Vaata peasisu Kaasrahastanud Euroopa LiitEuroopa Liidu kaasrahastuse logo (EST)

Tööstussümbioos

Tööstussümbioos ei ole uus koduloom vaid tulu toov võrgustik ettevõtete vahel, mis aitab minimeerida ettevõttes kulusid ja maksimeerida tulusid väga lihtsate sammudega – näiteks teiste ettevõtetega suheldes. Ainus keeruline komponent tööstussümbioosi elus hoidmiseks on motivatsioon ja ajaressurss. Käesolev projekt on tulnud appi, et süstida motivatsiooni ja leida toiteallikas ajaressursi mure lahendamiseks. Sümbioos liidab koostööpartnereid ja säästab keskkonda. Tööstussümbioos on üks võimalikest ja efektiivsetest viisidest muuta tootmispiirkond CO2 neutraalseks.

Projekt on mõeldud ettevõtetele, mis asuvad järgnevates maakondades: Viljandimaa, Järvamaa, Pärnumaa, Harjumaa, igas maakonnas on saadaval 30 kohta.

Sümbiooside loomine võtab aega, nõuab andmeid, osapoolte vastastikust usaldust, kogemusi, oskusi ja loomulikult uusi teadmisi. Tuleme ettevõtetele appi, et jagada teadmisi, suunata koostööle ja leida motivaatoreid ning barjääre tööstussümbioosi täiemahuliseks käimalükkamiseks Eestis. Teeme proovi? 

Nimi
Tööstussümbioosi algatamine Eesti maakondades
Kestus
3 kuud
Hind
I faas - seminaril ja töötoas osalemine tasuta
II faas – 2-kuulise sümbioosi raames mentori kaasamise arvestus VTA (selgumisel)
Töökeel
eesti keel

Millisele ettevõttele on projekt mõeldud?

 • Kes asub mõnes järgnevalt loetletud maakonnas: Viljandimaa, Järvamaa, Pärnumaa, Harjumaa 
 • Kohtade arv: 30 kohta maakonna kohta 
 • Ettevõtte tegevuse käigus tekib ressursse või kõrvalsaaduseid, mis saab olla sisend teistele ettevõtetele 
 • On valmis panustama keskkonnahoidu läbi materjaliringluse 
 • Omab piisavalt ressursse, et olla seminaril ja töötoas esindatud vähemalt ühe kollektiivi liikme poolt 

Mis sinu ettevõttes muutub?

Suureneb majanduslik kasu – näiteks kõrvalsaaduse või kasutult seisva kauba müük suurendab tulusid ja vähendab jäätmete kõrvaldamisega seotud kulusid.

Keskkonnamõjude vähendamine - materjalide jagamine toob kaasa väiksema vajaduse toormaterjalide järele, vähendab energia- ning veekulu.

Astud sammu tulevikukindla ettevõtluse poole, mis soosib kestlikkust ja keskkonnasõbralikkust.

Registreerimine

 • Täida registreerimisankeet 
 • Ootame käesoleva esimese katsetuse raames kohapeale liituma vaid kindla piirkonna (Järva, Pärnu, Viljandi ja Harju) ettevõtteid, kellega on EIS ja Maakondlikud Arenduskeskused tegemas selle projekti raames koostööd 
 • Ettevõtted, kes ei paikne nimetatud maakondades, on oodatud seminarile üle veebi 

Projekti sisu

Planeeritava projekti raames koostöös Maakondlike Arenduskeskuste esindajatega on leitud maakonnad, kellel on huvi ringleva materjali määra tõstmise ja tööstussümbioosi rakendamise vastu. Projekti peamine eesmärk on edendada ringmajanduse põhimõtteid, juurutada ressursside ringlusesse suunamist ja toetada ettevõtteid tööstussümbioosi loomisel. Meie eesmärk on pakkuda praktilisi teadmisi ja ressursse, mis aitavad ettevõtetel vähendada kulusid, suurendada tulusid ja muuta tootmisprotsessid keskkonnasõbralikumaks.

