Vaata peasisu Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU (RRF) (EST)

Aitame Jaapani turule

EASi poolt ellu kutsutud programm „Süsteemne eksport Jaapanis“ on mõeldud IKT ja Targa Linna sektori ettevõtetele esimeseks sammuks Jaapanisse eksportimisel. See aitab tutvuda sihtturuga, mõista oma äripotentsiaali ning panna paika süsteemne sisenemiskava.

Programmi kandideerimine on lõppenud.

Nimi
Süsteemne eksport Jaapanis
Kestus
Algab jaanuaris 2024, kestab 6 kuud
Hind
VKE: 2000 eurot; Suurettevõte: 3000 eurot
Töökeel
inglise keel
Staatus
Suletud

Kelle jaoks on programm mõeldud?

 • Programmis saab osaleda kuni kaheksa IKT ja Targa Linna sektori ettevõtet, kes soovivad siseneda Jaapani turule või seal tegevust taaskäivitada ning kelle tegevusala, toode ja/või teenus panustab oma olemuselt Jaapani valitsuse välja töötatud programmi „Society 5.0“ strateegiliste eesmärkide saavutamisesse.
 • Ettevõttel on olemas ekspordikogemus (teistelt turgudelt) ja finantsiline võimekus Jaapani turule sisenemiseks.
 • Ettevõtte viimase majandusaasta ekspordikäive on vähemalt 50 000 eurot või kogukäive vähemalt 200 000 eurot.
 • Igast ettevõttest saab osaleda kuni kaks inimest (soovitatav).
 • Osalejate puhul eeldame, et nende töö sisuks on ekspordi planeerimine, aktiivne müügitöö välisturgudel ja rahvusvaheliste müügipartneritega suhtlemine ning inglise keele oskus on vähemalt C1 tasemel.
 • Programmis osalemine on ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi.

Kandideerimisel EASi vastavuskontrolli läbinud ettevõtete esindajatega viiakse läbi veebiintervjuud Jaapani turu ekspertide poolt, kes muuhulgas hindavad ettevõtte toote/teenuse potentsiaali Jaapani turul ning annavad omapoolse hinnangu ettevõtte eesmärkide täitmise realistlikkuse ja programmi sobivuse kohta. Antud hinnangut võetakse arvesse hindamiskomisjoni poolt otsuste tegemisel.

Vaata, mis on sinu ettevõtte VTA jääk

Miks programmis osaleda?

Võimalus kohalike ekspertide toel siseneda oma toote või teenusega Jaapani turule.

Nõu ja abi

valdkonna tippkonsultantidelt Jaapanis

Selge arusaam

uuest sihtturust

Individuaalsed turuvisiidid

Jaapanisse

Programmi ülesehitus

Programm* koosneb seminaridest/webinaridest ja individuaalsetest nõustamistest, mille toel valmistavad osalejad ette turule sisenemist. Programmi lõpus toimub individuaalne turuvisiit Jaapanisse.

* Ajakava ja sisu täpsustub vastavalt osalejate profiilile

Kick-off: Jaapani ärikultuur, IKT sektor ja selle võimalused

 • Ekspordiprogrammi tutvustus
 • Turutrendid ja võtmetegijad turul
 • Välisettevõtete võimalused turul

Jaapani turule sisenemine

 • Toote/teenuse positsioneerimine
 • Turule sisenemise kanalid ja strateegia valik

Jaapani ärikultuur ja kommunikatsioon

 • Jaapani ärikultuur ja selle dimensioonid
 • Äritavad ja etikett
 • Jaapanlaste ootus klienditeeninduses
 • Turundus Jaapani viisil

Individuaalsed nõustamised

Nõustamised 1-3: Turu taust

 • Jaapani turu analüüs (näiteks SWOT jmt)
 • Ettevõtte turule sisenemise strateegia
 • Väärtuspakkumise koostamine ja toote/teenuse hinnastamine Jaapanis
 • Kliendisegmendid
 • Konkurents Jaapani turul

