Vaata peasisu Ühtekuuluvuspoliitika logo 2021-2027 (kaasrahastanud EU, EST)

Toetame digitaliseerimist

Toetame ettevõtte digitaliseerimise teekaardi loomist, et suurendada ettevõtja teadlikkust tema ettevõtte digitaliseerituse ja automatiseerituse hetkeolukorrast ja küberturvalisuse esmasest tasemest. 

 

 

Nimi
Digitaliseerimise teekaardi toetus
Suurim toetus
10 000
Omafinantseering
30% -50%
Kogu toetussumma
750 000
Staatus
Avatud

Kelle jaoks on toetus mõeldud?

 • Igas suuruses Eesti äriühingutele, kelle tegevusvaldkond ei ole toetuse saajate sihtrühmast väljas. Loe lähemalt, millistele valdkondadele toetus ei laiene.
 • Eelneva kahe majandusaasta põhitegevusala keskmine müügitulu peab olema vähemalt 200 000 eurot.
 • Vähese tähtsusega abi (VTA) ei ületa 300 000 eurot.
 • Ettevõtted, kes pole varem saanud digidiagnostika toetust ning kes pole raskustes.

Kogemuslood

Martti Sala
Martti Sala
moomoo tegevjuht

Digitaliseerimine peaks kuuluma iga tänapäeva ettevõtte mõtteviisi juurde ja see pole kindlasti üksnes suurettevõtete pärusmaa.

Loe lisa
Jana Salm
Jana Salm
Nefab Packaging tegevjuht

Kui Eesti tööstus tahab olla maailmatasemel, siis me peame avama ja siduma oma tarneahelad.

Loe lisa
August Kull
August Kull
Neiser Groupi tootmisprotsesside arendaja

Digitaliseerimine ei ole projekt, kus saab öelda „tehtud!“

Loe lisa

Mida digitaalne teekaart sisaldab?

Teekaardil on ülevaade ettevõtja ärimudelist, tarneahelast ning tootmise või teenuse osutamise protsessist.

Hinnang, milliseid kitsaskohti tarneahelas ja tootmise või teenuse osutamise protsessis saab lahendada või milliseid arenguvõimalusi ellu viia digitaliseerimise abil.

Hinnang kitsaskohtade kõrvaldamise ja asjakohaste arenguvõimaluste kohta tähtsuse järjekorras, lahenduste maksumusele, tasuvusajale, küberturvalisusele ning mõjule ettevõtja ärimudelile ja majandustulemustele.

Kitsaskohtade lahenduste ja arenguvõimaluste elluviimise kolme aasta tegevuskava.

Digitaliseerimise teekaardis toodud tegevuste ning investeeringute vastavuse kohta põhimõttele „ei kahjusta oluliselt”.

Digitaliseerimise teekaardi hea tava

Mis ettevõttes muutub?

Maksimaalne projekti pikkus on 6 kuud.

teadlikkus digitaliseerituse hetkeolukorrast

lahendused innovaatiliseks ärimudeliks

toodete ja teenuste suurem lisandväärtus

Infotund 1. aprillil kell 10.00

Infotunni slaidid.

 

Hea tavaga tutvumine

Digitaliseerimise teekaardi hea tava

Enne, kui asud taotlust koostama, tutvu digitaliseerimise teekaardi hea tavaga, milles on üksikasjalikult kirjeldatud, milline on teekaardi koostamise protsess ja kuidas seda täpselt tehakse. 

Digitaliseerimise teekaardi heas tavas kirjeldatakse detailselt toetuse põhimõtteid, toetuse taotlemist ja digitaliseerimise teekaardi läbiviimise protsessi ning metoodikat. Hea tava järgimine on eelduseks edukaks digitaliseerimise teekaardi läbiviimiseks ja tingimustele vastava raporti koostamiseks.

 

Hinnapakkumiste küsimine

Hinnapakkumiste küsimine

Tegevuse elluviimiseks on vajalik vähemalt üks hinnapakkumus, kui teenuse maksumus käibemaksuta on väiksem kui 20 000 eurot

Kui teenus maksab 20 000€ ja rohkem, siis on vajalik küsida vähemalt kaks võrreldavat hinnapakkumist. 

