Vaata peasisu

Thermory: arenduskoostöö teadusasutustega annab konkurentsieelise

EASi ja KredExi ühendasutus
28. oktoober 2021
4 min

Thermory on üks juhtivaid termopuidu tootjaid maailmas. Oma positsiooni hoidmiseks panustab ettevõte aktiivselt Eesti puidutööstuse tarka arengusse. Thermory turundusjuht Andres Kangur rääkis Äripäeva raadios, mida koostöö haridusasutustega ettevõttele annab ja milliseid projekte üheskoos ette on võetud.

Thermory toodab põhiliselt termotöötlemise tehnoloogia abil valmistatud puittooteid, näiteks terrassi- ja voodrilaudu, sisedisaini tooteid ja saunamaterjale. Oludes, kus üha enam eelistatakse nn rohelist ja jätkusuutlikku toodangut, on Thermory valitud materjal ja tehnoloogia andnud neile turul tugeva konkurentsieelise.

Ent maailm muutub kiiresti ja palju uusi tehnoloogiaid tuleb pidevalt peale. Oma positsiooni ja eeliste säilitamiseks tuleb järjepanu tööd teha. “Puidusektor on Eesti majanduse jaoks jaoks üks prioriteetsemaid valdkondi, mistap on koostööplatvormi loomine ja sünergiate tekitamine ettevõtete vahel ja valdkonna sees ülioluline,” rääkis Thermory turundusjuht Andres Kangur.

Koostöö haridusasutustega

Arenduskoostöö aitab muuta väärtuspakkumist tugevamaks, relevantsemaks ja ajas vastupidavamaks. Oma arendus- ja tootmistegevuse toetamine läbi koostöö haridusasutustega pole Thermory jaoks sugugi võõras.

Eestis nelja tehast opereeriv ettevõte on praktikabaasiks mitme kutsekooli õpilastele. Tihedas konkurentsis töötajate nimel, on praktikavõimaluse pakkumine ettevõttele hea võimalus tulevaste talentidega juba õpingute käigus tutvust teha.

Lisaks on Thermory oma tootearendusse kaasanud ülikoole. Näiteks on TalTechi puidulaboris läbi viidud termopuidu füüsikaliste omaduste teste. Koostöös Maaülikooliga on uuritud puidu bioloogilist vastupidavust. Saadud info on aluseks toodete sertifitseerimisel.

Thermory turundusjuhi sõnul jõuti koostööni teadusasutustega tänu mõlemapoolsele huvile. “Arendustegevus käib majasiseselt nii või teisiti. Arendusjuhid ja -tiimid töötavad iga päev uute lahenduse nimel. Meie jaoks on küsimus ressurssides – kas kõiki kompetentse ja võimekusi on tingimata mõistlik majja sisse tekitada,” tõdes Kangur.

Arenduskoostöö süstemaatiliseks

Kui eelnevalt toodud näidete puhul olid koostööprojektid ellu kutsutud konkreetsete probleemide lahendamiseks, siis pikemas plaanis soovib Thermory ülikoolidega jõuda süstemaatilise koostööni. Algus sai selleks tehtud juba kevadel, kui ettevõtte juhid kohtusid Eesti Kunstiakadeemia (EKA) arhitektuuri teaduskonna esindajatega, et kaardistada erinevaid koostöövõimalusi.

Kohtumisel sündis plaan luua EKA juurde puidulabor, kus saaks nii arhitektuuri kui sisedisaini tudengeid ja doktorante kaasates arendada ning testida erinevaid puittooteid. “Kuna arhitektid on meie jaoks rahvusvahelisel turul oluliseks sihtrühmaks, siis tahame kodumaal selles valdkonnas ülikooliga rohkem ja tihedamat koostööd teha,” selgitas Andres Kangur.

Sügisest pakub Thermory tudengitele võimalust külastada nende tootmist ja viia üheskoos läbi termotöödeldud puidu tehnoloogia õpitubasid. “Saame tudengitele juba õppimise faasis tuvustada seda tehnoloogiat ja anda ka praktilisi näpunäiteid materjaliga ümber käimiseks.”

Koostöö riigi, erasektori ja kõrgkoolidega

Thermory kogemusele tuginedes sõltub koostööprojektide edu kolmest aspektist:

• kui selgelt on püsitatud eesmärgid;
• kas ettevõtte juhtkond toetab koostööd;
• kas ettevõttesiseselt on projektile määratud omanik, kes seda veab ja koordineerib.

Ülikooli vaatest on kindlasti oluline ka see, et projektid saavad ellu viidud ega jää pelgalt teoreetiliseks mõtteharjutuseks.

“Meiepoolne üleskutse on arendada puidutööstuse valdkonda koostöös riigi, erasektori ja kõrgkoolidega. Tahame, et meie tagalas siin Eestis oleks hea ökosüsteem, mis meie arengut toetaks. Suurematel ettevõtetel, kellel rohkem võimekust, lasub ka vastutus meie enda teadmismahukat tööstust edasi viia,” ütles Kangur.

Ta ei nõustu levinud arvamusega justkui koostöö konkurentidega võiks ohtlik olla. “Mis sellest konkurentsist ikka karta. Lõppkokkuvõttes võidab ju see, kes suudab uudsed lahendused ka praktikas ellu viia. Kes teeb paremini, ongi edukam,” võttis Thermory turundusjuht teema kokku.

Liitu Tark Tööstus Facebook grupiga

Kõik tööstusettevõtete juhid ning teised digitaliseerimise ja automatiseerimise vastu huvi tundvad inimesed on oodatud liituma Facebooki grupiga Tark Tööstus. Mine loe, kuidas teised on alustanud.

Jaga postitust

Tagasi üles