Vaata peasisu

Strateegia praktikum

Strateegia praktikum aitab sul teha läbimõeldud strateegilisi valikuid oma ettevõtte pikaajalise edu ja kasvu tagamiseks. 4-kuuse programmi tulemusena saate põhjaliku ülevaate oma ettevõtte hetkeolukorrast ning strateegilistest väljakutsetest ja valikutest ning loote oma ettevõttele uue rakendatava konkurentsivõimelise kasvustrateegia 3-5 aastaks. Kasvustrateegia osa on ka kestlikkus (ESG).

Strateegia väljatöötamisel on abiks tippkoolitajad Indrek Saul ja Kaarel Mikkin, personaalne mentor, kestlikkuse eksperdid ning inspiratsioonikõnelejad (nt Sustinere Maris Ojamuru, ekspordiekspert Leila Haugas).

Varasem rahulolu praktikumi kui tervikuna on olnud väga kõrge – 92%!

Huvi korral registreeri ennast.

 

Nimi
Strateegia praktikum
Hind
500 eurot + km
Staatus
Tulemas
Töökeel
eesti keel

Kellele on praktikum mõeldud?

 • Ootame kandideerima ekspordikogemusega, ambitsioonikate eesmärkide ja kasvupotentsiaaliga ettevõtteid.
 • Ettevõte peab olema tegutsenud vähemalt 3 aastat ning seal peab töötama vähemalt 8 töötajat.
 • Igast ettevõttest ootame osalema 2–3 inimest, sh ettevõtte tegevjuht ja/või võtmeisik, kellele on strateegiliste otsuste juures oluline roll.
 • Programmis osalemine on ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi (VTA) ja eeldab ettevõttelt piisava VTA jäägi olemasolu. Selle programmi VTA ettevõtte kohta on grupi täitumisel 12824 eurot.
Vaata, mis on sinu ettevõtte VTA jääk

Mis sinu ettevõttes muutub?

praktikaprogramm keskendub Sinu äri arengule ja kasvule

valmib konkurentsivõimeline strateegia

oled valmis uutele turgudele sisenemiseks

selge tegevuskava eesmärkide saavutamiseks

Koolitaja ja mentor Indrek Saul

“Kõige halvem strateegia on ootamine, mitte millegi tegemine. Isegi halb plaan on parem kui plaani puudumine, sest esimest on võimalik paremaks teha, ootamist aga mitte.”

Kandideerimine

Kandideerimisankeedi täitnud ettevõtted, kes vastavad osalejatele ettenähtud tingimustele, kutsutakse virtuaalsele 15- minutilisele vestlusele.
Vestluse tulemusena hinnatakse ettevõtte sobivust ja motivatsiooni programmis osalemiseks. Intervjuul käsitletavad teemad saadetakse kandideerijale peale intervjueerimisaja kinnitamist. Peale kandideerimisperioodi lõppu teeb osalejate lõpliku valiku EASi hindamiskomisjon.

Gruppi valitakse osalema kuni 8 ettevõtet. Koolitused toimuvad Tallinnas ja nendel osalemine on ettevõtetele kohustuslik.

Töötoad

Praktikaprogrammi jooksul toimub 6 praktilist töötuba, mida viivad läbi oma ala tippkoolitajad ning lisaks käivad oma kogemusi jagamas Eesti ambitsioonikad ettevõtjad. 

Igast osalevast ettevõttest on oodatud 23 meeskonnaliiget, sh kindlasti ka võtmeisikud. Kokku on igas koolitusgrupis 68 ettevõtet

Töötoad on praktilised me ei tee töötubades hüpoteetilisi harjutusi, kõik harjutused ja töölehed on suunatud Sinu ettevõtte strateegia läbimõtlemisele. Töötubades tehtud harjutused annavad sisendi strateegiasse. Kõik töölehed, mida töötubades kasutad, saad tööriistadena oma kasutusse, et neid ka hilisemas töös kasutada.

