Vaata peasisu Eesti Arengu Sihtasutuse, Euroopa Liit Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid ning Eesti Tuleviku Jaoks (EST)

Ringdisaini meistriklass

Tule muuda kestlikud ja jätkusuutlikud lahendused oma ettevõtte konkurentsieeliseks.

Ringdisain on tootearendusprotsess, mille fookuses on toodete ja teenuste keskkonnamõju vähendamine ning uuenduslike lahenduste leidmine. Tooraine ja materjalide kättesaadavus ja tarneprobleemid ning selle mõju planeedile on tootmisettevõtetes süvenev probleem, kus ringdisaini printsiipidel on oluline roll.

Ringdisaini meistriklass on tööstusettevõtetele abiks toote või teenuse protsesside ümbermõtestamisel ja –disainimisel, seades esikohale märksõnad kestlikkus ja innovaatilisus.

Tegemist on programmiga, kus 10 ambitsioonikat ettevõtet saavad süsteemselt läbi mõelda, kuidas muuta rohepööre oma ettevõtte konkurentsieeliseks. Rahvusvahelised ringmajanduse ja jätkusuutlikkuse tippteadmised jõuavad kohalike disainijuhtide valvsa pilgu all otse meeskonnani, ettevõttesse, tootesse, teenusesse, ärimudelisse.

Meistriklassi viivad läbi suurte kogemustega valdkonna tippkoolitajad Soomest ettevõttest (koolitused toimuvad inglise keeles). Väliskoolitajad pakuvad globaalset vaadet ja kogemusi töötamisest ringsete ärimudelitega ettevõtetes nagu Lumene, Paulig Group, Lidl, Ensto, UPM, Marimekko, P&G Braun, Nepra Wear, Oulun Energy jne.

Koolitajaid toetavad Eestis tunnustatud disainijuhid, kes abistavad ettevõtteid töötubades ja töötubade vahelisel ajal.

Meistriklassiga luuakse ettevõttes eeldused ringdisaini põhimõtete kasutamiseks, tõstetakse teadlikkust, kuidas muuta tänast tootmissüsteemi läbi materjalikasutuse optimeerimise, sisendmaterjalide valiku, ressursitõhusa tootmise, toote eluea pikendamise, tootmisjääkide kasutamise ja kuidas luua toode-teenus paradigma muutust.

Ringdisaini meistriklass on terviklik programm, mis koosneb avapäevast, ringdisaini auditist, 5 koolituspäevast, 2 veebiseminarist, disainijuhiga koostööst 27h ulatuses, välisriigi disainijuhi toest 3 h ulatuses, ettevõtete individuaalsest tööst ning programmi lõpuüritusest.

Programmi tulemusel jõuavad ettevõtted uue kestliku toote või teenuse prototüübini või loovad tootest teenuslahenduse (prototüübi), mis kindlustab ettevõtte konkurentsivõime ja aitab keskkonnasõbralikkusega suurendada usaldusväärsust klientide ja partnerite seas.

Kandideerimine on hetkel suletud, aga saate registreerida enda huvi osaleda järgmises meistriklassis.

 

 

 

Nimi
Ringdisaini meistriklass
Kestus
3 kuud
Hind
1000 eurot + KM
Töökeel
eesti ja inglise keeles

Kellele on meistriklass mõeldud?

 • Tööstussektoris tegutsevale ettevõttele, kellel on ambitsioonikad eesmärgid ja kasvupotentsiaal ning kes omab oma toodet/teenust või selle prototüüpi;
 • Ettevõte on soovitavalt tegutsenud vähemalt 3 aastat, tal on ekspordikogemus ja/või planeerib eksporti;
 • Ettevõtte meeskond soovib programmi käigus tegeleda kestliku toote- või teenusearendusega, väärtustab kestlikku tarneahelat;
 • Ettevõttel peab olema piisavalt ressurssi, et tulla programmi 2-3 osalejaga ning läbida programm täies mahus. Osalevas meeskonnas peab olema vähemalt üks ettevõtte võtmeisik, kellel on oluline roll juhtimisotsuste langetamisel või isik, kes vastutab tootearenduse eest).

