Vaata peasisu Ühtekuuluvuspoliitika logo 2021-2027 (kaasrahastanud EU, EST)

Ringdisaini meistriklass

Tule muuda kestlikud ja jätkusuutlikud lahendused oma ettevõtte konkurentsieeliseks.

Ringdisain on tootearendusprotsess, mille fookuses on toodete ja teenuste keskkonnamõju vähendamine ning uuenduslike lahenduste leidmine. Tooraine ja materjalide kättesaadavus ja tarneprobleemid ning selle mõju planeedile on tootmisettevõtetes süvenev probleem, kus ringdisaini printsiipidel on oluline roll.

Ringdisaini meistriklass on tööstusettevõtetele abiks toote või teenuse protsesside ümbermõtestamisel ja –disainimisel, seades esikohale märksõnad kestlikkus ja innovaatilisus.

Tegemist on programmiga, kus 10 ambitsioonikat ettevõtet saavad süsteemselt läbi mõelda, kuidas muuta rohepööre oma ettevõtte konkurentsieeliseks. Rahvusvahelised ringmajanduse ja jätkusuutlikkuse tippteadmised jõuavad kohalike disainijuhtide valvsa pilgu all otse meeskonnani, ettevõttesse, tootesse, teenusesse, ärimudelisse.

Kandideerimine on avatud kuni 8. mai 2024.  

Nimi
Ringdisaini meistriklass
Kestus
7 kuud
Hind
1300 eurot + KM
Töökeel
eesti ja inglise keeles
Staatus
Suletud

Kellele on meistriklass mõeldud?

 • Tööstussektoris tegutsevale ettevõttele, kellel on ambitsioonikad eesmärgid ja kasvupotentsiaal ning kes omab oma toodet/teenust või selle prototüüpi;
 • Ettevõte on soovitavalt tegutsenud vähemalt 3 aastat, tal on ekspordikogemus ja/või planeerib eksporti;
 • Ettevõtte meeskond soovib programmi käigus tegeleda kestliku toote- või teenusearendusega, väärtustab kestlikku tarneahelat;
 • Ettevõttel peab olema piisavalt ressurssi, et tulla programmi 2-3 osalejaga ning läbida programm täies mahus. Osalevas meeskonnas peab olema vähemalt üks ettevõtte võtmeisik, kellel on oluline roll juhtimisotsuste langetamisel või isik, kes vastutab tootearenduse eest).

Teenuses osalemise VTA (vähese tähtsusega abi) ettevõtte kohta on kuni 13 480 eurot.

 

 

Vaata, mis on sinu ettevõtte VTA jääk

Tutvu programmiga

Mis sinu ettevõttes muutub?

Valmib ringsetel põhimõtetel toote või teenuse prototüüp.

Ringmajanduse ja jätkusuutlikkuse tippteadmised jõuavad meeskonnani, ettevõttesse, tootesse, teenusesse, ärimudelisse.

Kasvab meeskonna teadmine, kuidas läbi ringdisaini suurendada konkurentsivõimet ja leida uusi ärivõimalusi.

Kandideerimine

 • Programmi kandideerimiseks tuleb täita kandideerimisankeet.
 • Kandideerimisankeedi täitnud ettevõtted kutsutakse virtuaalsele 15-minutilisele vestlusele.
 • Vestluse, kandideerimisvormi ja majandusaasta aruande tulemusena hinnatakse ettevõtte ambitsioone, ressursse ja motivatsiooni, lisandväärtust töötaja kohta, ekspordi müügitulu ja EBITDA marginaali.
 • Vestlusel käsitletavad teemad saadetakse kandideerijale intervjueerimisaja kinnituse järel.
 • Pärast kandideerimisperioodi lõppu teeb osalejate lõpliku valiku EASi ja Kredexi ühendasutuse hindamiskomisjon.
 • Programmi valitakse osalema 10 ettevõtet, kes vastavad osalejatele ettenähtud tingimustele ja kelle jaoks programm loob enim väärtust.

