Vaata peasisu

Taani kutsub Eesti ettevõtjaid rohepöördes osalema

EASi ja KredExi ühendasutus
30. november 2020
4 min

Taani ettevõtete ja tarbijate jaoks on kestliku arengu ja rohepöörde edendamine muutumas üha olulisemaks. Märksõnad nagu “roheline”, “taastuv”, “kestlik” ja “ringmajandus” on pandeemia tingimustes omandanud senisest suuremat kaalu.

Taani majandus ei ole koroonapandeemiast jäänud puutumata, kuid vaatamata kevadisele lukkuminekule ja praegu karmistuvatele piirangutele on Taani jäänud väliskaubandusele avatuks ning tarneahel Eesti ja Taani vahel on toiminud häireteta. Taaniga seotud Eesti ettevõtjaid on paraku mõjutanud reisipiirangud, mistõttu ei pääse eestlased näost-näkku kohtuma Taani kolleegide, klientide ja partneritega. Samas on mõlema riigi ettevõtjad jõuliselt suurendanud oma kohalolekut virtuaalmaailmas ning loovad kontakte ja jätkavad suhtlust kaasaegsete sidevõimaluste abil.

Kriisi kiuste pakuvad Taanis häid ärivõimalusi rohetehnoloogia valdkond, meditsiinitehnoloogia, toiduainetööstus ja ehitussektor. Enim on koroonakriis räsinud turismisektorit, kuid puutumata ei ole jäänud ka moekaupade jaemüük, merendus- ning naftasektor.

Taani-Eesti kaubandussuhete tulevik paistab helge

Ühe tähelepanekuna võib märkida, et võitlus uute klientide nimel on üha hoogustumas, eriti just B2B segmendis – paljud Taani ettevõtted on tunnistanud märkmisväärselt suurenenud huvi uute võimalike tarnijate poolt. Siiski on suurema osa ettevõtjate fookuses olemasoleva tarnijatevõrgustikuga jätkamine  ning kohalike tootjate eelistamine on varasemast veelgi tähtsamaks muutumas. Selle tulemusena on partneri valikul omandamas suuremat kaalu geograafiline lähedus, mis aitab ka vähendada tarneahelate haavatavust.

Viimaste kuude jooksul on nii mõnelgi Eesti ettevõttel õnnestunud sõlmida koostööleppeid Taani partneritega ning mitmed lepingud on veel läbirääkimiste etapis, kuid juba võib väita, et Taani-Eesti kaubandussuhete tulevik paistab küllaltki helge. Üks viimase aja edukamaid näiteid puudutab üht Eesti jäätmekäitluse ja taaskasutusega tegelevat ettevõtet, kes tabas ära potentsiaalse turutrendi Taani prügimajanduses. Nimelt muutub Taanis alates järgmise aasta suvest kohustuslikuks prügi sorteerimine. Keskkonnasõbralikult pakendatud ning looduslikest materjalidest valmistatud sorteerimisjaama tootja Sortaider märkas ärivõimalust ning on sõlminud juba esimesed tarnelepingud. Taanlased hindavad kõrgelt tipptasemel kvaliteeti ning viimistletud disainilahendust, tänu nendele omadustele leidis Sortaider väga kiiresti tootest huvitatud partnerid – alates esmasest kontaktist võimalike partneritega sel suvel ning Kopenhaageni disainimessil osalemisest septembris, jõudis esimene kaubasaadetis tellijani juba oktoobris.

Rohemajandus pakub piiramatuid ärivõimalusi

Taani ettevõtjate ja poliitikute fookuses on rohemajandus. Ambitsioonika eesmärgina soovib riik vähendada CO2-heitmeid 70 protsendi võrra aastaks 2030. Üha enam ettevõtteid lähtub ärimudelite loomisel ÜRO kestliku arengu eesmärkidest ning suurettevõtted nagu Rockwool ja Aalborg Portland on sõlminud Taani valitsusega eraldiseisvad kliimapartnerluse kokkulepped, mille raames lubatakse oluliselt vähendada keskkonda kahjustavate heitmete tekitamist.

Selline lähenemine kestlikule majandamisele tekitab Taani turul nõudlust Eesti lahenduste osas, mis aitavad taastuvenergia, elektrifitseerimise ja energiasäästlikkuse eesmärke täita. Taani ettevõtted otsivad partnereid, kes aitaksid neil viimistleda rohepöörde eelduseks olevat ressursisäästlikku ja jätkusuutlikku lähenemist praktiliste lahenduste abil. Nõudlus ning ärivõimaluste küllus on piisav, et kaskaadiefektina tekitada ka rohetehnoloogiaid arendavate ettevõtete allhankijatele küllaldaselt tellimusi.

Rohelahenduste fookus on märgatavalt suurenenud ehitusmaterjalide tootmise ja üldehituse sektorites, kelle kanda on 30-40% Taanis tekkivatest heitmetest. Seetõttu pööratakse rohkem tähelepanu uute ehitiste energiasäästlikkusele, vanade ehitiste renoveerimisele, betoonelementide asendamisele puitmaterjaliga ning puitmajade ehitamisele üldisemalt. Taani riik pakub uute tehnoloogiate arendamiseks ning esitlemiseks erinevaid toetusskeeme, samuti toetatakse eramajade omanikke kaasaegsete kütte- ja ventilatsioonisüsteemide paigaldamisel. Kõik need valdkonnad pakuvad Eesti ettevõtjatele suurepäraseid ärivõimalusi.

Roheline mõtteviis on taanlastele iseloomulik

Taanis edu saavutamiseks tuleb oma ärimudelis leida koht rohelisele mõtteviisile, olgu tegemist IT, toiduainetööstuse, mööblitööstuse, moekaupade või ükskõik millise muu sektoriga. Üks viis selle tõendamiseks on asjakohaste sertifikaatide ning tunnustuste pälvimine, aga samuti ka koostöö vaid tunnustatud partneritega, efektiivsem materjalikasutus, keskkonnasõbralikum jäätmemajandus või oma tegevuse ökoloogilise jalajälje maksimaalne vähendamine. Taani ettevõtjate jaoks on see loomulik, seega nõuavad nad sarnast suhtumist ka oma välispartneritelt.

Lucie Fallesen, EASi ekspordinõunik Taanis, on alati valmis Eesti ettevõtjaid aitama eksporditegevustega Taani suunal. Lucie on aastaid aidanud Eesti ettevõtjatel siseneda ning laieneda Taani turule. Tänu oma ulatuslikule kogemusele saab Lucie abistada sektorianalüüside ja turuvõimaluste ülevaate koostamisega, aga ka võimalike klientide ja partneritega kohtumiste kokku leppimisega. Luciega saab ühendust meiliaadressil [email protected] või telefonitsi +45 60 64 33 04.

Jaga postitust

Tagasi üles