Hinnapakkumises peavad olema kirjeldatud vähemalt: 

 • teenuse pakkuja kompetentsid
 • referentsid 
 • tööde tegemise ajakava 
 • teenuse maht
 • hind

Taotluse esitamine

Taotluse täitmine ja esitamine

Taotluse saad koostada ja esitada struktuuritoetuse e-keskkonnas, kuhu pead sisse logima kas mobiil-ID või ID-kaardiga.

Lisaks taotlusele tuleb esitada järgmised dokumendid:

 • Valitus ettevõtjavälise teenuseosutaja hinnapakkumine
 • Kui teenus maksab rohkem kui 20 000€, siis vähemalt kaks hinnapakkumist.
 • Lisa 1 – ettevõtjavälise teenuseosutaja referentsid (tuleb täita vorm).
 • Taotleja bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele vahetult eelnenud kvartali seisuga
  • Juhul kui taotleja kuulub kontserni, siis kontserni skeem (etteantud vorm)
  • Konsolideeritud majandusaasta aruanne, kui kontserni info ei ole tuvastatav registrist.

 

 

 

Taotluse hindamine

Kuni 20 tööpäeva alates taotluse esitamisest

Pärast taotluse esitamist kontrollitakse nii taotluse sisu kui ka taotleja vastavust ja hinnatakse antakse positiivne või negatiivne hinnang valikukriteeriumitele:

 • projekti kooskõla valdkondlike arengukavadega, mõju rakenduskava erieesmärgi ja meetme eesmärkide saavutamisele;
 • projekti põhjendatus;
 • projekti kuluefektiivsus;
 • taotleja suutlikkus projekt ellu viia;
 • projekti kooskõla „Eesti 2035” aluspõhimõtete ja sihtidega

Kui taotluses esineb puudusi, on võimalik kuni 10-tööpäeva jooksul need kõrvaldada. Taotluse menetlemise tähtaeg pikeneb puuduste kõrvaldamiseks antud aja võrra.

Projektid, mis vastavad etteantud tingimustele, saavad rahastuse. 

Digitaliseerimise teekaardi loomine

Digitaliseerimise teekaart tuleb koostada kuni kuue jooksul alates projekti algusest. 

Pane tähele, et projekti tegevustega ei tohi alustada enne taotluse esitamist ja projekti alguskuupäeva.

Aruandluse esitamine

Lõpparuande esitamine 

Projekti kohta tuleb esitada aruanne taotluse rahuldamise otsuses näidatud tähtajal. 

 

Aruandes peab olema:

 • valminud digitaliseerimise teekaart;
 • toetuse saaja hinnang projekti tulemuslikkusele ja elluviimisele;
 • kirjeldust „Eesti 2035” aluspõhimõtetesse ja sihtidesse panustamise kohta.

 

Aruanne tuleb esitada e-Toetuse keskkonnas koos maksetaotlusega. 

Toetuse summa makstakse välja pärast seda, kui on esitatud aruanne projekti tulemuste saavutamiste kohta. 

Kui selgub, et töö ei vasta nõutud tingimustele, on meil õigus jätta toetus välja maksmata.

 

Esita aruanne

Projekti teekond

Infotunni slaidid.

 

Digitaliseerimise teekaardi hea tava

Enne, kui asud taotlust koostama, tutvu digitaliseerimise teekaardi hea tavaga, milles on üksikasjalikult kirjeldatud, milline on teekaardi koostamise protsess ja kuidas seda täpselt tehakse. 

Digitaliseerimise teekaardi heas tavas kirjeldatakse detailselt toetuse põhimõtteid, toetuse taotlemist ja digitaliseerimise teekaardi läbiviimise protsessi ning metoodikat. Hea tava järgimine on eelduseks edukaks digitaliseerimise teekaardi läbiviimiseks ja tingimustele vastava raporti koostamiseks.

