Vaata peasisu Eesti Arengu Sihtasutuse, Euroopa Liit Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid ning Eesti Tuleviku Jaoks (EST)

Arengukava praktikum loomeettevõtetele

Arengukava koostamise praktikumi eesmärk on anda loomeettevõtjatele teadmised strateegilise planeerimise tööriistadest ja esmased oskused nende kasutamiseks oma ettevõtte arengu kavandamisel ja arendustegevustes.

Programmist saadud teadmisi, kogemusi ja tööriistu saate kasutada ettevõtte strateegia koostamisel ning rakendamisel, ärimudeli analüüsimisel ning arendamisel. Saadud teadmised aitavad valida ettevõttele strateegilisi arengusuundasid ning koostada eesmärkidele vastavat tegevuskava, samuti mõõta strateegia elluviimise tulemuslikkust.

Koolituse lõpuks on organisatsioon läbi analüüsinud ärimudeli ja koostanud arengukava esmase raamistiku, mida on võimalik organisatsiooni siseselt edaspidi täpsustada, täiendada ja ajakohastada.

Koolitus on ideaalseks ettevalmistuseks aasta teises pooles avanevatele loomemajanduse valdkonna ettevõtetele suunatud toetuste taotlemiseks.

Kandideerimine lõppes 27.03.2023

Nimi
Arengukava praktikum loomeettevõtetele
Kestus
1 kuu
Hind
150 eurot + KM
Töökeel
eesti keel
Staatus
Suletud

Kellele on praktikum mõeldud?

Praktikum on suunatud Eestis registreeritud ja loomemajanduse valdkonnas tegutsevale ambitsioonikate eesmärkide ja kasvupotentsiaaliga väike- ja keskmise suurusega ettevõttele, kus on soovituslikult vähemalt 2 töötajat ning kes omab ekspordikogemust või planeerib eksportimisega alustada.

 • on teostanud või on võimeline teostama enne koolituse algust SWOT analüüsi enda ettevõttele.
 • omavad piisavalt ressursse, et programmis saaksid osaleda 2 inimest, kelle hulgas üks esindaja peab olema ettevõtte võtmeisik, kellel on ettevõtte juhtimises oluline roll.
 • teenuses osalemise VTA (vähese tähtsusega abi) ettevõtte kohta on kuni 4000 eurot

Loomemajanduse valdkonnad

Vaata, mis on sinu ettevõtte VTA jääk

Mis sinu ettevõttes muutub?

uued oskused ja teadmised

Valmib esmane arengukava ja strateegia raamistik

Ajakava


Kodutöö enne koolitust: ettevõtte/organisatsiooni SWOT analüüsi koostamine

I & II koolituspäev
25&26.04.2023, Vihula mõis (kahepäeva koolitus koos ööbimisega, majutus sisaldub koolituse hinnas)

III koolituspäev 25.05.2023, Naked Island, Tallinn

Mentoritena on kaasatud Ülle Puustusmaa, kes viib praktikumi läbi ka koolitaja rollis, Piia Tamm, Indrek Maripuu ja Elmo Puidet. Kirjeldustega saad tutvuda siin

Koostöö mentoriga

Ettevõtte ja mentori koostöö 6 tunni ulatuses:

Iga ettevõte saab endale mentori, kes aitab programmi vältel läbi mõelda strateegia ja arenguplaani erinevaid aspekte. Mentor on sulle abiks, et näha oma ettevõtet kõrvaltvaataja pilguga. Mentor mõtleb kaasa, annab hinnanguvaba tagasisidet, küsib küsimusi ning juhib tähelepanu olulisele.

Mentorkohtumised toimuvad virtuaalselt.

 

Kandideerimine

 • Kandideerimise ankeedil esitatud vastuste põhjal hinnatakse ettevõtte sobivust ja motivatsiooni programmis osalemiseks.
 • Peale kandideerimisperioodi lõppu teeb osalejate lõpliku valiku EASi hindamiskomisjon.
 • Programmi valitakse osalema 10 tugevamat ettevõtet.
 • Koolitused toimuvad Vihulas ja Tallinnas ning nendel osalemine on ettevõtetele kohustuslik.

Teekond


Kodutöö enne koolitust: ettevõtte/organisatsiooni SWOT analüüsi koostamine

I & II koolituspäev
25&26.04.2023, Vihula mõis (kahepäeva koolitus koos ööbimisega, majutus sisaldub koolituse hinnas)

III koolituspäev 25.05.2023, Naked Island, Tallinn

Mentoritena on kaasatud Ülle Puustusmaa, kes viib praktikumi läbi ka koolitaja rollis, Piia Tamm, Indrek Maripuu ja Elmo Puidet. Kirjeldustega saad tutvuda siin

Koostöö mentoriga

Ettevõtte ja mentori koostöö 6 tunni ulatuses:

Iga ettevõte saab endale mentori, kes aitab programmi vältel läbi mõelda strateegia ja arenguplaani erinevaid aspekte. Mentor on sulle abiks, et näha oma ettevõtet kõrvaltvaataja pilguga. Mentor mõtleb kaasa, annab hinnanguvaba tagasisidet, küsib küsimusi ning juhib tähelepanu olulisele.

Mentorkohtumised toimuvad virtuaalselt.