 

Töötubade teemad ja toimumisajad

Grupp IX

I töötuba 22.11.2023 – Sissejuhatus praktikumi. Kontekst ja hetkeolukord. Senised ja tulevased kasvuvõimalused. (Indrek Saul)

II töötuba 05.12.2023 – Eristumine toote- või teenusedisainiga. Kestlikkuse strateegia. (Indrek Saul, Kaarel Mikkin, Maris Ojamuru)

III töötuba 10.01.2024 – Eristumise strateegiad. Trendid. (Indrek Saul)

IV töötuba 31.01.2024 – Kasvupotentsiaal ja fookused. Ekspordistrateegia (Indrek Saul, Leila Haugas)

V töötuba 21.02.2024 – Eesmärgipuu ja tegevuskava. Ärimudeli uuendused. Kogemuslugu. (Indrek Saul, inspiratsiooniesineja)

VI töötuba 12.03.2024 – Strateegia elluviimine. Strateegiate kaitsmised. Muudatuste juhtimine. Juhtimine. Kogemuslugu (Indrek Saul, Hede-Kerstin Luik, inspiratsiooniesineja)

 

Veebiseminar – 24.01.2024 – Anu Ruul

Kuidas ja kas innovatsioon saab olla kestlik, mis on innovatsiooni eksperimendid ning sellest, kuidas innovatsiooniprotsessi teadlikult disainida ning strateegialoomega ühildada.

Veebiseminar – 29.01.2024 – Indrek Seppo

Lühidalt tehisintellekti olemus, miks on see äristrateegias oluline? Andmete roll ehk kuidas saab ettevõte oma andmeid tehisintellekti strateegias kasutada? Andmepõhine otsustamine.

Grupp X

I töötuba 13.12.2023 – Sissejuhatus praktikumi. Kontekst ja hetkeolukord. Senised ja tulevased kasvuvõimalused. (Indrek Saul)

II töötuba 17.01.2024 – Eristumine toote- või teenusedisainiga. (Indrek Saul, Kaarel Mikkin). Kestlikkuse strateegia. (Maris Ojamuru)

III töötuba 07.02.2024 – Eristumise strateegiad. Trendid. (Indrek Saul)

IV töötuba 06.03.2024 – Kasvupotentsiaal ja fookused. (Indrek Saul). Ekspordistrateegia (Leila Haugas)

V töötuba 20.03.2024 – Eesmärgipuu ja tegevuskava. Ärimudeli uuendused. (Indrek Saul). Kogemuslugu. (inspiratsiooniesineja)

VI töötuba 03.04.2024 – Strateegia elluviimine. Strateegiate kaitsmised. Juhtimine. (Indrek Saul) Muudatuste juhtimine. (Hede-Kerstin Luik) Juhtimine. Kogemuslugu (inspiratsiooniesineja)

 

Veebiseminar – 24.01.2024 – Anu Ruul

Kuidas ja kas innovatsioon saab olla kestlik, mis on innovatsiooni eksperimendid ning sellest, kuidas innovatsiooniprotsessi teadlikult disainida ning strateegialoomega ühildada.

Veebiseminar – 29.01.2024 – Indrek Seppo

Lühidalt tehisintellekti olemus, miks on see äristrateegias oluline? Andmete roll ehk kuidas saab ettevõte oma andmeid tehisintellekti strateegias kasutada? Andmepõhine otsustamine.

Koolitajad

Koolitajate ja mentorite kohta saate lisa lugeda SIIN.

Indrek Saul

– Eristumine toote- ja teenusedisainiga
– Kasutajakogemus, klientide mõistmine
– Rahvusvahelises konkurentsis püsimine

Loe lisa SIIN.

Kaarel Mikkin
 • Tootearendus
 • Teenusedisain
 • Uue toote turule toomine

Koostöö kestlikkuse ekspertidega

Igal ettevõttel on võimalus kasutada ka Sustinere kestlikkuse ekspertide abi. Võimaldame ettevõtetel vajaduspõhiselt kaasata kestlikkuse eksperte kuni 2h mahus ettevõtte kohta programmi jooksul.

Mentorid

Koolitajate ja mentorite kohta saate lisa lugeda SIIN.

Mentorpaarid moodustatakse peale I töötuba võttes maksimaalselt arvesse mõlema osapoole soove.

Heidi Kakko
 • Pikaajalised kasvustrateegiad
 • IT-​rakendustega seotud toote-​ ja teenusearendus
 • Kasvukapitali kaasamine, ärimudeli innovatsioon ja arendus

Loe programmi ekspertide kohta pikemalt SIIN.

Kaarel Mikkin
 • Tootearendus
 • Teenusedisain
 • Uue toote turule toomine

Loe programmi ekspertide kohta pikemalt SIIN.

