Vaata peasisu

Intellektuaalomand on äriarenduse tööriist

Ärisaladustest kaubamärkide ja patentideni, meie intellektuaalomandi ekspertidel on pikaajaline praktiline kogemus ettevõtete intellektuaalomandi kaitsestrateegiate arendamisel ja rakendamisel äriliste eesmärkide täitmiseks. 

 

Nimi
Intellektuaalomandi-alane strateegiline nõustamine
Kestus
5 esimest tundi tasuta
Töökeel
eesti keel, inglise keel, vene keel

Kellele on teenus mõeldud?

 • innovaatilistele ekspordile suunatud rahvusvahelise kasvuambitsiooniga ettevõtetele
 • tegutsevatele süvatehnoloogiaettevõtetele ja teaduspõhistele iduettevõtetele
 • ärimudeli teadmiste- ja oskustepõhisuseks muutmise teele asuvatele ettevõtetele

Kuidas saame aidata?

Leia üles ettevõtte intellektuaalomand

Sa ei saa muuta, mida sa ei saa mõõta. Aitame ettevõtetel piiritleda oma intellektuaalomandi ning see kontrolli alla võtta

Kindlusta positsioon konkurentsis

Intellektuaalomandi tööriistad aitavad piirata konkurentide võimalust võtta kasutusele sinu paremat väärtuspakkumist loovaid lahendusi

Anna teadmistele ja oskustele äriline väärtus

Teadmised on kulla hinnaga ja nende eest ollakse nõus maksma. Aitame püstitada reeglid, kuidas teadmised üles leida, kaitsta, pakendada ja kommertsialiseerida

Võta ühendust

Võta meiega ühendust ning lepime kokku põhjalikuma kohtumise sinu küsimuste arutamiseks. Sageli saavad ettevõtete küsimused juba selle esimese kohtumise raames lahendatud ning mingit täiendavat asjaajamist sellega ettevõtte jaoks ei kaasne.

Peamised valdkonnad, kus ettevõtted seni EASi IO teenustest abi on saanud:

 • Sobiliku teenuseosutaja leidmine eraturult, sh. ettevõtte valdkonna eksperdist patendivolinikud ja kaitsestrateegia nõustajad.
 • Ärisaladuste ja intellektuaalomandi kaitsmine – ärisaladused, patendid, tööstusdisainilahendused, kaubamärgid, autoriõigus.
 • Tegutsemisvabaduse säilitamine konkurentide poolt kaitstud intellektuaalomandi suhtes.
 • Intellektuaalomandi kasutamise reguleerimine koostöösuhetes ettevõtete või teadus- ja arendusasutustega ning IO litsentseerimine.
 • Uute ärisuundade tuvastamine, konkurentide tehnoloogiaportfellide analüüsid.

EASi kliendina võta ühendust oma kliendihalduriga.

Meie intellektuaalomandi eksperdid ja nende erialad on:

Siim Kinnas
 • Tehnoloogiliste arenduste kaitsmine
 • Tegutsemisvabaduse otsingud ja analüüsid
 • Intellektuaalomandi strateegiate välja töötamine
 • Intellektuaalomand arenduskoostöölepingutes
 • Litsentsid ja tehnoloogiasiire

+372 5858 7212

[email protected] 

 

Marius Kuningas
 • Kaubamärkide ja disaini kaitsmine
 • Intellektuaalomand töö- ja võlaõiguslikes lepingutes
 • Ärisaladus ja konfidentsiaalne informatsioon
 • Intellektuaalomandi auditid

+372 5851 6617

[email protected] 

Jelizaveta Lazonen
 • Intellektuaalomandi strateegiate välja töötamine
 • Autoriõiguste kaitsmine
 • Leiutiste kaitsmine
 • Intellektuaalomandi litsentsilepingud
 • Intellektuaalomandi auditid

[email protected]

Helena Nulk-Leemets
 • Technology intelligence ja innovation intelligence analüütika
 • Sobilike tehnoloogiate otsingud, tehnoloogiate võrdlevad analüüsid
 • Tehnika taseme uuringud, teostatavusanalüüsid
 • Tegutsemisvabaduse otsingud ja analüüsid

[email protected] 

Esmanõustamine

Õpime sind ja sinu ettevõtet tundma, määratleme teie vajadused ning anname esmased näpunäited. Lepime vajadusel kokku edasised sammud ja protsessi käigu.

Enne kokku saamist, ole hea, tutvu meie koostatud juhendmaterjalidega intellektuaalomandi liikide kohta:

Esimene kohtumine kestab tavaliselt umbes tunni. Kui selle käigus saavad kõik sinu küsimused lahenduse, siis sellega ongi teenus lõppenud. Kui tarvilik on põhjalikum nõustamine või analüüs, lepime kokku järgmised kohtumised või muu tööplaani. 

Konfidentsiaalsus

Kõikidel meie ekspertidel on konfidentsiaalsuse hoidmise kohustus ja tagame, et ettevõtte äriliselt tundlik informatsioon on hoitud ning ei jõua asjasse mitte puutuvate isikute, sh. ka sihtasutuse teised töötajad, kätte. Vajadusel oleme valmis ettevõttega sõlmima ka täiendava konfidentsiaalsuslepingu.

