemajanduse taristu ja tehnoloogilise võimekuse arendamine

Suurim toetus 1 000 000
Suletud
innovatsioon

Eesti – Norra koostööprogramm “Green ICT”

Suurim toetus 700 000
Suletud
välisinvesteeringud

Tugiteenus- ja arenduskeskuste toetus

Suurim toetus 200 000
Kestus kuni 18 kuud
Suletud
äri arendamine

Loomemajanduse arenduskeskused

Suurim toetus 200 000
Suletud
Meistriklass

Turuletuleku meistriklass

Hind 499 + km
Millal saan alustada? Nüüd
Kestus 2 kuud