Vaata peasisu Kaasrahastanud Euroopa Liit kaksilogo, (EST)

Pane andmed ja digilahendused enda kasuks tööle!

Tegemist on loomemajandus ettevõtetele ja nende sidusvaldkondadele suunatud riiklikult rahastatud programmiga, mis aitab tõsta äriprotsesside, teenuste, tootmis- ja tarneahelate efektiivsust digitaliseerimise ning reaalajamajanduse lahenduste kasutuselevõtu kaudu. Osalemise tulemusena paraneb ettevõtte strateegiline juhtimine läbi andmete kasutamise.

3-kuulise programmi tulemusena koostate tippkoolitajate ja personaalse mentori abiga tegevuskava vabalt valitud protsessi efektiivsuse tõstmiseks. Omandate digitaliseerimise projekti läbiviimiseks vajalikud kompetentsid ja saate ülevaate võimalikest tarkvaradest, millega loomeettevõtluses protsesse tõhustada.

Meistriklassi silmapaistvamaid osalejaid ootab 10 000 EUR suurune auhinnafond arendustegevuste jätkamiseks. 

 

Kandideerimine on lõppenud.

Nimi
Reaalajamajanduse ja digitaliseerimise meistriklass loomeettevõtetele
Kestus
3 kuud
Hind
500 eurot + KM
Töökeel
eesti keel
Staatus
Suletud

Kellele on meistriklass mõeldud?

Praktikum on suunatud Eestis registreeritud ja loomemajanduse või sidusvaldkonnas* tegutsevale ambitsioonikate eesmärkide ja kasvupotentsiaaliga väike- ja keskmise suurusega ettevõttele, kus on vähemalt 2 töötajat ning kes omab ekspordikogemust või planeerib eksportimisega alustada. 

 • ambitsioonikale ettevõttele, kel on soov protsesse tõhustada
 • omavad piisavalt ressursse, et programmis saaksid osaleda 2 -3 inimest, sh kuulub tiimi vähemalt üks otsustaja 
 • ettevõttele, kes on ekspordikogemusega või planeerib eksporti

  Loomemajanduse valdkonnad
  *loomemajanduse sidusvaldkond on majandusvaldkond, mis paikneb kultuuri- ja loomeprotsesside väärtusahelas loomise, tootmise, levitamise ja vahendamise ning kättesaadavaks tegemise lülides ning milles peamine lisandväärtust loov sisend tuleb loomemajanduse valdkondadest

  Teenuses osalemise VTA (vähese tähtsusega abi) ettevõtte kohta on kuni 21 627,6 eurot.
Vaata, mis on sinu ettevõtte VTA jääk

Mis sinu ettevõttes muutub?

Uued oskused

digitaalsete protsesside rakendamiseks

Valmib strateegiline plaan

ettevõtte efektiivsuse tõstmiseks

Paraneb meeskonnatöö

ühine õppimine ja kogemuste vahetus

Kandideerimine

 • Kandideerimisankeedi täitnud ettevõtted, kes vastavad osalejatele ettenähtud tingimustele, kutsutakse virtuaalsele 15min tutvumisintervjuule. Intervjuul käsitletavad teemad saadetakse kandideerijale peale intervjueerimisaja kinnitamist. 
 • Vestluse tulemusena hinnatakse ettevõtte sobivust ja motivatsiooni programmis osalemiseks. 
 • Peale kandideerimisperioodi lõppu teeb osalejate lõpliku valiku EASi hindamiskomisjon. 
 • Programmi valitakse osalema 13 tugevamat ettevõtet 
 • Koolitused toimuvad Tallinnas ja nendel osalemine on ettevõtetele kohustuslik. 

Programmi ajakava

12. märts – AVAPÄEV
Mentorite ja ettevõtete tutvumine, koostööpaarid.

Avapäeva eesmärk on osapoolte omavaheline tutvumine, et moodustada meistriklassiks sobivaimad ettevõtete ja mentorite koostööpaarid ning jagada kasulikke teadmisi algavaks programmiks. Toimuvad lühikohtumised ja koolitajate ettekanded digitaliseerimisest, reaalajamajandusest, ettevõtete tõhustamisest konkurentsis püsimiseks ja trendidest – protsesside automatiseeritus kui konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse alus, loovus versus tõhusus, Gartner’I tehnoloogiate hüpertsükkel ja millest tekib ebaefektiivsus ettevõtetes.

