Vaata peasisu

võimenda digitaliseerimisega ettevõtte kestlikku arengut

Tööstushäkk on kolmepäevane häkaton tööstusettevõtete ja IT-ettevõtete esindajatele ning valdkonna huvilistele. Üritusel saab mentorite toel intensiivselt arendada oma väljakutsetele ja ideedele vastavaid digitaalseid lahendusi, mis aitavad tööstusettevõtetel olla kestlikumad.

Tööstushäkk toimub Pärnus, Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis.

Nimi
Tööstushäkk
Kestus
3 päeva
Hind
tasuta
Töökeel
eesti keel
Staatus
Suletud
Töömahukus
Registeeri

kelle jaoks on tööstushäkk mõeldud?

  • Tööstusettevõtete esindajatele, kellel on võimalus leida lahenduse äritegevust takistavale probleemile ning luua koostöös IT-ekspertidega selle esimene prototüüp.
  • IT-ettevõtete esindajatele, kellel on võimalus leida uusi kliente, tutvustada oma teenuseid potentsiaalsetele tellijatele ja saada tootearenduseks tarvilikku lisasisendit.
  • Tööstusettevõtetega seotud sihtgruppide esindajatele, kellel on võimalus leida uusi koostööpartnereid.
  • Tudengitele, kellel on võimalus tutvuda potentsiaalsete tööandjatega ja kogeda tööstusvaldkonna võlu ja valu.

Tööstushäkil osalemine on tasuta ja ei arvestata VTA (vähese tähtsusega abi) määrast.

kogemuslood

Marko Kokla
Marko Kokla
E-tellimuse meeskonna juht

Suurim kasutegur – toote intensiivne arendustegevus, mentorite tugi, toote turunduslik lahtimõtestamine ja tulevikuplaanide tegemine.

Loe lisa
Mario Käära
Mario Käära
Orkla meeskonna juht

Kui aga võtta kasvõi lühike aeg ühe probleemiga väga fokusseeritult tegelemiseks, nagu näiteks 48 tunnine häkaton, siis on võimalik esialgsest kõige suuremast takistusest üle saada ja meie saime ka.

Loe lisa
Annika Kibus
Annika Kibus
Puitmajaliidu meeskonna juht

Meie sisenesime häkile konkreetse küsimuse ja ülesandega ning saime ka vastused.

Loe lisa

millest tööstushäkk koosneb?

Kolm päeva intensiivset tööd

Meeskonnatöö

prototüübi väljatöötamine koostöös teise ettevõttega

Mentorlus

ekspertide tugi kiiresti toimiva prototüübini jõudmiseks

Lühikoolitused

uute teadmiste omandamiseks ja äri takistavate probleemide lahendamiseks

Tule osalejaks

Esita oma idee ja kandideeri osalema kuni 3. märtsini.

7. märtsil toimibööstushäki tiimide väljakuulutamine

Häckaton

10.-12.märts toimub kolme päevane häckaton.

Häckatoni käigus saab mentorite toel intensiivselt arendada oma väljakutsetele ja ideedele vastavaid digitaalseid lahendusi, mis aitavad tööstusettevõtetel olla jätkusuutlikumad ehk kestlikumad. Samuti suurendada tööstusettevõtete võimekust tõsta tootlikkust, läbi kestlike digitaalsete ja automaatsete lahenduste. Tehnoloogia startuppidel ja teenusepakkujatel on aga hea võimalus arendada välja just tööstusettevõtetele sobivaid digitaalseid lahendusi koos tulevaste klientidega.

Üheskoos sõnastatakse iga konkreetse tööstusettevõtte ideed või väljakutsed ning töötatakse välja tööstusettevõtte protsesside optimeerimist ja kestlikkust toetava tehnoloogilise lahenduse prototüüp.

Lõpetamine

12. märtsil toimiub žürii hindamine ja kuulutame välja finalistid!

Kuidas tööstushäkk toimub?

Esita oma idee ja kandideeri osalema kuni 3. märtsini.

7. märtsil toimibööstushäki tiimide väljakuulutamine

10.-12.märts toimub kolme päevane häckaton.

Häckatoni käigus saab mentorite toel intensiivselt arendada oma väljakutsetele ja ideedele vastavaid digitaalseid lahendusi, mis aitavad tööstusettevõtetel olla jätkusuutlikumad ehk kestlikumad. Samuti suurendada tööstusettevõtete võimekust tõsta tootlikkust, läbi kestlike digitaalsete ja automaatsete lahenduste. Tehnoloogia startuppidel ja teenusepakkujatel on aga hea võimalus arendada välja just tööstusettevõtetele sobivaid digitaalseid lahendusi koos tulevaste klientidega.

Üheskoos sõnastatakse iga konkreetse tööstusettevõtte ideed või väljakutsed ning töötatakse välja tööstusettevõtte protsesside optimeerimist ja kestlikkust toetava tehnoloogilise lahenduse prototüüp.

