Vaata peasisu

Täna toimub Eesti-Norra koostööprogrammi „Green ICT“ infoseminar

EASi ja KredExi ühendasutus
15. oktoober 2018
3 min

Täna, 15. oktoobril toimub Eesti-Norra koostööprogrammi „Green ICT“ infoseminar, millega avatakse ettevõtlusprogrammi uus periood Eestis. Programmi kogumaht on 27 miljonit eurot.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammisti sõnul on Eesti-Norra koostööprogrammi puhul oluline, et toetatakse eelkõige innovatsiooni tööstuses, ehk erinevaid digitaalseid lahendusi, mis muudaksid Eesti tööstuse tootlikumaks ning edendaksid rahvusvahelist koostöövõimet ning ressursisäästu. „Programm suunab ettevõtjaid välja töötama piiriüleseid ühislahendusi ning teisalt toetab tööstuspoliitika rohelise raamatu eesmärki tõsta tööstussektori lisandväärtus vähemalt Euroopa Liidu keskmisele tasemele aastaks 2030,“ märkis Tammist.

„Norra toetused keskenduvad koostööle keskkonnasõbralikuma ja konkurentsivõimelisema Euroopa nimel,“ rõhutab Norra suursaadik Cecilie Willoch. „Green ICT programm Eestis on meie toetusprogrammide hulgas suurim ja Norral on sellele programmile kõrged ootused nii innovatiivsuse osas kui ka Eesti ja Norra ettevõtete koostöö osas,“ lisas suursaadik.

EASi juhatuse liige Sigrid Harjo ütles, et „Green ICT“ programmis toetatakse kolme valdkonna ettevõtlusprojekte. „Esiteks tööstusinnovatsioon, siia alla kuulub näiteks protsesside digitaliseerimine ja suurandmete kasutamine. Teiseks IKT lahenduste kasutamine IT sidusvaldkondades nagu transport või energiamajandus ning kolmandaks tervisetehnoloogiate arendus,“ loetles Harjo.

„Rõhk on uute toodete ja teenuste arendamisel ning tööstusettevõtjate tootmisprotsesside digitaliseerimisel. Koostööprogrammi käigus aitame ettevõtet uute partnerite otsingul läbi kontaktiotsingu ning EAS nõustab kõiki huvilisi nii toetuse taotlemisel kui ka projektide elluviimisel,“ ütles Harjo.

Seminaril toimub ka Kaitseministeeriumi poolt koordineeritava projekti „Open Cyber Range“ töötuba. Open Cyber Range on keskkond küberturbe väljaõppeks ning turvaliste tehnoloogiate arendamiseks, mis toetab uute küberturbe toodete ja teenuste väljatöötamist ja on suunatud eelkõige väikse- ja keskmise suurusega ettevõtetele, iduettevõtetele, kuid ka ülikoolidele ning kriitilise infrastruktuuri ettevõtetele. Projekti tegevustega alustatakse 2019. aastal.

Teine programmi raames toimuv projekt on Sotsiaalministeeriumi ning Tervise ja Heaolu Infosüsteemide keskuse juhitav „Health Sense“. Projektiga luuakse virtuaalne keskkond, mida hakatakse kasutama tervisega seotud andmete kogumiseks teadus- ja arendustööde eesmärgil. Tulevikus võimaldab see luua analüüsipõhiseid lahendusi terve inimese elu pikendamiseks.

Selle aasta sügisel avatavat väiketoetust saab taotleda Eesti ettevõte ettevalmistavate tegevuste (uuringud, analüüsid, ekspertiisid jms) läbiviimiseks põhiprojekti ettevalmistamiseks. Väikeprojektis toetatakse partnerotsingut Eestis ja Norras ning projekti pikkus on kuni neli kuud. Põhitoetuse taotlemine algab kevadel 2019.

Programmis osalemine on tasuta. Üritust finantseeritakse Norway Grants 2014 – 2021 „Green ICT“ programmi eelarvest.

Rohkem infot „Green ICT“ programmi kohta: www.eas.ee/teenus/norratoetus/

Jaga postitust

Tagasi üles