Vaata peasisu Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU (RRF) (EST)

Aitame Jaapani turule

EASi poolt ellu kutsutud programm „Süsteemne eksport Jaapanis“ on mõeldud IKT ja Targa Linna sektori ettevõtetele esimeseks sammuks Jaapanisse eksportimisel. See aitab tutvuda sihtturuga, mõista oma äripotentsiaali ning panna paika süsteemne sisenemiskava.

Programmi kandideerimine on lõppenud.

Nimi
Süsteemne eksport Jaapanis
Kestus
Algab jaanuaris 2024, kestab 6 kuud
Hind
VKE: 2000 eurot; Suurettevõte: 3000 eurot
Töökeel
inglise keel
Staatus
Suletud

Kelle jaoks on programm mõeldud?

 • Programmis saab osaleda kuni kaheksa IKT ja Targa Linna sektori ettevõtet, kes soovivad siseneda Jaapani turule või seal tegevust taaskäivitada ning kelle tegevusala, toode ja/või teenus panustab oma olemuselt Jaapani valitsuse välja töötatud programmi „Society 5.0“ strateegiliste eesmärkide saavutamisesse.
 • Ettevõttel on olemas ekspordikogemus (teistelt turgudelt) ja finantsiline võimekus Jaapani turule sisenemiseks.
 • Ettevõtte viimase majandusaasta ekspordikäive on vähemalt 50 000 eurot või kogukäive vähemalt 200 000 eurot.
 • Igast ettevõttest saab osaleda kuni kaks inimest (soovitatav).
 • Osalejate puhul eeldame, et nende töö sisuks on ekspordi planeerimine, aktiivne müügitöö välisturgudel ja rahvusvaheliste müügipartneritega suhtlemine ning inglise keele oskus on vähemalt C1 tasemel.
 • Programmis osalemine on ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi.

Kandideerimisel EASi vastavuskontrolli läbinud ettevõtete esindajatega viiakse läbi veebiintervjuud Jaapani turu ekspertide poolt, kes muuhulgas hindavad ettevõtte toote/teenuse potentsiaali Jaapani turul ning annavad omapoolse hinnangu ettevõtte eesmärkide täitmise realistlikkuse ja programmi sobivuse kohta. Antud hinnangut võetakse arvesse hindamiskomisjoni poolt otsuste tegemisel.

Vaata, mis on sinu ettevõtte VTA jääk

Miks programmis osaleda?

Võimalus kohalike ekspertide toel siseneda oma toote või teenusega Jaapani turule.

Nõu ja abi

valdkonna tippkonsultantidelt Jaapanis

Selge arusaam

uuest sihtturust

Individuaalsed turuvisiidid

Jaapanisse

Programmi ülesehitus

Programm* koosneb seminaridest/webinaridest ja individuaalsetest nõustamistest, mille toel valmistavad osalejad ette turule sisenemist. Programmi lõpus toimub individuaalne turuvisiit Jaapanisse.

* Ajakava ja sisu täpsustub vastavalt osalejate profiilile

Kick-off: Jaapani ärikultuur, IKT sektor ja selle võimalused

 • Ekspordiprogrammi tutvustus
 • Turutrendid ja võtmetegijad turul
 • Välisettevõtete võimalused turul

Jaapani turule sisenemine

 • Toote/teenuse positsioneerimine
 • Turule sisenemise kanalid ja strateegia valik

Jaapani ärikultuur ja kommunikatsioon

 • Jaapani ärikultuur ja selle dimensioonid
 • Äritavad ja etikett
 • Jaapanlaste ootus klienditeeninduses
 • Turundus Jaapani viisil

Individuaalsed nõustamised

Nõustamised 1-3: Turu taust

 • Jaapani turu analüüs (näiteks SWOT jmt)
 • Ettevõtte turule sisenemise strateegia
 • Väärtuspakkumise koostamine ja toote/teenuse hinnastamine Jaapanis
 • Kliendisegmendid
 • Konkurents Jaapani turul

Nõustamine 4: Lokaliseerimine

 • Toote/teenuse kohandamine turule vastavaks
 • Reguleeriv raamistik Jaapanis (sertifikaadid, litsentsid, tolliprotseduurid jmt)

Nõustamine 5: Jaotuskanalid, Partnerid, Turundus

 • Partneri profiil
 • Valitud jaotuskanalid
 • Turundustegevused ja parima võimaluse valik selleks (reklaamid, avalikud suhted, online turundus)
 • Vajadusel: vajalik informatsioon oma kontori loomiseks Jaapanis (nt viisa taotlemine jmt)

Jaapani andmekaitseseadus ja andmete edastamine EU ja Jaapani vahel

 • Peamine reguleeriv raamistik andmete edastamisel
 • Andmekaitse reeglid Jaapanis, millega seal tegelev ettevõte peab arvestama