12. märtsil toimiub žürii hindamine ja kuulutame välja finalistid!

võta ühendust ja uuri lisaks

Tööstushäkki korraldab meie partner:

Civitta Eesti AS

teele.​[email protected]​civitta.​com
harri.​[email protected]​civitta.​com

EASi kontakt:

Kersti Kuusksalu
digitaliseerimise teemajuht
keeled: eesti keel, inglise keel
kersti.​[email protected]​eas.​ee
+372 627 9720

info tuleb peagi – mentorid on kinnitamisel

Tööstushäkki (võimenda digitaliseerimisega ettevõtte kestlikku arengut) toetab:

Pärnu Linn

Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž

Pärnumaa Ettevõtlusinkubaator

Pärnumaa Arenduskeskus

Häkaton “Digitaliseerime!”

21.-23. jaanuaril 2021 toimunud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ellu kutsutud Tööstushäkile kogunes tööstuse digitaliseerimisega seotud väljakutseid lahendama 12 meeskonda. Esikolmiku moodustasid meeskonnad E-​tellimus, Orkla ja PLASTOK, eriauhinna teenisid meeskonnad Puitmajaliit ja MATE.

Programmi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest

Täna avanes ettevõtete digipöörde toetus kogumahus 58 miljonit

Ettevõtted saavad tänasest taotleda EASi ja KredExi ühendasutusest toetust digipöörde elluviimiseks. Toetuse kogumaht on 58 miljonit eurot ning toetuse maksimaalne summa ühe ettevõtte kohta 300 000 eurot. „Eesmärk on julgustada ettevõtteid investeerima automatiseerimisse ning digitaalsete tehnoloogiate ja robotite kasutuselevõttu, et seeläbi vähendada inimsekkumise vajadust ja suurendada tootlikkust,“ selgitas EASi ja KredExi ühendasutuse juhatuse liige Sigrid Harjo. Ta lisas, et digipööre on üks oluline sammas meie majanduse ja eelkõige just tööstusettevõtete rahvusvahelise konkurentsivõime parandamiseks. Toetuse taotlemise eelduseks on digitaliseerimise teekaardi raport, mis sisaldab ülevaadet ettevõtja ärimudelist, tarneahelast ning tootmise või teenuse osutamise protsessist. Raportis antakse hinnang, milliseid tarneahela ning tootmise või

Tootmisprotsesside juhtimise digitaliseerimine tööstuses, 2019
Tootmisprotsesside juhtimise digitaliseerimine tööstuses, 2019

“Tootmisprotsesside juhtimise digitaliseerimine tööstuses” uuring viidi läbi jaanuaris 2019. Uuringu sihtrühmaks olid tootmisettevõtted ning valimi suuruseks 300 ettevõttet. Mida mõistetakse tööstuse digitaliseerimise märksõna all? Pakutud variantidest mõistetakse tööstuse digitaliseerimise all eelkõige kolme: uute arvutiprogrammide kasutuselevõtt (90%); juhtimisprotsesside tõhustamine digirakenduste abil (85%) ja arvuti abil juhitavate robotite kasutamine (77%). Tootmisvaldkondade lõikes põhimõttelist erinevust vastuste struktuuris ei ole. Suurimate ettevõtete (100+ töötajat) jaoks tähendab tööstuse digitaliseerimine siiski eeskätt juhtimisprotsesside tõhustamist digirakenduste abil, kuid ka siin ei ole vastuste erinevus väga reljeefne. Arvutiprogrammi abil juhitavate tööpinkide või robotite osa tootmisprotsessi etappide juhtimisel 35%-l küsitletud ettevõtetest on vastus 0%, ehk pole ühtegi arvutiga juhitavat

Tootmisprotsesside juhtimise digitaliseerimine tööstuses, 2020
Tootmisprotsesside juhtimise digitaliseerimine tööstuses, 2020

“Tootmisprotsesside juhtimise digitaliseerimine tööstuses” uuring viidi läbi märtsis 2020. Uuringu sihtrühmaks olid tootmisettevõtted ning valimi suuruseks 300 ettevõttet. Analoogne uuring viidi läbi ka 2019 aastal ligilähedaselt samal ajal ja sama valimiga. Arusaam tööstuse digitaliseerimise mõistest Olulisi muutusi arusaamas tööstuse digitaliseerimise mõistest ei ole. Mõiste peamiseks tähenduseks on endiselt uute arvutiprogrammide kasutuselevõtt tööstuses, juhtimisprotsesside tõhustamine digirakenduste abil ja arvuti abil juhitavate robotite kasutamine. Välja võiks tuua, et mõnevõrra vähem nimetatakse lihtsalt uute arvutiprogrammide kasutuselevõttu ja veidi enam inimeste asendamist robotitega. Tootmisvaldkondade ja töötajate arvu rühmades samuti olulisi põhimõttelisi muutusi arusaamades ei ole. Suurte ettevõtete rühmas (100 + töötajat) on mõnevõrra vähenenud

Tootmisprotsesside juhtimise digitaliseerimine tööstuses, 2021
Tootmisprotsesside juhtimise digitaliseerimine tööstuses, 2021