Nõustamine 4: Lokaliseerimine

 • Toote/teenuse kohandamine turule vastavaks
 • Reguleeriv raamistik Jaapanis (sertifikaadid, litsentsid, tolliprotseduurid jmt)

Nõustamine 5: Jaotuskanalid, Partnerid, Turundus

 • Partneri profiil
 • Valitud jaotuskanalid
 • Turundustegevused ja parima võimaluse valik selleks (reklaamid, avalikud suhted, online turundus)
 • Vajadusel: vajalik informatsioon oma kontori loomiseks Jaapanis (nt viisa taotlemine jmt)

Jaapani andmekaitseseadus ja andmete edastamine EU ja Jaapani vahel

 • Peamine reguleeriv raamistik andmete edastamisel
 • Andmekaitse reeglid Jaapanis, millega seal tegelev ettevõte peab arvestama

Individuaalsed nõustamised

Nõustamine 6: Andmekaitse nõuete järgimine Jaapanis

 • Ettevõtte toote või teenuse vastavus regulatiivsele raamistikule Jaapanis
 • Vajadusel: Järgmised sammud vastavuse tagamiseks enne andmete liigutamist EU ja Jaapani vahel

Nõustamine 7: Ettevalmistus turukülastuseks

 • Müügimaterjalide ülevaatus
 • Ettevalmistus Jaapani turu visiidiks ja potentsiaalsete partnerite/klientidega kohtumiseks

Avalikud hanked Jaapanis

 • Jaapani hangete süsteem
 • Hangetel osalemise võimaluste otsimine
 • Osalemistingimused ja vajalik ettevalmistus
 • Tähelepanekud avalike hangete kohta Jaapanis ning soovitused ja kasulikud nipid

Individuaalne turuvisiit

Igale programmis osalevale ettevõttele korraldatakse individuaalne turuvisiit, mis annab vajalikku sektoripõhist turuinfot ning võimaluse testida oma väärtuspakkumise ja ärimudeli sobivust Jaapani turule.

 • Ettevõtete ja organisatsioonide külastused
 • Kohtumised potentsiaalsete klientide ja partneritega
 • Kokkuvõttev arutelu konsultandiga ja järgmiste sammude arutelu

Turuvisiidid toimuvad orienteeruvalt mai-juuni 2024, koos lendudega arvestada 5 päevaga.

EAS korraldab Jaapani turuvisiidi lennupiletid ja majutuse. Programmi raames kaetakse ettevõttele järgmised kulud:

 • lennupiletid Tallinn-​Tokyo ja Tokyo-​Tallinn,
 • majutus 4* hotellis.

Järelnõustamine

Vajadusel toimub 4 kuu jooksul pärast programmi lõppu üks individuaalne järelnõustamine, mille käigus saab arutada tekkinud küsimusi.

Programmi sisu

Programm* koosneb seminaridest/webinaridest ja individuaalsetest nõustamistest, mille toel valmistavad osalejad ette turule sisenemist. Programmi lõpus toimub individuaalne turuvisiit Jaapanisse.

* Ajakava ja sisu täpsustub vastavalt osalejate profiilile

 • Ekspordiprogrammi tutvustus
 • Turutrendid ja võtmetegijad turul
 • Välisettevõtete võimalused turul

 • Toote/teenuse positsioneerimine
 • Turule sisenemise kanalid ja strateegia valik

 • Jaapani ärikultuur ja selle dimensioonid
 • Äritavad ja etikett
 • Jaapanlaste ootus klienditeeninduses
 • Turundus Jaapani viisil

Nõustamised 1-3: Turu taust

 • Jaapani turu analüüs (näiteks SWOT jmt)
 • Ettevõtte turule sisenemise strateegia
 • Väärtuspakkumise koostamine ja toote/teenuse hinnastamine Jaapanis
 • Kliendisegmendid
 • Konkurents Jaapani turul