Individuaalsed nõustamised

Nõustamine 6: Andmekaitse nõuete järgimine Jaapanis

 • Ettevõtte toote või teenuse vastavus regulatiivsele raamistikule Jaapanis
 • Vajadusel: Järgmised sammud vastavuse tagamiseks enne andmete liigutamist EU ja Jaapani vahel

Nõustamine 7: Ettevalmistus turukülastuseks

 • Müügimaterjalide ülevaatus
 • Ettevalmistus Jaapani turu visiidiks ja potentsiaalsete partnerite/klientidega kohtumiseks

Avalikud hanked Jaapanis

 • Jaapani hangete süsteem
 • Hangetel osalemise võimaluste otsimine
 • Osalemistingimused ja vajalik ettevalmistus
 • Tähelepanekud avalike hangete kohta Jaapanis ning soovitused ja kasulikud nipid

Individuaalne turuvisiit

Igale programmis osalevale ettevõttele korraldatakse individuaalne turuvisiit, mis annab vajalikku sektoripõhist turuinfot ning võimaluse testida oma väärtuspakkumise ja ärimudeli sobivust Jaapani turule.

 • Ettevõtete ja organisatsioonide külastused
 • Kohtumised potentsiaalsete klientide ja partneritega
 • Kokkuvõttev arutelu konsultandiga ja järgmiste sammude arutelu

Turuvisiidid toimuvad orienteeruvalt mai-juuni 2024, koos lendudega arvestada 5 päevaga.

EAS korraldab Jaapani turuvisiidi lennupiletid ja majutuse. Programmi raames kaetakse ettevõttele järgmised kulud:

 • lennupiletid Tallinn-​Tokyo ja Tokyo-​Tallinn,
 • majutus 4* hotellis.

Järelnõustamine

Vajadusel toimub 4 kuu jooksul pärast programmi lõppu üks individuaalne järelnõustamine, mille käigus saab arutada tekkinud küsimusi.

Programmi sisu

Programm* koosneb seminaridest/webinaridest ja individuaalsetest nõustamistest, mille toel valmistavad osalejad ette turule sisenemist. Programmi lõpus toimub individuaalne turuvisiit Jaapanisse.

* Ajakava ja sisu täpsustub vastavalt osalejate profiilile

 • Ekspordiprogrammi tutvustus
 • Turutrendid ja võtmetegijad turul
 • Välisettevõtete võimalused turul

 • Toote/teenuse positsioneerimine
 • Turule sisenemise kanalid ja strateegia valik

 • Jaapani ärikultuur ja selle dimensioonid
 • Äritavad ja etikett
 • Jaapanlaste ootus klienditeeninduses
 • Turundus Jaapani viisil

Nõustamised 1-3: Turu taust

 • Jaapani turu analüüs (näiteks SWOT jmt)
 • Ettevõtte turule sisenemise strateegia
 • Väärtuspakkumise koostamine ja toote/teenuse hinnastamine Jaapanis
 • Kliendisegmendid
 • Konkurents Jaapani turul

Nõustamine 4: Lokaliseerimine

 • Toote/teenuse kohandamine turule vastavaks
 • Reguleeriv raamistik Jaapanis (sertifikaadid, litsentsid, tolliprotseduurid jmt)

Nõustamine 5: Jaotuskanalid, Partnerid, Turundus

 • Partneri profiil
 • Valitud jaotuskanalid
 • Turundustegevused ja parima võimaluse valik selleks (reklaamid, avalikud suhted, online turundus)
 • Vajadusel: vajalik informatsioon oma kontori loomiseks Jaapanis (nt viisa taotlemine jmt)

 • Peamine reguleeriv raamistik andmete edastamisel
 • Andmekaitse reeglid Jaapanis, millega seal tegelev ettevõte peab arvestama

Nõustamine 6: Andmekaitse nõuete järgimine Jaapanis

 • Ettevõtte toote või teenuse vastavus regulatiivsele raamistikule Jaapanis
 • Vajadusel: Järgmised sammud vastavuse tagamiseks enne andmete liigutamist EU ja Jaapani vahel

Nõustamine 7: Ettevalmistus turukülastuseks

 • Müügimaterjalide ülevaatus
 • Ettevalmistus Jaapani turu visiidiks ja potentsiaalsete partnerite/klientidega kohtumiseks

 • Jaapani hangete süsteem
 • Hangetel osalemise võimaluste otsimine
 • Osalemistingimused ja vajalik ettevalmistus
 • Tähelepanekud avalike hangete kohta Jaapanis ning soovitused ja kasulikud nipid

Igale programmis osalevale ettevõttele korraldatakse individuaalne turuvisiit, mis annab vajalikku sektoripõhist turuinfot ning võimaluse testida oma väärtuspakkumise ja ärimudeli sobivust Jaapani turule.