Birgit Linnamäe
 • Kuidas kasvatada firma väärtust
 • Äriarendus, strateegiline partnerlus, rahvusvahelised turud
 • Kultuurierinevused, välissuhtlus, keerulised kliendisuhted

Loe programmi ekspertide kohta pikemalt SIIN.

Indrek Saul
 • Ettevõtte kasvustrateegiad
 • Hinnataju mõjutamine
 • Kuidas ettevõttena eristuda

Loe programmi ekspertide kohta pikemalt SIIN.

Andro Kullerkupp
 • Kuidas laieneda välisturgudele
 • Ärimudelid, strateegiad, juhtimisprotsessid
 • Inimeste juhtimine

Loe programmi ekspertide kohta pikemalt SIIN.

 

Jana Koppel
 • Strateegiline juhtimine
 • Turundus
 • Müük

Loe programmi ekspertide kohta pikemalt SIIN.

Kari Maripuu
 • Strateegiline juhtimine
 • Kliendisuhted ja personaalmüük
 • Teenuse ekspordi planeerimine

Loe programmi ekspertide kohta pikemalt SIIN.

Mart Maasik
 • Ärimudelid
 • Uute ärisuundade ja väärtuspakkumiste loomine
 • B2B-​põhiste strateegiliste partnerluste loomine

Loe programmi ekspertide kohta pikemalt SIIN.

Individuaalne töö

Ettevõtte individuaalne töö 4 kuud

Kogu praktikaprogrammi ajal saab programmis osalev ettevõtte meeskond teha iseseisvaid töid, mis koonduvad lõpuks ettevõtte strateegiliseks plaaniks.

Meie partner

Meie partner teenuse elluviimisel on: BDA Consulting OÜ Koolitused, nõustamine, eksperdid | BDA Consulting | Estonia
Lisainfot küsi: [email protected]

Teekond

Kandideerimisankeedi täitnud ettevõtted, kes vastavad osalejatele ettenähtud tingimustele, kutsutakse virtuaalsele 15- minutilisele vestlusele.
Vestluse tulemusena hinnatakse ettevõtte sobivust ja motivatsiooni programmis osalemiseks. Intervjuul käsitletavad teemad saadetakse kandideerijale peale intervjueerimisaja kinnitamist. Peale kandideerimisperioodi lõppu teeb osalejate lõpliku valiku EASi hindamiskomisjon.

Gruppi valitakse osalema kuni 8 ettevõtet. Koolitused toimuvad Tallinnas ja nendel osalemine on ettevõtetele kohustuslik.

Praktikaprogrammi jooksul toimub 6 praktilist töötuba, mida viivad läbi oma ala tippkoolitajad ning lisaks käivad oma kogemusi jagamas Eesti ambitsioonikad ettevõtjad. 

Igast osalevast ettevõttest on oodatud 23 meeskonnaliiget, sh kindlasti ka võtmeisikud. Kokku on igas koolitusgrupis 68 ettevõtet

Töötoad on praktilised me ei tee töötubades hüpoteetilisi harjutusi, kõik harjutused ja töölehed on suunatud Sinu ettevõtte strateegia läbimõtlemisele. Töötubades tehtud harjutused annavad sisendi strateegiasse. Kõik töölehed, mida töötubades kasutad, saad tööriistadena oma kasutusse, et neid ka hilisemas töös kasutada.

 

Töötubade teemad ja toimumisajad

Grupp IX

I töötuba 22.11.2023 – Sissejuhatus praktikumi. Kontekst ja hetkeolukord. Senised ja tulevased kasvuvõimalused. (Indrek Saul)

II töötuba 05.12.2023 – Eristumine toote- või teenusedisainiga. Kestlikkuse strateegia. (Indrek Saul, Kaarel Mikkin, Maris Ojamuru)

III töötuba 10.01.2024 – Eristumise strateegiad. Trendid. (Indrek Saul)

IV töötuba 31.01.2024 – Kasvupotentsiaal ja fookused. Ekspordistrateegia (Indrek Saul, Leila Haugas)

V töötuba 21.02.2024 – Eesmärgipuu ja tegevuskava. Ärimudeli uuendused. Kogemuslugu. (Indrek Saul, inspiratsiooniesineja)

VI töötuba 12.03.2024 – Strateegia elluviimine. Strateegiate kaitsmised. Muudatuste juhtimine. Juhtimine. Kogemuslugu (Indrek Saul, Hede-Kerstin Luik, inspiratsiooniesineja)

 

Veebiseminar – 24.01.2024 – Anu Ruul

Kuidas ja kas innovatsioon saab olla kestlik, mis on innovatsiooni eksperimendid ning sellest, kuidas innovatsiooniprotsessi teadlikult disainida ning strateegialoomega ühildada.

