Vaata peasisu

Strateegia praktikum

Strateegia praktikum aitab sul teha läbimõeldud strateegilisi valikuid oma ettevõtte pikaajalise edu ja kasvu tagamiseks. 4-kuuse programmi tulemusena saate põhjaliku ülevaate oma ettevõtte hetkeolukorrast ning strateegilistest väljakutsetest ja valikutest ning loote oma ettevõttele uue rakendatava konkurentsivõimelise kasvustrateegia 3-5 aastaks. Kasvustrateegia osa on ka kestlikkus (ESG).

Strateegia väljatöötamisel on abiks tippkoolitajad Indrek Saul ja Kaarel Mikkin, personaalne mentor, kestlikkuse eksperdid ning inspiratsioonikõnelejad (nt Sustinere Maris Ojamuru, ekspordiekspert Leila Haugas).

Varasem rahulolu praktikumi kui tervikuna on olnud väga kõrge – 92%!

Huvi korral registreeri ennast.

 

Nimi
Strateegia praktikum
Hind
500 eurot + km
Staatus
Tulemas
Töökeel
eesti keel

Kellele on praktikum mõeldud?

 • Ootame kandideerima ekspordikogemusega, ambitsioonikate eesmärkide ja kasvupotentsiaaliga ettevõtteid.
 • Ettevõte peab olema tegutsenud vähemalt 3 aastat ning seal peab töötama vähemalt 8 töötajat.
 • Igast ettevõttest ootame osalema 2–3 inimest, sh ettevõtte tegevjuht ja/või võtmeisik, kellele on strateegiliste otsuste juures oluline roll.
 • Programmis osalemine on ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi (VTA) ja eeldab ettevõttelt piisava VTA jäägi olemasolu. Selle programmi VTA ettevõtte kohta on grupi täitumisel 12824 eurot.
Vaata, mis on sinu ettevõtte VTA jääk

Mis sinu ettevõttes muutub?

praktikaprogramm keskendub Sinu äri arengule ja kasvule

valmib konkurentsivõimeline strateegia

oled valmis uutele turgudele sisenemiseks

selge tegevuskava eesmärkide saavutamiseks

Koolitaja ja mentor Indrek Saul

“Kõige halvem strateegia on ootamine, mitte millegi tegemine. Isegi halb plaan on parem kui plaani puudumine, sest esimest on võimalik paremaks teha, ootamist aga mitte.”

Kandideerimine

Kandideerimisankeedi täitnud ettevõtted, kes vastavad osalejatele ettenähtud tingimustele, kutsutakse virtuaalsele 15- minutilisele vestlusele.
Vestluse tulemusena hinnatakse ettevõtte sobivust ja motivatsiooni programmis osalemiseks. Intervjuul käsitletavad teemad saadetakse kandideerijale peale intervjueerimisaja kinnitamist. Peale kandideerimisperioodi lõppu teeb osalejate lõpliku valiku EASi hindamiskomisjon.

Gruppi valitakse osalema kuni 8 ettevõtet. Koolitused toimuvad Tallinnas ja nendel osalemine on ettevõtetele kohustuslik.

Töötoad

Praktikaprogrammi jooksul toimub 6 praktilist töötuba, mida viivad läbi oma ala tippkoolitajad ning lisaks käivad oma kogemusi jagamas Eesti ambitsioonikad ettevõtjad. 

Igast osalevast ettevõttest on oodatud 23 meeskonnaliiget, sh kindlasti ka võtmeisikud. Kokku on igas koolitusgrupis 68 ettevõtet

Töötoad on praktilised me ei tee töötubades hüpoteetilisi harjutusi, kõik harjutused ja töölehed on suunatud Sinu ettevõtte strateegia läbimõtlemisele. Töötubades tehtud harjutused annavad sisendi strateegiasse. Kõik töölehed, mida töötubades kasutad, saad tööriistadena oma kasutusse, et neid ka hilisemas töös kasutada.