14. märts kell 09.00-11.00 – 1. veebiseminar
Protsesside modelleerimise tarkvarad ja metodoloogia. Koolitajad Andro Kullerkupp, Lauri Antalainen, Siim Sims.

20. märts – 1. töötuba
Reaalajamajandus. Ettevõtte äri- ja IT arhitektuur. Praktiku kogemuslugu. Põhikoolitajad Juhan Pukk ja Lauri Antalainen.

Töötoas räägime, mis on reaalajamajanduse peamised lahendused ja nende lahenduste mõju ning põhiline kasu ettevõtluses. Selgitame organisatsiooni äri- ja IT arhitektuuri olemust ja nende omavahelist seost, äri- ja IT arhitektuuride rolli organisatsiooni protsesside digitaliseerimisel, automatiseerimisel ja reaalajamajanduse lahenduste rakendamisel. Osalejad defineerivad äriarhitektuuri ja selle erinevaid mudeleid ja kirjeldavad oma ettevõtte IT arhitektuuri ning tuvastavad selle peamised kitsaskohad. Töötoas astub külalisena üles ka praktik, et jagada näiteid reaalsest kogemusest.

10. aprill – 2. töötuba
Protsesside efektiivsuse tõstmine, automatiseerimine ja digitaliseerimine. AI, tehisintellekt ja teised tehnoloogiad. Praktiku kogemuslugu.

Põhikoolitajad Lauri Antalainen ja Aleksandr Miina.

Töötoa eesmärgiks on käsitleda hetkeolukorra protsesside (AS-IS) kirjeldamise viide, meetodeid ja tööriistu, selgitada võimalikud kaod protsessides ning leida nende kõrvaldamise viisid. Selle tulemusena on võimalik arendada uut, efektiivsemat ja digitaliseeritud tuleviku protsessi (TO-BE), defineerida funktsionaalsete ja mittefunktsionaalsete nõuete sisu ning alustada nende kirjeldamisega arutades seejuures erinevate digitaalsete tehnoloogiate (sh tehisintellekti) kasutamise võimalusi. Töötoas astub külalisena üles ka praktik, et jagada näiteid reaalsest kogemusest.

17. aprill kell 10.00-12.00 – 2. veebiseminar
AI tööriistade kasutamisest ettevõtetes. Koolitaja Sandra Reivik.

03. mai – 3. töötuba
Andmete juhtimine, andmete standardiseerimine, kvaliteet ja väärindamine. Infoturve, kaasaegsed tarkvaralised lahendused ja praktiku kogemuslugu.

Põhikoolitajad Juhan Pukk ja Lauri Antalainen.

Töötoa eesmärgiks on käsitleda andmete tähtsust organisatsiooni toimimise ja arendamise vaatenurgast, mille raames selgitatakse andmete kvaliteedi mõistet, andmete kogumise, säilitamise ja töötlemise põhiprintsiipe, andmete kasutamise võimalusi ettevõtte ärianalüüsi jaoks. Täiendavalt puudutatakse infoturvet kui digitaliseerimisega kaasnevat olulist aspekti – mis on selle mõiste, vajadus, ettevõtte infoturbe olukorra kaardistamine ja parandussammude defineerimine. Töötoas astub külalisena üles ka praktik, et jagada näiteid reaalsetest kogemustest.

22. mai – 4. töötuba
Digitaliseerimise projekti teostamine ja mõju. Eesmärgistamine ja mõõtmine. Muudatuste juhtimine. Ettevalmistus lõpuürituseks.

Koolitajad Juhan Pukk, Aleksandr Miina, Roger Allas.

Töötoa eesmärgiks on teha selgeks võimalike digilahenduste pakkujate valikukriteeriumid ja defineerida eduka projekti komponendid – mõju ja tasuvus, korrektne projekti- ja muudatuste juhtimine. Tuginedes eelnevates töötubades tehtule defineerib ettevõte teenuse/toote tarnija valiku põhimõtted ja kriteeriumid ning nende tähtsus. Teises pooles keskenduvad ettevõtted käesoleva projekti realiseerimise ja juhtimise teemadele määrates projektijuhi rolli, projekti ärilise mõju ja tasuvuse ehk tulemuste eesmärgistamise ja mõõtmise plaani ning muudatuste juhtimise, projekti jätkamise ja lõpetamisega seotud tegevuste kava.