Teenuses osalemise VTA (vähese tähtsusega abi) ettevõtte kohta on kuni 24 998 eurot.

 

 

Vaata, mis on sinu ettevõtte VTA jääk

Mis sinu ettevõttes muutub?

Valmib ringsetel põhimõtetel toote või teenuse prototüüp.

Ringmajanduse ja jätkusuutlikkuse tippteadmised jõuavad meeskonnani, ettevõttesse, tootesse, teenusesse, ärimudelisse.

Kasvab meeskonna teadmine, kuidas läbi ringdisaini suurendada konkurentsivõimet ja leida uusi ärivõimalusi.

Kandideerimine

 • Programmi kandideerimiseks tuleb täita kandideerimisankeet.
 • Kandideerimisankeedi täitnud ettevõtted kutsutakse virtuaalsele 15-minutilisele vestlusele.
 • Vestluse, kandideerimisvormi ja majandusaasta aruande tulemusena hinnatakse ettevõtte ambitsioone, ressursse ja motivatsiooni, lisandväärtust töötaja kohta, ekspordi müügitulu ja EBITDA marginaali.
 • Vestlusel käsitletavad teemad saadetakse kandideerijale intervjueerimisaja kinnituse järel.
 • Pärast kandideerimisperioodi lõppu teeb osalejate lõpliku valiku EAS ja Kredex hindamiskomisjon.
 • Programmi valitakse osalema 10 ettevõtet, kes vastavad osalejatele ettenähtud tingimustele ja kelle jaoks programm loob enim väärtust.

Avapäev

Avapäeva peamiseks eesmärgiks on osapoolte omavaheline tutvumine, et moodustada meistriklassiks ettevõtete ning disainijuhtide koostööpaarid. Lisaks sellele tehakse sissejuhatus ringmajandusse ja ringdisaini ning eesootavasse meistriklassi programmi.

Avapäev toimub 29.08.2023

Ringdisaini audit

Ringdisaini meistriklass algab disainijuhi poolt läbiviidava disainiauditiga. Ringdisaini auditi eesmärk on hinnata ettevõtete disainivõimekust ja võimalikke ringdisaini võtteid/lahendusi, et integreerida ringdisaini ning ringmajandusega seotud aspektid oma äristrateegiasse/ärimudelisse ja toote- ja/või teenusearenduse protsessi.

Audit võimaldab aru saada, kus asub ettevõte ringsete põhimõtete rakendamisel täna ja mida teha, et olla tulevikus selles veelgi edukam.

Ringdisaini auditi viib disainijuht läbi enne koolitusprogrammi algust. Ettevõttel on võimalik ringdisaini audit enesehindamise põhimõttel läbi viia ka programmi lõpus, et hinnata oma ringse toote- ja teenusearenduse võimekust ja meistriklassi jooksul toimunud arengut.

Programmi ajakava

29.08.23 – Avapäev ehk Program Kick-Off

31.08-18.09 – Disainijuht viib ettevõttes läbi ringdisaini auditi ja tutvustab tulemusi

19.09.23 – Workshop 1 – Building the Foundation (süsteemi tasand – ettevõtte ringne strateegia ja ärimudeli võimalused)

20.09.23 – Workshop 2 – Designing Circular Product (tootedisaini tasand – ringsed materjalid, kemikaalid ja tooteomadused)

10.10.23 – Workshop 3 – Designing a Circular Customer Journey (kasutaja vaade – ringne kasutajakogemus, teenusedisain, ringne väärtuspakkumine)

31.10.23 – Workshop 4 – Prototyping (praktiline tootearendus – prototüüpimine ja testimine)

03.11 kl 13-14.30 – Veebiseminar: ettevalmistus lõpuürituseks

24.11 kell 13-15:00 – IO-teemaline veebiseminar

28.11.23 – Workshop 5 – Leading the Circular Transition & Program Wrap-Up (süsteemi tasand – ringne bränd, ringsele mudelile üleminek)

Koolitajad

Koolitajate ja disainijuhtide kohta saate lisa lugeda siit

Koolitusprogrammi on koostanud ja viivad läbi rahvusvaheliselt tunnustatud ringse äriarenduse edendaja Ethica Finland eksperdid.

