Vaata peasisu

Thinnect: innovatsioonivõimekuse hindamine näitab ära ettevõtte arengukohad

EASi ja KredExi ühendasutus
24. august 2021
5 min

Innovatsioon ehk uute ja paremate toodete ning teenuste arendamine ja turule toomine on majanduskasvu ja lisandväärtuse kasvatamiseks hädavajalik osa ettevõtlusest. Konkurentsivõimeliste ja innovaatiliste toodete, protsesside või teenusteta ei suuda ettevõtted välja murda eksporditurgudele ega seal pikaajaliselt ellu jääda.

EASi innovatsiooni teenusejuhi Aigi Kuke sõnul on ülaltoodu ka põhjuseks, miks EAS on valinud Eesti ettevõtete innovatsioonivõimekuse hindamise ning arendamise üheks selle sügise põhiteemaks. „Innovatsioon ei ole midagi müstilist, mis ise ootamatult sülle kukub. Mõistmine, et innovatsiooni on võimalik süsteemselt ja praktiliselt juhtida, on esimene samm oma ettevõtte konkurentsieelise saavutamise suunas. Innovatsioonivõimekuse hindamise metodoloogia põhineb innovatsioonijuhtimise standardil ISO 56002, millele toetume läbivalt kõikide EASi innovatsiooniteenuste loomisel. Esmane tagasiside uuele teenusele on kinnitanud sellise lähenemise vajalikkust ettevõtetes muutuste esile kutsumiseks.“ rääkis Kukk.

EASi innovatsioonivõimekuse hindamise teenus on hetkel piloteerimise faasis, mis tähendab, et teenust valideeritakse ettevõtete peal. Diagnostikaprotsessi käigus kohtuvad EASi eksperdid ettevõtte meeskonnaga, et hinnata ettevõtte innovatsioonivõimekust kuues erinevas kategoorias:

  1. innovatsioonikultuur,
  2. äritegevuse mõistmine,
  3. strateegia,
  4. teadus- ja arendustegevuse investeeringute struktuur,
  5. ressursid ja
  6. protsessid.

Hindamise käigus on olulisel kohal ettevõtte meeskonnas tekkiv avatud arutelu ning võimalus saada süsteemne ülevaade hetkeolukorrast.

“Siin on su probleemid, tegele nendega!“

Innovatsioonivõimekuse hindamise pilootprojekt viidi läbi “asjade interneti” ehk IoT lahendusi arendavas ettevõttes Thinnect, mille juhi Jürgo Predeni jaoks oli protsessis osalemine huvitav nii professionaalses kui ka akadeemilises mõttes. “Olles ise ka endine õppejõud ja teadlane, otsustasin kogu protsessis maksimaalselt osaleda, sest välise hinnangu saamine uudse metoodika abil võib ettevõttele olla väga suureks abiks. Paljudel on innovatsiooniprotsessid küll paigas, kuid lõplikult selge ei ole see kellelgi,” tõdeb Preden.

IoT-lahenduste arendamine on Predeni sõnul vägagi uuenduslik valdkond, sest 20 aastat tagasi polnud need isegi võimalikud, seega on innovatsioon Thinnecti igapäevatöö lahutamatu osa. “Enda arust küll teame, mida teeme, kuid enesekindlust kogu innovatsiooniprotsessi kontekstis jääb väheks. Nägimegi hindamise tulemusel ära oma arengukohad, mida peame veel parandama, kuigi suuri üllatusi meie jaoks ei esinenud. Pead liiva alla peita enam ei saa, sest hindamise lõppraport justkui plingiks meile suurte punaste tähtedega “SIIN ON SU PROBLEEMID, TEGELE NENDEGA!” rõhutab Preden tagasiside olulisust.

Esimese sammuna tuleb aruandes esile toodud punktid kogu meeskonnaga läbi arutada. Protsessi käigus toimunud kollektiivset analüüsi on teistes riikides innovatsioonivõimekuse hindamisel osalenud ettevõtted esile toonud kui üht väga olulist väärtust, sest ühine infovahetus mõjub motiveerivalt ning aitab selgemini esile tuua võimalikke ohukohti.