Veebiseminar – 29.01.2024 – Indrek Seppo

Lühidalt tehisintellekti olemus, miks on see äristrateegias oluline? Andmete roll ehk kuidas saab ettevõte oma andmeid tehisintellekti strateegias kasutada? Andmepõhine otsustamine.

Grupp X

I töötuba 13.12.2023 – Sissejuhatus praktikumi. Kontekst ja hetkeolukord. Senised ja tulevased kasvuvõimalused. (Indrek Saul)

II töötuba 17.01.2024 – Eristumine toote- või teenusedisainiga. (Indrek Saul, Kaarel Mikkin). Kestlikkuse strateegia. (Maris Ojamuru)

III töötuba 07.02.2024 – Eristumise strateegiad. Trendid. (Indrek Saul)

IV töötuba 06.03.2024 – Kasvupotentsiaal ja fookused. (Indrek Saul). Ekspordistrateegia (Leila Haugas)

V töötuba 20.03.2024 – Eesmärgipuu ja tegevuskava. Ärimudeli uuendused. (Indrek Saul). Kogemuslugu. (inspiratsiooniesineja)

VI töötuba 03.04.2024 – Strateegia elluviimine. Strateegiate kaitsmised. Juhtimine. (Indrek Saul) Muudatuste juhtimine. (Hede-Kerstin Luik) Juhtimine. Kogemuslugu (inspiratsiooniesineja)

 

Veebiseminar – 24.01.2024 – Anu Ruul

Kuidas ja kas innovatsioon saab olla kestlik, mis on innovatsiooni eksperimendid ning sellest, kuidas innovatsiooniprotsessi teadlikult disainida ning strateegialoomega ühildada.

Veebiseminar – 29.01.2024 – Indrek Seppo

Lühidalt tehisintellekti olemus, miks on see äristrateegias oluline? Andmete roll ehk kuidas saab ettevõte oma andmeid tehisintellekti strateegias kasutada? Andmepõhine otsustamine.

Koolitajate ja mentorite kohta saate lisa lugeda SIIN.

Indrek Saul

– Eristumine toote- ja teenusedisainiga
– Kasutajakogemus, klientide mõistmine
– Rahvusvahelises konkurentsis püsimine

Loe lisa SIIN.

Kaarel Mikkin
 • Tootearendus
 • Teenusedisain
 • Uue toote turule toomine

Igal ettevõttel on võimalus kasutada ka Sustinere kestlikkuse ekspertide abi. Võimaldame ettevõtetel vajaduspõhiselt kaasata kestlikkuse eksperte kuni 2h mahus ettevõtte kohta programmi jooksul.

Koolitajate ja mentorite kohta saate lisa lugeda SIIN.

Mentorpaarid moodustatakse peale I töötuba võttes maksimaalselt arvesse mõlema osapoole soove.

Heidi Kakko
 • Pikaajalised kasvustrateegiad
 • IT-​rakendustega seotud toote-​ ja teenusearendus
 • Kasvukapitali kaasamine, ärimudeli innovatsioon ja arendus

Loe programmi ekspertide kohta pikemalt SIIN.

Kaarel Mikkin
 • Tootearendus
 • Teenusedisain
 • Uue toote turule toomine

Loe programmi ekspertide kohta pikemalt SIIN.

Birgit Linnamäe
 • Kuidas kasvatada firma väärtust
 • Äriarendus, strateegiline partnerlus, rahvusvahelised turud
 • Kultuurierinevused, välissuhtlus, keerulised kliendisuhted

Loe programmi ekspertide kohta pikemalt SIIN.

Indrek Saul
 • Ettevõtte kasvustrateegiad
 • Hinnataju mõjutamine
 • Kuidas ettevõttena eristuda

Loe programmi ekspertide kohta pikemalt SIIN.