Anne Raudaskoski, Väliskoolitaja ja disainijuht

Ethica Finland üks asutajaist, Nordic Circular Hotspot juhtivpartner ja pikaajalise kogemusega jätkusuutlikkuse ekspert. Anne on töötanud paljude rahvusvaheliste ettevõtetega suunates neid süsinikuneutraalsest ja ringdisainipõhisest tegevusviisist lähtudes regenereeruva kasvu suunas. Lisaks strateegilisele tööle on Anne tunnustatud ringdisaini eestvedaja – 2016. aastast on ta erinevates riikides läbi viinud ringdisaini sprinte ettevõtetega alustades mööblist, pakendamisest, ehitusest, elektroonikast, tekstiilidest kuni toidutööstuseni välja. Annel on kestlikkuse eksperdina üle 15-aastane kogemus ja enne Ethica asutamist töötas ta Londonis Westminsteri ülikoolis jätkusuutlikkuse juhina ja on panustanud mitmetesse rahvusvahelistesse teadusuuringutesse.

Ida Urmas, Väliskoolitaja ja disainijuht

Kogenud ringdisaini ja Cradle to Cradle (n-ö ‘’hällist-hällini’’) tootedisaini ekspert – tegemist on ainsa disainiraamistikuga, mis aitab luua tõeliselt ringseid tooteid keskendudes mitte ainult toodete taaskasutatavusega, vaid võttes arvesse ka tervislikke materjale ja kemikaale. Aastate jooksul on Ida fookuse võtnud just hällist-hällini metoodikast inspireeritud tootearendusele ja innovatsioonile juhtides C2C sertifitseerimise projekte läbi erinevate faaside alates disainist kuni materjalide, tootearenduse, tootmise kuni turuvalmis tooteni. Ta on spetsialiseerunud ka tervislikele biopõhistele ehk taastuvast allikast materjalidele. Varasemalt on Ida töötanud Berliinis ringdisaini juhina ettevõttes Beneficial Design Institute GmbH ja koordineerinud muuhulgas ka näiteks tuntud jaemüügiketi Lidl projekte.

Ville Grönlund, Väliskoolitaja ja disainijuht

Ta töötab ringse strateegia ja disaini konsultandina aidates leida ja luua ettevõtetel uusi taastuvaid lahendusi. Ta keskendub kliendikesksele strateegiale ja teenuste disainile ning naudib uudsete, ringsete kontseptsioonide loomist. Villet inspireerib nende lahenduste väljatöötamisel ringmajanduse poolt pakutavate eksponentsiaalsete võimaluste ning selgete ja mõõdetavate ärikasude ühendamine – seda on võimalik teha kasutades Ethica taastava kasvu strateegiat ja ringdisaini metoodikaid. Üheks suurimaks viimase aja väljakutseks on Villel olnud riikliku Circular Design pilootprogrammi käivitamine koos Ethica meeskonnaga. Programmis osaleb 50 Soome ettevõtet – nende hulgas näiteks Ensto, Marimekko, UPM, Genelex ja teised. Varasemalt on Ville töötanud juhtimiskonsultatsiooni ja digitaalsete teenuste arendamise valdkonnas Elisa IoT-äris.

Ringdisaini meistriklass

 • Programmi kandideerimiseks tuleb täita kandideerimisankeet.
 • Kandideerimisankeedi täitnud ettevõtted kutsutakse virtuaalsele 15-minutilisele vestlusele.
 • Vestluse, kandideerimisvormi ja majandusaasta aruande tulemusena hinnatakse ettevõtte ambitsioone, ressursse ja motivatsiooni, lisandväärtust töötaja kohta, ekspordi müügitulu ja EBITDA marginaali.
 • Vestlusel käsitletavad teemad saadetakse kandideerijale intervjueerimisaja kinnituse järel.
 • Pärast kandideerimisperioodi lõppu teeb osalejate lõpliku valiku EAS ja Kredex hindamiskomisjon.
 • Programmi valitakse osalema 10 ettevõtet, kes vastavad osalejatele ettenähtud tingimustele ja kelle jaoks programm loob enim väärtust.