Avapäev

Avapäeva peamiseks eesmärgiks on osapoolte omavaheline tutvumine, et moodustada meistriklassiks ettevõtete ning disainijuhtide koostööpaarid. Lisaks sellele tehakse sissejuhatus ringmajandusse ja ringdisaini ning eesootavasse meistriklassi programmi.

Avapäev toimub 29.05.2024.

Ringdisaini audit

Ringdisaini meistriklass algab disainijuhi poolt läbiviidava disainiauditiga. Ringdisaini auditi eesmärk on hinnata ettevõtete disainivõimekust ja võimalikke ringdisaini võtteid/lahendusi, et integreerida ringdisaini ning ringmajandusega seotud aspektid oma äristrateegiasse/ärimudelisse ja toote- ja/või teenusearenduse protsessi.

Audit võimaldab aru saada, kus asub ettevõte ringsete põhimõtete rakendamisel täna ja mida teha, et olla tulevikus selles veelgi edukam.

Ringdisaini auditi viib disainijuht läbi enne koolitusprogrammi algust. Ettevõttel on võimalik ringdisaini audit enesehindamise põhimõttel läbi viia ka programmi lõpus, et hinnata oma ringse toote- ja teenusearenduse võimekust ja meistriklassi jooksul toimunud arengut.

Programmi ajakava

08.05.2024 – Kandideerimistähtaeg

29.05.24 – Avapäev ehk Program Kick-off

Personaalse disainijuhi poolt viiakse läbi ringdisaini audit ettevõttes (periood ca 2 kuud), sh vähemalt 1 päev disainijuhi külastusega ettevõttesse kokkulepitud ajal.

28.08.24 – Workshop 1: Building the Foundation
Esimene töötuba keskendub süsteemi tasandile, teemadeks ettevõtte ringne strateegia ja ärimudeli võimalused. Eesmärk on anda ülevaade ringmajanduse lahenduste potentsiaalist ettevõtte strateegiast lähtuvalt, ringmajanduse- ja disaini põhilisest terminoloogiast ja kontseptsioonidest.

Koolitajad Anne Raudaskoski, Ida Urmas, Ville Grönlund
Töötuba toimub inglise keeles.

29.08.24 – Workshop 2: Designing Circular Product

Teine töötuba keskendub tootedisaini tasandile, teemadeks ringsed materjalid, kemikaalid ja tooteomadused. Eesmärk on anda ülevaade ringsetest tooteomadustest ja nende kasutamisest, mis aitab ettevõttel luua jätkusuutlikke ja keskkonnasõbralikke tooteid ning vähendada negatiivset mõju keskkonnale.

Koolitajad: Anne Raudaskoski, Ida Urmas, Ville Grönlund
Töötuba toimub inglise keeles.

25.09.24 – Workshop 3: Designing a Circular Customer Journey

Kolmas töötuba keskendub kasutaja vaatele, teemadeks ringne kasutajakogemus, toote- ja teenusedisain, ringne väärtuspakkumine. Eesmärk kujundada ringne klienditeekond ja väärtuspakkumine, mis aitab ettevõttel paremini mõista ja rahuldada nii klientide kui koostööpartnerite ootuseid ja vajadusi ning püsida seeläbi konkurentsivõimeline ja hoida head mainet.

Koolitajad: Jane Oblikas ja Kaarel Mikkin
Töötuba toimub eesti keeles.

16.10.2024 – Workshop 4: Prototyping

Neljas töötuba keskendub praktilisele tootearendusele, teemadeks prototüüpimine ja testmine. Prototüüpimine võimaldab ettevõttel kiiresti testida ja arendada uusi ideid ning tagab arendatud lahenduste parema kvaliteedi ja vastavuse kasutajate ootustele.