Nõustamine

Näost-näkku nõustamised viiakse läbi kas ettevõttes kohapeal või elektrooniliselt, vastavalt kokku lepitud ajakavale. 

Lõpetamine

Kui ettevõte kinnitab, et on saanud sobivas mahus nõustamist, loetakse teenus osutatuks. Täiendavat aruandlust ettevõtte jaoks ei ole.

Teenuse maksumus

Igale ettevõttele on lubatud tasuta kuni 5 eksperdi töötundi aastas (ei ole vähese tähtsusega abi, vastavalt grupierandi reeglitele innovatsiooniteenuste osas). Alates 6-st töötunnist esitame ettevõttele arve summas 100 €/h, millele lisandub käibemaks. 

Kui nimetatud aeg hakkab täituma, teavitame sellest aegsasti ettevõtet, et see saaks otsustada edasises koostöö osas. Valdav enamus seni osutatud teenustest on seni jäänud 5 tasuta töötunni sisse.

Kuidas teenust kasutada?

Võta meiega ühendust ning lepime kokku põhjalikuma kohtumise sinu küsimuste arutamiseks. Sageli saavad ettevõtete küsimused juba selle esimese kohtumise raames lahendatud ning mingit täiendavat asjaajamist sellega ettevõtte jaoks ei kaasne.

Peamised valdkonnad, kus ettevõtted seni EASi IO teenustest abi on saanud:

 • Sobiliku teenuseosutaja leidmine eraturult, sh. ettevõtte valdkonna eksperdist patendivolinikud ja kaitsestrateegia nõustajad.
 • Ärisaladuste ja intellektuaalomandi kaitsmine – ärisaladused, patendid, tööstusdisainilahendused, kaubamärgid, autoriõigus.
 • Tegutsemisvabaduse säilitamine konkurentide poolt kaitstud intellektuaalomandi suhtes.
 • Intellektuaalomandi kasutamise reguleerimine koostöösuhetes ettevõtete või teadus- ja arendusasutustega ning IO litsentseerimine.
 • Uute ärisuundade tuvastamine, konkurentide tehnoloogiaportfellide analüüsid.

EASi kliendina võta ühendust oma kliendihalduriga.

Meie intellektuaalomandi eksperdid ja nende erialad on:

Siim Kinnas
 • Tehnoloogiliste arenduste kaitsmine
 • Tegutsemisvabaduse otsingud ja analüüsid
 • Intellektuaalomandi strateegiate välja töötamine
 • Intellektuaalomand arenduskoostöölepingutes
 • Litsentsid ja tehnoloogiasiire

+372 5858 7212

[email protected] 

 

Marius Kuningas
 • Kaubamärkide ja disaini kaitsmine
 • Intellektuaalomand töö- ja võlaõiguslikes lepingutes
 • Ärisaladus ja konfidentsiaalne informatsioon
 • Intellektuaalomandi auditid

+372 5851 6617

[email protected] 

Jelizaveta Lazonen
 • Intellektuaalomandi strateegiate välja töötamine
 • Autoriõiguste kaitsmine
 • Leiutiste kaitsmine
 • Intellektuaalomandi litsentsilepingud
 • Intellektuaalomandi auditid

[email protected]

Helena Nulk-Leemets
 • Technology intelligence ja innovation intelligence analüütika
 • Sobilike tehnoloogiate otsingud, tehnoloogiate võrdlevad analüüsid
 • Tehnika taseme uuringud, teostatavusanalüüsid
 • Tegutsemisvabaduse otsingud ja analüüsid

[email protected] 

Õpime sind ja sinu ettevõtet tundma, määratleme teie vajadused ning anname esmased näpunäited. Lepime vajadusel kokku edasised sammud ja protsessi käigu.

Enne kokku saamist, ole hea, tutvu meie koostatud juhendmaterjalidega intellektuaalomandi liikide kohta:

Esimene kohtumine kestab tavaliselt umbes tunni. Kui selle käigus saavad kõik sinu küsimused lahenduse, siis sellega ongi teenus lõppenud. Kui tarvilik on põhjalikum nõustamine või analüüs, lepime kokku järgmised kohtumised või muu tööplaani. 

Konfidentsiaalsus

Kõikidel meie ekspertidel on konfidentsiaalsuse hoidmise kohustus ja tagame, et ettevõtte äriliselt tundlik informatsioon on hoitud ning ei jõua asjasse mitte puutuvate isikute, sh. ka sihtasutuse teised töötajad, kätte. Vajadusel oleme valmis ettevõttega sõlmima ka täiendava konfidentsiaalsuslepingu.

Näost-näkku nõustamised viiakse läbi kas ettevõttes kohapeal või elektrooniliselt, vastavalt kokku lepitud ajakavale. 

Kui ettevõte kinnitab, et on saanud sobivas mahus nõustamist, loetakse teenus osutatuks. Täiendavat aruandlust ettevõtte jaoks ei ole.

