Vaata peasisu

Silicon Valley ökosüsteem, selle kasutus- ja rakendusvõimalused Eestis. Fenomenoloogiline uurimus, 2010 

EASi ja KredExi ühendasutus
1. juuni 2022
2 min

Uurimuse eesmärgiks on kaardistada Silicon Valley olemust ning vastata küsimustele, kuidas võiksid Silicon Valley kogemusest kasu saada Eesti ettevõtted ning kas nn. Silicon Valley ökosüsteemi põhimõtteid oleks võimalik rakendada Eestis.

Fenomenoloogiline uurimus tähendab seda, et töö üldistused ja järeldused tuginevad ekspertide süvaintervjuudel. Enamik nendest intervjuudest on läbi viidud 2010. aasta juunis Silicon Valley’s, ühe samas aasta varem ning üks intervjuu on haakuva temaatika tõttu valitud ajakirjale Saldo kirjutatud majanduslugude seast. Diskussiooni osas on kasutatud ka autori enda tähelepanekuid tööst ülikoolisüsteemis ning Eesti ettevõtjatega 2002-2010 tehtud intervjuudest.

Uurimuse peamine praktiline küsimus seisneb selles, kuidas oleks Eestil võimalik kasvõi osaliselt korrata Silicon Valley majanduslikku edu, mis väljendub USA kõrgeimas regionaalses sisemajanduslikus koguproduktis ühe elaniku kohta. SRI Internationali juhi Curtis R. Carlsoniga intervjuu põhjal võib eeldada, et see on võimalik: maailmanäidetena on sellega hakkama saanud Singapur ja Iisrael.

Silicon Valley ökosüsteemi elementide analüüs

Silicon Valley’s tehtud ekspertintervjuude põhjal võib öelda, et piirkonna ökosüsteemi südameks on koostöö ja usaldus (collaboration and trust). Koostöö ja usalduse olemasolu on eeldus piirkonna muude eeliste, nagu geograafiline asukoht, kliima ja tehniline infrastruktuur, maksimaalseks kasutamiseks.

Koostööd ja usaldust on maininud kõik kohatud eksperdid ja ettevõtjad. Näiteks on koostöö ja usaldus kesksel kohal klastreid loova ja arendava firma Economic Competitiveness Group tegevuspõhimõtetes, nagu ütleb firma juht Alec Hansen.

Piirkonnas alustavale ettevõtjale tähendab see mõningast usalduskrediiti, ent eeskätt üsna eelarvamustevaba suhtumist koostööpartneri päritolumaasse, tema rassi ja rahvusesse. SRI International juht Curtis R. Carlson nimetab sellist hoiakut meritokraatiaks (talentide valitsuseks) ning kinnitab, et pelgalt raha hulk või positsioon ei kujunda Silicon Valley’s soodsat suhtumist uustulnuka vastu.

Tutvu uuringuga lähemalt

Jaga postitust

Tagasi üles