Vaata peasisu

Turismi ärimudeli
mentorteenus

Mentorteenuse sisuks on ärimudeli arendamine, mille tulemusel valmib uus või uuendatud ärimudel, mis on suunatud sise- ja välisturistide teenindamisele Eestis. Ärimudelite mentorteenus ei ole mõeldud vaid ühe tootearendusprojekti loomiseks, vaid selle tulemusena peab valmima uuendatud ärimudeli plaan või business model canvas (ärimudeli lõuend), mis sisaldab infot ettevõtte väärtuspakkumise, kliendisegmentide, võtmepartnerite, -tegevuste ja -ressursside, kliendisuhtluse, turundus- ja müügikanalite, kululiikide ja tuluallikate kohta.

Lisainfo ja taotlemine puhkaeestis.ee profiveebis

Nimi
Turismi ärimudelite mentorteenus
Kestus
kuni 5 kuud
Hind
omaosalus 10%
Töökeel
eesti keel
Toimumise kuupäev
14. veebruar - 25. jaanuar 2024
Taotle

Fookusteemad

  • turismiteenuse arendamine uuele sihtrühmale või sihtturule
  • turunduse, personali ja teeninduskvaliteedi arendamine
  • teenuste arendamine kestlikumaks
  • teenuste ja protsesside digitaliseerimine
  • ärimudeli riskide hindamine

Mentorite tutvustused, osalemistingimused ja taotlemine turismiprofiveebis:
www.puhkaeestis.ee/et/turismiprofessionaalile

Kontakt

Kontakt

Ave Pill
projektijuht