Vaata peasisu Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU (RRF) (EST)

Aitame Saksamaa turule

EASi poolt ellu kutsutud ekspordiprogramm „Tervisetehnoloogia eksport Saksamaale“ on mõeldud tervisetehnoloogia ettevõtetele esimeseks sammuks Saksamaale eksportimisel. Programm aitab tutvuda sihtturuga, mõista oma äripotentsiaali ning panna paika süsteemne sisenemiskava.

Programmi kandideerimine on avatud kuni 26.07.2024.

Nimi
Tervisetehnoloogia eksport Saksamaale
Kestus
Algab oktoobris 2024, kestab 6 kuud
Hind
VKE: 2000 eurot; Suurettevõte: 3000 eurot

Kelle jaoks on programm mõeldud?

Lävend osaleda soovivatele ettevõtetele.

Kandideerimisel EASi vastavuskontrolli läbinud ettevõtete esindajatega viiakse läbi veebiintervjuud Saksamaa turu ekspertide poolt, kes muuhulgas hindavad ettevõtte toote/teenuse potentsiaali Saksmaa turul ning annavad omapoolse hinnangu ettevõtte eesmärkide täitmise realistlikkuse ja programmi sobivuse kohta. Antud hinnangut võetakse arvesse hindamiskomisjoni poolt otsuste tegemisel.

Vaata, mis on sinu ettevõtte VTA jääk

Miks programmis osaleda?

Võimalus kohalike ekspertide toel siseneda oma toote või teenusega Saksamaa turule.

Nõu ja abi

valdkonna tippkonsultantidelt Saksamaal

Selge arusaam

uuest sihtturust

Turuvisiit Saksamaale ja individuaalsed kohtumised

Saksamaale

Programmi ülesehitus

Programm* koosneb ava- ja lõppseminarist Tallinnas, veebiseminaridest ja individuaalsetest nõustamistest, mille toel valmistavad osalejad ette turule sisenemist. Programmi lõpus toimub turuvisiit Saksamaale, Baden-Württembergi liidumaale. Visiidi esimene päev toimub kõikidele osalejatele koos, millele järgnevad individuaalsed kohtumised kahel järgneval päeval. Pärast turuvisiiti on võimalik kasutada individuaalseid järelnõustamisi.

* Ajakava ja sisu täpsustub vastavalt osalejate profiilile

Avaseminar Tallinnas

Esimene päev

 • Ekspordiprogrammi, osalejate ja partnerite tutvustus
 • 25+ aastat meditsiiniseadmete valdkonna kogemust Saksamaal ja Euroopas, Marco Kalms, Kalms Consulting asutaja ja tegevjuht
 • Saksamaa tervishoiusüsteemi struktuur ja peamised turuosalised

Lõuna

 • Saksamaa turule sisenemise projektide kogemused: Mis töötab, mis võib valesti minna ja kuidas teha vigade parandust?
 • Kuidas tehakse äri Eestis, mis on erinev ja mis sarnane Saksamaaga?
  Interaktiivne sessioon Saksamaa ärikultuuri tundmaõppimiseks.

Individuaalsed konsultatsioonid ettevõtetega

Õhtusöök

Teine päev

 • Muutused Saksamaa tervishoiusüsteemis

Individuaalsed konsultatsioonid ettevõtetega jätkuvad

 

Individuaalsed nõustamised

Programm sisaldab 6 individuaalset nõustamist (a’ 60 min), lisaks järelnõustamised pärast turuvisiiti soovi korral.
Individuaalsete nõustamiste teemad on indikatiivsed. Lõplikud nõustamisteemad selguvad koostöös osalevate ettevõtetega, lähtuvalt nende profiilist ja vajadusest.
Indikatiivsed individuaalsete nõustamiste teemad:

 • Turunõuded ja turu-uuring
 • Saksamaa tervishoiusüsteem ja teenuste hüvitamine
 • Turule sisenemise starteegia ja äriplaan
 • Strateegiad ja lokaliseerimine
 • Turuosaliste kontaktid ja turundus
 • Ettevalmistus Saksamaa turuvisiidiks

 

 

 

 

Veebiseminarid

Programm sisaldab 3 veebiseminari üldiste teemade katmiseks, mis on olulised kõikidele ettevõtetele:

 • Veebiseminar “Tervishoiutoodete ja -teenuste hüvitamine vs. turundus”
 • Veebiseminar  “Otsemüük vs. töötamine  distribuutoritega”
 • Saksamaa tervishoiupoliitika ja valitsuse otsused

NB! Veebiseminaride teemad ja sisu võivad muutuda vastavalt osalevate ettevõtete profiilidele ja vajadustele.

