Vaata peasisu

Tammer: digitaliseerimise laineharjal ei saa lihtsalt kaasa triivida, vaid tuleb ise tegutseda

EASi ja KredExi ühendasutus
24. november 2020
5 min

Tootmisettevõttes on alati kohti, mis mingi ajani toimivad lihtsamate lahendustega, aga teatud tasemest alates on ilma digitaalsete abivahenditeta keeruline hakkama saada, rääkis Baltimaade suurima metalluste tootja Tammer tootejuht Anita Liesment.

Kvaliteetsed lähteandmed on kõige alus

Tööstusettevõtte soov oli toote valmistamiseks kuluvat protsessi kiirendada ja arendada kommunikatsiooni klientide, tarnijatega, aga ka ettevõtte siseselt. „Tahtsime, et tellimuste sisestamine oleks kiirem ning tootmiseks vajalik info jõuaks seadmete ja erinevate osakondadeni automaatselt,“ kirjeldas Liesment digitaliseerimisega alustamist. Eesmärgiks oli vähendada andmesisestamisele kuluvat tööaega ja tekkivate vigade võimalust. Protsesside kiiremaks toimimiseks oli vaja andmevoogusid süstematiseerida ja automatiseerida.

Enne andmete liikumise digitaliseerimist ringles suur osa infost Tammeris paberkandjal. Andmete sisestamisel tuli sageli teha  topelttööd ja mõnikord juhtus, et osa infost läks protsessiahelas kaduma. Selleks, et integreerida tootmiseelsed, -sisesed ja -järgsed protsessid vajas ettevõte korrektseid sisendandmeid. „Väga oluline on sisendandmete hea tase ja teadmine, milliseid andmeid on tarvis, kuidas neid korrastada ja kuidas tagada andmete kvaliteet. Kui võtta sisendiks süsteemitud ja vigased andmed, on tulemuseks digitaliseeritud vigu täis andmed, mis automatiseerituse kasvuga vaid võimendavad eksimusi ja halvavad süsteeme,“ selgitas Liesment.

Ühes tootmises toimivad lahendused ei pruugi teises sobivad olla

Praeguseks on Tammeris juurutatud kogu tarneahela ulatuses jälgitav ja juhitav ERP-süsteem. Kui alguses tundus ettevõttele atraktiivne ja kiire soetada spetsiifilise tegevuse jaoks valmis tarkvara, siis juurutamise faasis mõisteti, et konkreetne tarkvara oli loodud aknatootmise jaoks ja selle muutmine oleks olnud väga töömahukas. Seepärast otsustati oma tootmiseks sobiv lahendus koos partneritega ise välja arendada. Selleks hetkeks teati, millised on kitsaskohad ja missugust lahendust vajatakse. „Kaasasime arendusse õiged spetsialistid ja lõpptulemusena osutus see parimaks valikuks,“ tõdes Liesment. Projektipõhises tootmises jäävad enamjaolt seeriatootmisele mõeldud lahendused tihti hätta. Seda just juhul, kui projektipõhist tootmist tehakse seeriatootmisega võrreldavas mahus. „Oleme koos partneritega välja töötanud oma toodete konfiguraatori, mis valmistab ette tootmiskomplektid. Osa lahendustest põhineb Microsoft AX standard tarkvaral, aga oleme seda modifitseerinud, sobitumaks Tammeri projektitootmisega. Muuhulgas on meil integreeritud mittevastavuste haldamise süsteem ning ennetava hoolduse ja remondi juhtimise süsteem. Samuti tegeleme erinevate hankijate liidestamisega, et infot vahetada digitaliseeritult ja võimaldada seeläbi automaatsemaid ostutellimuste lahendusi,“ loetles tootejuht.

Iga uus lahendus avab uue ukse

Ühe protsessi andmete kvaliteedi parendamine ning digitaliseerimine annab võimaluse neid samu andmeid kasutades uusi eeldusi täita ja lahendada järgmisi kitsaskohti.  Tehtud arendused on märgatavalt tõstnud andmete kvaliteeti, mis on omakorda avanud uusi võimalusi jätkuarendusteks. „Digitaliseerimine on andnud meile võimekuse tulla toime viimase aja mahtude tõusuga. Meie tootmismahud on läbi aegade pidevalt kasvanud. Ilma digitaliseerimiseta ei suudaks me sellises mahus täna kasumlikult toimida,“ selgitas Liesment ja lisas, et sama töötajate arvu juures suudetakse toota järjest rohkem tooteid ja tootmise efektiivsusnäitajad on oluliselt tõusnud.