Koolitajad: Jane Oblikas, Kaarel Mikkin
Töötuba toimub eesti keeles.

18.10.24 – Veebiseminar (IO ehk intellektuaalomand äris ja AI kasutamine)

06.11.24 – Workshop 5: Leading the Circular Transition

Viies töötuba keskendub süsteemi tasandile, teemadeks ringne bränd, ringsele mudelile üleminek. Eesmärk soodustada üleminekut lineaarselt ärimudelilt ringsele ärimudelile, luua tegevusplaan edasisteks sammudeks ning tõsta ringse ökosüsteemi loomise ja juhtimise kompetentsi.

Koolitajad: Anne Raudaskoski, Jane Oblikas, Kaarel Mikkin
Töötuba toimub eesti ja inglise keeles.

08.11.24 – Veebiseminar: Ettevalmistus lõpuürituseks

27.11.24 – Lõpupäev ehk Program Wrap-up

Koolitajad ja disainijuhid

Koolitajate ja disainijuhtide kohta saate lisa lugeda SIIT.

Koolitusprogrammi on koostanud ja viivad läbi eksperdid Eestist ja Soomest: ringse äriarenduse edendamisele spetsialiseerunud organisatsioonist Ethica Finland ning disainibüroodest Brand Manual ja Design Minds.

Anne Raudaskoski, Väliskoolitaja ja disainijuht

Ethica Finland üks asutajaist, Nordic Circular Hotspot juhtivpartner ja pikaajalise kogemusega jätkusuutlikkuse ekspert. Anne on töötanud paljude rahvusvaheliste ettevõtetega suunates neid süsinikuneutraalsest ja ringdisainipõhisest tegevusviisist lähtudes regenereeruva kasvu suunas. Lisaks strateegilisele tööle on Anne tunnustatud ringdisaini eestvedaja – 2016. aastast on ta erinevates riikides läbi viinud ringdisaini sprinte ettevõtetega alustades mööblist, pakendamisest, ehitusest, elektroonikast, tekstiilidest kuni toidutööstuseni välja. Annel on kestlikkuse eksperdina üle 15-aastane kogemus ja enne Ethica asutamist töötas ta Londonis Westminsteri ülikoolis jätkusuutlikkuse juhina ja on panustanud mitmetesse rahvusvahelistesse teadusuuringutesse.

Ida Urmas, Väliskoolitaja ja disainijuht

Kogenud ringdisaini ja Cradle to Cradle (n-ö ‘’hällist-hällini’’) tootedisaini ekspert – tegemist on ainsa disainiraamistikuga, mis aitab luua tõeliselt ringseid tooteid keskendudes mitte ainult toodete taaskasutatavusega, vaid võttes arvesse ka tervislikke materjale ja kemikaale. Aastate jooksul on Ida fookuse võtnud just hällist-hällini metoodikast inspireeritud tootearendusele ja innovatsioonile juhtides C2C sertifitseerimise projekte läbi erinevate faaside alates disainist kuni materjalide, tootearenduse, tootmise kuni turuvalmis tooteni. Ta on spetsialiseerunud ka tervislikele biopõhistele ehk taastuvast allikast materjalidele. Varasemalt on Ida töötanud Berliinis ringdisaini juhina ettevõttes Beneficial Design Institute GmbH ja koordineerinud muuhulgas ka näiteks tuntud jaemüügiketi Lidl projekte.