 

Turuvisiit Saksamaale ja individuaalsed kohtumised

Programmi tähtsaks osaks on turuvisiit Saksamaale Baden-Württembergi liidumaale. Programmi esimesel päeval külastab kogu grupp Saksamaa tervisetehnoloogia valdkonnas võtmerolli omavaid asutusi nt tervishoiu, tervisetehnoloogia, tervisekindlustuse korraldusega seotuid asutusi parema ülevaate saamiseks kohalikest tervishoiu struktuuridest ning  klastreid võrgustumise eesmärgil. Esimese päeva programmi koostamisel lähtume ettevõtete profiilidest ja huvidest. Kahel järgneval päeval toimuvad individuaalsed kohtumised potentsiaalsete klientidega individuaalse kava alusel, et testida oma väärtuspakkumise ja ärimudeli sobivust Saksamaa turule.

Turuvisiit toimub orienteeruvalt märtsis 2024. Turuvisiidi kestus on 3,5 päeva koos lennuajaga Saksamaale ja tagasi.

EAS korraldab Saksmaa turuvisiidi lennupiletid ja majutuse. Programmi raames kaetakse ettevõttele järgmised kulud:

 • lennupiletid Tallinn-​Saksamaa ja Saksamaa-​Tallinn ja kohapealsed transpordikulud
 • majutus vähemalt 3* hotelli ühekohalistes tubades

Lõppseminar

Lõppseminar toimub pärast turuvisiiti Saksamaale koha peal Tallinnas koos konsultantide ja korraldajatega.

Esimene päev

 • Tagasiside turuvisiidile ja arutelu
 • Õpikohad ja edasised sammud

Lõuna

 • Individuaalsed konsultatsioonid

Teine päev

Individuaalsed konsultatsioonid jätkuvad

 

 

 

Järelnõustamine

Vajadusel toimub 4 kuu jooksul pärast programmi lõppu üks individuaalne järelnõustamine, mille käigus saab arutada tekkinud küsimusi.

Oodatavad tulemused

Programmi tulemusel osalejad:

 • tunnevad Saksamaa tervisetehnoloogiate valdkonna ülesehitust ja võimalusi, teavad oma kliendisegmenti, konkurentsiolukorda ja turu nõudeid;
 • mõistavad Saksamaa tervishoiusüsteemi toimimist ja rahastusmudeleid;
 • suudavad oma kliendi jaoks väärtuspakkumise kokku panna;
 • teavad, millise strateegiaga turule siseneda ning on koostanud esialgse plaani vajalikest tegevustest ja ressurssidest;
 • oskavad hinnastada oma toodet/teenust Saksamaa turul;
 • on saanud Saksamaa ärikultuuri alase ettevalmistuse;
 • teavad, milliseid sertifikaate, litsentse jm lube nad vajavad oma toodete/teenuste müügiks Saksamaa turul ja kuidas neid taotleda;
 • on kursis võimalike tolliprotseduuridega;
 • teavad, kuidas oma toodet/teenust Saksamaa turul positsioneerida ja sihtrühmale tutvustada, on kursis peamiste turunduskanalite, -võimaluste ja -trendidega;
 • on külastanud sihtturgu ja kohtunud sealsete potentsiaalsete klientide või partneritega, on saanud hea ülevaate konkurentsist ning edasistest võimalustest Saksamaa turul.

Programmi sisu

Programm* koosneb ava- ja lõppseminarist Tallinnas, veebiseminaridest ja individuaalsetest nõustamistest, mille toel valmistavad osalejad ette turule sisenemist. Programmi lõpus toimub turuvisiit Saksamaale, Baden-Württembergi liidumaale. Visiidi esimene päev toimub kõikidele osalejatele koos, millele järgnevad individuaalsed kohtumised kahel järgneval päeval. Pärast turuvisiiti on võimalik kasutada individuaalseid järelnõustamisi.

