Vaata peasisu

Strateegia praktikum viis Intari uue ärisuuna valideerimiseni

EASi ja KredExi ühendasutus
18. november 2021
4 min

Peamiselt masinatööstusele metallitööde allhanketeenust osutav Intar liitus EASi strateegia praktikumiga 2020. aastal, et leida ratsionaalset kasutust pandeemia tõttu vähenenud tellimuste arvelt vabanenud ajale, kuid lõpuks andis programm ettevõtte uuele strateegiale kindlama ja läbimõelduma suuna.

Intari tegevjuhi Aet Sooääre sõnul oli koroonapandeemia väga hea aeg sisekaemuseks ja olemasoleva tegevussuuna analüüsimiseks. “Meil tuli ette võtta riskide hajutamine, ehk jaotada munad erinevate korvide vahel,” selgitab Aet. Uus tootesuund tekkis sisemisest vajadusest korrastada ettevõtte koosteala ning leidmata turult sobivaid tööriistahoidikuid, asus Intar neid ise tegema. “Tänu sotsiaalmeediale märkasid seda ka teised tootmisettevõtted ning nii sai astutud esimesed sammud oma tootega turule tulemise suunas,” meenutab Aet.

Esmastele mõtetele uue tootearendusvaldkonna osas sai Aet kinnitust EASi kasvuettevõtte mentorprogrammis osaledes. Strateegia praktikumis osales Intar juba suurema meeskonnaga. Täna lööb ettevõte kaasa EASi tootedisaini meistriklassis, kus omatoote arendus viiakse peensusteni. “Meie jaoks on see kõik toimunud samm-sammult ja väga õiges järjekorras loomuliku arenguna, sest disaini meistriklass toetab strateegia praktikumist välja koorunud uut lisasuunda. Tegeleme põhjalikumalt oma toote disainiga (ja selle juurde kuuluva teenusega üldisemalt), viies läbi kliendiintervjuusid ning püüdes täpsemalt määratleda oma toote väärtuspakkumist.”

Intari meeskonna jaoks osutus strateegia praktikum oodatust aktiivsemaks, kuid ilma sellesse 100 protsenti panustamata ei oleks selle kasutegur nii suur olnud. Töötoad toimusid küll osaliselt veebis, kuid ühises ruumis tekkinud arutelude vähesuse korvas võimalus kaasata veebiloengutesse kogu ettevõtte juhtmeeskond, ehk paljudes töötubades osales 2-3 inimese asemel koguni viis inimest. “Peamiselt osalesin mina tegevjuhina ja meie juhatuse liige, kuid aeg-ajalt kaasasime erinevaid keskastmejuhte,” märgib Aet. “Paraku jäi ühekordne osalemine tihti väheefektiivseks, sest infovahetus oli küllaltki intensiivne ja hõlmas ka materjali ning teavet eelnevatest töötubades.”

Praktikum keskendus olemasoleva ärimudeli lahtimõtestamisele ja kitsaskohtade leidmisele. Need osalejad, kellel strateegilist ärimudelit veel loodud polnud, said selle nö. “nullist” üles ehitada, lahates üksipulgi kõiki ettevõtte tegevuse aspekte alates tootest, turust, kliendist, brändist kuni turunduse ja müügini. “Meil oli ärimudel olemas nii allhanketööde kui uue omatoote osas, kuid muutsime seda veidi ja mõtestasime uued lähtekohad nii visiooni kui ka missiooni vaates, mis tõi suurema fookuse omatootele.” Selle tulemusel sündis eraldi koduleht ja e-pood oma brändi all müüdavatele toodetele, lisaks on käimas ka eraldi tootearendusprotsess. “Meie tegevusplaan on sammudena paigas kvartaalselt kuni järgmise aasta lõpuni,” rõhutab Aet korraliku strateegia tähtsust.

Aet toob positiivsena esile praktikumiga kaasnenud õppematerjalide hulka, mis meenutab korralikul tasemel ärijuhtimise magistriprogrammi läbimist. Nende materjalide kasutegur võib avalduda veel pikemagi perioodi vältel, sest neid saab kasutada ka tulevikus näiteks ärimudeli valideerimiseks või uue väärtuspakkumise koostamiseks. “Need nii-öelda saladokumendid on meile täiendavaks boonuseks ja osutuvad vajalikuks siis, kui on vaja kaasata mõni uus meeskonnaliige, kellel on tänu sellele materjalile lihtsam sisse elada meie ettevõtte uude rütmi,” usub Aet.

Kodutööde maht mõjus osalejatele alguses pelutavalt, sest paljud ülesanded eeldasid kogu tiimi kaasamist ning vastuste põhjalikku analüüsi. Praktikumiga seotud küsimuste arutamiseks toimus nädalas suisa mitu tiimikoosolekut, sest senisest enam oli vaja pöörata tähelepanu andmete kogumisele ning nende analüüsimisele. “Kui varem lähtusime enda seisukohtade vaatest, siis tänu praktikumile hakkasime keskenduma kindlatele andmetele ja nende analüüsile.”

Strateegia praktikumis osalemine andis Intarile väga tugeva põhja oma tootega edasi liikumiseks, on Aet veendunud. “Loomulikult oli praktikum väga intensiivne ning kõiki alamosasid saaks ka eraldiseisva koolitussarjana kasutada, kuid lõpptulemus oli hoomatav, kõikehõlmavalt sidus ning mis peamine, ka arusaadav.”

Intari näitel soovitab Aet strateegia praktikumi sellisele ettevõtjale, kes on juba suutnud oma ärimudelit veidi lahti mõtestada. “Siis on sellest koolitusest rohkem kasu ja saab teemasid lennult haarata, sest nii sugeneb teadmine, kuidas seda kõike tuleb ka ellu viia. EASi koolitusi hinnates tuleb vastata küsimusele, kuhu oma ettevõttega ise paigutud – algjärgus tasub liituda mentorprogrammiga, seejärel tuleb praktikumis strateegia paika saada ning alles siis liikuda edasi tootedisaini meistriklassi juurde,” resümeerib Aet.

EASi Strateegia praktikumi kandideerimine on AVATUD kuni 07.06.
Tutvu programmiga ja registreeru SIIN.

Jaga postitust

Tagasi üles