Vaata peasisu Eesti Arengu Sihtasutuse, Euroopa Liit Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid ning Eesti Tuleviku Jaoks (EST)

Arenduskoostöö eksperdid toote ja teenuse arenduses

Arenduskoostöö eksperdid aitavad ettevõtetel leida ja ühendust saada parimate ekspertidega arenduses, testimises ja sertifitseerimises, teadlaste ja teadusarendus asutustega nii Eestis kui üle maailma, kes aitavad ettevõtjal arendada ja turule tuua nende uusi tooteid ja teenuseid.

Nimi
Arenduskoostöö eksperdide nõustamine
Hind
Esimesed 6 h tasuta, seejärel 100 €/h
Töökeel
eesti keel, inglise keel

Kellele teenus on suunatud?

Teenus on mõeldud kõigile Eestis registreeritud ettevõtetele, kes

  • juba arendavad või soovivad hakata oma toodet või teenust arendama,
  • vajavad abi sertifitseerimisparnteri leidmisel

Mille jaoks teenust kasutada?

Arenduspartnerite leidmine

Meie eksperdid leiavad õiged kontaktid, et avada tee sobivatesse laboritesse ja õigete ekspertide juurde

Sertifitseerimisasutuste leidmine

Meie eksperdid aitavad leida õiged sertifitseerimisasutused

Võta meie ekspertidega ühendust

Võta ühendust meie ekspertidega

Helena Nulk-Leemets, M.Sc.Tech
  • Materjaliteadus, mehaanika, digitaliseerimine
  • Kontor: Paju 2, Tartu
[email protected]
Kersti Vaarmets
  • Keemia, LEAN
  • Kontor: Sepise 7, Tallinn

tel:+372 5887 5715

[email protected]

Ülesande püstitamine

Esmane kohtumine ja tegevusplaan ehk lepime kokku kohtumise, telefoni- või videokõne, mille jooksul saame aru teie vajadusest ning paneme koos kokku edasise tegevusplaani või juhatame teid juba õiges suunas edasi.

Kui eksperdi hinnangul võib töösse panustatav aeg ületada tasuta osutatava mahu (6 eksperdi töötundi) piiri, sõlmitakse teiega teenuseosutamise leping, kus on esile toodud konsultatsioonide sisu, eeldatav maht ning hinna kujunemise alused. Esmaseks kohtumiseks on ette nähtud kuni tund aega ja seda ei loeta teenuse osutamisel tasuta osutatava teenuse sisse.

Kuigi kõik EASi töötajad on kohustatud hoidma ettevõtete ärisaladust, on võimalik sõlmida ka konfidentsiaalsusleping teie ärisaladuste täiendavaks kaitsmiseks.

 

Kohtumised

Arenduskoostöö ekspert toetab ettevõttet potentsiaalsete partneritega kohtumiste kokku leppimisel, ette valmistamisel ja fookuse hoidmisel kohtumise ajal.

Lisaks kohtumiste järgselt, soovi korral, kohtumiste kokku võtmisel.

Lõpetamine

Kui ettevõtja on jõudnud selguseni edasiste sammude osas ning suhtlus arenduspartneriga ei vaja enam kõrvalist tuge, astub arenduskoostöö ekspert suhtlusest välja ning ettevõttja jätkab arendustegevuste juhtimist ise.

Kui teenus on jäänud 6h sisse, loetakse teenus lõpetatuks ja edasisi tegevusi ettevõtja poolt pole vaja.

Kui teenuse osutamise jooksul on üle mindud 6 h piirist ning on sõlmitud teenuse leping, esitab arenduskoostöö eksper atve ning teenus loetakse lõpetatuks arve tasumisega.

Kuidas teenust kasutada

Võta ühendust meie ekspertidega

Helena Nulk-Leemets, M.Sc.Tech
  • Materjaliteadus, mehaanika, digitaliseerimine
  • Kontor: Paju 2, Tartu
[email protected]
Kersti Vaarmets
  • Keemia, LEAN
  • Kontor: Sepise 7, Tallinn

tel:+372 5887 5715

[email protected]

Esmane kohtumine ja tegevusplaan ehk lepime kokku kohtumise, telefoni- või videokõne, mille jooksul saame aru teie vajadusest ning paneme koos kokku edasise tegevusplaani või juhatame teid juba õiges suunas edasi.