I faas - seminar ja töötuba

 • Eesmärkideni jõudmiseks korraldatakse huvilistele koolitus/seminar, et jagada teadlikkust eeskätt tööstussümbioosi teemal 
 • Tööstussümbioosi ja potentsiaalsete sümbioosivõrgustike leidmiseks korraldatakse töötoa formaadis ajurünnak*, et leida üles osalevate maakondade sümbioosivõrgustikud, kelle vahel saaks tööstussümbioos toimida
  *Ajurünnaku raames tehtud leiud ei kohusta ettevõtteid sümbioosi astuma 
 • Koolitus/seminar ja töötuba on ettevõtetele tasuta

II faas - mentorlus ja sümbioosi prototüüpimine

 • Töötoa järel on ettevõtetel kohapeal või järgnevatel päevadel võimalik end registreerida sümbioosi projekti osalejaks, mille raames on igal ettevõttel võimalus kasutada projekti raames mentorit. 
 • Töötoale järgnevalt oodatakse maakondade ettevõtteid astuma omavahelisse sümbioosi, et suurendada materjalide ringluse määra.
 • II faasis toimuva vahetatava ressursi üksikasjad (nagu näiteks materjalide vahetamine, tasu, logistika, garantii, ressursi seisukord) on sümbioosis olevate ettevõtete vastutusala ja omavaheline kokkulepe, mille eest ei vastuta ükski teine projektis osalev ega kaasatud osapool vaid see lepitakse kokku ettevõtete omavahelises suhtluses 

Projekti ajakava

23.05.2024 huvitunud maakondadega esimene kohtumine

28.08.2024 registreerunud huvilistega Pakri Teadus- ja tööstuspargi külastus PAKRI | PAKRI Science and Industrial Park

08.09.2024 huviliste seminarile ja töötuppa registreerimise tähtaeg

10.09.2024 seminar ja töötuba Türi Kultuurimajas

 • 9:30-10:00 Kogunemine
 • 10:00 – 11:30 Sissejuhatus ringmajandusse ja tööstussümbioosi
 • 11:30 – 12:00 Paus
 • 12:00 – 13:15 Ettevõtte ressurside kaardistus
 • 13:15 – 14:15 Lõuna
 • 14:15 – 15:00 Matchmaking
 • 15:00 – 15:15 Paus
 • 15:15 – 16:15 Tehtu analüüs, päeva lõpetamine ja järgmised sammud

16.09 – 17.11.2024 potentsiaalse sümbioosi katsetamine piirkondades

15.01.2025 projekti avalikud kokkuvõtted

Teekond

 • Täida registreerimisankeet 
 • Ootame käesoleva esimese katsetuse raames kohapeale liituma vaid kindla piirkonna (Järva, Pärnu, Viljandi ja Harju) ettevõtteid, kellega on EIS ja Maakondlikud Arenduskeskused tegemas selle projekti raames koostööd 
 • Ettevõtted, kes ei paikne nimetatud maakondades, on oodatud seminarile üle veebi 

Planeeritava projekti raames koostöös Maakondlike Arenduskeskuste esindajatega on leitud maakonnad, kellel on huvi ringleva materjali määra tõstmise ja tööstussümbioosi rakendamise vastu. Projekti peamine eesmärk on edendada ringmajanduse põhimõtteid, juurutada ressursside ringlusesse suunamist ja toetada ettevõtteid tööstussümbioosi loomisel. Meie eesmärk on pakkuda praktilisi teadmisi ja ressursse, mis aitavad ettevõtetel vähendada kulusid, suurendada tulusid ja muuta tootmisprotsessid keskkonnasõbralikumaks.