11. juuni – LÕPUÜRITUS
Ettevõtted esitlevad valminud digitaliseerimise tegevuskavasid ja edasisi tegevusplaane.

Programmi lõpetamine ja žürii jagab silmapaistvamate osalejate vahel auhinnafondi.

Koolitajad

Koolitajate ja mentorite kohta saate lisa lugeda SIIT.

Koolitaja ja mentor Aleksandr Miina

Aleksandr Miina on operatsioonide juhtimise (inglise keeles operations management) ning protsesside juhtimise konsultant, nõustaja  ja mentor, Lean Digital asutaja ja juhatuse liige, EASi kvalifitseeritud protsesside juhtimise diagnostika ja digitaliseerimise teekaardi konsultant. Praktilise kogemuse organisatsioonide ja protsesside arendamist ja digitaliseerimist (sh EASi tellitud projektid) on Aleksandr saanud läbi töökogemuse erinevates tootmisettevõtetes ning ka teostades arendusprojekte erinevates organisatsioonides.

Loe programmi ekspertide kohta pikemalt SIIT.

Koolitaja Juhan Madis Pukk

Juhan Pukk IT valdkonnas töötanud juba üle 10 aasta ning omab laia ülevaadet kogu valdkonnas toimuvast. Suure panuse annab ta Eesti IT sektorile olles Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) president.

Loe programmi ekspertide kohta pikemalt SIIT.

Koolitaja ja mentor Lauri Antalainen

Lauri Antalainen on enam kui 10 aastat tegelenud erinevate tööstusettevõtete nõustamisega muuhulgas protsesside optimeerimisel, kvaliteedijuhtimissüsteemide juurutamisel, digitaliseerimisel ja automatiseerimisel, tootmise korraldamisel ja hankijate hindamisel.

Loe programmi ekspertide kohta pikemalt SIIT.

Koostöö mentoriga

Mentoritena on digitaliseerimise meistriklassi kaasatud pikaajalise valdkondliku kogemusega eksperdid. Mentoritega saad täpsemalt tutvuda SIIN.
Mentor osaleb ettevõttega koos kõikides töötubades ja toetab eesmärkide saavutamiseks kogu meeskonda ka vahepealsel ajal 30h ulatuses sh tegevuskava koostamisel.

Avapäev

Tutvumine koolitajate ja mentoritega.

 • Programmi tutvustamine
 • Mentorite ja ettevõtete lühitutvustused
 • Digitaliseerimise ja reaalajamajanduse põhimõisted ja trendid
 • Mentorite ja ettevõtete lühikohtumised
 • Osalejatevaheline võrgustumine

Avapäeval toimuvate lühikohtumiste järgselt moodustatakse meistriklassiks ettevõtete ning mentorite koostööpaarid.

Töötoad ja veebiseminarid

Kõik programmi töötoad toimuvad füüsiliste koolitustena Tallinnas ja iga ettevõte on oodatud osalema 2-3 liikmega. Lisaks meeskonnale osaleb igas töötoas ettevõttega koos ka personaalne mentor. Programmi veebiseminarid toimuvad virtuaalses keskkonnas ja nendes on võimalik ettevõttel osaleda endale sobivast asukohast, kaasates soovi korral kuulama ka laiendatud meeskonda. 

Tegevuskava

Programmis osalevatel ettevõtetel valmib tegevuskava, vabalt valitud protsessi või protsessi lõigu efektiivsuse tõstmiseks digitaliseerimise ja/või reaalajamajandusega seotud tehnoloogiate kasutuselevõtu abil. Iga töötuba ja veebiseminar annab oma ülesannete ja infoga tegevuskava koostamisse sisendit. Lõplik tegevuskava valmib programmi lõpuks ja selle eesmärk on kindlustada ettevõtte tulemuslik edasiliikumine ka pärast meistriklassi lõppu. 