 

Hinnapakkumiste küsimine

Tegevuse elluviimiseks on vajalik vähemalt üks hinnapakkumus, kui teenuse maksumus käibemaksuta on väiksem kui 20 000 eurot

Kui teenus maksab 20 000€ ja rohkem, siis on vajalik küsida vähemalt kaks võrreldavat hinnapakkumist. 

Hinnapakkumises peavad olema kirjeldatud vähemalt: 

 • teenuse pakkuja kompetentsid
 • referentsid 
 • tööde tegemise ajakava 
 • teenuse maht
 • hind

Taotluse täitmine ja esitamine

Taotluse saad koostada ja esitada struktuuritoetuse e-keskkonnas, kuhu pead sisse logima kas mobiil-ID või ID-kaardiga.

Lisaks taotlusele tuleb esitada järgmised dokumendid:

 • Valitus ettevõtjavälise teenuseosutaja hinnapakkumine
 • Kui teenus maksab rohkem kui 20 000€, siis vähemalt kaks hinnapakkumist.
 • Lisa 1 – ettevõtjavälise teenuseosutaja referentsid (tuleb täita vorm).
 • Taotleja bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele vahetult eelnenud kvartali seisuga
  • Juhul kui taotleja kuulub kontserni, siis kontserni skeem (etteantud vorm)
  • Konsolideeritud majandusaasta aruanne, kui kontserni info ei ole tuvastatav registrist.

 

 

 

Kuni 20 tööpäeva alates taotluse esitamisest

Pärast taotluse esitamist kontrollitakse nii taotluse sisu kui ka taotleja vastavust ja hinnatakse antakse positiivne või negatiivne hinnang valikukriteeriumitele:

 • projekti kooskõla valdkondlike arengukavadega, mõju rakenduskava erieesmärgi ja meetme eesmärkide saavutamisele;
 • projekti põhjendatus;
 • projekti kuluefektiivsus;
 • taotleja suutlikkus projekt ellu viia;
 • projekti kooskõla „Eesti 2035” aluspõhimõtete ja sihtidega

Kui taotluses esineb puudusi, on võimalik kuni 10-tööpäeva jooksul need kõrvaldada. Taotluse menetlemise tähtaeg pikeneb puuduste kõrvaldamiseks antud aja võrra.

Projektid, mis vastavad etteantud tingimustele, saavad rahastuse. 

Digitaliseerimise teekaart tuleb koostada kuni kuue jooksul alates projekti algusest. 

Pane tähele, et projekti tegevustega ei tohi alustada enne taotluse esitamist ja projekti alguskuupäeva.

Lõpparuande esitamine 

Projekti kohta tuleb esitada aruanne taotluse rahuldamise otsuses näidatud tähtajal. 

 

Aruandes peab olema:

 • valminud digitaliseerimise teekaart;
 • toetuse saaja hinnang projekti tulemuslikkusele ja elluviimisele;
 • kirjeldust „Eesti 2035” aluspõhimõtetesse ja sihtidesse panustamise kohta.

 

Aruanne tuleb esitada e-Toetuse keskkonnas koos maksetaotlusega. 

Toetuse summa makstakse välja pärast seda, kui on esitatud aruanne projekti tulemuste saavutamiste kohta. 

Kui selgub, et töö ei vasta nõutud tingimustele, on meil õigus jätta toetus välja maksmata.

 

Esita aruanne

Abiks taotlejale

Avasta, milliseid projekte ja mis mahus oleme aastate jooksul toetanud.

 

Uuri lähemalt
Fotod: Eesti meretööstus otsib rahvusvaheliselt messilt uusi koostööpartnereid

EAS viib kaheksa ettevõtet Eesti ühisstendiga meretööstuse messile SMM 2022, mis toimub 6.-9. septembrini Hamburgis. SMM mess on maailma juhtiv merendussektori mess, kus sel aastal osalevad ca 2000 eksponenti ja üle 40 000 külastaja enam kui 100 riigist. „Messi mastaabist annab aimu see, et see toimub kokku ligi 90 000 ruutmeetril, mis on kümme korda suurem kui Pirita teel asuv Eesti Näituste messikeskus,“ näitlikustas EASi Saksamaa ekspordinõunik Leana Kammertöns. Tänavu on fookuses merenduses toimuv üleminek rohelisele energiale, digitaliseerimine ja kliimamuutused. „See on ülihea võimalus Eesti ettevõtetele tutvustada oma uusi tooteid, end meretööstuse trendide ja arengutega kurssi viia ja uusi kontakte luua,“

