Vaata peasisu

Tallinna väliskülastajate uuring, 2011

EASi ja KredExi ühendasutus
31. mai 2022
2 min

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakonna tellimusel viiakse Tallinna väliskülastajate uuringut ühtse metoodikaga läbi juba alates 2002. aastast. Andmeid kogutakse läbivalt kogu vaatlusaasta jooksul maismaa piiripunktides, Tallinna Sadamas ja Tallinna Lennujaamas riigist lahkuvate väliskülastajate seast.

Uuringu põhieesmärk on koguda detailset teavet Tallinna väliskülastajate, nende reisi eesmärgi, hinnangute ja reisi raames tehtavate kulutuste kohta.

Uuringu tulemusel selgub:

  • millisest riigist, kuidas ja kui kauaks väliskülastajad on Tallinna saabunud;
  • mis eesmärgil Tallinna külastatakse ning mis motiveeris väliskülastajaid tegema otsust reisida just Tallinna;
  • milliseid väliskülastajatele suunatud teenuseid linnakülalised kasutavad ja kuidas nad hindavad nende teenuste kvaliteeti;
  • kui palju ja mille peale väliskülastajad raha kulutavad ning kuidas hinnatakse toodete/teenuste hinna ja kvaliteedi suhet.

Uuringu tulemused on sisendiks Tallinna kui turismilinna konkurentsivõime hindamisele ning arendustegevuste kavandamisele, eesmärgiga suurendada Tallinna turismitulusid ning muuta Tallinn veelgi atraktiivsemaks ja turismisõbralikumaks.

2011. aasta väliskülastajad, sh kruiisi- ja pööringuturistid

  • Tuginedes ESA ja Tallinna Sadama statistikale, külastas 2011. aastal Tallinna kokku 2,72 miljonit väliskülalist, sh oli ööbima jäänuid 1,55 miljonit (57%, sh majutusasutustes 49% ja tuttavate juures 8%), 0,79 miljonit (27%) ühepäevakülastajat ning kruiisi- ja pööringureisijaid 0,438 miljonit (16%). Pööringuturistid on need kruiisireisijad, kes tulevad või lähevad kruiisilaevaga ning saabuvad või lahkuvad lennukiga.
  • Kõigi külastajate seas on meeste ja naiste ning erinevate vanusegruppide osakaalud suhteliselt sarnased. Küll aga on selles erisusi sõltuvalt väliskülastaja tüübist: nii on kruiisi/pööringuturist vanem, tuttavate juures ööbija pigem noorem, majutusasutustes ööbiv 35-54-aastane ning ühepäevakülastaja suhteliselt sarnaselt kõigis vanusegruppides.
  • Üksi saabub Tallinna ligikaudu iga neljas külastaja ja nad majutuvad sagedamini sõprade/tuttavate juures. Koosreisivatest inimestest on enamik oma partneri või abikaasaga.
  • Suurima osakaaluga on külastajate seas valgekraed (42%), keda on rohkem nii majutusasutustes peatunute kui ka kruiisi/pööringuturistide seas. Sinikraesid esindab iga neljas, suhteliselt enam on neid kruiisituristide seas. Pensionäride osakaal on kõigi külastajate seas 17% ja õpilaste/üliõpilaste osakaal 13%.

Tutvu uuringuga lähemalt

Jaga postitust

Tagasi üles