Vaata peasisu Eesti Arengu Sihtasutuse, Euroopa Liit Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid ning Eesti Tuleviku Jaoks (EST)

Ringdisaini meistriklass

Ringdisain on tootearendusprotsess, mille fookuses on toodete ja teenuste keskkonnamõju vähendamine ning uuenduslike lahenduste leidmine. Tooraine ja materjalide kättesaadavus ja tarneprobleemid ning selle mõju planeedile on tootmisettevõtetes süvenev probleem, kus ringdisaini printsiipidel on oluline roll. 

Ringdisaini meistriklass on ettevõtetele abiks toote või teenuse protsesside ümbermõtestamisel ja –disainimisel, seades esikohale märksõnad kestlikkus ja innovaatilisus. 

Programm aitab ettevõttes mõista toodete kogu elutsüklit, sellest tulenevaid keskkonnamõjusid ja lähtuvalt teadmistest teha mõtestatult paremaid valikuid. Programmi käigus omandatakse teadmised, kuidas disainida ringdisaini põhiprintsiipidele vastavaid tooteid ja teenuseid. Ringdisaini meistriklass loob ettevõttes eeldused disainimaks keskkonnasõbralik ja läbi mõeldud kestlik toode või teenus. 

Programmis osalemise tulemusel jõuab ettevõte koos mentori abiga konkurentsivõimelise tooteni, mis on usaldusväärne klientide ja partnerite seas ning suudab saavutada kulude kokkuhoid läbi ringmajanduse printsiipide. 

Avame kandideerimise peatselt.

 

Nimi
Ringdisaini meistriklass
Kestus
6 kuud
Hind
1000 eurot + KM
Staatus
Tulemas
Töökeel
eesti ja inglise keeles
Töömahukus

Kellele on meistriklass mõeldud?

  • Soovitavalt vähemalt kolm aastat tegutsenud ettevõttele, kes väärtustab kestlikku tarne- ja väärtusahelat; 
  • Soovitavalt tööstusettevõttele, kes soovib rohepöörde valguses arendada uusi kestlikke tooteid ja/või teenuseid; 
  • Kellel on piisavalt ressurssi, et programmi vältel panustada programmi 2-3 töötajaga ettevõttest. Üks kaasatud töötaja peab olema ettevõtte tegevjuht või võtmeisik juhtimisotsuste tegemisel või töötaja, kes vastutab ettevõttes toote või teenuse disaini ehk tootearenduse eest; 
  • Ringdisaini meistriklass ei sobi ettevõttele, kes teadlikult soovib disainida ja/või turustada jätkusuutlikkuse nõuetele mittevastavat toodet jätkusuutlikuna.  
Vaata, mis on sinu ettevõtte VTA jääk

Mis sinu ettevõttes muutub?

Suureneb väärtus- ja tarneahela keskkonnateadlikkus

Valmib ringsetel põhimõtetel toote või teenuse prototüüp

Teadmine, kuidas läbi ringdisaini suurendada ärivõimalust

Meistriklassi teekonna info avaldame juba varsti

Ringdisaini meistriklass

Eesti investeerib läbi SmartCapi NATO innovatsioonifondi 30 miljonit eurot

Valitsus andis täna ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministrile volituse investeerida läbi riikliku fondivalitseja SmartCap NATO miljardieurosesse innovatsioonifondi 30 miljonit eurot. Riik investeerib läbi Eesti riigile kuuluva fondivalitseja SmartCap moodustatud lepingulise investeerimisfondi Venture Capital Fund 30 miljonit eurot NATO Innovatsioonifondi, mille eesmärk on tekitada ja rahastada uusi kahese ehk tsiviil- ja militaarkasutusega süvatehnoloogiaid arendavaid ettevõtteid.  „Tänane julgeolekuolukord on märkimisväärselt kasvatanud kaitsevaldkonnas vajadust uute tehnoloogiate järele. Eesti kaitsetööstusel on minu hinnangul väga suur kasvupotentsiaal, veendusin selles ka hiljutisel Garage48 kaitsehäkatonil, ning usun, et meie ettevõtetel on liitlastele palju pakkuda. Teisalt on kogu Euroopas probleemiks kahese kasutusega ja süvatehnoloogiate alarahastatus. Innovatsioonifond suurendab koostööd NATO riikide