Digitaliseerimisega tuleb olla samm ees tänasest päevast

Arendustegevusi on lihtsam teha ennetavalt, mitte laineharjal kaasa triivides, sest nii oled tegelikult kogu aeg natuke maha jäänud. Digilahenduste arendamisega tuleks alustada juba siis, kui selleks nähakse vajadust alles tulevikus. „Kui olemasolev süsteem kokku jookseb, on juba liiga hilja ja oluliselt keerulisem tekkinud probleeme lahendada. Suurem osa ressurssidest kuulub siis vana asja parandamiseks ja innovatsioonideks aega ei jäägi,“ rääkis Liesment.

Investeeringud tootmise digitaliseerimiseks nõuavad läbimõtlemist ja ressursside planeerimist.

Liesment soovitab tootmisettevõtetel hoida end kursis erinevate riigi pakutavate toetusmeetmetega. Näiteks on Tammer osalenud EASi pakutavas tööstusettevõtja suurinvestori meetme programmis ja arenguprogrammis. „Esimese meetme abil soetasime automaatliini silemetalluste tootmiseks. See oli meie jaoks suurim seni tehtud investeering tootmise automatiseerimisse.“ Täisautomaatne tootmisliin võimaldab materjali ladustamist ja tööpinkidele materjali etteandmist automaatselt, pooltoodangu ja valmistoodangu ladustamist automaatlaos. Liin on võimeline töötama ilma operaatorita vahetades materjale ja toodangut vastavalt programmidele. Arenguprogrammi esimeses etapis saadi toetust selle automaatliini pikendamiseks ja lisaks ERP-süsteemi arendusteks.

Digitaliseeritus aitab koroonakriisis toime tulla

Alates märtsi keskpaigast saadeti kõik Tammeri kontoritöötajad kodutööle.  Liesment märkis, et tänu toimivatele IT-süsteemidele saadi väga edukalt teha kaugtööd. „Töö jätkus suuremate tõrgeteta ja seda suures osas tänu tänasele digitaliseerituse tasemele.“ Samas on tänane olukord kaasa toonud palju määramatust. Ettevõte on olukorras, kus varasemalt tehtud majandusprognoosid ei ole enam adekvaatsed ja uusi teha on äärmiselt keeruline, sest kriis mõjutab suuremal või väiksemal määral kõiki sektoreid, millest ollakse sõltuvad.

„Kindlasti ei peata me pandeemia tõttu tootmise tehnoloogilist parendamist ega tootearendust. Tegeleme arendusprojektidega pidevalt ja panustame uute lahenduste väljatöötamisse. Alati on midagi, mida saab teha veel kiiremaks, efektiivsemaks, automatiseeritumaks, kvaliteetsemaks ja sellega tegeleme igapäevaselt ka edaspidi,“ kinnitas Liesment.

Tootmise areng sõltub digitaliseerimisest
Triin Ploompuu, Eesti Masinatööstuse Liidu tegevjuht

Tootmisettevõtte Tammer kogemuslugu ja fookus digitaliseerimisel on andnud olulisi ja mõõdetavaid tulemusi ning väga selge sõnumi kõigile, et ilma digitaliseerimiseta ei ole võimalik tootmist edasi areneda. Näiteks olukorras, kus tootmismahud on järjest suurenenud, ei suudaks nad ilma digitaliseerimiseta nii kasumlikult toimida. Või, et pandeemia tingimustes ei oleks kaugtööd suudetud ilma digitaliseerimiseta nii edukalt korraldada. Ootan põnevusega Tammeri järgmisi samme, sest selle organisatsiooni kultuur hoiab neid kindlasti edasi liikumas.   

Liitu Tark Tööstus Facebook grupiga

Kõik tööstusettevõtete juhid ning teised digitaliseerimise ja automatiseerimise vastu huvi tundvad inimesed on oodatud liituma vastloodud Facebook grupiga Tark Tööstus. Mine loe, kuidas teised on alustanud.

Jaga postitust

Tagasi üles