Ville Grönlund, Väliskoolitaja ja disainijuht

Ta töötab ringse strateegia ja disaini konsultandina aidates leida ja luua ettevõtetel uusi taastuvaid lahendusi. Ta keskendub kliendikesksele strateegiale ja teenuste disainile ning naudib uudsete, ringsete kontseptsioonide loomist. Villet inspireerib nende lahenduste väljatöötamisel ringmajanduse poolt pakutavate eksponentsiaalsete võimaluste ning selgete ja mõõdetavate ärikasude ühendamine – seda on võimalik teha kasutades Ethica taastava kasvu strateegiat ja ringdisaini metoodikaid. Üheks suurimaks viimase aja väljakutseks on Villel olnud riikliku Circular Design pilootprogrammi käivitamine koos Ethica meeskonnaga. Programmis osaleb 50 Soome ettevõtet – nende hulgas näiteks Ensto, Marimekko, UPM, Genelex ja teised. Varasemalt on Ville töötanud juhtimiskonsultatsiooni ja digitaalsete teenuste arendamise valdkonnas Elisa IoT-äris.

Koolitaja ja disainijuht Jane Oblikas

Koolitaja ja disainijuht Jane Oblikas on 25-aastase disainvaldkonnas töötamise kogemusega disainmõtlemise treener, teenusedisainer ja disainijuht, disainibüroo DesignMinds asutaja. Ta on seotud arvukate (100+) disainmõtlemise koolituste, meistriklasside ning äri- ja avaliku sektori innovatsiooniprogrammide läbiviimisega nii eestvedaja, koolitaja kui ka disainijuhi rollis.

Koolitaja ja disainijuht Kaarel Mikkin

Koolitaja ja disainijuht Kaarel Mikkin on teenusedisainer, Brand Manuali kaasasutaja. Neliteist tegutsemisaastat on tekitanud hulgaliselt kokkupuuteid metalli-, puidu-, tekstiili-, toidu-, joogitootjatega, erinevate teenusvaldkonna ettevõtetega jaekaubandusest energeetikani, avastades nende köögipoolt ja erinevaid nüansse, mis igapäevast tegutsemist ja ka jalajälge mõjutavad. Kaarel on läbi viinud mitmeid ringdisaini auditeid ning aidanud luua ringseid strateegiaid uute toodete ja teenuste loomiseks ja ka olemasolevate parendamiseks.

Ringdisaini meistriklass

 • Programmi kandideerimiseks tuleb täita kandideerimisankeet.
 • Kandideerimisankeedi täitnud ettevõtted kutsutakse virtuaalsele 15-minutilisele vestlusele.
 • Vestluse, kandideerimisvormi ja majandusaasta aruande tulemusena hinnatakse ettevõtte ambitsioone, ressursse ja motivatsiooni, lisandväärtust töötaja kohta, ekspordi müügitulu ja EBITDA marginaali.
 • Vestlusel käsitletavad teemad saadetakse kandideerijale intervjueerimisaja kinnituse järel.
 • Pärast kandideerimisperioodi lõppu teeb osalejate lõpliku valiku EASi ja Kredexi ühendasutuse hindamiskomisjon.
 • Programmi valitakse osalema 10 ettevõtet, kes vastavad osalejatele ettenähtud tingimustele ja kelle jaoks programm loob enim väärtust.

Avapäeva peamiseks eesmärgiks on osapoolte omavaheline tutvumine, et moodustada meistriklassiks ettevõtete ning disainijuhtide koostööpaarid. Lisaks sellele tehakse sissejuhatus ringmajandusse ja ringdisaini ning eesootavasse meistriklassi programmi.

Avapäev toimub 29.05.2024.

Ringdisaini meistriklass algab disainijuhi poolt läbiviidava disainiauditiga. Ringdisaini auditi eesmärk on hinnata ettevõtete disainivõimekust ja võimalikke ringdisaini võtteid/lahendusi, et integreerida ringdisaini ning ringmajandusega seotud aspektid oma äristrateegiasse/ärimudelisse ja toote- ja/või teenusearenduse protsessi.

Audit võimaldab aru saada, kus asub ettevõte ringsete põhimõtete rakendamisel täna ja mida teha, et olla tulevikus selles veelgi edukam.

Ringdisaini auditi viib disainijuht läbi enne koolitusprogrammi algust. Ettevõttel on võimalik ringdisaini audit enesehindamise põhimõttel läbi viia ka programmi lõpus, et hinnata oma ringse toote- ja teenusearenduse võimekust ja meistriklassi jooksul toimunud arengut.