 

Töötubade teemad ja toimumisajad

Grupp IX

I töötuba 22.11.2023 – Sissejuhatus praktikumi. Kontekst ja hetkeolukord. Senised ja tulevased kasvuvõimalused. (Indrek Saul)

II töötuba 05.12.2023 – Eristumine toote- või teenusedisainiga. Kestlikkuse strateegia. (Indrek Saul, Kaarel Mikkin, Maris Ojamuru)

III töötuba 10.01.2024 – Eristumise strateegiad. Trendid. (Indrek Saul)

IV töötuba 31.01.2024 – Kasvupotentsiaal ja fookused. Ekspordistrateegia (Indrek Saul, Leila Haugas)

V töötuba 21.02.2024 – Eesmärgipuu ja tegevuskava. Ärimudeli uuendused. Kogemuslugu. (Indrek Saul, inspiratsiooniesineja)

VI töötuba 12.03.2024 – Strateegia elluviimine. Strateegiate kaitsmised. Muudatuste juhtimine. Juhtimine. Kogemuslugu (Indrek Saul, Hede-Kerstin Luik, inspiratsiooniesineja)

 

Veebiseminar – 24.01.2024 – Anu Ruul

Kuidas ja kas innovatsioon saab olla kestlik, mis on innovatsiooni eksperimendid ning sellest, kuidas innovatsiooniprotsessi teadlikult disainida ning strateegialoomega ühildada.

 

Grupp X

I töötuba 13.12.2023 – Sissejuhatus praktikumi. Kontekst ja hetkeolukord. Senised ja tulevased kasvuvõimalused. (Indrek Saul)

II töötuba 17.01.2024 – Eristumine toote- või teenusedisainiga. (Indrek Saul, Kaarel Mikkin). Kestlikkuse strateegia. (Maris Ojamuru)

III töötuba 07.02.2024 – Eristumise strateegiad. Trendid. (Indrek Saul)

IV töötuba 06.03.2024 – Kasvupotentsiaal ja fookused. (Indrek Saul). Ekspordistrateegia (Leila Haugas)

V töötuba 20.03.2024 – Eesmärgipuu ja tegevuskava. Ärimudeli uuendused. (Indrek Saul). Kogemuslugu. (inspiratsiooniesineja)

VI töötuba 03.04.2024 – Strateegia elluviimine. Strateegiate kaitsmised. Juhtimine. (Indrek Saul) Muudatuste juhtimine. (Hede-Kerstin Luik) Juhtimine. Kogemuslugu (inspiratsiooniesineja)

 

Veebiseminar – 24.01.2024 – Anu Ruul

Kuidas ja kas innovatsioon saab olla kestlik, mis on innovatsiooni eksperimendid ning sellest, kuidas innovatsiooniprotsessi teadlikult disainida ning strateegialoomega ühildada.

Koolitajad

Koolitajate ja mentorite kohta saate lisa lugeda SIIN.

Indrek Saul

– Eristumine toote- ja teenusedisainiga
– Kasutajakogemus, klientide mõistmine
– Rahvusvahelises konkurentsis püsimine

Loe lisa SIIN.

Kaarel Mikkin
 • Tootearendus
 • Teenusedisain
 • Uue toote turule toomine

Koostöö kestlikkuse ekspertidega

Igal ettevõttel on võimalus kasutada ka Sustinere kestlikkuse ekspertide abi. Võimaldame ettevõtetel vajaduspõhiselt kaasata kestlikkuse eksperte kuni 2h mahus ettevõtte kohta programmi jooksul.

Mentorid

Koolitajate ja mentorite kohta saate lisa lugeda SIIN.

Mentorpaarid moodustatakse peale I töötuba võttes maksimaalselt arvesse mõlema osapoole soove.

Heidi Kakko
 • Pikaajalised kasvustrateegiad
 • IT-​rakendustega seotud toote-​ ja teenusearendus
 • Kasvukapitali kaasamine, ärimudeli innovatsioon ja arendus

Loe programmi ekspertide kohta pikemalt SIIN.

Kaarel Mikkin
 • Tootearendus
 • Teenusedisain
 • Uue toote turule toomine

Loe programmi ekspertide kohta pikemalt SIIN.