Andro Kullerkupp
 • Kuidas laieneda välisturgudele
 • Ärimudelid, strateegiad, juhtimisprotsessid
 • Inimeste juhtimine

Loe programmi ekspertide kohta pikemalt SIIN.

 

Jana Koppel
 • Strateegiline juhtimine
 • Turundus
 • Müük

Loe programmi ekspertide kohta pikemalt SIIN.

Kari Maripuu
 • Strateegiline juhtimine
 • Kliendisuhted ja personaalmüük
 • Teenuse ekspordi planeerimine

Loe programmi ekspertide kohta pikemalt SIIN.

Mart Maasik
 • Ärimudelid
 • Uute ärisuundade ja väärtuspakkumiste loomine
 • B2B-​põhiste strateegiliste partnerluste loomine

Loe programmi ekspertide kohta pikemalt SIIN.

Ettevõtte individuaalne töö 4 kuud

Kogu praktikaprogrammi ajal saab programmis osalev ettevõtte meeskond teha iseseisvaid töid, mis koonduvad lõpuks ettevõtte strateegiliseks plaaniks.

Meie partner teenuse elluviimisel on: BDA Consulting OÜ Koolitused, nõustamine, eksperdid | BDA Consulting | Estonia
Lisainfot küsi: [email protected]

Kogemuslood

Tutvu heade näidetega meie poolt toetatud kasvuambitsiooniga ettevõtetes.

Martin Lall
Martin Lall
AS Toidu-​ ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus tegevjuht

Tänu praktikumile saime läheneda murekohtadele struktureeritult ja süvenenult, kaasa aitasid ka praktilised arutelud ja kodutööd.

Loe lisa
Mark Paves
Mark Paves
AS Smarten Logistics tegevjuht

Olenemata ettevõtte suurusest või tegutsetud aastatest – värske pilk, oma ala tippkoolitajate nõuanded ja süsteemne lähenemine strateegiale tuleb kasuks kõigile.

Loe lisa
Helen Anijalg
Helen Anijalg
Roofit Solar Energy OÜ ekspordijuht

Llisaboonusena tulid peale lõpuesitlust meilt hinnapakkumisi küsima nii mõnedki grupikaaslased ja koolitajadki.

Loe lisa
Vivo Pender
Vivo Pender
Peretec OÜ juhatuse esimees

Isiklikult võin öelda, et sain juurde analüüsivõimet ja -tahet. Näen juba täna palju kitsaskohti, mida enne ei näinud.

Loe lisa
Xenia Joost
Xenia Joost
Haage Joogid OÜ ekspordijuht

Praktikum aitab mugavustsoonist välja tulla, sest tavaelus ei jää palju aega mõtete setitamiseks või järskude kannapöörete ette valmistamiseks.

Loe lisa
Merylin Rüütli
Merylin Rüütli
Muliers OÜ

Praktikumis osalemine aitab meil aga jõuda tulemusteni kiiremini ja läbimõeldumalt, et meie ettevõtte areng ja igapäevatöö oleks ettearvatavam.

Loe lisa
Kati Kusmin: majanduse suuna osas on konsensus olemas, nüüd tuleb järgmine käik sisse panna

Mis maksab elekter kümne aasta pärast? Millal muutuvad intressimäärad ning kas majanduslanguse põhi on käes? Need küsimused jäid seekordsel Tuulelohe lennu majanduskonverentsil lahtiseks, aga väga paljudes teemades valitses ka konsensus. Me teame, mis suunas peame oma majandusega liikuma, kirjutab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse juht Kati Kusmin. Seekordsel majanduskonverentsil kostis pea igas paneelis, et see mis tõi meid siia, ei vii meid edasi. Me oleme jõudnud oma riigi arengu ja ühiskondliku ambitsiooniga sinna, et kui seni võisime liikuda hoogsal sammul edasi olemasolevate tehnoloogiate kasutusele võtmisega ja kvaliteetse allhanke pakkumisega, siis nüüd on tagumine aeg lükata sisse järgmine käik liikumaks väärtusahelas kõrgemale.