Lõpuüritus ja auhinnad

Programmi lõpuüritusel osalevad kõik programmist osa võtnud ettevõtted, mentorid, koolitajad, korraldajad, žüriiliikmed ning EASi esindajad. Lõpuürituse eesmärk on esitleda žüriile oma tegevuskava ja elluviimise plaane. 

Žürii hindab ettevõtete ja ideede arengut programmi jooksul; motivatsiooni, võimekust ja meeskonda idee elluviimiseks; plaani läbimõeldust, jätkusuutlikkust ja võidufondi kasutust ning esitluse kvaliteeti.  

Parimatele osalejatele on välja pandud 10 000 euro suurune auhinnafond, mis jaotatakse 3 parima ettevõtte vahel. Auhinnafondi eesmärk on võimaldada ettevõtetel jätkata oma tegevuskava elluviimist.

Teekond

 • Kandideerimisankeedi täitnud ettevõtted, kes vastavad osalejatele ettenähtud tingimustele, kutsutakse virtuaalsele 15min tutvumisintervjuule. Intervjuul käsitletavad teemad saadetakse kandideerijale peale intervjueerimisaja kinnitamist. 
 • Vestluse tulemusena hinnatakse ettevõtte sobivust ja motivatsiooni programmis osalemiseks. 
 • Peale kandideerimisperioodi lõppu teeb osalejate lõpliku valiku EASi hindamiskomisjon. 
 • Programmi valitakse osalema 13 tugevamat ettevõtet 
 • Koolitused toimuvad Tallinnas ja nendel osalemine on ettevõtetele kohustuslik. 

12. märts – AVAPÄEV
Mentorite ja ettevõtete tutvumine, koostööpaarid.

Avapäeva eesmärk on osapoolte omavaheline tutvumine, et moodustada meistriklassiks sobivaimad ettevõtete ja mentorite koostööpaarid ning jagada kasulikke teadmisi algavaks programmiks. Toimuvad lühikohtumised ja koolitajate ettekanded digitaliseerimisest, reaalajamajandusest, ettevõtete tõhustamisest konkurentsis püsimiseks ja trendidest – protsesside automatiseeritus kui konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse alus, loovus versus tõhusus, Gartner’I tehnoloogiate hüpertsükkel ja millest tekib ebaefektiivsus ettevõtetes.

14. märts kell 09.00-11.00 – 1. veebiseminar
Protsesside modelleerimise tarkvarad ja metodoloogia. Koolitajad Andro Kullerkupp, Lauri Antalainen, Siim Sims.

20. märts – 1. töötuba
Reaalajamajandus. Ettevõtte äri- ja IT arhitektuur. Praktiku kogemuslugu. Põhikoolitajad Juhan Pukk ja Lauri Antalainen.

Töötoas räägime, mis on reaalajamajanduse peamised lahendused ja nende lahenduste mõju ning põhiline kasu ettevõtluses. Selgitame organisatsiooni äri- ja IT arhitektuuri olemust ja nende omavahelist seost, äri- ja IT arhitektuuride rolli organisatsiooni protsesside digitaliseerimisel, automatiseerimisel ja reaalajamajanduse lahenduste rakendamisel. Osalejad defineerivad äriarhitektuuri ja selle erinevaid mudeleid ja kirjeldavad oma ettevõtte IT arhitektuuri ning tuvastavad selle peamised kitsaskohad. Töötoas astub külalisena üles ka praktik, et jagada näiteid reaalsest kogemusest.

10. aprill – 2. töötuba
Protsesside efektiivsuse tõstmine, automatiseerimine ja digitaliseerimine. AI, tehisintellekt ja teised tehnoloogiad. Praktiku kogemuslugu.

Põhikoolitajad Lauri Antalainen ja Aleksandr Miina.

Töötoa eesmärgiks on käsitleda hetkeolukorra protsesside (AS-IS) kirjeldamise viide, meetodeid ja tööriistu, selgitada võimalikud kaod protsessides ning leida nende kõrvaldamise viisid. Selle tulemusena on võimalik arendada uut, efektiivsemat ja digitaliseeritud tuleviku protsessi (TO-BE), defineerida funktsionaalsete ja mittefunktsionaalsete nõuete sisu ning alustada nende kirjeldamisega arutades seejuures erinevate digitaalsete tehnoloogiate (sh tehisintellekti) kasutamise võimalusi. Töötoas astub külalisena üles ka praktik, et jagada näiteid reaalsest kogemusest.