 • Eesmärkideni jõudmiseks korraldatakse huvilistele koolitus/seminar, et jagada teadlikkust eeskätt tööstussümbioosi teemal 
 • Tööstussümbioosi ja potentsiaalsete sümbioosivõrgustike leidmiseks korraldatakse töötoa formaadis ajurünnak*, et leida üles osalevate maakondade sümbioosivõrgustikud, kelle vahel saaks tööstussümbioos toimida
  *Ajurünnaku raames tehtud leiud ei kohusta ettevõtteid sümbioosi astuma 
 • Koolitus/seminar ja töötuba on ettevõtetele tasuta

 • Töötoa järel on ettevõtetel kohapeal või järgnevatel päevadel võimalik end registreerida sümbioosi projekti osalejaks, mille raames on igal ettevõttel võimalus kasutada projekti raames mentorit. 
 • Töötoale järgnevalt oodatakse maakondade ettevõtteid astuma omavahelisse sümbioosi, et suurendada materjalide ringluse määra.
 • II faasis toimuva vahetatava ressursi üksikasjad (nagu näiteks materjalide vahetamine, tasu, logistika, garantii, ressursi seisukord) on sümbioosis olevate ettevõtete vastutusala ja omavaheline kokkulepe, mille eest ei vastuta ükski teine projektis osalev ega kaasatud osapool vaid see lepitakse kokku ettevõtete omavahelises suhtluses 

23.05.2024 huvitunud maakondadega esimene kohtumine

28.08.2024 registreerunud huvilistega Pakri Teadus- ja tööstuspargi külastus PAKRI | PAKRI Science and Industrial Park

08.09.2024 huviliste seminarile ja töötuppa registreerimise tähtaeg

10.09.2024 seminar ja töötuba Türi Kultuurimajas

 • 9:30-10:00 Kogunemine
 • 10:00 – 11:30 Sissejuhatus ringmajandusse ja tööstussümbioosi
 • 11:30 – 12:00 Paus
 • 12:00 – 13:15 Ettevõtte ressurside kaardistus
 • 13:15 – 14:15 Lõuna
 • 14:15 – 15:00 Matchmaking
 • 15:00 – 15:15 Paus
 • 15:15 – 16:15 Tehtu analüüs, päeva lõpetamine ja järgmised sammud

16.09 – 17.11.2024 potentsiaalse sümbioosi katsetamine piirkondades

15.01.2025 projekti avalikud kokkuvõtted

Koolitajad

Mayri Tiido
Mayri Tiido

Mayri on 12-aastase kogemusega täiskasvanute koolitaja ja ettevõtja. Ta edendab ringmajandust Eestis koolituste ja iduettevõtte Materjalivoog kaudu. Ta on CIRCO meetodi sertifitseeritud koolitaja ja täiendanud end Cambridge’i Ülikoolis. Mayri kuulub Ellen MacArthur Foundation võrgustikku ja on külalisõppejõud EBS-is ja Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis. Ta on juhtinud mitmeid ringmajanduse koolitusprogramme, nagu Pärnumaa ringmajanduse meistriklass (2021), Prototroni rohevoor (2022) ja Rae valla arenguprogramm (2023).

Paula Kristel Kaljula
Paula Kristel Kaljula
Paula on Sustinere keskkonnaekspert, kellel on praktiline kogemus tööstusettevõtete kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimises. Ta aitab ettevõtetel luua roheteekaarte, viib läbi töötubasid ja koolitusi ning koostab strateegiaid keskkonnamõjude vähendamiseks. Varem töötas ta autotööstuses, kus tegeles siseauditite ja keskkonnamõju hindamistega. Paulal on magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist keemia- ja keskkonnakaitsetehnoloogia erialalt. Ta on andnud loenguid keskkonnajuhtimissüsteemidest Tallinna Ülikoolis ja Rohetiigri Akadeemias.
Margit Kull
Margit Kull

Margit on uurinud tööstussümbioosi rakendamise võimalusi sümbiootilises tarneahelas ning potentsiaalseid koostöövõimalusi ettevõtete ja riigi vahel, mis toetaksid alt-üles tööstussümbioosi Eestis. Ringmajanduse võimekuse tõstmine, tööstussümbioosi süsteemi loomine ja ringmajanduslike praktikate juurutamise võimalused ja barjäärid on olulised teemad Margiti töölaual. Püüdes lahendada teisese toorme kasutuselevõtu probleeme, on võimalus jõuda kestlike majandusmudeliteni.

Kontakt

Kontakt

Anet Adamson
rohevaldkonna teenuste teemajuht
Tagasi üles