Vaata peasisu

Strateegiline tegutsemine Hiina suunal eeldab suuremat teadlikkust

EASi ja KredExi ühendasutus
27. november 2019
4 min

Viimastel kuudel on Eesti ajakirjanduses Hiina üle palju arutletud. Kuigi reaalseid ettepanekuid on välja toodud vähe, siis enimkõlanud järelduseks on olnud tõsiasi, et vajame Eestis enam  Hiina-alast teadlikkust ning ühtset arusaama ja nägemust koostöövormide osas. Nii ettevõtluses kui mujal saab kõik alguse teadmistest, planeerimisest ning teadlikust tegutsemisest ning seetõttu tuleb edu saavutamiseks leida tasakaal võimaluste ning riskide vahel.

Viimaste aastate jooksul toimunud Eesti ettevõtjate visiidid Hiina on näidanud, et kuigi sealse hiigelturu ning ühiskonna kohta teatatakse aasta-aastalt Eestis üha enam, ei ole teadlikkus veel piisaval tasemel ning sellest tingitud vead ning viperused kummitavad endiselt. Ettevõtjate jaoks on see tähendanud mittepiisava ettevalmistuse tõttu sobimatute partneritega koostöö alustamist või suisa mõistmist, et seni on tegutsetud viisil, mis Hiina turule kuidagi ei sobi. Suurimaks ja ohtlikuimaks veaks võib aga pidada Hiina turu täielikku ignoreerimist – ning seda ettevõtjate poolt, kes küll tegutsevad rahvusvaheliselt maailma tippliigas, kuid Hiina vastu ei tunne vähimatki huvi.

EASi oktoobrikuine visiit Hiina

EASi Aasia keskus on juba aastaid jaganud Hiina kohta ettevõtlusinfot ning aidanud kaasa Hiina-suunalise ekspordi kasvule. Tänavu oktoobris käivitati veelgi paremate tulemuste saavutamiseks väga põhjalik koolitusprogramm “Süsteemne eksport Hiina”, mis omakorda on osa mitmeaastasest Hiina kasvuprogrammist, mille abil saab Eesti riik toetada ettevõtteid Hiina turule sisenemisel ja laienemisel. Ettevalmistav 6-kuuline koolitusprogramm annab ettevõtjatele ülevaate Hiina majandusest, pehmetest väärtustest, digitaalsest turundusest, partnerite leidmisest ning ka võimalikest takistustest ja regulatsioonidest. Programmi läbinud ettevõtjatel peaks tekkima piisav teadmistepagas ning läbimõeldud strateegia Hiina turule sisenemiseks ja teadmiste, mis pannakse proovile kevadel toimuval Hiina kontaktreisil.

Suurem teadlikkus ning põhjalik strateegia on olulised ka laiemal pinnal kahepoolsete suhete arendamiseks ning seetõttu on oktoober ja november olnud vägagi visiiditihedad. Oktoobris külastas seitsmest ettevõtjast ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajatest koosnenud delegatsioon Pekingit ja Shanghaid eesmärgiga arendada koostööd e-kaubanduse vallas. Just selles sektoris on kõige suurem tõenäosus edukalt kombineerida Eesti tugevused ja huvid ning Hiina turu võimalused ja soovid. Seega on tegemist strateegiliselt väga teadliku otsusega.

 Süsteemne Eksport Hiina teine koolitus

Endast tuhat korda suurema riigiga koostööd tehes võib sattuda silmitsi lõksuga, kus partnerluse valdkonnad dikteeritakse ühepoolselt. E-kaubanduse puhul oleme koostöös Hiinaga ise defineerinud just selle sektori ühise prioriteedina ning selle nimel ka strateegilist arendustööd teinud. Alates kahepoolse koostööleppe allkirjastamisest 2017. aastal on ettevõtete, EASi, ministeeriumite ja teiste asutuste ühistegevuse tulemusena kaardistatud Eesti tugevused ja nõrkused e-kaubanduses ja logistikas ning välja sõelutud parimad koostööprojektid ja -võimalused. Ühise väärtuspakkumisega on esinetud Hiina suurimatele e-kaubandusplatvormidele ning arvestades erinevate osapoolte vahelist suurepärast koostööd, loodame peatselt kuulda ka käegakatsutavatest saavutustest.

Sarnast strateegilist lähenemist oleks hea näha ka teistes valdkondades, sest kõik eeldused edu saavutamiseks on teadliku tegutsemise korral täidetud. Novembris külastas ettevõtete ja maaeluministeeriumi esindajate delegatsioon Shanghais toimunud maailma suurimate messide hulka kuuluvat China International Import Expot. Üle 800 tuhande külastajaga mammutüritus kulmineerus Hiina kaubandusministeeriumi andmetel 70 miljardi dollari väärtuses lepingute sõlmimisega, millest oma osa said ka Eesti ettevõtjad – koostöölepinguid ning müügitehinguid sõlmiti nii teenuste, toiduainete kui tarbekaupade ekspordiks.

China International Import Expo mess

Eesti ettevõtjate jaoks on esindatus sellistel messidel hädavajalik, kuid paraku ei piisa edu saavutamiseks ainuüksi osalemisest. Tulemuste saavutamise eelduseks on põhjalik ettevalmistus, õigete partnerite leidmine ning sihikindel jätkutegevuste elluviimine. EASi Aasia keskus, Hiina ekspordinõunik ning kogu messitiim on pühendunud Eesti ettevõtjate toetamisele kogu protsessi jooksul – alates messiks ettevalmistumisest kuni kohapealsete tegevuste koordineerimiseni ja nõustamiseni hilisemate suhtluste osas.

Kuigi rahvusvahelises poliitikas ning maailmamajanduses kestavad huvitavad ajad, julgustame Eesti ettevõtjaid leidmaks sarnaselt oma Euroopa kolleegidega võimalusi riskide maandamiseks ning samas ka koostööks Hiinaga.  Õigelt valitud strateegia puhul on sealsel turul võimalik kasvada enam kui kuskil mujal maailmas – vaadakem kasvõi Eesti piimatoodete eksporti, mis on ühe aasta jooksul kasvanud nullist seitsme miljoni euroni. Hiina majandus omab meeletut potentsiaali ning seetõttu võib maailma ühe võimsaima majandusega riigist möödavaatamine lõppeda pikas perspektiivis hukatuslikult.

Kai Kreos

EASi Aasia infokeskuse juht

 

 

Jaga postitust

Tagasi üles