* Ajakava ja sisu täpsustub vastavalt osalejate profiilile

Esimene päev

 • Ekspordiprogrammi, osalejate ja partnerite tutvustus
 • 25+ aastat meditsiiniseadmete valdkonna kogemust Saksamaal ja Euroopas, Marco Kalms, Kalms Consulting asutaja ja tegevjuht
 • Saksamaa tervishoiusüsteemi struktuur ja peamised turuosalised

Lõuna

 • Saksamaa turule sisenemise projektide kogemused: Mis töötab, mis võib valesti minna ja kuidas teha vigade parandust?
 • Kuidas tehakse äri Eestis, mis on erinev ja mis sarnane Saksamaaga?
  Interaktiivne sessioon Saksamaa ärikultuuri tundmaõppimiseks.

Individuaalsed konsultatsioonid ettevõtetega

Õhtusöök

Teine päev

 • Muutused Saksamaa tervishoiusüsteemis

Individuaalsed konsultatsioonid ettevõtetega jätkuvad

 

Programm sisaldab 6 individuaalset nõustamist (a’ 60 min), lisaks järelnõustamised pärast turuvisiiti soovi korral.
Individuaalsete nõustamiste teemad on indikatiivsed. Lõplikud nõustamisteemad selguvad koostöös osalevate ettevõtetega, lähtuvalt nende profiilist ja vajadusest.
Indikatiivsed individuaalsete nõustamiste teemad:

 • Turunõuded ja turu-uuring
 • Saksamaa tervishoiusüsteem ja teenuste hüvitamine
 • Turule sisenemise starteegia ja äriplaan
 • Strateegiad ja lokaliseerimine
 • Turuosaliste kontaktid ja turundus
 • Ettevalmistus Saksamaa turuvisiidiks

 

 

 

 

Programm sisaldab 3 veebiseminari üldiste teemade katmiseks, mis on olulised kõikidele ettevõtetele:

 • Veebiseminar “Tervishoiutoodete ja -teenuste hüvitamine vs. turundus”
 • Veebiseminar  “Otsemüük vs. töötamine  distribuutoritega”
 • Saksamaa tervishoiupoliitika ja valitsuse otsused

NB! Veebiseminaride teemad ja sisu võivad muutuda vastavalt osalevate ettevõtete profiilidele ja vajadustele.

 

Programmi tähtsaks osaks on turuvisiit Saksamaale Baden-Württembergi liidumaale. Programmi esimesel päeval külastab kogu grupp Saksamaa tervisetehnoloogia valdkonnas võtmerolli omavaid asutusi nt tervishoiu, tervisetehnoloogia, tervisekindlustuse korraldusega seotuid asutusi parema ülevaate saamiseks kohalikest tervishoiu struktuuridest ning  klastreid võrgustumise eesmärgil. Esimese päeva programmi koostamisel lähtume ettevõtete profiilidest ja huvidest. Kahel järgneval päeval toimuvad individuaalsed kohtumised potentsiaalsete klientidega individuaalse kava alusel, et testida oma väärtuspakkumise ja ärimudeli sobivust Saksamaa turule.

Turuvisiit toimub orienteeruvalt märtsis 2024. Turuvisiidi kestus on 3,5 päeva koos lennuajaga Saksamaale ja tagasi.

EAS korraldab Saksmaa turuvisiidi lennupiletid ja majutuse. Programmi raames kaetakse ettevõttele järgmised kulud:

 • lennupiletid Tallinn-​Saksamaa ja Saksamaa-​Tallinn ja kohapealsed transpordikulud
 • majutus vähemalt 3* hotelli ühekohalistes tubades

Lõppseminar toimub pärast turuvisiiti Saksamaale koha peal Tallinnas koos konsultantide ja korraldajatega.

Esimene päev

 • Tagasiside turuvisiidile ja arutelu
 • Õpikohad ja edasised sammud

Lõuna

 • Individuaalsed konsultatsioonid

Teine päev

Individuaalsed konsultatsioonid jätkuvad

 

 

 

Vajadusel toimub 4 kuu jooksul pärast programmi lõppu üks individuaalne järelnõustamine, mille käigus saab arutada tekkinud küsimusi.