Nõustamine 4: Lokaliseerimine

 • Toote/teenuse kohandamine turule vastavaks
 • Reguleeriv raamistik Jaapanis (sertifikaadid, litsentsid, tolliprotseduurid jmt)

Nõustamine 5: Jaotuskanalid, Partnerid, Turundus

 • Partneri profiil
 • Valitud jaotuskanalid
 • Turundustegevused ja parima võimaluse valik selleks (reklaamid, avalikud suhted, online turundus)
 • Vajadusel: vajalik informatsioon oma kontori loomiseks Jaapanis (nt viisa taotlemine jmt)

 • Peamine reguleeriv raamistik andmete edastamisel
 • Andmekaitse reeglid Jaapanis, millega seal tegelev ettevõte peab arvestama

Nõustamine 6: Andmekaitse nõuete järgimine Jaapanis

 • Ettevõtte toote või teenuse vastavus regulatiivsele raamistikule Jaapanis
 • Vajadusel: Järgmised sammud vastavuse tagamiseks enne andmete liigutamist EU ja Jaapani vahel

Nõustamine 7: Ettevalmistus turukülastuseks

 • Müügimaterjalide ülevaatus
 • Ettevalmistus Jaapani turu visiidiks ja potentsiaalsete partnerite/klientidega kohtumiseks

 • Jaapani hangete süsteem
 • Hangetel osalemise võimaluste otsimine
 • Osalemistingimused ja vajalik ettevalmistus
 • Tähelepanekud avalike hangete kohta Jaapanis ning soovitused ja kasulikud nipid

Igale programmis osalevale ettevõttele korraldatakse individuaalne turuvisiit, mis annab vajalikku sektoripõhist turuinfot ning võimaluse testida oma väärtuspakkumise ja ärimudeli sobivust Jaapani turule.

 • Ettevõtete ja organisatsioonide külastused
 • Kohtumised potentsiaalsete klientide ja partneritega
 • Kokkuvõttev arutelu konsultandiga ja järgmiste sammude arutelu

Turuvisiidid toimuvad orienteeruvalt mai-juuni 2024, koos lendudega arvestada 5 päevaga.

EAS korraldab Jaapani turuvisiidi lennupiletid ja majutuse. Programmi raames kaetakse ettevõttele järgmised kulud:

 • lennupiletid Tallinn-​Tokyo ja Tokyo-​Tallinn,
 • majutus 4* hotellis.

Vajadusel toimub 4 kuu jooksul pärast programmi lõppu üks individuaalne järelnõustamine, mille käigus saab arutada tekkinud küsimusi.

Konsultandid

Marcel Rasingeril on 12-aastane kogemus ürituste ja ärikohtumiste korraldamisel ning programmide juhtimisel Jaapanis.

Ta on 2007 aastal lõpetanud Viini Ülikoolis rahvusvahelise ärijuhtimise eriala. 2011 aasta jaanuaris kolis ta Jaapanisse Tokyosse, kus töötas Advantage Austria Tokyo tehnoloogiavaldkonna juhina. Tema peamiseks ülesandeks oli toetada Austria tehnoloogiaettevõtteid, kes on huvitatud Jaapani turule sisenemisest. Praegu on ta ettevõtte genten LLC asutaja ja juht, mille eesmärk on toetada välismaiste ettevõtete ja idufirmade edukat sisenemist Jaapani turule.

Marcel Rasinger LinkedIn’is

Lucal Escoffieril on enam kui 20-aastane kogemus kolmel kontinendil teadusorganisatsioonide, idufirmade ja suurettevõtetega rahvusvaheliste projektide, ärivisiitide, seminaride, konverentside ja võrgustumissündmuste korraldamisel.