Teenuse maksumus

Igale ettevõttele on lubatud tasuta kuni 5 eksperdi töötundi aastas (ei ole vähese tähtsusega abi, vastavalt grupierandi reeglitele innovatsiooniteenuste osas). Alates 6-st töötunnist esitame ettevõttele arve summas 100 €/h, millele lisandub käibemaks. 

Kui nimetatud aeg hakkab täituma, teavitame sellest aegsasti ettevõtet, et see saaks otsustada edasises koostöö osas. Valdav enamus seni osutatud teenustest on seni jäänud 5 tasuta töötunni sisse.

EASi tehnoloogiaseireteenus aitab koguda turuluuret
EASi tehnoloogiaseireteenus aitab koguda turuluuret

Alates 1. detsembrist pakume uue teenusena tehnoloogiaseiret, mis aitab ettevõtetel saada aimu tehnoloogiamaastikul ning konkurentide seas toimuvast, vältida tehnoloogilisi üllatusi ja luua alus otsuste langetamiseks tehnoloogiliste võimaluste osas. Uute toodete ja teenuste arendamine on aeganõudev ja kulukas tegevus, mis eeldab ettevõtjalt hiromandivõimeid turumaastiku ennustamiseks toote valmimisel. Kristallkuulist tõenduspõhisem lähenemine pakub pilguheitu konkurentide patendiporfelli, et märgata ka kardinate taga toimuvaid arenguid. Äriteabe kogumine, ehk business intelligence, on laialdaselt levinud praktika. Kuid samasugust taustauuringut saab tehnoloogiaseire abil teostada ka tehnoloogiate kohta. Andmekaeve vahendusel kogutakse kokku ärialastes andmebaasides leitav info, mis aitab teha toodete ja teenuste arendamisel strateegilisi otsuseid ning muuta arendustegevust kiiremaks

EAS avas täna uue rakendusuuringute programmi rahastusvooru
EAS avas täna uue rakendusuuringute programmi rahastusvooru

Täna, 12. juulil avas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) uue toetusvooru rakendusuuringu projektide elluviimiseks. Toetuse lisaeelarve on 10 miljonit eurot ning ettevõtteid nõustavad oma ala eksperdid. Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Andres Suti sõnul on ettevõtete innovaatiline arendustegevus majanduse seisukohast märkimisväärse tähtsusega. „Eesti ei ole odava tööjõu maa ja kui me tahame, et meie ettevõtted rahvusvahelises konkurentsis püsiksid, siis tuleb ka riigil soodustada teadmusmahukate toodete ja teenuste arendamist. Eelkõige selleks, et ettevõtted ise hakkaksid investeerima järjest enam uutesse arendusprojektidesse ja näeksid selle pikaajalist kasutegurit,“ ütles Sutt ning rõhutas, et just see on EASi rakendusuuringute programmi eesmärk. EASi juhatuse esimehe Peeter Raudsepa sõnul on

Ajujahi konkursil osaleva Mündi mentor tunnustab noorte ettevõtjate pühendumust
Ajujahi konkursil osaleva Mündi mentor tunnustab noorte ettevõtjate pühendumust

EASi innovatsioonivaldkonna juht Inge Laas on juba aastaid osalenud Ajujahi žürii töös ning ühtlasi nõustanud mentorina konkursil osalejaid. Tänavu valis ta mentorluseks Tartu Hugo Treffneri gümnaasiumi lõpuklassi õpilaste poolt 2019. aastal asutatud ettevõtte Münt, mis toodab hambapastat tableti kujul, sest see on keskkonnasäästlik ja tervisele kasulikum. Inge sõnul jälgib ta igal aastal tähelepanelikult TOP10 kujunemist, et seejärel koos oma meeskonnaga välja valida just see ettevõte, kes võiks enim vajada erialast tuge, mida EAS pakub – näiteks intellektuaalomandi, rahvusvahelise müügi ja teaduskoostöö osas. “Tegelikult kipub valik lõpuks üsna ahtakeseks jääma, sest paljud konkursile esitatud ideed on alles kujunemisjärgus või eeldavad tõsist

Kolm olulist sammu parema kaubamärgistrateegia poole
Kolm olulist sammu parema kaubamärgistrateegia poole

EASi intellektuaalomandi ekspert Siim Kinnas Olenemata sellest, kas ettevõtte bränd, logo ja tunnuslause on juba televiisorist tuttavad ja lapsedki teavad seda une pealt või on tee suuremale tuntusele alles sillutamisel, tasub mõelda oma intellektuaalvara kaitsmisele kaubamärgina. Eesti ettevõtete seas on kõige aktiivsemalt registreeritav intellektuaalomandi vorm just kaubamärgid ning EASi eksperdid osutavad selles valdkonnas nõustamist üpris sageli. Koolituste ja nõustamiste käigus on esile kerkinud märkimisväärne hulk korduma kippuvaid teemasid, mida tasub käsitleda enne kaubamärgi registreerimist. Toon välja mõned olulised tähelepanekud, mis loovad aluse edukale kaubamärgistrateegiale ning aitavad nii probleeme ennetada kui ka neile ka adekvaatselt reageerida. Kaubamärgi kaitse kehtib AINULT selles