17. aprill kell 10.00-12.00 – 2. veebiseminar
AI tööriistade kasutamisest ettevõtetes. Koolitaja Sandra Reivik.

03. mai – 3. töötuba
Andmete juhtimine, andmete standardiseerimine, kvaliteet ja väärindamine. Infoturve, kaasaegsed tarkvaralised lahendused ja praktiku kogemuslugu.

Põhikoolitajad Juhan Pukk ja Lauri Antalainen.

Töötoa eesmärgiks on käsitleda andmete tähtsust organisatsiooni toimimise ja arendamise vaatenurgast, mille raames selgitatakse andmete kvaliteedi mõistet, andmete kogumise, säilitamise ja töötlemise põhiprintsiipe, andmete kasutamise võimalusi ettevõtte ärianalüüsi jaoks. Täiendavalt puudutatakse infoturvet kui digitaliseerimisega kaasnevat olulist aspekti – mis on selle mõiste, vajadus, ettevõtte infoturbe olukorra kaardistamine ja parandussammude defineerimine. Töötoas astub külalisena üles ka praktik, et jagada näiteid reaalsetest kogemustest.

22. mai – 4. töötuba
Digitaliseerimise projekti teostamine ja mõju. Eesmärgistamine ja mõõtmine. Muudatuste juhtimine. Ettevalmistus lõpuürituseks.

Koolitajad Juhan Pukk, Aleksandr Miina, Roger Allas.

Töötoa eesmärgiks on teha selgeks võimalike digilahenduste pakkujate valikukriteeriumid ja defineerida eduka projekti komponendid – mõju ja tasuvus, korrektne projekti- ja muudatuste juhtimine. Tuginedes eelnevates töötubades tehtule defineerib ettevõte teenuse/toote tarnija valiku põhimõtted ja kriteeriumid ning nende tähtsus. Teises pooles keskenduvad ettevõtted käesoleva projekti realiseerimise ja juhtimise teemadele määrates projektijuhi rolli, projekti ärilise mõju ja tasuvuse ehk tulemuste eesmärgistamise ja mõõtmise plaani ning muudatuste juhtimise, projekti jätkamise ja lõpetamisega seotud tegevuste kava.

11. juuni – LÕPUÜRITUS
Ettevõtted esitlevad valminud digitaliseerimise tegevuskavasid ja edasisi tegevusplaane.

Programmi lõpetamine ja žürii jagab silmapaistvamate osalejate vahel auhinnafondi.

Koolitajate ja mentorite kohta saate lisa lugeda SIIT.

Koolitaja ja mentor Aleksandr Miina

Aleksandr Miina on operatsioonide juhtimise (inglise keeles operations management) ning protsesside juhtimise konsultant, nõustaja  ja mentor, Lean Digital asutaja ja juhatuse liige, EASi kvalifitseeritud protsesside juhtimise diagnostika ja digitaliseerimise teekaardi konsultant. Praktilise kogemuse organisatsioonide ja protsesside arendamist ja digitaliseerimist (sh EASi tellitud projektid) on Aleksandr saanud läbi töökogemuse erinevates tootmisettevõtetes ning ka teostades arendusprojekte erinevates organisatsioonides.

Loe programmi ekspertide kohta pikemalt SIIT.

Koolitaja Juhan Madis Pukk

Juhan Pukk IT valdkonnas töötanud juba üle 10 aasta ning omab laia ülevaadet kogu valdkonnas toimuvast. Suure panuse annab ta Eesti IT sektorile olles Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) president.

Loe programmi ekspertide kohta pikemalt SIIT.

Koolitaja ja mentor Lauri Antalainen

Lauri Antalainen on enam kui 10 aastat tegelenud erinevate tööstusettevõtete nõustamisega muuhulgas protsesside optimeerimisel, kvaliteedijuhtimissüsteemide juurutamisel, digitaliseerimisel ja automatiseerimisel, tootmise korraldamisel ja hankijate hindamisel.

Loe programmi ekspertide kohta pikemalt SIIT.