Tal on Parma ülikooli intellektuaalomandiõiguse magistrikraad. Pärast mitmeaastast tööd Itaalia nano-biotehnoloogia ettevõttes kolis ta 2008. aastal Seattle’isse, et töötada Washingtoni Ülikoolis külalislektorina. Alates aastast 2013 on ta resideerunud Jaapanis ning hetkel juhib peamiselt oma Tokyos asuvat konsultatsioonifirmat. Samuti juhib ta EU-Japan Tööstuskoostöö Keskuse tehnoloogiasiirde ja Space.Japan kasutajatoe tööd.

Luca on avaldatud autor, kellel on suur hulk artikleid ja kolm raamatut innovatsiooni/IP-ga seotud teemadel.

Luca Escoffier LinkedIn’is

Daniel Schwarzil on rohkem kui 15-aastat kogemust IT-süsteemide inseneri/arhitektina, omades laiapõhjalist kogemust erinevates valdkondades alates IT-infrastruktuurist kuni küberturvalisuse ja tehnilise ennetuseni.

Finants- ja kindlustussektoris on Daniel osalenud selliste tööstusharu liidrite, nagu IBM, FI-TS ja Talanx, aga ka teiste silmapaistvate finantsteenuste pakkujate projektides. Ta on ettevõtja ja ITB-GBS Tokyo juht. Samuti töötab ta lektorina Tokyo Tehnoloogiainstituudis, kus juhendab tehisintellektile ja andme-eetikale keskenduvat veebikursust. Tema volikirjade hulka kuulub Euroopa privaatsus- ja küberturvalisuse keskuse (ECPC) andmekaitseametniku sertifikaat.

Daniel Schwarz LinkedIn’is

Partnerid ja lisainfo

Programmi viivad ellu Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus ja Välisministeerium koostöös Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga.

Teenust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Taaste- ja vastupidavusrahastu „NextGenerationEU“ vahenditest.

Kontakt

Kontakt

Ille Metsla
projektijuht
Eesti ja Singapur allkirjastasid süvatehnoloogia koostöömemorandumi

Täna sõlmisid Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EIS) rahvusvaheliste teenuste juht Liina Maria Lepik ja Singapore Deep Tech Alliance’i kaasasutaja Clara Chen tehnoloogiakonverentsil Latitude 59 vastastikuse mõistmise memorandumi, et edendada kahe riigi koostööd süvatehnoloogia sektoris. Leping toetab Eesti süvatehnoloogia ettevõtteid nende sisenemisel Singapuri turule ning aitab kaasa teadus- ja tehnoloogiasaavutuste rakendamisele ärilistel eesmärkidel. EISi juhatuse liikme, rahvusvaheliste teenuste juhi Liina Maria Lepiku sõnul on süvatehnoloogia sektor Eestis teinud märkimisväärse arenguhüppe, kasvades esimeses kvartalis möödunud aastaga võrreldes ligi 40% ja saavutades sealjuures 87 miljoni euro suuruse käibe. „Investorite suurenenud huvi ja investeeringud sellesse sektorisse näitavad selgelt süvatehnoloogia kasvavat tähtsust meie majanduses. Täna

Ettevõtjad: investeering rahvusvahelise eksperdi kaasamisse teenib end mitmekordselt tagasi

Rahvusvahelise eksperdi kaasamine võib olla märkimisväärne samm edasi igale ettevõttele, kes soovib siseneda uutele turgudele või arendada konkurentsivõimelisi tooteid globaalses mastaabis. Kaks ettevõtjat jagavad oma kogemust.  Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks, kes oma ressursse peavad hoolikamalt planeerima, võib koostöö rahvusvahelise eksperdiga osutuda äärmiselt väärtuslikuks. Järgnevalt käsitleme kahe ettevõtte näitel, kuidas eksperdi kaasamine võib aidata ettevõttel edukamalt laieneda välismaistele turgudele ja tõsta oma konkurentsivõimet.  Küsimustele vastavad sel aastal Türil tootmist alustanud kaerajoogitehase Yook Production müügijuht Ken Koit ning ainulaadse lähenemisviisi liiklusohtude ennetamiseks välja töötanud Trafity juht Dr. Gunnar Meinhard.  Millised olid peamised väljakutsed, millega te rahvusvahelisele turule laienedes silmitsi seisite, ja