 • Ettevõtete ja organisatsioonide külastused
 • Kohtumised potentsiaalsete klientide ja partneritega
 • Kokkuvõttev arutelu konsultandiga ja järgmiste sammude arutelu

Turuvisiidid toimuvad orienteeruvalt mai-juuni 2024, koos lendudega arvestada 5 päevaga.

EAS korraldab Jaapani turuvisiidi lennupiletid ja majutuse. Programmi raames kaetakse ettevõttele järgmised kulud:

 • lennupiletid Tallinn-​Tokyo ja Tokyo-​Tallinn,
 • majutus 4* hotellis.

Vajadusel toimub 4 kuu jooksul pärast programmi lõppu üks individuaalne järelnõustamine, mille käigus saab arutada tekkinud küsimusi.

Konsultandid

Marcel Rasingeril on 12-aastane kogemus ürituste ja ärikohtumiste korraldamisel ning programmide juhtimisel Jaapanis.

Ta on 2007 aastal lõpetanud Viini Ülikoolis rahvusvahelise ärijuhtimise eriala. 2011 aasta jaanuaris kolis ta Jaapanisse Tokyosse, kus töötas Advantage Austria Tokyo tehnoloogiavaldkonna juhina. Tema peamiseks ülesandeks oli toetada Austria tehnoloogiaettevõtteid, kes on huvitatud Jaapani turule sisenemisest. Praegu on ta ettevõtte genten LLC asutaja ja juht, mille eesmärk on toetada välismaiste ettevõtete ja idufirmade edukat sisenemist Jaapani turule.

Marcel Rasinger LinkedIn’is

Lucal Escoffieril on enam kui 20-aastane kogemus kolmel kontinendil teadusorganisatsioonide, idufirmade ja suurettevõtetega rahvusvaheliste projektide, ärivisiitide, seminaride, konverentside ja võrgustumissündmuste korraldamisel.

Tal on Parma ülikooli intellektuaalomandiõiguse magistrikraad. Pärast mitmeaastast tööd Itaalia nano-biotehnoloogia ettevõttes kolis ta 2008. aastal Seattle’isse, et töötada Washingtoni Ülikoolis külalislektorina. Alates aastast 2013 on ta resideerunud Jaapanis ning hetkel juhib peamiselt oma Tokyos asuvat konsultatsioonifirmat. Samuti juhib ta EU-Japan Tööstuskoostöö Keskuse tehnoloogiasiirde ja Space.Japan kasutajatoe tööd.

Luca on avaldatud autor, kellel on suur hulk artikleid ja kolm raamatut innovatsiooni/IP-ga seotud teemadel.

Luca Escoffier LinkedIn’is

Daniel Schwarzil on rohkem kui 15-aastat kogemust IT-süsteemide inseneri/arhitektina, omades laiapõhjalist kogemust erinevates valdkondades alates IT-infrastruktuurist kuni küberturvalisuse ja tehnilise ennetuseni.

Finants- ja kindlustussektoris on Daniel osalenud selliste tööstusharu liidrite, nagu IBM, FI-TS ja Talanx, aga ka teiste silmapaistvate finantsteenuste pakkujate projektides. Ta on ettevõtja ja ITB-GBS Tokyo juht. Samuti töötab ta lektorina Tokyo Tehnoloogiainstituudis, kus juhendab tehisintellektile ja andme-eetikale keskenduvat veebikursust. Tema volikirjade hulka kuulub Euroopa privaatsus- ja küberturvalisuse keskuse (ECPC) andmekaitseametniku sertifikaat.

Daniel Schwarz LinkedIn’is

Partnerid ja lisainfo

Programmi viivad ellu Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus ja Välisministeerium koostöös Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga.

Teenust kaasrahastatakse taasterahastu „NextGenerationEU“ ja Euroopa Liidu Regionaalarengu fondi vahenditest.

Kontakt

Kontakt

Ille Metsla
projektijuht
Eesti eksport Vietnamisse, Indiasse, Korea Vabariiki ning Singapuri
Eesti eksport Vietnamisse, Indiasse, Korea Vabariiki ning Singapuri

Eksport kokku  Eesti ettevõtted eksportisid selle aasta teises kvartalis Vietnamisse, Indiasse, Korea Vabariiki ning Singapuri kaupu ning teenuseid kokku 134 miljoni euro eest, mis moodustas kogu Eesti teise kvartali ekspordist 1,7%. Võrreldes eelnenud aasta sama perioodiga tõusis eksport nimetatud sihtriikidesse 96%. Eesti eksport vähenes tervikuna samal perioodil 5%. Riikide lõikes kasvas ekspordimaht Singapuri 253% ning Korea Vabariiki 7%. Ekspordimaht Indiasse langes 4% ning Vietnamisse 22%. Kaupade ja teenuste eksport  Ekspordi maht Vietnamisse, Indiasse, Korea Vabariiki ning Singapuri on olnud suurim 2021. aasta esimeses kvartalis ning 2023. aasta teises kvartalis. Sihtriikidesse minevast ekspordist moodustab 2023. aasta teises kvartalis suurema osa kaupade