“Tootmisprotsesside juhtimise digitaliseerimine tööstuses” uuring viidi läbi jaanuaris 2021. Uuringu sihtrühmaks olid tootmisettevõtted ning valimi suuruseks 300 ettevõttet. Analoogne uuring viidi läbi ka 2019 ja 2020 aastal ligilähedaselt samal ajal ja sama valimiga. Arusaam tööstuse digitaliseerimise mõistest Olulisi muutusi arusaamas tööstuse digitaliseerimise mõistest ei ole. Põhilisteks vastusvariantideks on: uute arvutiprogrammide kasutuselevõtt, juhtimisprotsesside tõhustamine digirakenduste abil ning arvuti abil juhitavate robotite kasutamine tööstuses. Varasemast enam on nüüd esindatud vastus „äppide loomine“ (nimetab 69% küsitletutest) ning „inimese asendamine robotiga“ (65%). Samas märgiti enam ka ülalnimetatud põhivariante, ehk vastuste üldised proportsioonid muutusid vähe. Võrreldes arusaamu tööstuse digitaliseerimise mõistest tootmisvaldkondade lõikes, siis peamiseks trendiks

Digitaliseerimise meistriklassi peaauhinna sai Pinska Liimpuit

EASi tööstusettevõtetele suunatud digitaliseerimise meistriklassi kolmanda lennu lõpuüritus toimus sel nädalal Hestia Hotel Europas. Programmi lõpetas 20 tööstusettevõtet ning 5000 eurose peaauhinna teenis Viljandimaal tegutsev liimpuidu tootja Pinska Liimpuit. Auhinnalise koha teenisid ka Estover Piimatööstus (3000€) ning IKT-seadmete taas- ja ümberkäitlemisega tegelev Foxway (2000€). Lõpuüritusel kõneles president Kersti Kaljulaid tööstuse tulevikust, digiteerimisest, palkadest ja majandusloogika arengutest. EASi digitaliseerimise teemajuhi Kersti Kuusksalu sõnul oli seekordne lend eriti tugev. „Kõikidel ettevõtetel oli žürii hinnangul üsnagi võrdväärselt selge arusaam ning visioon, millistel põhjustel ettevõttes konkreetseid protsesse digitaliseeritakse ja kuhu soovitakse arendustega jõuda, et saavutada soovitud ärilisi eesmärke,“ selgitas Kuusksalu. Pinska Liimpuidu peamine eesmärk

sind võib veel huvitada

Avatud
välisvärbamine

Välisspetsialistide värbamise konsultatsioon

Hind Tasuta
Kestus 30 min
Töömahukus
Avatud
Toetus

Loomeettevõtete arenguplaani elluviimise toetus

Suurim toetus 75 000
Töömahukus
Avatud
Toetus

Digitaliseerimise teekaardi toetus

Suurim toetus 15 000
Kestus kuni 6 kuud
Töömahukus
Avatud
Toetus

Euroopa horisondi partnerlus „Võtmetähtsusega digitehnoloogiad“

Suurim toetus 300 000
Kestus kuni 36 kuud
Töömahukus
Avatud
Meistriklass

Digitaliseerimise meistriklass

Hind 1000 eurot + KM
Kestus 3,5 kuud
Töömahukus
Avatud
Toetus

Ettevõtte arenguprogramm

Suurim toetus arenguplaanile kuni 500 000
Kestus kuni 3 aastat
Töömahukus
Avatud
Toetus

Tugiteenus- ja arenduskeskuste toetus

Suurim toetus 200 000
Kestus kuni 18 kuud
Töömahukus
Avatud
Toetus

Eesti – Norra koostööprogramm “Green ICT”

Suurim toetus 150 000
Töömahukus
Avatud
Toetus

Ettevõtete digipöörde toetus

Suurim toetus 300 000
Töömahukus
Avatud
Meistriklass

Juhtide mentorprogramm

Hind 900 eurot + KM
Kestus 6 kuud
Töömahukus
Avatud
Meistriklass

Turuletuleku meistriklass

Hind 499 + km
Millal saan alustada? Nüüd
Kestus 2 kuud
Töömahukus
Avatud
Toetus

E-arvete arenduse toetus

Suurim toetus 20 000
Töömahukus
Avatud
Nõustamine

Arenduskoostöö eksperdid

Hind Esimesed 6h tasuta. Alates 6. tunnist 100 €/h
Töömahukus
Avatud
Toetus

Suurinvestori toetus

Suurim toetus 3 000 000
Kestus kuni 36 kuud
Töömahukus
Suletud
Kiirendi

Ajujaht

Hind Tasuta
Kestus 4-6 kuud
Töömahukus
Suletud
Toetus

Turismisektori kesksete digilahenduste toetus

Suurim toetus 550 000
Töömahukus
Suletud
Toetus

Ideekonkurss

Töömahukus
Suletud
Toetus

Loomemajanduse taristu ja tehnoloogilise võimekuse arendamine

Suurim toetus 1 000 000
Töömahukus
Suletud
Toetus

Loomemajanduse eksporditoetus

Suurim toetus 50 000
Töömahukus
Suletud
Meistriklass

Mentoriks juhtide mentorprogrammis

Hind Tasuta
Kestus 6 kuud
Töömahukus