Eesti innovatsiooni tähed särasid Brüsseli õppereisil  

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse korraldatud innovaatorite õppereis Brüsselisse, mis toimus 17.-20. märtsil, kujunes tõeliseks innovatsiooni tähistamise sündmuseks, pakkudes Eesti ettevõtjatele ainulaadseid võimalusi osalemiseks inspireerivates innovatsiooni edendamist puudutavates aruteludes, võrgustumisüritustel ning kohtumiseks Euroopa Liidu innovatsiooni valdkonna võtmeisikutega.   Maailma suurim teaduse ja innovatsioonirahastuse raamprogramm “Horizon Europe”, mahus 95,5 miljardit eurot, on oluliseks Euroopa Liidu (EL) innovatsiooni ja sellealase rahvusvahelise koostöö hoogustamise instrumendiks. Euroopa Liit on üleilmselt tuntud oma suurepäraste teadusavastuste poolest, kuid siiani on väljakutseks teadusavastuste reaalmajandusse viimine ning ühiskonna kasuks tööle panemine. EIC Summiti avakõned võtsid kenasti kokku, mis on saavutatud EL teaduse- ja innovatsiooni raamprogrammi “Horizon Europe” investeeringute toel

Ettevõtete kogemused: mis kasu annab innovatsioonidiagnostika? 

Ligi 40 ettevõtet on läbinud EASi ja KredExi innovatsioonivõimekuse diagnostika, kus eksperdid hindavad rahvusvaheliselt tunnustatud metoodika alusel ettevõtte olemasolevaid protsesse ja innovatsioonivõimekust. Oma kogemusi jagavad diagnostika läbinud TFTAK ja moomoo.   „Kogu diagnostika protsessi suureks väärtuseks oli innovatsioonialase teadlikkuse paranemine ja ühtlustumine ettevõtte tuumikgrupi liikmete vahel,“ sõnas ratta- ja suusariiete tootja moomoo juht Martti Sala.   Diagnostika tuum on põhjalik fookusgrupi intervjuu ettevõtte meeskonnaga, kus käiakse läbi näiteks ettevõtte innovatsioonikultuur, ärivaldkonna tundmine, strateegia, arendusprotsessid, võimekused ja vahendid. „Kui fookusgrupi intervjuuks oli aeg ja koht kokku lepitud, siis tegime oma tiimis lühikese uuringu, et aru saada, kuidas meie ettevõttes innovatsiooni mõistetakse. Selle

Riik toetab inseneeriatudengite arendusprojekte taas miljoni euroga
Riik toetab inseneeriatudengite arendusprojekte taas miljoni euroga

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koostöös EASi ja KredExi ühendasutusega toetavad 11 tudengite inseneeriavaldkonna arendusprojekti kogumahus ligi 1 miljoni euroga. „Mul on siiralt hea meel näha, et tudengite hoog taotlemisel ei ole raugenud ning võrreldes esimese taotlusvooruga oli ka projekti taotluste kvaliteet paranenud. Ma näen suurt väärtust selles, et tudengid saavad praktilisi kogemusi juba õppe ajal, innustades neid edaspidigi insenerioskusi proovile panema, sealhulgas ka tulevikus ise innovaatilise äritegevusega alustama. Kui selliseid ägedaid noori ägedate ideedega jagub, siis on me tulevik heades kätes,” ütles Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majanduse ja innovatsiooni asekantsler Sandra Särav. EASi ja KredExi ühendasutuse juhatuse liikme Sigrid Harjo sõnul tõi hindamiskomisjon esile tudengite professionaalsust

Eesti laevandussektori ettevõte näeb rohepöördes võimalust mitmekordseks kasvuks

Paari kuu eest lõhkas Eesti ettevõte SRC Group maailma suurima merendusuudiste portaali TradeWind veergudel tõelise uudispommi – kas tõesti võimaldab eestlaste loodud lahendus astuda suure sammu edasi laevandussektori dekarboniseerimisel? Taastuvatest allikatest pärit metanool on keskkonnasõbralik kütus, mida on võrdlemisi lihtne hoiustada ja käidelda. Väljakutse on seni seisnud alternatiivkütuse efektiivses ladustamises, sest võrreldes praegu enimkasutatavate laevakütustega võtab see pea kaks korda rohkem ruumi. 2021. aastal EASi “Ettevõtluse Auhind” konkursil aasta eksportööri tiitliga pärjatud SRC Groupi loodud tehniline lahendus võimaldab teatud ümberehitusega laevades mahutada kuni 85 protsenti rohkem metanooli. „Metanool on üks suurima potentsiaaliga biokütuseid, millele üleminekul on olnud kolm peamist probleemi:

Tagasi üles