Avapäeva peamiseks eesmärgiks on osapoolte omavaheline tutvumine, et moodustada meistriklassiks ettevõtete ning disainijuhtide koostööpaarid. Lisaks sellele tehakse sissejuhatus ringmajandusse ja ringdisaini ning eesootavasse meistriklassi programmi.

Avapäev toimub 29.08.2023

Ringdisaini meistriklass algab disainijuhi poolt läbiviidava disainiauditiga. Ringdisaini auditi eesmärk on hinnata ettevõtete disainivõimekust ja võimalikke ringdisaini võtteid/lahendusi, et integreerida ringdisaini ning ringmajandusega seotud aspektid oma äristrateegiasse/ärimudelisse ja toote- ja/või teenusearenduse protsessi.

Audit võimaldab aru saada, kus asub ettevõte ringsete põhimõtete rakendamisel täna ja mida teha, et olla tulevikus selles veelgi edukam.

Ringdisaini auditi viib disainijuht läbi enne koolitusprogrammi algust. Ettevõttel on võimalik ringdisaini audit enesehindamise põhimõttel läbi viia ka programmi lõpus, et hinnata oma ringse toote- ja teenusearenduse võimekust ja meistriklassi jooksul toimunud arengut.

29.08.23 – Avapäev ehk Program Kick-Off

31.08-18.09 – Disainijuht viib ettevõttes läbi ringdisaini auditi ja tutvustab tulemusi

19.09.23 – Workshop 1 – Building the Foundation (süsteemi tasand – ettevõtte ringne strateegia ja ärimudeli võimalused)

20.09.23 – Workshop 2 – Designing Circular Product (tootedisaini tasand – ringsed materjalid, kemikaalid ja tooteomadused)

10.10.23 – Workshop 3 – Designing a Circular Customer Journey (kasutaja vaade – ringne kasutajakogemus, teenusedisain, ringne väärtuspakkumine)

31.10.23 – Workshop 4 – Prototyping (praktiline tootearendus – prototüüpimine ja testimine)

03.11 kl 13-14.30 – Veebiseminar: ettevalmistus lõpuürituseks

24.11 kell 13-15:00 – IO-teemaline veebiseminar

28.11.23 – Workshop 5 – Leading the Circular Transition & Program Wrap-Up (süsteemi tasand – ringne bränd, ringsele mudelile üleminek)

Koolitajate ja disainijuhtide kohta saate lisa lugeda siit

Koolitusprogrammi on koostanud ja viivad läbi rahvusvaheliselt tunnustatud ringse äriarenduse edendaja Ethica Finland eksperdid.

Anne Raudaskoski, Väliskoolitaja ja disainijuht

Ethica Finland üks asutajaist, Nordic Circular Hotspot juhtivpartner ja pikaajalise kogemusega jätkusuutlikkuse ekspert. Anne on töötanud paljude rahvusvaheliste ettevõtetega suunates neid süsinikuneutraalsest ja ringdisainipõhisest tegevusviisist lähtudes regenereeruva kasvu suunas. Lisaks strateegilisele tööle on Anne tunnustatud ringdisaini eestvedaja – 2016. aastast on ta erinevates riikides läbi viinud ringdisaini sprinte ettevõtetega alustades mööblist, pakendamisest, ehitusest, elektroonikast, tekstiilidest kuni toidutööstuseni välja. Annel on kestlikkuse eksperdina üle 15-aastane kogemus ja enne Ethica asutamist töötas ta Londonis Westminsteri ülikoolis jätkusuutlikkuse juhina ja on panustanud mitmetesse rahvusvahelistesse teadusuuringutesse.