Birgit Linnamäe
 • Kuidas kasvatada firma väärtust
 • Äriarendus, strateegiline partnerlus, rahvusvahelised turud
 • Kultuurierinevused, välissuhtlus, keerulised kliendisuhted

Loe programmi ekspertide kohta pikemalt SIIN.

Indrek Saul
 • Ettevõtte kasvustrateegiad
 • Hinnataju mõjutamine
 • Kuidas ettevõttena eristuda

Loe programmi ekspertide kohta pikemalt SIIN.

Andro Kullerkupp
 • Kuidas laieneda välisturgudele
 • Ärimudelid, strateegiad, juhtimisprotsessid
 • Inimeste juhtimine

Loe programmi ekspertide kohta pikemalt SIIN.

 

Jana Koppel
 • Strateegiline juhtimine
 • Turundus
 • Müük

Loe programmi ekspertide kohta pikemalt SIIN.

Kari Maripuu
 • Strateegiline juhtimine
 • Kliendisuhted ja personaalmüük
 • Teenuse ekspordi planeerimine

Loe programmi ekspertide kohta pikemalt SIIN.

Mart Maasik
 • Ärimudelid
 • Uute ärisuundade ja väärtuspakkumiste loomine
 • B2B-​põhiste strateegiliste partnerluste loomine

Loe programmi ekspertide kohta pikemalt SIIN.

Individuaalne töö

Ettevõtte individuaalne töö 4 kuud

Kogu praktikaprogrammi ajal saab programmis osalev ettevõtte meeskond teha iseseisvaid töid, mis koonduvad lõpuks ettevõtte strateegiliseks plaaniks.

Meie partner

Meie partner teenuse elluviimisel on: BDA Consulting OÜ Koolitused, nõustamine, eksperdid | BDA Consulting | Estonia
Lisainfot küsi: [email protected]

Teekond

Kandideerimisankeedi täitnud ettevõtted, kes vastavad osalejatele ettenähtud tingimustele, kutsutakse virtuaalsele 15- minutilisele vestlusele.
Vestluse tulemusena hinnatakse ettevõtte sobivust ja motivatsiooni programmis osalemiseks. Intervjuul käsitletavad teemad saadetakse kandideerijale peale intervjueerimisaja kinnitamist. Peale kandideerimisperioodi lõppu teeb osalejate lõpliku valiku EASi hindamiskomisjon.

Gruppi valitakse osalema kuni 8 ettevõtet. Koolitused toimuvad Tallinnas ja nendel osalemine on ettevõtetele kohustuslik.

Praktikaprogrammi jooksul toimub 6 praktilist töötuba, mida viivad läbi oma ala tippkoolitajad ning lisaks käivad oma kogemusi jagamas Eesti ambitsioonikad ettevõtjad. 

Igast osalevast ettevõttest on oodatud 23 meeskonnaliiget, sh kindlasti ka võtmeisikud. Kokku on igas koolitusgrupis 68 ettevõtet

Töötoad on praktilised me ei tee töötubades hüpoteetilisi harjutusi, kõik harjutused ja töölehed on suunatud Sinu ettevõtte strateegia läbimõtlemisele. Töötubades tehtud harjutused annavad sisendi strateegiasse. Kõik töölehed, mida töötubades kasutad, saad tööriistadena oma kasutusse, et neid ka hilisemas töös kasutada.

 

Töötubade teemad ja toimumisajad

Grupp IX

I töötuba 22.11.2023 – Sissejuhatus praktikumi. Kontekst ja hetkeolukord. Senised ja tulevased kasvuvõimalused. (Indrek Saul)

II töötuba 05.12.2023 – Eristumine toote- või teenusedisainiga. Kestlikkuse strateegia. (Indrek Saul, Kaarel Mikkin, Maris Ojamuru)

III töötuba 10.01.2024 – Eristumise strateegiad. Trendid. (Indrek Saul)

IV töötuba 31.01.2024 – Kasvupotentsiaal ja fookused. Ekspordistrateegia (Indrek Saul, Leila Haugas)

V töötuba 21.02.2024 – Eesmärgipuu ja tegevuskava. Ärimudeli uuendused. Kogemuslugu. (Indrek Saul, inspiratsiooniesineja)

VI töötuba 12.03.2024 – Strateegia elluviimine. Strateegiate kaitsmised. Muudatuste juhtimine. Juhtimine. Kogemuslugu (Indrek Saul, Hede-Kerstin Luik, inspiratsiooniesineja)

 

Veebiseminar – 24.01.2024 – Anu Ruul

Kuidas ja kas innovatsioon saab olla kestlik, mis on innovatsiooni eksperimendid ning sellest, kuidas innovatsiooniprotsessi teadlikult disainida ning strateegialoomega ühildada.