Programmi tulemusel osalejad:

 • tunnevad Saksamaa tervisetehnoloogiate valdkonna ülesehitust ja võimalusi, teavad oma kliendisegmenti, konkurentsiolukorda ja turu nõudeid;
 • mõistavad Saksamaa tervishoiusüsteemi toimimist ja rahastusmudeleid;
 • suudavad oma kliendi jaoks väärtuspakkumise kokku panna;
 • teavad, millise strateegiaga turule siseneda ning on koostanud esialgse plaani vajalikest tegevustest ja ressurssidest;
 • oskavad hinnastada oma toodet/teenust Saksamaa turul;
 • on saanud Saksamaa ärikultuuri alase ettevalmistuse;
 • teavad, milliseid sertifikaate, litsentse jm lube nad vajavad oma toodete/teenuste müügiks Saksamaa turul ja kuidas neid taotleda;
 • on kursis võimalike tolliprotseduuridega;
 • teavad, kuidas oma toodet/teenust Saksamaa turul positsioneerida ja sihtrühmale tutvustada, on kursis peamiste turunduskanalite, -võimaluste ja -trendidega;
 • on külastanud sihtturgu ja kohtunud sealsete potentsiaalsete klientide või partneritega, on saanud hea ülevaate konkurentsist ning edasistest võimalustest Saksamaa turul.

Konsultandid

Marco Kalmsil on 30- aastane kogemus tervishoiutööstuse erinevates valdkondades nagu operatiivjuhtimine, strateegia, turule sisenemine ja tervishoiukulude hüvitamine.

Ta on töötanud pikki aastaid American Medical Systems, Inc, heaks. EMEA regiooni (ingl. keeles Euroopa, Lähis-ida ja Aafrika turud) Euroopa regiooni juhina on ta välja töötanud hulgaliselt turule sisenemise starteegiaid. 2012. aastal asutas ta ettevõtte Kalms Consulting keskendudes rahvusvaheliste meditsiiniseadmete ettevõtete Euroopa turule aitamisele.

Marco Kalms LinkedIn’is

Dr. Benjamin Schulz on biofüüsika, meditsiinitehnoloogia, turuanalüüside ja strateegilise ärijuhtimise ekspert.

Benjaminil on doktorikraad füüsikas, optika ja bioorgaaniliste süsteemide alal. Ta on töötanud taastuvenergia- ja meditsiinitehnoloogia ettevõtetes ning juhtinud 50 -liikmelist tiimi. Benjamin Schulzil on kogemusi uute toodete ja tehnoloogiate arendamises ja turule toomises.

 

Dr. Benjamin Schulz LinkedIn’is

Partnerid ja lisainfo

Programmi viivad ellu Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus ning Välisministeerium koostöös Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga.

Teenust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Taaste- ja vastupidavusrahastu „NextGenerationEU“ vahenditest.

Kontakt

Karin Alliksaar

Kontakt

Karin Alliksaar
teenusejuht
Mais kaupade eksport ja import vähenes

Statistikaameti andmetel vähenes 2024. aasta mais eelneva aasta sama ajaga võrreldes kaupade eksport 6% ja import 13%. Kaupu eksporditi jooksevhindades ligi 1,6 miljardi euro ja imporditi ligi 1,7 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 144 miljonit eurot, mis on 170 miljoni võrra väiksem kui aasta varem. Statistikaameti analüütik Jane Leppmets sõnas, et mais hakkas kaubavahetus pärast aprilli kasvu taas kahanema, kui vähenes nii kaupade eksport kui ka import. „Suurim mõjutaja oli reeksport, mis vähenes mais 2023. aastaga võrreldes 10%,“ täiendas Leppmets. Kaupadest eksporditi mais enim elektriseadmeid (14% koguekspordist), põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (11%) ning puitu ja puittooteid (11%). Aastases võrdluses vähenes kõige rohkem