Koostöö rohelise energia nimel: Eesti ja Lõuna-Korea allkirjastasid vastastikuse mõistmise memorandumi

Aprillis allkirjastati Eesti ettevõtluskeskuses Soulis Korea Uue Taastuvenergia Assotsiatsiooni ja EISi vahel ametlikult vastastikuse mõistmise memorandum. Selle olulise lepingu eesmärk on tugevdada kahe riigi koostööd rohelise energia sektoris.     Partnerlus kinnitab taas pühendumust roheliste tehnoloogiate läbimurde kiirendamisele ja jätkusuutliku majanduskasvu soodustamisele nii Eestis kui ka Lõuna-Koreas. Ekspertteadmisi ja ressursse ühendades soovivad kaks riiki soodustada innovatsiooni ning pakkuda Eesti ettevõtetele suuremaid võimalusi laiendada oma tegevust suurematele turgudele, sealhulgas Lõuna-Koreasse.     Ühtlasi avab see koostöö Lõuna-Korea ettevõtetele uksi Eestisse investeerimiseks. Nimelt järgib käesolev vastastikuse mõistmise memorandum HD Hyundai kontserni kuuluva Korea Shipbuilding & Offshore Engineering-u edulugu, mis tegi märkimisväärse 45 miljoni euro

IMF: Eesti konkurentsivõime taastamine vajab otsustavaid samme

Eesti konkurentsivõime vähenemine on vaid osaliselt viimase aja kriiside tagajärg ja püsivamate probleemide lahendamine eeldab valitsuselt otsustavat tegevuskava, leidis Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) Eestis toimunud majanduspoliitiliste konsultatsioonide käigus, mis seekord keskendusid eeskätt konkurentsivõimele.  Eesti eksport on turuosa kaotanud kauem, kui saaks põhjendada nõrga välisnõudlusega viimases majanduslanguse tsüklis. Konkurentsivõime on vähenenud, tootlikkuse kasv aeglustunud ning viimaste kriiside armid kahandanud Eesti majanduse kasvupotentsiaali, milleks on IMF hinnangul ligi 2% aastas. Kiire hinnatõus on küll raugenud, kuid üldine hinna- ja kulutase riigis on kerkinud. Selleks, et konkurentsivõime kasvurajale tagasi pöörata, soovitab IMF majandusolude paranedes otsustavalt liikuda eelarve tasakaalu taastamise suunas ja planeerida vahendeid struktuurseteks

Kati Kusmin: peame arendama oma tooteid ja viima need laia maailma

Konverentsi Industry 5.0 üks peaesinejatest oli tänavu EAS-i ja KredExi ühendasutuse – Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA (EIS) juht Kati Kusmin, kes leiab, et tööstuse digitaliseerimise kõrval on endiselt päevakorral kvalifitseeritud tööjõu puudus, mis võib saada kasvu piduriks.  Kati Kusmin on seisukohal, et kui tööstuse digitaliseerimine on endiselt fookuses ning aitab suurendada ettevõtete konkurentsivõimet, siis kasvu piduriks võib olla väljaõppinud spetsialistide puudus – jätkuv struktuurne tööjõupuudus erinevates sektorites, mitte ainult IKT-s, vaid tööstuses laiemalt.  „Järjest rohkem tööstusettevõtteid tunneb vajadust välisspetsialistide värbamise järele,“ tõdeb ta. „Värbamist pärsib aga üks suur probleem – välismaal tuntakse Eestit kui edukat IT-riiki, kuid meie tööstuse kuvand

Tagasi üles