Mentoritena on digitaliseerimise meistriklassi kaasatud pikaajalise valdkondliku kogemusega eksperdid. Mentoritega saad täpsemalt tutvuda SIIN.
Mentor osaleb ettevõttega koos kõikides töötubades ja toetab eesmärkide saavutamiseks kogu meeskonda ka vahepealsel ajal 30h ulatuses sh tegevuskava koostamisel.

Tutvumine koolitajate ja mentoritega.

 • Programmi tutvustamine
 • Mentorite ja ettevõtete lühitutvustused
 • Digitaliseerimise ja reaalajamajanduse põhimõisted ja trendid
 • Mentorite ja ettevõtete lühikohtumised
 • Osalejatevaheline võrgustumine

Avapäeval toimuvate lühikohtumiste järgselt moodustatakse meistriklassiks ettevõtete ning mentorite koostööpaarid.

Kõik programmi töötoad toimuvad füüsiliste koolitustena Tallinnas ja iga ettevõte on oodatud osalema 2-3 liikmega. Lisaks meeskonnale osaleb igas töötoas ettevõttega koos ka personaalne mentor. Programmi veebiseminarid toimuvad virtuaalses keskkonnas ja nendes on võimalik ettevõttel osaleda endale sobivast asukohast, kaasates soovi korral kuulama ka laiendatud meeskonda. 

Programmis osalevatel ettevõtetel valmib tegevuskava, vabalt valitud protsessi või protsessi lõigu efektiivsuse tõstmiseks digitaliseerimise ja/või reaalajamajandusega seotud tehnoloogiate kasutuselevõtu abil. Iga töötuba ja veebiseminar annab oma ülesannete ja infoga tegevuskava koostamisse sisendit. Lõplik tegevuskava valmib programmi lõpuks ja selle eesmärk on kindlustada ettevõtte tulemuslik edasiliikumine ka pärast meistriklassi lõppu. 

Programmi lõpuüritusel osalevad kõik programmist osa võtnud ettevõtted, mentorid, koolitajad, korraldajad, žüriiliikmed ning EASi esindajad. Lõpuürituse eesmärk on esitleda žüriile oma tegevuskava ja elluviimise plaane. 

Žürii hindab ettevõtete ja ideede arengut programmi jooksul; motivatsiooni, võimekust ja meeskonda idee elluviimiseks; plaani läbimõeldust, jätkusuutlikkust ja võidufondi kasutust ning esitluse kvaliteeti.  

Parimatele osalejatele on välja pandud 10 000 euro suurune auhinnafond, mis jaotatakse 3 parima ettevõtte vahel. Auhinnafondi eesmärk on võimaldada ettevõtetel jätkata oma tegevuskava elluviimist.

Kati Kusmin: majanduse suuna osas on konsensus olemas, nüüd tuleb järgmine käik sisse panna

Mis maksab elekter kümne aasta pärast? Millal muutuvad intressimäärad ning kas majanduslanguse põhi on käes? Need küsimused jäid seekordsel Tuulelohe lennu majanduskonverentsil lahtiseks, aga väga paljudes teemades valitses ka konsensus. Me teame, mis suunas peame oma majandusega liikuma, kirjutab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse juht Kati Kusmin. Seekordsel majanduskonverentsil kostis pea igas paneelis, et see mis tõi meid siia, ei vii meid edasi. Me oleme jõudnud oma riigi arengu ja ühiskondliku ambitsiooniga sinna, et kui seni võisime liikuda hoogsal sammul edasi olemasolevate tehnoloogiate kasutusele võtmisega ja kvaliteetse allhanke pakkumisega, siis nüüd on tagumine aeg lükata sisse järgmine käik liikumaks väärtusahelas kõrgemale.