08.05.2024 – Kandideerimistähtaeg

29.05.24 – Avapäev ehk Program Kick-off

Personaalse disainijuhi poolt viiakse läbi ringdisaini audit ettevõttes (periood ca 2 kuud), sh vähemalt 1 päev disainijuhi külastusega ettevõttesse kokkulepitud ajal.

28.08.24 – Workshop 1: Building the Foundation
Esimene töötuba keskendub süsteemi tasandile, teemadeks ettevõtte ringne strateegia ja ärimudeli võimalused. Eesmärk on anda ülevaade ringmajanduse lahenduste potentsiaalist ettevõtte strateegiast lähtuvalt, ringmajanduse- ja disaini põhilisest terminoloogiast ja kontseptsioonidest.

Koolitajad Anne Raudaskoski, Ida Urmas, Ville Grönlund
Töötuba toimub inglise keeles.

29.08.24 – Workshop 2: Designing Circular Product

Teine töötuba keskendub tootedisaini tasandile, teemadeks ringsed materjalid, kemikaalid ja tooteomadused. Eesmärk on anda ülevaade ringsetest tooteomadustest ja nende kasutamisest, mis aitab ettevõttel luua jätkusuutlikke ja keskkonnasõbralikke tooteid ning vähendada negatiivset mõju keskkonnale.

Koolitajad: Anne Raudaskoski, Ida Urmas, Ville Grönlund
Töötuba toimub inglise keeles.

25.09.24 – Workshop 3: Designing a Circular Customer Journey

Kolmas töötuba keskendub kasutaja vaatele, teemadeks ringne kasutajakogemus, toote- ja teenusedisain, ringne väärtuspakkumine. Eesmärk kujundada ringne klienditeekond ja väärtuspakkumine, mis aitab ettevõttel paremini mõista ja rahuldada nii klientide kui koostööpartnerite ootuseid ja vajadusi ning püsida seeläbi konkurentsivõimeline ja hoida head mainet.

Koolitajad: Jane Oblikas ja Kaarel Mikkin
Töötuba toimub eesti keeles.

16.10.2024 – Workshop 4: Prototyping

Neljas töötuba keskendub praktilisele tootearendusele, teemadeks prototüüpimine ja testmine. Prototüüpimine võimaldab ettevõttel kiiresti testida ja arendada uusi ideid ning tagab arendatud lahenduste parema kvaliteedi ja vastavuse kasutajate ootustele.

Koolitajad: Jane Oblikas, Kaarel Mikkin
Töötuba toimub eesti keeles.

18.10.24 – Veebiseminar (IO ehk intellektuaalomand äris ja AI kasutamine)

06.11.24 – Workshop 5: Leading the Circular Transition

Viies töötuba keskendub süsteemi tasandile, teemadeks ringne bränd, ringsele mudelile üleminek. Eesmärk soodustada üleminekut lineaarselt ärimudelilt ringsele ärimudelile, luua tegevusplaan edasisteks sammudeks ning tõsta ringse ökosüsteemi loomise ja juhtimise kompetentsi.

Koolitajad: Anne Raudaskoski, Jane Oblikas, Kaarel Mikkin
Töötuba toimub eesti ja inglise keeles.

08.11.24 – Veebiseminar: Ettevalmistus lõpuürituseks

27.11.24 – Lõpupäev ehk Program Wrap-up

Koolitajate ja disainijuhtide kohta saate lisa lugeda SIIT.

Koolitusprogrammi on koostanud ja viivad läbi eksperdid Eestist ja Soomest: ringse äriarenduse edendamisele spetsialiseerunud organisatsioonist Ethica Finland ning disainibüroodest Brand Manual ja Design Minds.