Ida Urmas, Väliskoolitaja ja disainijuht

Kogenud ringdisaini ja Cradle to Cradle (n-ö ‘’hällist-hällini’’) tootedisaini ekspert – tegemist on ainsa disainiraamistikuga, mis aitab luua tõeliselt ringseid tooteid keskendudes mitte ainult toodete taaskasutatavusega, vaid võttes arvesse ka tervislikke materjale ja kemikaale. Aastate jooksul on Ida fookuse võtnud just hällist-hällini metoodikast inspireeritud tootearendusele ja innovatsioonile juhtides C2C sertifitseerimise projekte läbi erinevate faaside alates disainist kuni materjalide, tootearenduse, tootmise kuni turuvalmis tooteni. Ta on spetsialiseerunud ka tervislikele biopõhistele ehk taastuvast allikast materjalidele. Varasemalt on Ida töötanud Berliinis ringdisaini juhina ettevõttes Beneficial Design Institute GmbH ja koordineerinud muuhulgas ka näiteks tuntud jaemüügiketi Lidl projekte.

Ville Grönlund, Väliskoolitaja ja disainijuht

Ta töötab ringse strateegia ja disaini konsultandina aidates leida ja luua ettevõtetel uusi taastuvaid lahendusi. Ta keskendub kliendikesksele strateegiale ja teenuste disainile ning naudib uudsete, ringsete kontseptsioonide loomist. Villet inspireerib nende lahenduste väljatöötamisel ringmajanduse poolt pakutavate eksponentsiaalsete võimaluste ning selgete ja mõõdetavate ärikasude ühendamine – seda on võimalik teha kasutades Ethica taastava kasvu strateegiat ja ringdisaini metoodikaid. Üheks suurimaks viimase aja väljakutseks on Villel olnud riikliku Circular Design pilootprogrammi käivitamine koos Ethica meeskonnaga. Programmis osaleb 50 Soome ettevõtet – nende hulgas näiteks Ensto, Marimekko, UPM, Genelex ja teised. Varasemalt on Ville töötanud juhtimiskonsultatsiooni ja digitaalsete teenuste arendamise valdkonnas Elisa IoT-äris.

Teenuse partnerid ja lisainfo

Ärata endas innovatsioonilõvi: mida põnevat toob sügis EASi innovatsiooniteenustes?

Tänavusel Davosi majandusfoorumil arutasid majandustegelased, suurettevõtjad ja riigijuhid üle maailma selle üle, kuidas jääda ellu polükriisi ajastul. Termin, millega tähistatakse omavahel põimunud ja samaaegselt toimuvaid kriise: tervisekriis, kliimakriis, sõda Euroopas, inflatsioonišokk ja palju muud, millega meil tuleb praegu rinda pista. Kriiside ajastu mõjutab otseselt kõiki ettevõtteid. Oma teenuseid planeerides lähtume sellest, kuidas saame kõiki tarneahela osapooli aidata. Tipud suudavad ise kriisides kaela kanda, tuge vajavad eelkõige nende tarneahelas olijad. Kindlasti tuleb seejuures mõelda ka pidevalt järelkasvule ehk uutele ettevõtetele, ärisuundadele, tehnoloogiatele ning meie inimestele.  Innovatsiooniteenustega on nii, et innovatsioon kui selline on valmis lahendus – see on teenus või toode,

Ivo Suursoo: digihirmu vastu aitab õppimine

Äripäeva Raadio saates jagas ärikonsultatsiooni ettevõtte Columbus Baltikumi tegevjuht ja Tööandjate Keskliidu Innovatsiooni Käivituskoja juht Ivo Suursoo viite praktilist sammu ettevõtete juhtidele ja juhtkonna liikmetele, mida digitaliseerimise projektide ja digiinvesteeringute peale mõeldes astuda. Esmalt aga suurtest digitaliseerimise trendidest rääkides tõi Suursoo välja automatiseerimise. „Tuleviku trendide mõttes võib põhimõtteliselt jagada ettevõtted kaheks – tööjõumahukad ettevõtted ja tootemahukad ettevõtted. Tööjõumahukates ettevõtetes on kindlasti üks trend hüperautomatiseerimine, millele tasub kohe ka tegelikult rongile hüpata. Tänane integratsioonitehnoloogiate areng võimaldab ebavajalikku tööd inimese jaoks vältida ja hulga käsitööd vahelt ära lõigata,“ selgitas ta. „Hea uudis on see, et automatiseerimise lahendused ei ole enam kallid. Väikeettevõtte