Eesti innovatsiooni tähed särasid Brüsseli õppereisil  

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse korraldatud innovaatorite õppereis Brüsselisse, mis toimus 17.-20. märtsil, kujunes tõeliseks innovatsiooni tähistamise sündmuseks, pakkudes Eesti ettevõtjatele ainulaadseid võimalusi osalemiseks inspireerivates innovatsiooni edendamist puudutavates aruteludes, võrgustumisüritustel ning kohtumiseks Euroopa Liidu innovatsiooni valdkonna võtmeisikutega.   Maailma suurim teaduse ja innovatsioonirahastuse raamprogramm “Horizon Europe”, mahus 95,5 miljardit eurot, on oluliseks Euroopa Liidu (EL) innovatsiooni ja sellealase rahvusvahelise koostöö hoogustamise instrumendiks. Euroopa Liit on üleilmselt tuntud oma suurepäraste teadusavastuste poolest, kuid siiani on väljakutseks teadusavastuste reaalmajandusse viimine ning ühiskonna kasuks tööle panemine. EIC Summiti avakõned võtsid kenasti kokku, mis on saavutatud EL teaduse- ja innovatsiooni raamprogrammi “Horizon Europe” investeeringute toel

Ettevõtete kogemused: mis kasu annab innovatsioonidiagnostika? 

Ligi 40 ettevõtet on läbinud EASi ja KredExi innovatsioonivõimekuse diagnostika, kus eksperdid hindavad rahvusvaheliselt tunnustatud metoodika alusel ettevõtte olemasolevaid protsesse ja innovatsioonivõimekust. Oma kogemusi jagavad diagnostika läbinud TFTAK ja moomoo.   „Kogu diagnostika protsessi suureks väärtuseks oli innovatsioonialase teadlikkuse paranemine ja ühtlustumine ettevõtte tuumikgrupi liikmete vahel,“ sõnas ratta- ja suusariiete tootja moomoo juht Martti Sala.   Diagnostika tuum on põhjalik fookusgrupi intervjuu ettevõtte meeskonnaga, kus käiakse läbi näiteks ettevõtte innovatsioonikultuur, ärivaldkonna tundmine, strateegia, arendusprotsessid, võimekused ja vahendid. „Kui fookusgrupi intervjuuks oli aeg ja koht kokku lepitud, siis tegime oma tiimis lühikese uuringu, et aru saada, kuidas meie ettevõttes innovatsiooni mõistetakse. Selle

Riik toetab inseneeriatudengite arendusprojekte taas miljoni euroga
Riik toetab inseneeriatudengite arendusprojekte taas miljoni euroga

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koostöös EASi ja KredExi ühendasutusega toetavad 11 tudengite inseneeriavaldkonna arendusprojekti kogumahus ligi 1 miljoni euroga. „Mul on siiralt hea meel näha, et tudengite hoog taotlemisel ei ole raugenud ning võrreldes esimese taotlusvooruga oli ka projekti taotluste kvaliteet paranenud. Ma näen suurt väärtust selles, et tudengid saavad praktilisi kogemusi juba õppe ajal, innustades neid edaspidigi insenerioskusi proovile panema, sealhulgas ka tulevikus ise innovaatilise äritegevusega alustama. Kui selliseid ägedaid noori ägedate ideedega jagub, siis on me tulevik heades kätes,” ütles Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majanduse ja innovatsiooni asekantsler Sandra Särav. EASi ja KredExi ühendasutuse juhatuse liikme Sigrid Harjo sõnul tõi hindamiskomisjon esile tudengite professionaalsust

Ekspert: Eesti ettevõtted peaks kiirendama jõupingutusi digitaliseerimiseks
Ekspert: Eesti ettevõtted peaks kiirendama jõupingutusi digitaliseerimiseks

EASi ja KredExi ühendasutuse digitaliseerimise projektijuht Joel Järvik teeb ülevaate Eesti ettevõtete hetkeseisust digitaliseerimise valdkonnas ning annab nõu, millistel trendidel tasub silma peal hoida. Joel Järviku sõnul on Eesti tervikuna olnud aktiivne digitaliseerimise edendaja. „Eristume selgelt oma edukate e-riigi lahenduste poolest. Eesti ettevõtted on suhteliselt väikesed, kuid tihti paindlikud ja kiirelt kohanevad, mis on oluline eelis muutuvas ärikeskkonnas. Meie inimesed on heade digioskustega ja meil on tugev startup-kultuur,” rääkis ta. Kui avalike digiteenustega oleme Euroopas esirinnas, siis Eesti ettevõtted uutest tehnoloogiatest veel täit kasu eksperdi hinnangul ei realiseeri. „Hoolimata sellest, et meil mõned tehnoloogilises mõistes silmapaistvad tegijad, on meie väikeste

Tagasi üles