Anne Raudaskoski, Väliskoolitaja ja disainijuht

Ethica Finland üks asutajaist, Nordic Circular Hotspot juhtivpartner ja pikaajalise kogemusega jätkusuutlikkuse ekspert. Anne on töötanud paljude rahvusvaheliste ettevõtetega suunates neid süsinikuneutraalsest ja ringdisainipõhisest tegevusviisist lähtudes regenereeruva kasvu suunas. Lisaks strateegilisele tööle on Anne tunnustatud ringdisaini eestvedaja – 2016. aastast on ta erinevates riikides läbi viinud ringdisaini sprinte ettevõtetega alustades mööblist, pakendamisest, ehitusest, elektroonikast, tekstiilidest kuni toidutööstuseni välja. Annel on kestlikkuse eksperdina üle 15-aastane kogemus ja enne Ethica asutamist töötas ta Londonis Westminsteri ülikoolis jätkusuutlikkuse juhina ja on panustanud mitmetesse rahvusvahelistesse teadusuuringutesse.

Ida Urmas, Väliskoolitaja ja disainijuht

Kogenud ringdisaini ja Cradle to Cradle (n-ö ‘’hällist-hällini’’) tootedisaini ekspert – tegemist on ainsa disainiraamistikuga, mis aitab luua tõeliselt ringseid tooteid keskendudes mitte ainult toodete taaskasutatavusega, vaid võttes arvesse ka tervislikke materjale ja kemikaale. Aastate jooksul on Ida fookuse võtnud just hällist-hällini metoodikast inspireeritud tootearendusele ja innovatsioonile juhtides C2C sertifitseerimise projekte läbi erinevate faaside alates disainist kuni materjalide, tootearenduse, tootmise kuni turuvalmis tooteni. Ta on spetsialiseerunud ka tervislikele biopõhistele ehk taastuvast allikast materjalidele. Varasemalt on Ida töötanud Berliinis ringdisaini juhina ettevõttes Beneficial Design Institute GmbH ja koordineerinud muuhulgas ka näiteks tuntud jaemüügiketi Lidl projekte.

Ville Grönlund, Väliskoolitaja ja disainijuht

Ta töötab ringse strateegia ja disaini konsultandina aidates leida ja luua ettevõtetel uusi taastuvaid lahendusi. Ta keskendub kliendikesksele strateegiale ja teenuste disainile ning naudib uudsete, ringsete kontseptsioonide loomist. Villet inspireerib nende lahenduste väljatöötamisel ringmajanduse poolt pakutavate eksponentsiaalsete võimaluste ning selgete ja mõõdetavate ärikasude ühendamine – seda on võimalik teha kasutades Ethica taastava kasvu strateegiat ja ringdisaini metoodikaid. Üheks suurimaks viimase aja väljakutseks on Villel olnud riikliku Circular Design pilootprogrammi käivitamine koos Ethica meeskonnaga. Programmis osaleb 50 Soome ettevõtet – nende hulgas näiteks Ensto, Marimekko, UPM, Genelex ja teised. Varasemalt on Ville töötanud juhtimiskonsultatsiooni ja digitaalsete teenuste arendamise valdkonnas Elisa IoT-äris.

Koolitaja ja disainijuht Jane Oblikas

Koolitaja ja disainijuht Jane Oblikas on 25-aastase disainvaldkonnas töötamise kogemusega disainmõtlemise treener, teenusedisainer ja disainijuht, disainibüroo DesignMinds asutaja. Ta on seotud arvukate (100+) disainmõtlemise koolituste, meistriklasside ning äri- ja avaliku sektori innovatsiooniprogrammide läbiviimisega nii eestvedaja, koolitaja kui ka disainijuhi rollis.