 

Grupp X

I töötuba 13.12.2023 – Sissejuhatus praktikumi. Kontekst ja hetkeolukord. Senised ja tulevased kasvuvõimalused. (Indrek Saul)

II töötuba 17.01.2024 – Eristumine toote- või teenusedisainiga. (Indrek Saul, Kaarel Mikkin). Kestlikkuse strateegia. (Maris Ojamuru)

III töötuba 07.02.2024 – Eristumise strateegiad. Trendid. (Indrek Saul)

IV töötuba 06.03.2024 – Kasvupotentsiaal ja fookused. (Indrek Saul). Ekspordistrateegia (Leila Haugas)

V töötuba 20.03.2024 – Eesmärgipuu ja tegevuskava. Ärimudeli uuendused. (Indrek Saul). Kogemuslugu. (inspiratsiooniesineja)

VI töötuba 03.04.2024 – Strateegia elluviimine. Strateegiate kaitsmised. Juhtimine. (Indrek Saul) Muudatuste juhtimine. (Hede-Kerstin Luik) Juhtimine. Kogemuslugu (inspiratsiooniesineja)

 

Veebiseminar – 24.01.2024 – Anu Ruul

Kuidas ja kas innovatsioon saab olla kestlik, mis on innovatsiooni eksperimendid ning sellest, kuidas innovatsiooniprotsessi teadlikult disainida ning strateegialoomega ühildada.

Koolitajate ja mentorite kohta saate lisa lugeda SIIN.

Indrek Saul

– Eristumine toote- ja teenusedisainiga
– Kasutajakogemus, klientide mõistmine
– Rahvusvahelises konkurentsis püsimine

Loe lisa SIIN.

Kaarel Mikkin
 • Tootearendus
 • Teenusedisain
 • Uue toote turule toomine

Igal ettevõttel on võimalus kasutada ka Sustinere kestlikkuse ekspertide abi. Võimaldame ettevõtetel vajaduspõhiselt kaasata kestlikkuse eksperte kuni 2h mahus ettevõtte kohta programmi jooksul.

Koolitajate ja mentorite kohta saate lisa lugeda SIIN.

Mentorpaarid moodustatakse peale I töötuba võttes maksimaalselt arvesse mõlema osapoole soove.

Heidi Kakko
 • Pikaajalised kasvustrateegiad
 • IT-​rakendustega seotud toote-​ ja teenusearendus
 • Kasvukapitali kaasamine, ärimudeli innovatsioon ja arendus

Loe programmi ekspertide kohta pikemalt SIIN.

Kaarel Mikkin
 • Tootearendus
 • Teenusedisain
 • Uue toote turule toomine

Loe programmi ekspertide kohta pikemalt SIIN.

Birgit Linnamäe
 • Kuidas kasvatada firma väärtust
 • Äriarendus, strateegiline partnerlus, rahvusvahelised turud
 • Kultuurierinevused, välissuhtlus, keerulised kliendisuhted

Loe programmi ekspertide kohta pikemalt SIIN.

Indrek Saul
 • Ettevõtte kasvustrateegiad
 • Hinnataju mõjutamine
 • Kuidas ettevõttena eristuda

Loe programmi ekspertide kohta pikemalt SIIN.

Andro Kullerkupp
 • Kuidas laieneda välisturgudele
 • Ärimudelid, strateegiad, juhtimisprotsessid
 • Inimeste juhtimine

Loe programmi ekspertide kohta pikemalt SIIN.

 

Jana Koppel
 • Strateegiline juhtimine
 • Turundus
 • Müük

Loe programmi ekspertide kohta pikemalt SIIN.