Innovatsiooniekspert Linus Bille: edukas innovatsioon algab ettevõtte juhist

Selleks, et jääda konkurentsivõimeliseks, tuleb ettevõttel areneda. Nii on täna ilmselt vähe ettevõtteid, kes ei oleks mõelnud innovatsioonile. Millest alustada ja kuidas edu saavutada, selgitab innovatsiooniekspert Linus Bille rahvusvahelisest konsultatsiooniettevõttest Eicorn.  „Innovatsioon hõlmab uute ideede kasutamist mingi töö tegemiseks ehk oluline ei ole mitte ainult tulemus, vaid tööprotsess, mida uuendust luues kasutatakse,“ selgitas Bille. Uuendust saab seejuures tema sõnul innovatsiooniks nimetada vaid siis, kui see loob väärtust või omab laiemat ühiskondlikku mõju. „Muul juhul oleks tegu lihtsalt leiutisega.” Kui soov on olemas, siis seistakse silmitsi küsimusega – millest alustada, et ettevõttes edukalt innovatsiooni teha? Enne praktilisi samme tuleks innovatsioonieksperdi sõnul

Riik toetab õiglase ülemineku fondi vahenditest Ida-Virumaale tuulikutehase ehitamist

Metallitööstusettevõte Freen OÜ investeerib koos toetusega 5,9 miljonit eurot, et laiendada oma tehast Kohtla-Järvel ja alustada tuulikute tootmist. EASi ja KredExi ühendasutus toetab projekti õiglase ülemineku fondi vahenditest 2,6 miljoni euroga. 2018. aastal asutatud Freen OÜ jõudis eelmisel aastal lõpule oma tehase esimese etapi ehitamisega. Hetkel toodetakse alltöövõtjana erinevaid detaile teistele suurematele metalltoodete ja taastuvenergiasektori seadmete tootjatele peamiselt Põhjamaadest ning Eestist. Tegu on teise õiglase ülemineku fondi vahenditest toetatud suurinvesteeringuga Ida-Virumaal ning esimese VKE taotlejast toetatud projektiga. Freen OÜ juhatuse liikme Nikolai Grebenkine sõnul on plaanis toota nii enda tuulikumudelit kui ka pakkuda allhanketootmist teistele tuulikutootjatele. „Investeeringud aitavad luua piirkonda

Eesti tervisetehnoloogia ettevõtted said Euroopa Innovatsiooninõukogu kiirendist kokku üle 18 miljoni euro

Eesti tervisetehnoloogia iduettevõtted GeneCode ja BetterMedicine said Euroopa Innovatsiooninõukogu ettevõtluskiirendist EIC Accelerator kokku €18,4 miljoni suuruse toetuse.1,7 miljoni suuruse granditoetuse ja sellele pärast eel-kliinilist uuringut lisanduva 14,3 miljoni suuruse omakapitaliinvesteeringu kaasanud iduettevõtte GeneCode on välja töötanud ravimi selliste krooniliste ja progresseeruvate neurodegeratiivsete haiguste raviks nagu näiteks Parkinsoni tõbi ja lihaste kärbumine ehk ALS. Kokku nii suurt finantseeringut ei ole varem ükski Eesti ettevõte EIC Acceleratorist saanud. Genecode’i juhi Paavo Pilve sõnul on toetus neile äärmiselt oluline ning aitab koheselt teadus- ja arendustegevustega jätkata. Samuti on tulevikus võimalus kõrgema väärtuse pealt kapitali kaasata. „Meie eesmärk on järgmistel aastatel viia läbi eel-kliinilised uuringud ehk