Koolitaja ja disainijuht Kaarel Mikkin

Koolitaja ja disainijuht Kaarel Mikkin on teenusedisainer, Brand Manuali kaasasutaja. Neliteist tegutsemisaastat on tekitanud hulgaliselt kokkupuuteid metalli-, puidu-, tekstiili-, toidu-, joogitootjatega, erinevate teenusvaldkonna ettevõtetega jaekaubandusest energeetikani, avastades nende köögipoolt ja erinevaid nüansse, mis igapäevast tegutsemist ja ka jalajälge mõjutavad. Kaarel on läbi viinud mitmeid ringdisaini auditeid ning aidanud luua ringseid strateegiaid uute toodete ja teenuste loomiseks ja ka olemasolevate parendamiseks.

Kogemuslood

Sven Kasemaa
Sven Kasemaa
Mellon Interior OÜ asutaja

„Kes ei ole väga kokku puutunud rohemajanduse või keskkonnateadlike, jätkusuutlike teemadega, võiksid sellest kursusest saada väga hea baasarusaamise, et läbivalt mõista oma ettevõtte asukohta ringmajanduses – kui palju selle jaoks tegelikult tehakse ja millised on need päris sammud, mida ringmajanduse praktikate rakendamiseks on vaja teha.“

Loe lisa
Marit Tiits
Marit Tiits
Nurme Looduskosmeetika OÜ tegevjuht

„Nägime, et kasutame väga palju upcycled materjale, mis on teiste tootmiste jäägid, oma toodete sees. Ma pole kunagi neid sellise pilguga vaadanud, et kui palju neid on ja kas me saaksime seda kogust tõsta ja milline mõju sellel on globaalselt.“

Loe lisa
Kairi Palm
Kairi Palm
moomoo tootmisjuht

„Turule jäävad püsima need ettevõtted, kellel on lahendused juba enne muutusi olemas. Koostööpartnereid ei leita nipsust üleöö, vaid see on pikaajaline protsess, millele kulub aega ja ressurssi. Maailm liigub jätkusuutlikumate ärimudelite poole ning sellega tuleb kaasas käia.”

Loe lisa

Teenuse partnerid ja lisainfo

Iduettevõtted tõid Brüsseli õppereisilt kaasa väärtuslikud teadmised ja kontaktid

Eesti iduettevõtted käisid märtsis Brüsselis, et tutvuda innovatsioonivaldkonna ettevõtjate ja valdkonna Euroopa Liidu võtmeisikutega. Oma kogemust jagavad ettevõtted CybExer Technologies, PowerUP Energy Technologies ja RAIKU Packaging. Sel korral oli Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse korraldatud õppereisi põhirõhk Euroopa teadus- ja innovatsiooninädala üritustel. Kümme valitud Eesti ettevõtet võtsid osa Euroopa Liidu innovatsioonivaldkonna aasta sündmustest, sealhulgas EIC Summitist ja innovaatiliste hangete konverentsist.  Nii Eesti küberturbe-ettevõttel CybExer Technologies kui ka vesinik-kütuseelemendil põhinevaid elektrigeneraatoreid tootval ettevõttel PowerUP Energy Technologies oli kindel soov saada õppereisilt rohkem teavet Euroopa Innovatsiooninõukogu (EIC) rahastusmeetme taotlemise kohta. Ettevõtluskiirendi EIC Accelerator toetab idu- ja kasvufaasis olevaid süvatehnoloogia ettevõtteid, mida erakapital ei

InnoBoost! Kõik innovatsiooni toetustest ja teenustest ühest kohast!