Teenuste väliskaubanduse kasv esimeses kvartalis aeglustus

Statistikaameti ja Eesti Panga andmetel kasvas 2024. aasta esimeses kvartalis teenuste eksport 2%, import jäi aga eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes samaks. Teenuseid müüdi jooksevhindades 2,8 miljardi ja osteti 2,2 miljardi euro eest. Teenuste väliskaubandusbilansi ülejääk oli 595 miljonit eurot, mis on 45 miljonit suurem kui aasta varem. Statistikaameti analüütik Jane Leppmets märkis, et teenuste väliskaubanduse kasv oli esimeses kvartalis väiksem kui eelmisel aastal. „Eelmise aasta neljandas kvartalis suurenes teenuste eksport 6% ja import 8% ning eelmisel aastal tervikuna suurenesid teenuste eksport ja import mõlemad 9%, selle aasta esimeses kvartalis aga enam selliseid kasvunumbreid näha ei olnud,“ lisas Leppmets. Teenustest eksporditi esimeses

Eesti Pank: ekspordis on näha pööret paremusele

Eelmise aasta lõpus hakkas välisnõudlus pisut elavnema ning tänavu esimeses kvartalis see jätkus. Koos sellega on toimunud kerge pööre paremuse poole ka ekspordis, kus osades tegevusalades võib näha käibe kasvu. Esimeses kvartalis oli kogu ekspordi käive võrreldes aastataguse ajaga siiski veel väiksem. Eesti väliskaubanduse käive vähenes esimeses kvartalis 7%, mis tähendab, et eksportisime ja importisime kaupu ja teenuseid vähem kui aasta varem samal ajal. Maksebilansi andmetel kahanes esimeses kvartalis kaupade väljaveo käive 7,4% ja sisseveo käive 6,5%. Teenuste ekspordi käive oli aga 2% suurem ning impordi käive samas suurusjärgus kui aasta tagasi, kasvades 0,3%. Kaubaekspordi kahanemise taga on endiselt madalseis töötlevas tööstuses. Võib

Eesti ja Singapuri koostöö loob sildu äris, hariduses ja küberturvalisuses

25. juunil saabusid Singapuri president Tharman Shanmugaratnam ja tema abikaasa Jane Ittog Shanmugaratnam ametlikule visiidile Eestisse. Riigipead arutasid võimalusi küberturvalisuse koostööks ja majandussidemete tihendamiseks. Kohtumisel Singapuri presidendi Tharman Shanmugaratnamiga Kadriorus märkis president Alar Karis, et nii Eesti kui ka Singapur on innovaatilised riigid, kes soovivad teineteiselt õppida, tugevdada ärisidemeid ja jagada oma kogemusi hariduse, küberturvalisuse ja digimajanduse valdkondades. „Meie kaks riiki on ülemaailmsete haridusreitingute tipus, nagu näitavad meie suurepärased PISA tulemused,” tõdes ta. „Me peaksime õppima teineteise tugevustest, sest tark rahvas on väikeriigi suurim vara.” Riigipead arutasid võimalusi küberturvalisuse koostööks ja majandussidemete tihendamiseks. „Oma õitsva idufirmade ökosüsteemiga saab Eesti olla

Roheenergeetika ettevõtjad leiavad, et ekspordi edendamiseks on vaja riigilt rohkem tuge

Eesti Rohetehnoloogia Liidu eestvedamisel toimus koostöös EIS-iga esimene ametlik liidu poolt korraldatud roheenergeetika ettevõtete ekspordivajaduste kaardistus. Lisaks otsiti üheskoos lahendusi peamiste ekspordibarjääride ületamiseks.  Kaardistuse käigus tuvastati neli suurimat eksporti takistavat asjaolu, millele hakati grupiaruteludes lahendusi otsima. Peamiste takistustena toodi välja sertifitseerimisprotsessi keerukust ja kulukust, piloteerimisvõimaluste vähesust kohalikul tasandil, vajaliku kontaktvõrgustiku puudumist ja ebaselgust sihtturu regulatsioonides.  “Energiatehnoloogiate arendajad, kes tegutsevad ühel maailma väiksemal energiaturul peavad paratamatult alustama oma tegevust ekspordist. Kohalik turg on väike ja siin arenguks vajalikku mahtu ei teki. Sellised reaalsuskontrollid nagu me täna läbi viisime on väga vajalikud, et saada turuosalistelt tagasisidet sellest, et millistest riigi poolsetest meetmetest

Tagasi üles