 

 • Kandideerimise ankeedil esitatud vastuste põhjal hinnatakse ettevõtte sobivust ja motivatsiooni programmis osalemiseks.
 • Peale kandideerimisperioodi lõppu teeb osalejate lõpliku valiku EASi hindamiskomisjon.
 • Programmi valitakse osalema 10 tugevamat ettevõtet.
 • Koolitused toimuvad Vihulas ja Tallinnas ning nendel osalemine on ettevõtetele kohustuslik.
Iduettevõtted tõid Brüsseli õppereisilt kaasa väärtuslikud teadmised ja kontaktid

Eesti iduettevõtted käisid märtsis Brüsselis, et tutvuda innovatsioonivaldkonna ettevõtjate ja valdkonna Euroopa Liidu võtmeisikutega. Oma kogemust jagavad ettevõtted CybExer Technologies, PowerUP Energy Technologies ja RAIKU Packaging. Sel korral oli Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse korraldatud õppereisi põhirõhk Euroopa teadus- ja innovatsiooninädala üritustel. Kümme valitud Eesti ettevõtet võtsid osa Euroopa Liidu innovatsioonivaldkonna aasta sündmustest, sealhulgas EIC Summitist ja innovaatiliste hangete konverentsist.  Nii Eesti küberturbe-ettevõttel CybExer Technologies kui ka vesinik-kütuseelemendil põhinevaid elektrigeneraatoreid tootval ettevõttel PowerUP Energy Technologies oli kindel soov saada õppereisilt rohkem teavet Euroopa Innovatsiooninõukogu (EIC) rahastusmeetme taotlemise kohta. Ettevõtluskiirendi EIC Accelerator toetab idu- ja kasvufaasis olevaid süvatehnoloogia ettevõtteid, mida erakapital ei

InnoBoost! Kõik innovatsiooni toetustest ja teenustest ühest kohast!

Vahel võib tunduda, et Eestis pakutavaid toetuseid ja teenuseid, mis on mõeldud innovaatilisele ettevõtetele on mustmiljon ja samas jälle ei ole ka midagi. Ühest või teisest kanalist saab infot, et on avatud äge programm, mis just toetaks sinu ettevõtte teenuse või protsessiarendust, aga lähemal sisse vaatamisel selgub, et kas ettevõte pole sihtrühm või on hoopis tähtaeg juba taotluse esitamiseks möödunud. Eesti innovatsioonitoetuste ja – teenuste maastik võib tõesti kirju tunduda. Peale selle, et olemas on erinevaid organisatsioone, kes innovatsiooni lõkkele puhumiseks tegevusi teevad, on nende sees veel terve võimaluste maailm, milles orienteerumine on omakorda keeruline. InnoBoost ongi seda sorti formaat,

Krakuli kogemus: oma innovatsioonivõimekuse hindamisel on palju plusse

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (EIS) pakub ettevõtetele võimalust hinnata rahvusvaheliselt tunnustatud metoodika alusel oma ettevõtte sisemist innovatsioonivõimekust. Oma kogemustest räägib rahvusvaheline asjade interneti (IoT) ja autonoomsete süsteemide arendaja Krakul.   Krakuli COO Aare Aruniidu sõnul olid neil enne diagnostikat mitu erinevat eesmärki. „Kõige üldisemas plaanis soovisime saada väliselt osapoolelt värsket ja neutraalset pilku meie hetkeolukorrale. Mis meil on hästi? Mis võiks paremini olla ja kuidas meie innovatsiooniprotsessi muuta?“ selgitas Aruniit.   „Lisaks veel, kuidas suhestuvad omavahel kliendile suunatud innovatsioon ja sisemise töö innoveerimine. Ehk kuidas me teenust teostame, müüme ja milline on ärimudel,“ ütles Aruniit.  Tema sõnul oli diagnostika protsess sujuv ning

Ringdisaini meistriklass aitab kulusid kokku hoida ja leida uusi ärivõimalus

Käimas on registreerimine Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EIS) ringdisaini meistriklassi uude gruppi, kus ettevõtted saavad põhjaliku koolitusprogrammi ja mentorite abil läbi mõelda, kuidas muuta rohepööre oma ettevõtte konkurentsieeliseks. Disainijuht ja programmi koolitaja Külliki Kesa sõnul aitab kestlikkuse ja ringmajanduse põhimõtete rakendamine nii ettevõtte tegevuskulusid kokku hoida kui ka uusi ärivõimalusi luua. „Seda esmajärjekorras meie lähipiirkonna eksportturgudel, kus tihti enne hinnapakkumise küsimist tuntakse huvi võimaliku äripartneri kestlikkuse strateegia ja sammude suhtes. Pühendumine keskkonnasäästlikkusele ja sotsiaalsele vastutusele aitab saavutada ka suuremat kliendilojaalsust ja paremat brändi mainet,“ selgitas Kesa, mis kasu toob ettevõttele ringmajanduse rakendamine.   Meistriklassi koolitaja Jane Oblika sõnul on suurim väljakutse

Innovatsiooni hankija käsiraamat – uus põhjalik teejuht innovatsioonihangete maailmas 

Alates tänasest on kõigile huvilistele kättesaadav Innovatsiooni hankija käsiraamat, mis pakub värskendavaid ja praktilisi lähenemisi innovatsioonihangetele. Käsiraamat on osa Eesti riigihangete süsteemi pidevast uuendusprotsessist ning toetab riigi pikaajalist arengustrateegiat. Tutvu käsiraamatuga veebilehel innohangetekasiraamat.eas.ee. Riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ eesmärk on kujundada Eesti aastaks 2050 konkurentsivõimeliseks, teadmistepõhise ühiskonna ja majandusega kliimaneutraalseks riigiks, kus on tagatud kvaliteetne ja liigirikas elukeskkond ning valmisolek kliimamuutuste mõjudega toimetulekuks. Innovatsiooni hankija käsiraamat mängib selles visioonis olulist rolli, pakkudes juhiseid ja tuge riigihangete kaudu innovatsiooni edendamiseks. Innovatsiooni toetamine on saanud riigihangetes üha suuremat tähelepanu, eelkõige seoses vajadusega tõhustada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete ligipääsu riigihangetele ning lihtsustada

Tagasi üles