Vahel võib tunduda, et Eestis pakutavaid toetuseid ja teenuseid, mis on mõeldud innovaatilisele ettevõtetele on mustmiljon ja samas jälle ei ole ka midagi. Ühest või teisest kanalist saab infot, et on avatud äge programm, mis just toetaks sinu ettevõtte teenuse või protsessiarendust, aga lähemal sisse vaatamisel selgub, et kas ettevõte pole sihtrühm või on hoopis tähtaeg juba taotluse esitamiseks möödunud. Eesti innovatsioonitoetuste ja – teenuste maastik võib tõesti kirju tunduda. Peale selle, et olemas on erinevaid organisatsioone, kes innovatsiooni lõkkele puhumiseks tegevusi teevad, on nende sees veel terve võimaluste maailm, milles orienteerumine on omakorda keeruline. InnoBoost ongi seda sorti formaat,

Krakuli kogemus: oma innovatsioonivõimekuse hindamisel on palju plusse

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (EIS) pakub ettevõtetele võimalust hinnata rahvusvaheliselt tunnustatud metoodika alusel oma ettevõtte sisemist innovatsioonivõimekust. Oma kogemustest räägib rahvusvaheline asjade interneti (IoT) ja autonoomsete süsteemide arendaja Krakul.   Krakuli COO Aare Aruniidu sõnul olid neil enne diagnostikat mitu erinevat eesmärki. „Kõige üldisemas plaanis soovisime saada väliselt osapoolelt värsket ja neutraalset pilku meie hetkeolukorrale. Mis meil on hästi? Mis võiks paremini olla ja kuidas meie innovatsiooniprotsessi muuta?“ selgitas Aruniit.   „Lisaks veel, kuidas suhestuvad omavahel kliendile suunatud innovatsioon ja sisemise töö innoveerimine. Ehk kuidas me teenust teostame, müüme ja milline on ärimudel,“ ütles Aruniit.  Tema sõnul oli diagnostika protsess sujuv ning

Ringdisaini meistriklass aitab kulusid kokku hoida ja leida uusi ärivõimalus

Käimas on registreerimine Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EIS) ringdisaini meistriklassi uude gruppi, kus ettevõtted saavad põhjaliku koolitusprogrammi ja mentorite abil läbi mõelda, kuidas muuta rohepööre oma ettevõtte konkurentsieeliseks. Disainijuht ja programmi koolitaja Külliki Kesa sõnul aitab kestlikkuse ja ringmajanduse põhimõtete rakendamine nii ettevõtte tegevuskulusid kokku hoida kui ka uusi ärivõimalusi luua. „Seda esmajärjekorras meie lähipiirkonna eksportturgudel, kus tihti enne hinnapakkumise küsimist tuntakse huvi võimaliku äripartneri kestlikkuse strateegia ja sammude suhtes. Pühendumine keskkonnasäästlikkusele ja sotsiaalsele vastutusele aitab saavutada ka suuremat kliendilojaalsust ja paremat brändi mainet,“ selgitas Kesa, mis kasu toob ettevõttele ringmajanduse rakendamine.   Meistriklassi koolitaja Jane Oblika sõnul on suurim väljakutse

Innovatsiooni hankija käsiraamat – uus põhjalik teejuht innovatsioonihangete maailmas 

Alates tänasest on kõigile huvilistele kättesaadav Innovatsiooni hankija käsiraamat, mis pakub värskendavaid ja praktilisi lähenemisi innovatsioonihangetele. Käsiraamat on osa Eesti riigihangete süsteemi pidevast uuendusprotsessist ning toetab riigi pikaajalist arengustrateegiat. Tutvu käsiraamatuga veebilehel innohangetekasiraamat.eas.ee. Riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ eesmärk on kujundada Eesti aastaks 2050 konkurentsivõimeliseks, teadmistepõhise ühiskonna ja majandusega kliimaneutraalseks riigiks, kus on tagatud kvaliteetne ja liigirikas elukeskkond ning valmisolek kliimamuutuste mõjudega toimetulekuks. Innovatsiooni hankija käsiraamat mängib selles visioonis olulist rolli, pakkudes juhiseid ja tuge riigihangete kaudu innovatsiooni edendamiseks. Innovatsiooni toetamine on saanud riigihangetes üha suuremat tähelepanu, eelkõige seoses vajadusega tõhustada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete ligipääsu riigihangetele ning lihtsustada

Tagasi üles