Kari Maripuu
 • Strateegiline juhtimine
 • Kliendisuhted ja personaalmüük
 • Teenuse ekspordi planeerimine

Loe programmi ekspertide kohta pikemalt SIIN.

Mart Maasik
 • Ärimudelid
 • Uute ärisuundade ja väärtuspakkumiste loomine
 • B2B-​põhiste strateegiliste partnerluste loomine

Loe programmi ekspertide kohta pikemalt SIIN.

Ettevõtte individuaalne töö 4 kuud

Kogu praktikaprogrammi ajal saab programmis osalev ettevõtte meeskond teha iseseisvaid töid, mis koonduvad lõpuks ettevõtte strateegiliseks plaaniks.

Meie partner teenuse elluviimisel on: BDA Consulting OÜ Koolitused, nõustamine, eksperdid | BDA Consulting | Estonia
Lisainfot küsi: [email protected]

Kogemuslood

Tutvu heade näidetega meie poolt toetatud kasvuambitsiooniga ettevõtetes.

Martin Lall
Martin Lall
AS Toidu-​ ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus tegevjuht

Tänu praktikumile saime läheneda murekohtadele struktureeritult ja süvenenult, kaasa aitasid ka praktilised arutelud ja kodutööd.

Loe lisa
Mark Paves
Mark Paves
AS Smarten Logistics tegevjuht

Olenemata ettevõtte suurusest või tegutsetud aastatest – värske pilk, oma ala tippkoolitajate nõuanded ja süsteemne lähenemine strateegiale tuleb kasuks kõigile.

Loe lisa
Helen Anijalg
Helen Anijalg
Roofit Solar Energy OÜ ekspordijuht

Llisaboonusena tulid peale lõpuesitlust meilt hinnapakkumisi küsima nii mõnedki grupikaaslased ja koolitajadki.

Loe lisa
Vivo Pender
Vivo Pender
Peretec OÜ juhatuse esimees

Isiklikult võin öelda, et sain juurde analüüsivõimet ja -tahet. Näen juba täna palju kitsaskohti, mida enne ei näinud.

Loe lisa
Xenia Joost
Xenia Joost
Haage Joogid OÜ ekspordijuht

Praktikum aitab mugavustsoonist välja tulla, sest tavaelus ei jää palju aega mõtete setitamiseks või järskude kannapöörete ette valmistamiseks.

Loe lisa
Merylin Rüütli
Merylin Rüütli
Muliers OÜ

Praktikumis osalemine aitab meil aga jõuda tulemusteni kiiremini ja läbimõeldumalt, et meie ettevõtte areng ja igapäevatöö oleks ettearvatavam.

Loe lisa
Eesti ettevõte GScan diagnoosib Ühendkuningriigis ohtlikke sildu

Eesti süvatehnoloogiaettevõte GScan sihib revolutsioonilise müüonkiirgusel põhineva tehnoloogiaga uut globaalset turgu – infrastruktuuriobjektide diagnostikat. 2018. aastal kukkus Itaalias Genovas kokku maanteesild, tragöödias hukkus 43 inimest. Paljud 20. sajandi keskel ehitatud sillad on jõudmas oma elukaare lõpuni ning vajaksid hädasti rekonstrueerimist. Näiteks USAs on hinnanguliselt 44 000 kehvas olukorras silda, millest kõik ei vaja küll kohest rekonstrueerimist, kuid mida tuleks tähelepanelikumalt jälgida. Probleem on selles, et paljude sillatüüpide puhul on diagnostika kas äärmiselt kallis või väga keeruline – siin tulebki appi Eesti ettevõte GScan. Ettevõtte patenteeritud tehnoloogia rakendab ohutut ja looduses esinevat müüonkiirgust, mis aitab näha materjalidest läbi paremini kui ühegi teise

Konverents: isegi kui initsiatiiv on karistatav, innovatsioon on teostatav!