Madis Raukas: rakendusuuringute keskus täidab tühimiku teadus-arendus maastikul

Riik on otsustanud luua rakendusuuringute keskuse, mille eesmärk on pakkuda ettevõtetele tugiteenuseid teadmusmahuka tootearenduse läbiviimiseks. Keskuse loomise raames lisandub AS Metroserdi tegevustele viis valdkonda: biorafineerimine, droonitehnoloogiad, autonoomsed sõidukid, vesinikutehnoloogiad ja terviseandmed. Miks meil seda vaja on, kirjutab EASi ja KredExi rakendusuuringute programmi juht Madis Raukas. Me oleme paari aastaga EASi ja KredExi rakendusuuringute programmi raames nõustanud rohkem kui 350 teadmusmahukat arendusideed alates erinevatest liha alternatiividest kuni põlevkivituha väärindamise, isejuhtivate sõidukite ja digiravimiteni. Igapäevaselt ettevõtete ja teadusasutustega töötades on ilmnenud tühimik Eesti innovatsioonimaastikul – nimelt on meil mitmetes valdkondades rahvusvaheliselt tunnustatud teadusrühmad ja ambitsioonikad ettevõtted, kuid puudub platvorm teadusuuringute viimiseks tööstuslikule

Tippinnovaatorite programm hakkab muutma kümne ettevõtte DNA-d

EASi ja KredExi ühendasutuse uues tippinnovaatorite programmis asuvad kümme ambitsioonikat ettevõtet disainima oma tulevikku. Ettevõtted analüüsivad oma tänast äri, uurivad oma valdkonna trende, tulevikutehnoloogiaid, klientide vajadusi ning töötavad selle põhjal välja oma ettevõtte tulevikustrateegia, et tõusta oma valdkonna innovatsiooniliidriks. 24. jaanuaril avalöögi saavas programmis osaleb ka päikesekatuste tootja Solarstone. Nende tegevjuhi Romet Roosalu sõnul on tänane majandusruum nii hektiline, et eilne innovatsioon võib juba homme reliktiks muutuda. „Seetõttu tuleb osata kaugemale vaadata ning edu pant on oskus eristada väärt sisendit mürast. Loodame, et tippinnovaatorite programm aitab meil valideerida oma julgeid ideid ja oma väärtuspakkumine uuele tasemele viia,“ rääkis Roosalu. Tema

Teadmusmahukate arendusprojektide elluviimiseks avanes uus toetusvoor

EASi ja KredExi ühendasutus avas täna, 22. detsembril uue rakendusuuringute programmi (edaspidi RUP) toetusvooru, mis aitab ettevõtetel ellu viia teadmusmahukaid arendusprojekte. Toetuse suurus on kuni kaks miljonit eurot. „Ettevõtete vajadus ja soov teha teadmusmahukat arendustööd on olnud viimasel paaril aastal pidevas kasvutrendis ning aina tihedamat konkurentsi näeme ka meile laekunud projektidest,“ ütles EASi ja KredExi ühendasutuse juhatuse liige Sigrid Harjo. Positiivset trendi kinnitab ka värske statistika. Nimelt kasvasid Statistikaameti andmetel 2021. aastal erasektori TA-kulutused võrreldes tunamullusega 16% jõudes 314 miljoni euroni. „Kui vaadata pikemat perspektiivi, siis võrreldes 2017. aastaga on erasektori TA-kulutuste maht enam kui kahekordistunud,“ rõhutas Harjo, kuid nentis,

Ettevõtjatele avaneb uus toetusvoor arendustöö finantseerimiseks

22. detsembril avaneb EASi rakendusuuringute programmi (RUP) uus toetusvoor arendusprojektide elluviimiseks. Toetuse eelarve on 15 miljonit eurot ning ettevõtteid nõustavad programmi raames oma ala eksperdid.  „Rakendusuuringute programmil on seni olnud kolm edukat taotlusvooru, kus ettevõtted arendavad tõeliselt innovaatilisi uusi tehnoloogiaid ning tooteid alates laborilihast kuni väikelaevade hübriidsüsteemide ja digiravimiteni,“ selgitas EASi ja KredExi ühendasutuse juhatuse liige Sigrid Harjo. Kolmandasse toetusvooru esitas taotluse 56 ettevõtet ning huvi programmi vastu on pidevalt kasvanud. „Konkurents on igas voorus tugevamaks läinud ning see näitab, et meie ettevõtete panustamine teadmusmahukale arendustööle aina kasvab. Hea on nentida, et toetuse saajate hulgas on nii alustavaid kui ka