Vaata peasisu

Teadmusmahukate arendusprojektide elluviimiseks avanes uus toetusvoor

EASi ja KredExi ühendasutus
22. detsember 2022
3 min

EASi ja KredExi ühendasutus avas täna, 22. detsembril uue rakendusuuringute programmi (edaspidi RUP) toetusvooru, mis aitab ettevõtetel ellu viia teadmusmahukaid arendusprojekte. Toetuse suurus on kuni kaks miljonit eurot.

„Ettevõtete vajadus ja soov teha teadmusmahukat arendustööd on olnud viimasel paaril aastal pidevas kasvutrendis ning aina tihedamat konkurentsi näeme ka meile laekunud projektidest,“ ütles EASi ja KredExi ühendasutuse juhatuse liige Sigrid Harjo.

Positiivset trendi kinnitab ka värske statistika. Nimelt kasvasid Statistikaameti andmetel 2021. aastal erasektori TA-kulutused võrreldes tunamullusega 16% jõudes 314 miljoni euroni. „Kui vaadata pikemat perspektiivi, siis võrreldes 2017. aastaga on erasektori TA-kulutuste maht enam kui kahekordistunud,“ rõhutas Harjo, kuid nentis, et riikliku eesmärgini ehk kahe protsendini jõudmisel oleme me alles poolel teel ning selle trendi jätkumist tuleb riigil toetada.

Ettevõtete vajadustest lähtuvat teadusarendustegevust toetab riik läbi RUPi juba teist aastat ning seni on toimunud on kolm vooru, kuhu on esitatud ca 120 unikaalset arendusprojekti. Rahastuse on saanud 60 projekti.

Mida silmas pidada?

RUPi arendusjuht Kaupo Reede pani ettevõtjatele südamele, et eelnõustamine on toetuse taotlemisel võtmetähtsusega. „Eelnõustamine ei ole üksik telefonikõne või meilivahetus, vaid protsess, kus meie eksperdid ja ettevõte valmistavad koos ette kvaliteetse projektiplaani. See omakorda suurendab rahastuse saamise tõenäosust,“ ütles Reede.

Ta tõi välja eelmiste voorude praktika, mille puhul on selgelt näha, et ettevõtted, kes ei ole eelnõustamist ole piisavalt tõsiselt võtnud, pole suutnud oma arendusideed piisavalt konkreetselt ja selgelt välja tuua ning on seetõttu ka toetusest ilma jäänud.

Uue vooru rahaline maht on 15 miljonit eurot. Voor avatakse 22. detsembril 2022 ja on avatud 60 päeva. Taotlusmaterjalid eelhindamiseks tuleb esitada hiljemalt 6. veebruariks 2023. Enne seda tuleb läbida kohustuslik eelnõustamine, mis on avatud jooksvalt.

RUPi eesmärk on toetada ettevõtete kommertsiaalsel suunitlusel tehtavat teadusarendustegevust. Esitatud projekte hinnatakse nii ärilisest kui ka teaduslikust aspektist lähtuvalt. Toetatakse arendusi kolmes staadiumis – teostatavusuuring ja laboratoorse prototüübi loomine (TRL 3-TRL 5) ning tööstusliku prototüübi loomine (TRL 6-TRL 7). Silmas peab pidama, et teostatavusuuringut toetatakse ainult koos teiste staadiumitega, mitte eraldiseisvana.

Toetatakse nii ettevõtja enda ettevõttesiseseid kulusid (palk, seadmete amortisatsioon projekti perioodil, materjalid ja tarvikud, intellektuaalomandi esmakaitse) kui ka sisseostetavaid TA teenuseid.

Lisaks on ettevõtetele abiks RUPi eksperdid, kes omavad praktilist eraettevõtluses tehtavat TA kogemust ja erialast teaduskraadi. See hõlmab endas tuge nii arendusplaani loomisel, arenduspartnerite leidmisel kui ka intellektuaalomandi küsimustes jpm.

Lisaks aitab EASi ja KredExi ühendasutus ettevõtjal leida ka teisi rahastusvõimalusi nii Eestis, Euroopas kui ka laiemalt.

Jaga postitust

Tagasi üles