Vaata peasisu

Arendusnõunike toetus

Arendusnõunike toetuse konkursi läbi otsime ettevõtteid esindavatest organisatsioonidest aktiivseid partnereid, kelle
kaasabil panustada Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse (TAI) arengukava 2021-2035
eesmärkide elluviimisesse.
Toetuse abil saab ettevõtteid ühendav organisatsioon palgata endale arendusnõuniku, kelle töö tulemusel paraneb
organisatsiooni liikmete teadlikkus ja ligipääs erinevatele TAI võimekust, TAI-alaseid koostööprojekte ja kestlikkuse
parandamist toetavatele toetustele, meetmetele ja vahenditele sh ka rahvusvahelistele rahastusvõimalustele.

23. mail toimus arendusnõunike toetuse konkursi infotund. Vaata salvestust siin

Nimi
Arendusnõunike toetuse konkurss
Suurim toetus
73 750
Omafinantseering
25 %
Kogu toetussumma
737 500
Staatus
Suletud
Esita taotlus

Kelle jaoks toetus on mõeldud?

  • Eestis registreeritud ettevõtjaid ühendavatele ja/või esindavatele mittetulundusühingutele ja sihtasutustele
  • Toetust saav organisatsioon peab esindama põhikirja või võlaõigusliku lepingu alusel Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021-2035 (edaspidi TAIE) fookusvaldkonda kuuluvaid Eestis registreeritud ettevõtjate gruppi ühes või mitmes ettevõtlusvaldkonnas
  • Organisatsioon peab olema äriregistrisse kantud vähemalt üks aasta enne taotluse esitamise kuupäeva.

 

Mis minu ettevõttes muutub?

Paraneb organisatsiooni liikmete TAI võimekus

Suureneb ettevõtete TAI-alaste projektide arv

Suureneb ettevõtete teadlikkus intellektuaalomandi kaitsmisest ja osavõtmine innovatsiooni teadlikkuse teenustest

Mille jaoks toetust saab?

  • Arendusnõuniku palkamiseks ettevõtteid esindava organisatsiooni liikmete TAI võimekuse tõstmiseks

Taotlemine

Taotlus esitatakse E-toetus keskkonnas.

Enne taotlemisega alustamist, tutvu kindlasti taotlusvormi näidisega. Pane tähele, et täiendusena koostatud taotlusele võib olla vajadus esitada ka mitmeid teisi lisadokumente.

Taotluse esitamise tähtaeg on 5.06.2023

Arendusnõunike toetuse konkursi tingimused

Taotlusvormi näidis

Taotluse kaasesitaja nõusoleku ja info vorm

 

Taotluse hindamine

Esitatud taotlusi menetleb hindamiskomisjon. Tutvutakse kõikide materjalidega ja viiakse läbi projekti sisuline hindamine. Otsuse langetamisest antakse kirjalikult märku.

Tutvu hindamismetoodikaga:

Hindamismetoodika

Projekti elluviimine

Positiivse otsuse saajatega sõlmib EIS partnerluslepingu, milles lepitakse kokku töö sisus, tulemusmõõdikute väärtustes ning muudes seadusest tulenevates tingimustes.

Partnerluslepingu näidis

Mitmepoolse partnerluslepingu näidis

Aruandlus

Esita projektiga seonduv aruandlus ja väljamaksetaotlused struktuurifondide e-​​toetuse keskkonna kaudu.

Projekti etapid

Taotlus esitatakse E-toetus keskkonnas.

Enne taotlemisega alustamist, tutvu kindlasti taotlusvormi näidisega. Pane tähele, et täiendusena koostatud taotlusele võib olla vajadus esitada ka mitmeid teisi lisadokumente.

Taotluse esitamise tähtaeg on 5.06.2023

Arendusnõunike toetuse konkursi tingimused

Taotlusvormi näidis

Taotluse kaasesitaja nõusoleku ja info vorm

 

Esitatud taotlusi menetleb hindamiskomisjon. Tutvutakse kõikide materjalidega ja viiakse läbi projekti sisuline hindamine. Otsuse langetamisest antakse kirjalikult märku.

Tutvu hindamismetoodikaga:

Hindamismetoodika

Positiivse otsuse saajatega sõlmib EIS partnerluslepingu, milles lepitakse kokku töö sisus, tulemusmõõdikute väärtustes ning muudes seadusest tulenevates tingimustes.

Partnerluslepingu näidis

Mitmepoolse partnerluslepingu näidis

Esita projektiga seonduv aruandlus ja väljamaksetaotlused struktuurifondide e-​​toetuse keskkonna kaudu.

Abiks taotlejale

Tiiu Treier
Teemajuht
+372 627 9404

Sind võib veel huvitada

Avatud
Tootearendus ja innovatsioon

Reaalajamajanduse uudse lahenduse tervikprotsessi väljatöötamise toetus

Suurim toetus 100 000
Avatud
Tootearendus ja innovatsioon

Reaalajamajanduse e-kviitungi prototüübi väljatöötamise toetus

Suurim toetus 100 000
Avatud
teadmussiire

Ida-Viru ettevõtjate teadmusmahukate tegevuste toetus

Suurim toetus 5 000 000
Avatud
Toetus

Arendusosak

Suurim toetus 35000
Avatud
Teenus

Tippinnovaatorite programm

Hind 5000 eurot + KM
Kestus 8 kuud (sügis 2024 - suvi 2025)
Avatud
Tootearendus ja innovatsioon

Teadus- ja arendustegevuse teenuseid pakkuva ettevõtja taristu toetus

Suurim toetus 5 000 000
Avatud
rakendusuuringute programm

Rakendusuuringute programmi väikeprojektide taotlusvoor

Suurim toetus 150 000
Avatud
innovatsioon

Rohetoetus: tootmisettevõtja ärimudeli muutmise toetus

Suurim toetus roheaudit kuni 10 000, teekaardi arendustegevuse elluviimine kuni 200 000
Avatud
Nõustamine

Rahvusvahelise eksperdi kaasamine

Hind Omaosalus 50% eksperdi tasust, maksimaalne toetussumma 10 000 eurot
Avatud
innovatsioon

Euroopa Horisont EIC Accelerator

Suurim toetus 2 500 000 (millele lisandub kuni 15 000 000 omakapitaliinvesteeringuna)
Kestus kuni 2 aastat
Avatud
Nõustamine

Innovatsioonivõimekuse diagnostika

Hind Tasuta
Avatud
Nõustamine

Intellektuaalomandi äristrateegiline nõustamine

Hind 100 €/h + km
Kestus 5 esimest tundi tasuta
Avatud
Toetus

Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine

Kestus 3 – 24 kuud
Avatud
Nõustamine

Arenduskoostöö eksperdide nõustamine

Hind Esimesed 6 h tasuta, seejärel 100 €/h
Avatud
ettevõtte arenguprogramm

Ettevõtte arenguprogramm

Suurim toetus arenguplaanile kuni 500 000
Kestus kuni 3 aastat
Avatud
innovatsioon

Innovatsiooniosak

Suurim toetus 7500
Avatud
tootearendus

Tootearenduse toetus

Suurim toetus 500 000
Avatud
Nõustamine

Tehnoloogiate otsing, seire ja analüüs (technology intelligence)

Hind alates 5-st töötunnist 100 €/h
Kestus kuni 5 tundi tasuta
Avatud
rakendusuuringute programm

Rakendusuuringute programm

Suurim toetus 2 000 000
Tulemas
Toetus

Reaalajamajanduse arendamise toetused

Tagasi üles