Avaliku sektori uuendajaid ja ettevõtete esindajaid kogunesid täna Kultuurikatlasse kuulama kolleegide kogemuslugusid innovatsiooni loomisest ja hankimisest erinevates valdkondades. Konverentsi eesmärk on julgustada avaliku sektori organisatsioonide esindajaid katsetama, piloteerima ja tulevikku vaatama ning otsima lahendusi erasektorist. Konverentsi avanud majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo sõnul peab avalik sektor olema innovatsiooni eeskujuks. „Eesti 2035 visiooni teostumiseks on meil vaja uusi ja paremaid lahendusi ehk innovatsiooni. Igal aastal tellivad riigiasutused ligikaudu 4-5 miljardi euro eest tooteid ja teenuseid, mis moodustab Eesti SKPst pea viiendiku. See tähendab, et riigihangetel on turul märkimisväärne ostujõud, millega saab anda hoogu Eesti ettevõtete innovaatilistele toodetele ja teenustele. On vaja

Karl-Villiam Vaserik: edukate ettevõtete jaoks annab kriis võimaluse konkurentidest mööduda

Strateegia koostamine on kriiside ajal muutunud ettevõtete jaoks üha olulisemaks aspektiks, mis võib aidata mitte ainult kriisis ellu jääda, vaid ka sellest tugevamana väljuda. EASi äriarenduse projektijuht Karl-Villiam Vaserik selgitab, kuidas kriisiolukorras saab ettevõtet kasvule suunata ja ​​konkurendid selja taha jätta. 2021. aastal viidi läbi Eesti kõige laiapõhjalisem juhtimisvaldkonna uuring, millest selgus, et strateegia ja visiooni puudumine on Eesti ettevõtete kasvu takistavate tegurite hulgas kolmandal kohal. Kui ettevõttel puudub kindel siht ning käive ja kasuminumbrid püsivad juba pikemat aega muutumatuna või on lausa languses, siis on aeg luua ettevõttele korralik kasvustrateegia.  Miks strateegiat sellisel juhul ei koostata? Sageli tuuakse põhjuseks

EASi ja KredExi ühendasutus avas uue toetusvooru teadmusmahukate arenduste elluviimiseks

Täna, 9. oktoobril avas EASi ja KredExi ühendasutus rakendusuuringute programmi (RUP) viienda toetusvooru teadmusmahukate tootearendusprojektide ja rakendusuuringute elluviimiseks. Vooru eelarve on 15 miljonit eurot ning maksimaalne toetus ühele ettevõttele kaks miljonit eurot. Ettevõtete arendusprojekte aitavad ette valmistada ja läbi mõelda erinevate valdkondade spetsialistid.  “Eesti majandusele uue hoo andmise eelduseks on üleminek teadmusmahukale majandusele ning seeläbi kõrgtehnoloogilise ekspordi suurendamine. Selliste tehnoloogiate väljatöötamine on seotud suure riskiga, mistõttu tuleb riik ettevõtjatele nii nõu kui ka toetusega appi,” sõnas EASi ja KredExi ühendasutuse rakendusuuringute osakonna juht Madis Raukas.  Ta lisas, et RUP aitab ettevõtetel riske maandada ning arendustööd kiirendada. Taotlusprotsessis osalemise eelduseks on

Ivo Suursoo: digihirmu vastu aitab õppimine

Äripäeva Raadio saates jagas ärikonsultatsiooni ettevõtte Columbus Baltikumi tegevjuht ja Tööandjate Keskliidu Innovatsiooni Käivituskoja juht Ivo Suursoo viite praktilist sammu ettevõtete juhtidele ja juhtkonna liikmetele, mida digitaliseerimise projektide ja digiinvesteeringute peale mõeldes astuda. Esmalt aga suurtest digitaliseerimise trendidest rääkides tõi Suursoo välja automatiseerimise. „Tuleviku trendide mõttes võib põhimõtteliselt jagada ettevõtted kaheks – tööjõumahukad ettevõtted ja tootemahukad ettevõtted. Tööjõumahukates ettevõtetes on kindlasti üks trend hüperautomatiseerimine, millele tasub kohe ka tegelikult rongile hüpata. Tänane integratsioonitehnoloogiate areng võimaldab ebavajalikku tööd inimese jaoks vältida ja hulga käsitööd vahelt ära lõigata,“ selgitas ta. „Hea uudis on see, et automatiseerimise lahendused ei ole enam kallid. Väikeettevõtte