Vaata peasisu

Tallinna väliskülastajate uuringu kultuurituristide sihtrühma aruanne, 2012

EASi ja KredExi ühendasutus
31. mai 2022
2 min

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakonna tellimusel on viidud Tallinna väliskülastajate uuringut ühtse metoodikaga läbi juba alates 2002. aastast. Andmeid kogutakse läbivalt kogu vaatlusaasta jooksul maismaa piiripunktides, Tallinna Sadamas ja Tallinna Lennujaamas riigist lahkuvate väliskülastajate seast.

Uuringu põhieesmärk on koguda detailset teavet Tallinna väliskülastajate, nende reisi eesmärgi, hinnangute ja reisi raames tehtavate kulutuste kohta.

Uuringu tulemusel selgub:

  • millisest riigist, kuidas ja kui kauaks väliskülastajad on Tallinna saabunud;
  • mis eesmärgil Tallinna külastatakse ning mis motiveeris väliskülastajaid tegema otsust reisida just Tallinna;
  • milliseid väliskülastajatele suunatud teenuseid linnakülalised kasutavad ja kuidas nad hindavad nende teenuste kvaliteeti;
  • kui palju ja mille peale väliskülastajad raha kulutavad ning kuidas hinnatakse toodete/teenuste hinna ja kvaliteedi suhet.

Uuring kirjeldab Tallinna külastanud kultuurituriste, v.a kruiisi- ja pööringuturistid.

Vastavalt definitsioonile on kultuuriturist väliskülastaja, kes tegi Tallinnas viibides vähemalt kahte tegevust kuuest: vaatamisväärsuste külastamine, muuseumite-näituste külastamine, ekskursioonil käimine, festivalide-kultuuriürituste külastamine, teatri-kontserdi külastamine, spordiüritustel osalemine või nende külastamine.

Hinnanguliselt külastas Tallinna 2011. aastal 825 930 väliskülastajat, kes huvitusid kultuuriga seotud tegevustest, ehk 36% kõikidest Tallinna väliskülastajatest (v.a kruiisi- ja pööringuturistid).

Võrreldes keskmise Tallinna väliskülastajaga saabub Saksamaalt, Leedust, Suurbritanniast ja Lätist statistiliselt enam kultuurihuvilisi reisijaid kui mujalt sihtriikidest. Statistiliselt vähem kultuurituriste saabub Soomest ja Rootsist.

Keskmine kultuurihuviline reisija on pigem nooremapoolne. Kaks viiendikku kultuurihuvilistest moodustavad 15–34 aastased reisijad, mis on ka eeldustepärane, kuna just nooremate seas on rohkem Tallinna esmakülastajaid, kes ei ole veel linnaga nii hästi tuttavad ning sellest tulenevalt võib oletada, et nende huvi linna ja sellega seotud kultuuritegevuste vastu on suurem. Võrreldes keskmise Tallinna väliskülastajaga on kultuurituristide seas mõnevõrra enam 15–24 aastaseid ning mõnevõrra vähem 45–54 aastaseid.

Tutvu uuringuga lähemalt

Jaga postitust

Tagasi üles