Work in Estonia värske ümberasumise käsiraamat: Abiks välismaalastele ja kodumaale tagasipöördujatele

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EIS) välisvärbamise programm Work in Estonia (WIE) on valmis saanud uue ümberasumise käsiraamatu (Relocation Guide), mis on suunatud nii välismaalt Eestisse naasvatele kodanikele kui ka välistalentidele, kes plaanivad Eestisse kolida. Põhjalik juhend pakub väärtuslikku teavet ja praktilisi nõuandeid, mis aitavad muuta kolimise ja uue elu alustamise Eestis võimalikult sujuvaks ja meeldivaks. „Esimese raamatu tegime Work in Estonias juba 2016. aastal ning keskmiselt iga kolme aasta tagant peame selle uuesti kirjutama, sest Eestis muutuvad asjad kiirelt ning õnneks ikkagi alati paremaks ja tõhusamaks,“ kirjeldas raamatu loomise protsessi Eesti rahvusvahelise maja nõustamisspetsialist Sandra Rebane. „Kui esialgu sai raamat

Mais kaupade eksport ja import vähenes

Statistikaameti andmetel vähenes 2024. aasta mais eelneva aasta sama ajaga võrreldes kaupade eksport 6% ja import 13%. Kaupu eksporditi jooksevhindades ligi 1,6 miljardi euro ja imporditi ligi 1,7 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 144 miljonit eurot, mis on 170 miljoni võrra väiksem kui aasta varem. Statistikaameti analüütik Jane Leppmets sõnas, et mais hakkas kaubavahetus pärast aprilli kasvu taas kahanema, kui vähenes nii kaupade eksport kui ka import. „Suurim mõjutaja oli reeksport, mis vähenes mais 2023. aastaga võrreldes 10%,“ täiendas Leppmets. Kaupadest eksporditi mais enim elektriseadmeid (14% koguekspordist), põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (11%) ning puitu ja puittooteid (11%). Aastases võrdluses vähenes kõige rohkem

Teenuste väliskaubanduse kasv esimeses kvartalis aeglustus

Statistikaameti ja Eesti Panga andmetel kasvas 2024. aasta esimeses kvartalis teenuste eksport 2%, import jäi aga eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes samaks. Teenuseid müüdi jooksevhindades 2,8 miljardi ja osteti 2,2 miljardi euro eest. Teenuste väliskaubandusbilansi ülejääk oli 595 miljonit eurot, mis on 45 miljonit suurem kui aasta varem. Statistikaameti analüütik Jane Leppmets märkis, et teenuste väliskaubanduse kasv oli esimeses kvartalis väiksem kui eelmisel aastal. „Eelmise aasta neljandas kvartalis suurenes teenuste eksport 6% ja import 8% ning eelmisel aastal tervikuna suurenesid teenuste eksport ja import mõlemad 9%, selle aasta esimeses kvartalis aga enam selliseid kasvunumbreid näha ei olnud,“ lisas Leppmets. Teenustest eksporditi esimeses

Eesti Pank: ekspordis on näha pööret paremusele

Eelmise aasta lõpus hakkas välisnõudlus pisut elavnema ning tänavu esimeses kvartalis see jätkus. Koos sellega on toimunud kerge pööre paremuse poole ka ekspordis, kus osades tegevusalades võib näha käibe kasvu. Esimeses kvartalis oli kogu ekspordi käive võrreldes aastataguse ajaga siiski veel väiksem. Eesti väliskaubanduse käive vähenes esimeses kvartalis 7%, mis tähendab, et eksportisime ja importisime kaupu ja teenuseid vähem kui aasta varem samal ajal. Maksebilansi andmetel kahanes esimeses kvartalis kaupade väljaveo käive 7,4% ja sisseveo käive 6,5%. Teenuste ekspordi käive oli aga 2% suurem ning impordi käive samas suurusjärgus kui aasta tagasi, kasvades 0,3%. Kaubaekspordi kahanemise taga on endiselt madalseis töötlevas tööstuses. Võib