Kui eksperdi hinnangul võib töösse panustatav aeg ületada tasuta osutatava mahu (6 eksperdi töötundi) piiri, sõlmitakse teiega teenuseosutamise leping, kus on esile toodud konsultatsioonide sisu, eeldatav maht ning hinna kujunemise alused. Esmaseks kohtumiseks on ette nähtud kuni tund aega ja seda ei loeta teenuse osutamisel tasuta osutatava teenuse sisse.

Kuigi kõik EASi töötajad on kohustatud hoidma ettevõtete ärisaladust, on võimalik sõlmida ka konfidentsiaalsusleping teie ärisaladuste täiendavaks kaitsmiseks.

 

Arenduskoostöö ekspert toetab ettevõttet potentsiaalsete partneritega kohtumiste kokku leppimisel, ette valmistamisel ja fookuse hoidmisel kohtumise ajal.

Lisaks kohtumiste järgselt, soovi korral, kohtumiste kokku võtmisel.

Kui ettevõtja on jõudnud selguseni edasiste sammude osas ning suhtlus arenduspartneriga ei vaja enam kõrvalist tuge, astub arenduskoostöö ekspert suhtlusest välja ning ettevõttja jätkab arendustegevuste juhtimist ise.

Kui teenus on jäänud 6h sisse, loetakse teenus lõpetatuks ja edasisi tegevusi ettevõtja poolt pole vaja.

Kui teenuse osutamise jooksul on üle mindud 6 h piirist ning on sõlmitud teenuse leping, esitab arenduskoostöö eksper atve ning teenus loetakse lõpetatuks arve tasumisega.

Sind võib veel huvitada

Avatud
Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus

Ida-Viru väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate investeeringute toetus

Suurim toetus 500 000
Avatud
teadmussiire

Ida-Viru ettevõtjate teadmusmahukate tegevuste toetus

Suurim toetus 5 000 000
Avatud
Toetus

Arendusosak

Suurim toetus 35000
Avatud
Meistriklass

Ringdisaini meistriklass

Hind 1300 eurot + KM
Kestus 7 kuud
Avatud
Teenus

Tippinnovaatorite programm

Hind 5000 eurot + KM
Kestus 8 kuud (sügis 2024 - suvi 2025)
Avatud
Teenus

Rakendusuuringute ja eksperimentaalarenduse nõustamine

Avatud
Tootearendus ja innovatsioon

Teadus- ja arendustegevuse teenuseid pakkuva ettevõtja taristu toetus

Suurim toetus 2 000 000
Avatud
rakendusuuringute programm

Rakendusuuringute programmi väikeprojektide taotlusvoor

Suurim toetus 150 000
Avatud
innovatsioon

Rohetoetus: tootmisettevõtja ärimudeli muutmise toetus

Suurim toetus roheaudit kuni 10 000, teekaardi arendustegevuse elluviimine kuni 200 000
Avatud
Nõustamine

Rahvusvahelise eksperdi kaasamine

Hind Omaosalus 50% eksperdi tasust, maksimaalne toetussumma 10 000 eurot
Avatud
innovatsioon

Euroopa Horisont EIC Accelerator

Suurim toetus 2 500 000 (millele lisandub kuni 15 000 000 omakapitaliinvesteeringuna)
Kestus kuni 2 aastat
Avatud
äri arendamine

Loomeettevõtjate arenguplaani elluviimise toetus

Suurim toetus 100 000
Avatud
Nõustamine

Innovatsioonivõimekuse diagnostika

Hind Tasuta
Avatud
eksport

Loomeettevõtjate ekspordivõimekuse arendamise toetus

Suurim toetus 50 000
Avatud
Nõustamine

Intellektuaalomandi äristrateegiline nõustamine

Hind 100 €/h + km
Kestus 5 esimest tundi tasuta
Avatud
Toetus

Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine

Kestus 3 – 24 kuud
Avatud
Toetus

Digitaliseerimise teekaardi toetus

Suurim toetus 10 000
Kestus kuni 6 kuud
Avatud
ettevõtte arenguprogramm

Ettevõtte arenguprogramm

Suurim toetus arenguplaanile kuni 500 000
Kestus kuni 3 aastat
Avatud
innovatsioon

Innovatsiooniosak

Suurim toetus 7500
Avatud
tootearendus

Tootearenduse toetus

Suurim toetus 500 000
Tagasi üles