President Alar Karis käis koos äridelegatsiooniga töövisiidil Lõuna-Koreas

Alar Karis avas Soulis Eesti suursaatkonna ja ettevõtluskeskuse. Presidendil ja äridelegatsioonil oli mitu kohtumist Lõuna-Korea ettevõtjatega ning sõlmiti ka olulisi kokkuleppeid. President Alar Karist saatis 11.–13. oktoobril toimunud töövisiidil ligi 20-liikmeline äridelegatsioon, kellel oli kolme päeva jooksul rohkelt arupidamisi Lõuna-Korea esindajatega. Elcogen ja HD Hyundai gruppi kuuluv Korea Shipbuilding & Offshore Engineering sõlmisid vast avatud ettevõtluskeskuses lepingu, mille kohaselt investeeritakse Eestis Elcogeni 45 miljonit eurot. Seda raha on plaanis kasutada uue tootmisüksuse rajamiseks Tallinna. Lepingu sõlmimise juures viibis ka Alar Karis. Hiljem on kavas asutada Elcogeni ja HD Hyundai ühisettevõte. Elcogeni toodetavad kütuseelemendid võimaldavad võtta Lõuna-Korea merendusettevõttel laevades kasutusele uut

Eesti ettevõte GScan diagnoosib Ühendkuningriigis ohtlikke sildu

Eesti süvatehnoloogiaettevõte GScan sihib revolutsioonilise müüonkiirgusel põhineva tehnoloogiaga uut globaalset turgu – infrastruktuuriobjektide diagnostikat. 2018. aastal kukkus Itaalias Genovas kokku maanteesild, tragöödias hukkus 43 inimest. Paljud 20. sajandi keskel ehitatud sillad on jõudmas oma elukaare lõpuni ning vajaksid hädasti rekonstrueerimist. Näiteks USAs on hinnanguliselt 44 000 kehvas olukorras silda, millest kõik ei vaja küll kohest rekonstrueerimist, kuid mida tuleks tähelepanelikumalt jälgida. Probleem on selles, et paljude sillatüüpide puhul on diagnostika kas äärmiselt kallis või väga keeruline – siin tulebki appi Eesti ettevõte GScan. Ettevõtte patenteeritud tehnoloogia rakendab ohutut ja looduses esinevat müüonkiirgust, mis aitab näha materjalidest läbi paremini kui ühegi teise

Vietnam pakub IKT-sektorile esimese kohalejõudja edumaad

Läinud aastal eksportis Eesti Vietnami 20 mln euro väärtuses. Peamiselt läksid sinna mitmesugused kaubad, puit, keemiatööstuse toodang, elektroonilised komponendid tootmissektorile. Teenuste eksport ulatus 7,7 mln euroni – viimasest tervelt 2,8 miljonit moodustasid IKT-teenused, lisaks reisi- jm teenustele. Aasia regiooni projektijuht Ilaria Perla näeb aga veel palju suuremat potentsiaali: “Vietnam on hästi hoitud saladus, mille võlu peitub selles, et veel ei pea IKT-ettevõtjad vaba nišši tikutulega taga otsima ja end tihedasse konkurentsi mahutama, vaid saavad endale vabalt tegevusala valida ja turuosa haarata. Keegi ei ole Vietnami õieti veel kohale jõudnud ja turgu vallutanud, mis tähendab, et võimalused on väga suured.” “Sealne

Millega tasub arvestada Saksamaa turule sisenemisel? 

Eesti tehnoloogiaettevõte DriveX on Saksamaa turu ukse jalaga lahti löönud ning nende tiim jagab oma kogemusi ja õppetunde.  Eesti ekspordis on tähtsal kohal kõrgtehnoloogilised lahendused ja üks suurimaid ekspordi sihtriike on Saksamaa, mis ei erine ärikultuuriliselt liialt Eestist, kuid igal turul on oma eripärad ja edukaks sisenemiseks tasub nendega kursis olla.  1. Paberid, paberid ja veelkord paberid Saksamaal tehakse enamus toimingud paberil. Pea kõige jaoks on vaja midagi välja printida, allkirjastada ja need paberid kuhugi viia. Elades Eestis ja nautides kõiki digiriigi võlusid, võib Saksamaa paberimajandus kerge šokina tulla. Selle arvelt võtavad kõik toimetused kauem aega. Hea näite saame tuua