Preden soovitab kindlasti ka teistel ettevõtetel kaaluda innovatsioonivõimekuse hindamise teenusega liitumist. “Mistahes arengufaasis ettevõtted võivad end leida igapäevarutiinist, mis tapab loovust ja uuendusmeelsust,” leiab Preden.

Uue teenuse projektijuhi Kadri Sirgi sõnul aitavad hindamistulemused ettevõttel üles leida võimalikud puudujäägid ja arengukohad nii meeskonnatöös kui ka arendus- ja innovatsiooniprotsessides, aga ka oma tugevused ja võimalused. Innovatsiooniks ettevõttes on samaaegselt vajalik nii loov meelelaad kui ka konkreetsete tegevuste kavandamisele ja elluviimisele keskendunud süsteemne toimimine. „Siinkohal lähtuvad hindamistulemustes esitatud ettepanekud ettevõtte innovatsioonivõimekuse arendamiseks, tegevuste elluviimiseks ja tulemuste saavutamiseks rahvusvaheliselt tunnustatud innovatsiooni juhtimissüsteemi raamistikust. Innovatsioonivõimekuse hindamise teenus paneb ettevõtteid tegutsema oma innovatsiooni juhtimissüsteemi loomise või olemasoleva täiustamise nimel,“ ütleb Sirg.

EASi poolt pilootprojektis eksperdina osalenud Kaido Sipelga sõnul on EASi innovatsioonivõimekuse hindamise teenus mõeldud eelkõige nendele ettevõtetele, kellel on tõsine huvi parandada oma toimimist uute toodete ja teenuste loomisel. “Innovatsioonivõimekuse hindamise teenus sobib ettevõtetele, kelle äri on juba välja kujunenud, kuid kellel on soov kaugemale edasi areneda – ehk meie eesmärk on muuta juba edukalt tegutsevad ettevõtted maailmatasemel innovaatoriteks. Innovatsioonivõimekuse suurenemisel on ettevõtted tulevikus efektiivsemad ning oma tegevuses süsteemsemad,” selgitab Sipelgas.

Võimalus võrrelda oma innovatsioonivõimekust teiste Euroopa ettevõtetega

EASi poolt pakutava innovatsioonivõimekuse hindamise aluseks on Euroopa ettevõtluse arendamise katusorganisatsiooni Enterprise Europe Network poolt mitmete aastate jooksul välja arendatud ja praktikas kasutatud küsimustik ja metoodika, tänu millele avaneb Eesti ettevõtjatel võimalus võrrelda oma innovatsioonijuhtimise hetkeseisu tuhandete teiste ettevõtetega üle Euroopa.

Lisaks innovatsioonivõimekuse hindamistulemuste tutvustamisele ja võrdlusele teiste rahvusvaheliste ettevõtetegega koostab EAS innovatsioonivõimekuse tõstmiseks konkreetse tegevuskava innovatsiooni toetavate teenuste või nõustamiste soovitustega.

Sobivaim hetk innovatsioonivõimekuse hindamise teenusega liitumiseks on siis, kui ettevõte ise mõistab, et tema arendusprotsessid vajavad „õlitamist“, näiteks kui arenduskatsetused uute teenuste või toodete loomisel kulgevad liiga vaevaliselt või kulukalt. Siis tuleb ettevõttel vaadata peeglisse ja küsida: “kus oleme, kust tuleme, kuidas saaksime oma tööd veel paremini teha?”

Selleks, et innovaatiliste toodete ja teenuste arendused ei jääks seisma, lõppeks ebaõnnestumisega või ei tehtaks neid üldse, kutsub EAS ettevõtteid teada andma oma huvist osaleda innovatsioonivõimekuse hindamisel.

Jaga postitust

Tagasi üles