Eesti ja Singapuri koostöö loob sildu äris, hariduses ja küberturvalisuses

25. juunil saabusid Singapuri president Tharman Shanmugaratnam ja tema abikaasa Jane Ittog Shanmugaratnam ametlikule visiidile Eestisse. Riigipead arutasid võimalusi küberturvalisuse koostööks ja majandussidemete tihendamiseks. Kohtumisel Singapuri presidendi Tharman Shanmugaratnamiga Kadriorus märkis president Alar Karis, et nii Eesti kui ka Singapur on innovaatilised riigid, kes soovivad teineteiselt õppida, tugevdada ärisidemeid ja jagada oma kogemusi hariduse, küberturvalisuse ja digimajanduse valdkondades. „Meie kaks riiki on ülemaailmsete haridusreitingute tipus, nagu näitavad meie suurepärased PISA tulemused,” tõdes ta. „Me peaksime õppima teineteise tugevustest, sest tark rahvas on väikeriigi suurim vara.” Riigipead arutasid võimalusi küberturvalisuse koostööks ja majandussidemete tihendamiseks. „Oma õitsva idufirmade ökosüsteemiga saab Eesti olla

Sind võib veel huvitada

Avatud
äri

Ettevõtja varustuskindluse toetus

Suurim toetus Kuni 300 000 mikro- ja väikeettevõttele, kuni 500 000 keskmise suurusega ja suurettevõttele
Avatud
innovatsioon

Ida-Viru ettevõtjate teadmusmahukate tegevuste toetus

Suurim toetus 5 000 000
Avatud
alustav ettevõte

Starditoetus

Suurim toetus 20 000
Avatud
arendusosak

Arendusosak

Suurim toetus 35000
Avatud
innovatsioon

Teadus- ja arendustegevuse teenuseid pakkuva ettevõtja taristu toetus

Suurim toetus 5 000 000
Avatud
innovatsioon

Rakendusuuringute programmi väikeprojektide taotlusvoor

Suurim toetus 150 000
Avatud
äri

Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus

Suurim toetus sõltub investeeringu suurusest, minimaalne toetuse summa 500 000 eurot
Avatud
innovatsioon

Rohetoetus: tootmisettevõtja ärimudeli muutmise toetus

Suurim toetus roheaudit kuni 10 000, teekaardi arendustegevuse elluviimine kuni 200 000
Avatud
EIC

Euroopa Horisont EIC Accelerator

Suurim toetus 2 500 000 (millele lisandub kuni 15 000 000 omakapitaliinvesteeringuna)
Kestus kuni 2 aastat
Avatud
äri arendamine

Loomeettevõtjate arenguplaani elluviimise toetus

Suurim toetus 100 000
Avatud
äri arendamine

Loomeettevõtjate ekspordivõimekuse arendamise toetus

Suurim toetus 50 000
Avatud
innovatsioon

Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine

Kestus 3 – 24 kuud
Avatud
äri arendamine

Ettevõtte arenguprogramm

Suurim toetus arenguplaanile kuni 500 000
Kestus kuni 3 aastat
Avatud
innovatsioon

Innovatsiooniosak

Suurim toetus 7500
Avatud
innovatsioon

Tootearenduse toetus

Suurim toetus 500 000
Avatud
innovatsioon

Rakendusuuringute programm

Suurim toetus 2 000 000
Avatud
äri arendamine

Arenduskeskuste investeeringutoetus

Suurim toetus 500 000
Avatud
äri arendamine

Suurinvestori toetus

Suurim toetus 3 000 000
Kestus kuni 36 kuud
Tulemas
digi

Reaalajamajanduse kliendi tundmise andmevahetusteenus prototüübi arendamise toetus

Suurim toetus 100 000
Tulemas
äri arendamine

Ettevõtja teadus- ja arendustöötaja toetus

Tagasi üles